Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入

重要聲明:本網站僅提供免費資訊服務,若使用者遇到以本網站之名義要求收費、邀請投資或進行外匯買賣等任何金錢往來之行為,均應視為詐騙,切勿上當。

加權指數當日走勢圖櫃買指數當日走勢圖
加權指數 15548.01  (+244.69 / +1.6%)
最高: 15656.35  (+353.03 / +2.31%)
最低: 15409.08  (+105.76 / +0.69%)
昨日收盤: 15303.32
連續漲跌: 連2漲
成交金額: 2436.21 億元
成交張數: 6,404,496 張
成交筆數: 1,857,724 筆
資料時間: 6/27
櫃買指數 191.35  (+4.34 / +2.32%)
最高: 191.60  (+4.59 / +2.45%)
最低: 187.55  (+0.54 / +0.29%)
昨日收盤: 187.01
連續漲跌: 連2漲
成交金額: 549.91 億元
成交張數: 654,152 張
成交筆數: 450,783 筆
資料時間: 6/27
漲停 跌停 上漲 平盤 下跌
19 1 845 60 94
漲停 跌停 上漲 平盤 下跌
18 1 645 62 94

股 市 最 新 訊 息
3432 台端股東會決議解除董事競業禁止限制事宜  (公告訊息 06/27 19:33)
3432 台端台端薪酬委員任期屆滿  (公告訊息 06/27 19:33)
3432 台端台端111年股東常會重要決議  (公告訊息 06/27 19:32)
3432 台端台端第一屆審計委員會委員  (公告訊息 06/27 19:32)
3432 台端台端董事會選任董事長  (公告訊息 06/27 19:31)
Anue鉅亨反壟斷風波未平 Google遭歐企指控影響市場競爭  (Anue鉅亨 06/27 19:31)
2887 台新金台新金控代子公司台新國際商業銀行公告授信資產之轉讓  (公告訊息 06/27 19:23)
5880 合庫金代子公司合作金庫商業銀行公告董事會決議對冠德建設(股)公司辦理之都市更新案出具都市更新事業計畫同意書  (公告訊息 06/27 19:23)
5880 合庫金代子公司合作金庫票券金融股份有限公司公告監察人異動  (公告訊息 06/27 19:22)
5880 合庫金代子公司合作金庫證券股份有限公司公告監察人異動  (公告訊息 06/27 19:22)
4191 法德藥法德藥董事會決議取消薪資報酬委員會之設置並廢止「薪資報酬委員會組織規程」  (公告訊息 06/27 19:22)
5880 合庫金代子公司合作金庫商業銀行公告會計主管異動  (公告訊息 06/27 19:22)
4191 法德藥法德藥董事會決議取消審計委員會之設置並廢止「審計委員會組織規程」  (公告訊息 06/27 19:21)
5880 合庫金合庫金會計主管異動  (公告訊息 06/27 19:21)
4191 法德藥法德藥不繼續辦理110年股東常會通過之私募普通股案  (公告訊息 06/27 19:21)
4191 法德藥法德藥111年股東常會監察人補選當選名單  (公告訊息 06/27 19:21)
4191 法德藥法德藥111年股東常會重要決議事項  (公告訊息 06/27 19:20)
1240 茂生農經茂生農經法人董事改派代表人  (公告訊息 06/27 19:19)
Anue鉅亨投資人評估升息及衰退風險 美債殖利率本周開高  (Anue鉅亨 06/27 19:18)
6814 路迦生醫更正公告路迦生醫111年股東常會通過解除董事競業禁止之限制  (公告訊息 06/27 19:18)
Anue鉅亨客戶拉貨放緩 創惟5月純益0.44億元 月減超過4成  (Anue鉅亨 06/27 19:17)
ETtoday新聞雲臺海兩岸健康產業業者交流 貿協95場線上洽談商機約5百萬美元  (ETtoday新聞雲 06/27 19:17)
2888 新光金母公司代子公司臺灣新光商業銀行股份有限公司公告董事會辦理私募現金增資基準日(111/06/22補充公告)  (公告訊息 06/27 19:16)
1240 茂生農經茂生農經111年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。  (公告訊息 06/27 19:15)
6199 天品依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條 第1項第4款規定辦理  (公告訊息 06/27 19:09)
1240 茂生農經茂生農經民國111年股東常會全面改選董事當選名單  (公告訊息 06/27 19:08)
2729 瓦城瓦城111年股東會重要決議事項  (公告訊息 06/27 19:08)
6199 天品依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第22條 第1項第3款規定辦理  (公告訊息 06/27 19:07)
2891 中信金代子公司中國信託商業銀行公告授信資產之轉讓  (公告訊息 06/27 19:04)
ETtoday新聞雲員工最慘剩4人!頂溪孫東寶歇業 網提2原因「不EY」  (ETtoday新聞雲 06/27 19:02)
1240 茂生農經茂生農經111年股東常會重要決議事項  (公告訊息 06/27 19:01)
8390 金益鼎金益鼎辦理現金減資致債權人公告  (公告訊息 06/27 18:59)
8390 金益鼎金益鼎薪酬委員會任期屆滿  (公告訊息 06/27 18:58)
8390 金益鼎金益鼎審計委員會任期屆滿改選  (公告訊息 06/27 18:58)
8390 金益鼎金益鼎董事會選任董事長  (公告訊息 06/27 18:58)
8491 真好玩真好玩董事辭職  (公告訊息 06/27 18:57)
8390 金益鼎金益鼎111年股東常會通過解除董事競業禁止限制  (公告訊息 06/27 18:57)
8390 金益鼎金益鼎111年股東常會全面改選董事  (公告訊息 06/27 18:57)
8491 真好玩真好玩執行長辭職  (公告訊息 06/27 18:56)
Anue鉅亨丁二烯回落+天然橡膠反彈 台橡利差可望回升  (Anue鉅亨 06/27 18:56)
8390 金益鼎金益鼎111年股東常會重要決議事項  (公告訊息 06/27 18:56)
Anue鉅亨客戶委案量增加 汎銓穩步擴產新產能  (Anue鉅亨 06/27 18:55)
PR NewswireJS環球生活榮膺《機構投資者》(Institutional Investor)「2022亞洲最佳企業管理團隊」五項大獎  (PR Newswire 06/27 18:52)
2729 瓦城瓦城法人董事改派代表人  (公告訊息 06/27 18:51)
ETtoday新聞雲查網路交易逃漏稅!財部盯高頻交易帳戶 明年3月底首次提報  (ETtoday新聞雲 06/27 18:51)
6683 雍智科技雍智科技111年股東常會重要決議事項  (公告訊息 06/27 18:50)
Anue鉅亨台股反彈多頭短線要穩 取決兩大關鍵  (Anue鉅亨 06/27 18:49)
ETtoday新聞雲金寶董座許勝雄談「電價調漲」:漲幅3%到5% 大眾較能接受  (ETtoday新聞雲 06/27 18:48)
6868 采威國際采威國際董事會重要決議事項  (公告訊息 06/27 18:45)
6868 采威國際采威國際董事長決定111年除息基準日  (公告訊息 06/27 18:44)
Anue鉅亨台灣虎航增開夏季航班 Q3飛桃園-札幌航線  (Anue鉅亨 06/27 18:43)
Anue鉅亨G7禁俄國黃金價格難攻高 避險仍是變因  (Anue鉅亨 06/27 18:42)
5281 大峽谷-KY代子公司大峽谷照明系統(蘇州)股份有限公司公告資金貸與  (公告訊息 06/27 18:39)
Anue鉅亨〈國泰金看經濟〉預估加速升息可能性低 經濟後市受六大因素牽動  (Anue鉅亨 06/27 18:37)
Anue鉅亨網家慢點付正式上線 金融科技事業新里程碑  (Anue鉅亨 06/27 18:35)
4526 東台東台現金股利除息基準日  (公告訊息 06/27 18:35)
2888 新光金(補充)新光金代子公司新光人壽公告私募發行普通股現金增資基準日  (公告訊息 06/27 18:34)
Anue鉅亨〈國泰金看經濟〉台股看跌 程淑芬選股「趨吉避凶」教戰  (Anue鉅亨 06/27 18:32)
ETtoday新聞雲台灣精品於馬來西亞舉辦健康樂活週 公益跳繩競賽刷新跳繩紀錄  (ETtoday新聞雲 06/27 18:32)
1560 中砂中砂調整配息率  (公告訊息 06/27 18:31)
8071 能率網通能率網通111年股東常會決議事項  (公告訊息 06/27 18:29)
2880 華南金代子公司華南銀行公告總機構法令遵循主管異動  (公告訊息 06/27 18:26)
6248 沛波沛波111年現金增資股款催繳公告  (公告訊息 06/27 18:25)
6248 沛波沛波現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上,並洽特定人認購事宜  (公告訊息 06/27 18:24)
6895 宏碩系統宏碩系統董事會決議召開111年第一次股東臨時會  (公告訊息 06/27 18:24)
Anue鉅亨〈電價調漲〉用電大戶確定調漲 平均漲幅8.4%  (Anue鉅亨 06/27 18:20)
Anue鉅亨光鼎新冠口腔檢測試劑 向TFDA申請認證  (Anue鉅亨 06/27 18:20)
Anue鉅亨鴻海在青島成立合資企業 打造電子元件產業園區  (Anue鉅亨 06/27 18:19)
3147 大綜大綜董事會決議購置土地及不動產  (公告訊息 06/27 18:16)
Anue鉅亨日月光鼓勵女性創新 祭千萬元獎金辦首屆女力培育競賽  (Anue鉅亨 06/27 18:15)
Anue鉅亨浩鼎三項藥品有進展 新冠疫苗年底申請臨床  (Anue鉅亨 06/27 18:14)
Anue鉅亨捷流在手訂單創新高 投入工業閥門整合軟體系統平台新布局  (Anue鉅亨 06/27 18:11)
Anue鉅亨路透:中國人行正考慮延長在岸人民幣交易至深夜3點  (Anue鉅亨 06/27 18:11)
5281 大峽谷-KY大峽谷-KY111年度股東會重要決議事項  (公告訊息 06/27 18:10)
ETtoday新聞雲別忽略!「這些iPhone機型」可偵測充電孔進水 秒通知用戶移除充電線  (ETtoday新聞雲 06/27 18:09)
9935 慶豐富慶豐富111年度股東常會重要決議事項  (公告訊息 06/27 18:07)
6717 智慧光智慧光協辦輔導推薦證券商辭任  (公告訊息 06/27 18:06)
3189 景碩景碩取得工程相關資訊  (公告訊息 06/27 18:05)
Anue鉅亨外資終止連三賣 前十大買超有3檔反向ETF避險情緒高  (Anue鉅亨 06/27 18:04)
2323 中環中環處分有價證券  (公告訊息 06/27 18:04)
ETtoday新聞雲電價喊漲!用電大戶調漲15% 電價平均漲幅8.4%低於前朝  (ETtoday新聞雲 06/27 18:04)
ETtoday新聞雲電價喊漲!用電大戶調漲15% 影響2.2萬戶  (ETtoday新聞雲 06/27 18:04)
4433 興采(補充)公告興采董事會決議訂定110年度現金股利除息基準日及調整現金股利配息率  (公告訊息 06/27 18:03)
Anue鉅亨新能源、碳中和當道!太陽能、儲能、風電概念股大方送  (Anue鉅亨 06/27 18:03)
2230 泰茂泰茂新任董事解除競業禁止之限制  (公告訊息 06/27 18:02)
1560 中砂中砂訂定除息基準日  (公告訊息 06/27 18:02)
2230 泰茂泰茂111年6月27日股東常會改選董事及獨立董事  (公告訊息 06/27 18:02)
2230 泰茂泰茂審計委員會任期屆滿改選  (公告訊息 06/27 18:01)
3138 耀登耀登薪資報酬委員會任期屆滿  (公告訊息 06/27 18:01)
2230 泰茂泰茂董事會委任第五屆薪資報酬委員會委員  (公告訊息 06/27 18:00)
3138 耀登耀登審計委員會任期屆滿  (公告訊息 06/27 18:00)
2230 泰茂泰茂董事會選任董事長  (公告訊息 06/27 18:00)
3138 耀登耀登股東會決議許可董事之競業情形  (公告訊息 06/27 17:59)
2230 泰茂泰茂一一一年股東常會重要決議  (公告訊息 06/27 17:59)
3138 耀登耀登董事會選任董事長  (公告訊息 06/27 17:58)
1781 合世美商參數科技股份有限公司日前以合世及合世資訊部副理違反著作權法為由提起告訴,全案經偵查終結。  (公告訊息 06/27 17:58)
3138 耀登耀登111年股東常會全面改選董事/獨立董事暨三分之一以上董事發生變動  (公告訊息 06/27 17:58)
3138 耀登111年股東常會重要決議事項  (公告訊息 06/27 17:57)
3122 笙泉調整笙泉可轉換公司債轉換價格  (公告訊息 06/27 17:56)
6597 立誠111年05月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率  (公告訊息 06/27 17:56)

三 大 法 人 買 賣 超 情 況  (單位: 億)
上市市場三大法人買賣超日統計圖上櫃市場三大法人買賣超日統計圖
上市
(6/27)
買進賣出買賣超 連買賣
日數
連買賣
金額
外資 782.56 695.77 +86.79 連3賣→買 +86.79
投信 45.82 35.67 +10.16 賣→2買 +31.54
自營商 150.99 107.97 +43.02 連5買 +345.40
合計 979.17 839.19 +139.98 連2賣→2買 +287.19
上櫃
(6/27)
買進賣出買賣超 連買賣
日數
連買賣
金額
外資 109.68 103.19 +6.50 賣→買 +6.50
投信 10.31 12.42 -2.11 買→賣 -2.11
自營商 12.67 8.29 +4.38 連2賣→2買 +6.34
合計 132.66 123.90 +8.76 賣→3買 +22.43

資 券 變 化
上市市場近一年資券餘額日統計圖上櫃市場近一年資券餘額日統計圖
  上市 (6/24) 上櫃 (6/24)
融資
(億)
今日餘額 增減 增減率 今日餘額 增減 增減率
2,095.24 -8.81 -0.42% 618.59 -0.68 -0.11%
  連增連減:  連減8日   連增連減:  連減10日
融券
(張)
今日餘額 增減 增減率 今日餘額 增減 增減率
498,568 +10,407 +2.13% 78,263 +22 +0.03%
  連增連減:  減→增   連增連減:  連10減→增

現 股 當 沖
上市市場近一年現股當沖日統計圖上櫃市場近一年現股當沖日統計圖
  上市 (6/24)成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元) 1,240,501張 883.4億 884.38億 +9,792萬
當沖率 20.85% 37.59% 37.63%  
  上櫃 (6/24)成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元) 365,428張 304.71億 305.13億 +4,225萬
當沖率 31.88% 53.99% 54.07%  
  最近瀏覽過的個股    資料日期: 06/27
股票名稱 股價 漲跌 (%) 量(張)
  尚無瀏覽紀錄

  成交價排行前100名  資料日期: 06/27
股票名稱 股價 漲跌 (%) 量(張) 排名
6415 矽力-KY  2525  +95  +3.9  730  1
5274 信驊  2365  +110  +4.9  421  2
3008 大立光  1705  +45  +2.7  526  3
6409 旭隼  1515  +30  +2  116  4
4966 譜瑞-KY  1280  +65  +5.4  786  5
3529 力旺  1275  +115  +9.9  649  6
5269 祥碩  1205  +5  +0.4  1049  7
1590 亞德客-KY  1060  +35  +3.4  1142  8
6781 AES-KY  1050  +55  +5.5  951  9
8454 富邦媒  826  +24  +3  418  10
3533 嘉澤  765  +32  +4.4  985  11
6669 緯穎  765  +13  +1.7  747  12
3661 世芯-KY  754  +41  +5.8  4957  13
3293 鈊象  725  +31  +4.5  266  14
2454 聯發科  678  +8  +1.2  13101  15
2207 和泰車  629  +10  +1.6  444  16
3443 創意  534  +48  +9.9  3565  17
6488 環球晶  519  +27  +5.5  2743  18
2330 台積電  498.5  +12  +2.5  38684  19
6446 藥華藥  497  -1.5  -0.3  1802  20
6719 力智  484.5  +39.5  +8.9  1870  21
1476 儒鴻  483  +10  +2.1  559  22
6763 綠界科技  471  +18.5  +4.1  39  23
6510 精測  445  +22.5  +5.3  111  24
6491 晶碩  439  +11.5  +2.7  318  25
2059 川湖  418.5  +9  +2.2  203  26
6515 穎崴  396  +20  +5.3  580  27
2379 瑞昱  388  +13  +3.5  3458  28
3592 瑞鼎  383.5  +6.5  +1.7  420  29
3653 健策  376  +14  +3.9  802  30
3406 玉晶光  362.5  +12  +3.4  1272  31
2395 研華  354  +8  +2.3  653  32
2327 國巨  341.5  +13.5  +4.1  2817  33
3034 聯詠  330  +5  +1.5  4895  34
2357 華碩  328.5  +2.5  +0.8  1858  35
8464 億豐  324  0  0  600  36
5904 寶雅  322  +22  +7.3  678  37
3228 金麗科  319.5  -35.5  -10  5974  38
8046 南電  312.5  +28  +9.8  6740  39
3665 貿聯-KY  312  +7  +2.3  1643  40
6469 大樹  312  +7.5  +2.5  655  41
8299 群聯  301  +7  +2.4  2176  42
3675 德微  291  0  0  3779  43
6561 是方  286  +5.5  +2  27  44
6756 威鋒電子  285  +7.5  +2.7  1876  45
3218 大學光  284.5  +1  +0.4  237  46
1256 鮮活果汁-KY  284  +5.5  +2  11  47
6732 昇佳電子  283.5  +5  +1.8  232  48
6533 晶心科  277  +11.5  +4.3  1172  49
9914 美利達  276.5  +2  +0.7  1088  50
6121 新普  274  +6  +2.2  470  51
4770 上品  273  +9.5  +3.6  255  52
2912 統一超  272  -1.5  -0.6  1271  53
1565 精華  269  +6.5  +2.5  124  54
1264 德麥  267.5  +1.5  +0.6  11  55
3023 信邦  261  +2.5  +1  517  56
9921 巨大  260  +5  +2  1627  57
2049 上銀  257.5  +9.5  +3.8  5728  58
6643 M31  253  +10  +4.1  179  59
6803 崑鼎  251  +3.5  +1.4  62  60
2345 智邦  245.5  +3  +1.2  3101  61
3131 弘塑  245  +7  +2.9  127  62
6679 鈺太  244.5  +10  +4.3  380  63
6472 保瑞  243  +6  +2.5  3411  64
2227 裕日車  240  0  0  95  65
2308 台達電  236.5  -2.5  -1  6113  66
6531 愛普*  232.5  +11.5  +5.2  3900  67
5278 尚凡  232  +2  +0.9  13  68
6747 亨泰光  227.5  +4  +1.8  7  69
4583 台灣精銳  226.5  +5  +2.3  79  70
3680 家登  222.5  +8  +3.7  245  71
6683 雍智科技  222  +7  +3.3  64  72
2729 瓦城  219  -1.5  -0.7  18  73
6271 同欣電  218  +7  +3.3  2009  74
9941 裕融  216  0  0  706  75
6762 達亞  215  -8  -3.6  2  76
5871 中租-KY  212.5  +7.5  +3.7  4152  77
6414 樺漢  212  +9  +4.4  1010  78
8016 矽創  211  +4  +1.9  976  79
2247 汎德永業  210.5  +2.5  +1.2  43  80
1773 勝一  209.5  +4  +2  947  81
3105 穩懋  209  +5  +2.4  2550  82
6547 高端疫苗  209  -17  -7.5  5660  83
4736 泰博  205  +5  +2.5  2088  84
3152 璟德  204  +3.5  +1.8  76  85
8069 元太  204  +8  +4.1  22237  86
4743 合一  203  -7  -3.3  12180  87
8341 日友  203  +3.5  +1.8  58  88
9910 豐泰  203  +3  +1.5  725  89
5287 數字  201  +2.5  +1.3  2  90
6670 復盛應用  198.5  +1  +0.5  148  91
3035 智原  198  +10.5  +5.6  27788  92
8478 東哥遊艇  197.5  -1  -0.5  11912  93
3130 一零四  197  -0.5  -0.2  18  94
3558 神準  197  +4.5  +2.3  10686  95
2383 台光電  194.5  +7.5  +4  1774  96
3532 台勝科  194  +9.5  +5.2  6475  97
3413 京鼎  192.5  +6  +3.2  613  98
4137 麗豐-KY  192.5  +2.5  +1.3  64  99
5536 聖暉  190  +1.5  +0.8  172  100

  三大法人連買日數前100名  日期: 06/27
股票名稱 股價 漲跌 (%) 連買
日數
連買
張數
排名
5876 上海商銀  54.3  +0.4  +0.7  26  +86199  1
3682 亞太電  7.35  -0.1  -1.3  20  +24679  2
3211 順達  74.9  +1.2  +1.6  15  +868  3
8928 鉅明  45.1  +1.05  +2.4  13  +1834  4
8046 南電  312.5  +28  +9.8  11  +10892  5
4402 福大  12.2  -0.7  -5.4  11  +1263  6
4560 強信-KY  40.75  +0.05  +0.1  11  +105  7
6803 崑鼎  251  +3.5  +1.4  11  +92  8
2891 中信金  26.2  -0.1  -0.4  10  +85458  9
4904 遠傳  84  -0.7  -0.8  10  +10779  10
6285 啟碁  70.3  +0.4  +0.6  10  +7787  11
2204 中華  64.2  +0.1  +0.2  10  +4440  12
9910 豐泰  203  +3  +1.5  10  +4322  13
2106 建大  32.25  +0.25  +0.8  10  +3042  14
2211 長榮鋼  61  +0.8  +1.3  10  +2512  15
2520 冠德  35  +0.05  +0.1  10  +2269  16
6472 保瑞  243  +6  +2.5  10  +1762  17
1232 大統益  155  -2.5  -1.6  10  +1411  18
8131 福懋科  40.7  +0.45  +1.1  10  +961  19
1736 喬山  57  +2  +3.6  10  +922  20
2704 國賓  32.1  +0.1  +0.3  10  +730  21
5306 桂盟  173.5  +1  +0.6  10  +414  22
8462 柏文  133.5  +2  +1.5  10  +275  23
2478 大毅  52.2  +0.4  +0.8  10  +255  24
1558 伸興  139.5  +1.5  +1.1  10  +141  25
1235 興泰  58.4  +1.9  +3.4  10  +88  26
2324 仁寶  22.8  +0.05  +0.2  9  +29618  27
2465 麗臺  38.5  +1.8  +4.9  9  +1551  28
9940 信義  31.55  -0.2  -0.6  9  +1480  29
9908 大台北  33.8  -0.05  -0.2  9  +796  30
2514 龍邦  17.6  +0.2  +1.2  9  +457  31
2109 華豐  15  +0.2  +1.4  9  +427  32
2701 萬企  12.05  +0.15  +1.3  9  +414  33
9937 全國  49.85  +0.35  +0.7  9  +291  34
4108 懷特  19.2  +0.1  +0.5  9  +229  35
2228 劍麟  67.8  +0.7  +1  9  +185  36
6504 南六  88.4  +0.5  +0.6  9  +143  37
8473 山林水  30.45  +0.25  +0.8  9  +138  38
2911 麗嬰房  6.99  +0.08  +1.2  9  +128  39
1583 程泰  59  +1  +1.7  9  +56  40
2468 華經  13.05  +0.05  +0.4  9  +43  41
6213 聯茂  84.5  +2.3  +2.8  8  +3953  42
2474 可成  169  +3  +1.8  8  +2731  43
2753 八方雲集  165.5  +0.5  +0.3  8  +1174  44
6241 易通展  23.3  +0.8  +3.6  8  +763  45
2014 中鴻  28.5  +1  +3.6  7  +16051  46
2023 燁輝  17.8  +0.5  +2.9  7  +10199  47
2820 華票  17  0  0  7  +2388  48
6265 方土昶  12.05  +0.45  +3.9  7  +1628  49
6187 萬潤  86.8  +2.4  +2.8  7  +1377  50
2505 國揚  19.8  +0.3  +1.5  7  +1074  51
2849 安泰銀  16  +0.25  +1.6  7  +949  52
2850 新產  51.7  -0.5  -1  7  +893  53
1110 東泥  20.05  +0.05  +0.2  7  +847  54
2530 華建  14.45  +0.05  +0.4  7  +731  55
8436 大江  165.5  +4.5  +2.8  7  +628  56
5471 松翰  70.9  +2.2  +3.2  7  +577  57
2460 建通  20.15  +0.75  +3.9  7  +454  58
1442 名軒  22.8  +0.3  +1.3  7  +448  59
2477 美隆電  24.2  +0.3  +1.3  7  +434  60
8454 富邦媒  826  +24  +3  7  +404  61
3218 大學光  284.5  +1  +0.4  7  +343  62
6510 精測  445  +22.5  +5.3  7  +259  63
2114 鑫永銓  122.5  -0.5  -0.4  7  +124  64
6141 柏承  23.35  +0.1  +0.4  7  +122  65
4999 鑫禾  36.2  +0.55  +1.5  7  +112  66
6281 全國電  87.6  +0.6  +0.7  7  +108  67
8249 菱光  22.55  0  0  7  +101  68
8433 弘帆  50.8  -0.1  -0.2  7  +90  69
4190 佐登-KY  67.6  +0.8  +1.2  7  +67  70
6643 M31  253  +10  +4.1  7  +62  71
1817 凱撒衛  35.15  +0.35  +1  7  +47  72
1402 遠東新  31.7  +0.4  +1.3  6  +21727  73
3045 台灣大  109.5  -1  -0.9  6  +20664  74
2301 光寶科  56.9  +0.1  +0.2  6  +11826  75
1712 興農  31.95  +0.35  +1.1  6  +2379  76
1104 環泥  22.1  +0.1  +0.4  6  +1208  77
8464 億豐  324  0  0  6  +920  78
8016 矽創  211  +4  +1.9  6  +748  79
2227 裕日車  240  0  0  6  +400  80
6451 訊芯-KY  79.6  +2.2  +2.8  6  +219  81
3052 夆典  10.25  0  0  6  +147  82
3501 維熹  44.5  +0.15  +0.3  6  +142  83
2630 亞航  17.3  +0.25  +1.5  6  +134  84
1530 亞崴  31.1  +0.1  +0.3  6  +81  85
6230 尼得科超眾  111.5  +2.5  +2.3  6  +73  86
6655 科定  138  +3  +2.2  6  +61  87
1730 花仙子  60  +1.1  +1.9  6  +52  88
1735 日勝化  15.15  -0.15  -1  6  +46  89
8072 陞泰  24.25  +0.25  +1  6  +38  90
2603 長榮  108.5  +9.8  +9.9  5  +37921  91
2801 彰銀  17.85  +0.1  +0.6  5  +16951  92
1216 統一  66.6  +0.2  +0.3  5  +16393  93
1301 台塑  109.5  +0.5  +0.5  5  +14297  94
2867 三商壽  7.29  0  0  5  +11293  95
2312 金寶  13.65  +0.25  +1.9  5  +11111  96
6505 台塑化  95.2  +0.2  +0.2  5  +10925  97
2105 正新  35.7  +0.25  +0.7  5  +7737  98
1326 台化  81.5  +0.1  +0.1  5  +6857  99
1440 南紡  20.3  +0.4  +2  5  +5804  100

  2022年 合計股利 前100名
股票名稱 股價 現金
股利
股票
股利
合計
股利
現金
殖利
率%
排名
2454 聯發科  678  73  0  73  10.8  1
3008 大立光  1705  70.16  0  70.16  4.11  2
3293 鈊象  725  50  10  60  6.9  3
3034 聯詠  330  51.5  0  51.5  15.6  4
3592 瑞鼎  383.5  45  0  45  11.7  5
2357 華碩  328.5  42  0  42  12.8  6
5274 信驊  2365  35  1  36  1.48  7
4966 譜瑞-KY  1280  32.48  0  32.48  2.54  8
8016 矽創  211  32  0  32  15.2  9
6732 昇佳電子  283.5  30  0  30  10.6  10
2379 瑞昱  388  27  0  27  6.96  11
6121 新普  274  26  0  26  9.49  12
5269 祥碩  1205  26  0  26  2.16  13
6669 緯穎  765  25  0  25  3.27  14
6409 旭隼  1515  23.5  0  23.5  1.55  15
2609 陽明  86.1  20  0  20  23.2  16
2207 和泰車  629  20  0  20  3.18  17
2603 長榮  108.5  18  0  18  16.6  18
6415 矽力-KY  2525  17.98  0  17.98  0.71  19
4961 天鈺  146  17  0  17  11.6  20
3131 弘塑  245  17  0  17  6.94  21
5278 尚凡  232  11.64  4.6  16.24  5.02  22
8081 致新  178  16  0  16  8.99  23
6488 環球晶  519  16  0  16  3.08  24
3533 嘉澤  765  16  0  16  2.09  25
3545 敦泰  97.1  15.71  0  15.71  16.2  26
3211 順達  74.9  15.03  0  15.03  20.1  27
6582 申豐  93.6  15  0  15  16  28
5536 聖暉  190  15  0  15  7.89  29
4736 泰博  205  15  0  15  7.32  30
1565 精華  269  15  0  15  5.58  31
8454 富邦媒  826  13  2  15  1.57  32
6781 AES-KY  1050  15  0  15  1.43  33
6691 洋基工程  177.5  14  0  14  7.89  34
3529 力旺  1275  14  0  14  1.1  35
2458 義隆  142.5  13.81  0  13.81  9.69  36
8924 大田  116.5  13.7  0  13.7  11.8  37
6510 精測  445  13.6  0  13.6  3.06  38
1590 亞德客-KY  1060  13.31  0  13.31  1.26  39
2404 漢唐  169.5  13.13  0  13.13  7.74  40
5287 數字  201  11.3  1.83  13.13  5.62  41
2636 台驊投控  96.8  13  0  13  13.4  42
3515 華擎  120  13  0  13  10.8  43
1256 鮮活果汁-KY  284  13  0  13  4.58  44
8299 群聯  301  13  0  13  4.32  45
2707 晶華  166.5  12.39  0  12.39  7.44  46
2376 技嘉  95.3  12  0  12  12.6  47
2615 萬海  128  10.5  1.5  12  8.2  48
6613 朋億  162  12  0  12  7.41  49
5289 宜鼎  171  11.7  0.3  12  6.84  50
4137 麗豐-KY  192.5  12  0  12  6.23  51
6670 復盛應用  198.5  12  0  12  6.05  52
2247 汎德永業  210.5  12  0  12  5.7  53
1264 德麥  267.5  12  0  12  4.49  54
1476 儒鴻  483  12  0  12  2.48  55
6803 崑鼎  251  11.94  0  11.94  4.76  56
5299 杰力  159.5  11.6  0  11.6  7.27  57
3526 凡甲  152  11.16  0  11.16  7.34  58
3130 一零四  197  11.16  0  11.16  5.67  59
3661 世芯-KY  754  11.14  0  11.14  1.48  60
5904 寶雅  322  11  0.1  11.1  3.42  61
6150 撼訊  82.2  11  0  11  13.4  62
3611 鼎翰  178  11  0  11  6.18  63
8464 億豐  324  11  0  11  3.4  64
6756 威鋒電子  285  10.99  0  10.99  3.85  65
6515 穎崴  396  10.98  0  10.98  2.77  66
6457 紘康  90.5  10.89  0  10.89  12  67
2059 川湖  418.5  10.88  0  10.88  2.6  68
2377 微星  125.5  10.5  0  10.5  8.37  69
5609 中菲行  76.1  10.2  0  10.2  13.4  70
8083 瑞穎  175  10.2  0  10.2  5.83  71
0052 富邦科技  99.4  10.19  0  10.19  10.3  72
2327 國巨  341.5  10.1  0  10.1  2.96  73
6462 神盾  93.7  10  0  10  10.7  74
5236 凌陽創新  105  10  0  10  9.52  75
6706 惠特  136  10  0  10  7.35  76
3563 牧德  152.5  10  0  10  6.56  77
2474 可成  169  10  0  10  5.92  78
8422 可寧衛  174.5  10  0  10  5.73  79
2383 台光電  194.5  10  0  10  5.14  80
9921 巨大  260  10  0  10  3.85  81
8046 南電  312.5  10  0  10  3.2  82
2540 愛山林  125  3.5  6.5  10  2.8  83
6294 智基  98.8  9.5  0  9.5  9.62  84
1477 聚陽  163.5  9.5  0  9.5  5.81  85
6561 是方  286  9.3  0  9.3  3.25  86
3227 原相  104.5  9.14  0  9.14  8.75  87
3665 貿聯-KY  312  9.13  0  9.13  2.93  88
2227 裕日車  240  9.06  0  9.06  3.78  89
6138 茂達  161  9.02  0  9.02  5.6  90
3679 新至陞  75.7  9  0  9  11.9  91
3014 聯陽  87.1  9  0  9  10.3  92
3026 禾伸堂  104.5  9  0  9  8.61  93
2597 潤弘  108.5  9  0  9  8.29  94
6728 上洋  142  9  0  9  6.34  95
6146 耕興  184.5  9  0  9  4.88  96
6271 同欣電  218  9  0  9  4.13  97
2912 統一超  272  9  0  9  3.31  98
8436 大江  165.5  8.88  0  8.88  5.37  99
5434 崇越  145  8.8  0  8.8  6.07  100

  2022年 現金殖利率 前100名
股票名稱 股價 現金
股利
股票
股利
合計
股利
現金
殖利
率%
排名
2609 陽明  86.1  20  0  20  23.2  1
3211 順達  74.9  15.03  0  15.03  20.1  2
4930 燦星網  25  4.8  0  4.8  19.2  3
2603 長榮  108.5  18  0  18  16.6  4
3545 敦泰  97.1  15.71  0  15.71  16.2  5
6582 申豐  93.6  15  0  15  16  6
3034 聯詠  330  51.5  0  51.5  15.6  7
8016 矽創  211  32  0  32  15.2  8
2108 南帝  46.2  7  0  7  15.2  9
2545 皇翔  41.85  6.3  0  6.3  15.1  10
2636 台驊投控  96.8  13  0  13  13.4  11
6150 撼訊  82.2  11  0  11  13.4  12
5609 中菲行  76.1  10.2  0  10.2  13.4  13
6015 宏遠證  13.5  1.8  0.6  2.4  13.3  14
2020 美亞  22.9  3  0  3  13.1  15
2357 華碩  328.5  42  0  42  12.8  16
2376 技嘉  95.3  12  0  12  12.6  17
6020 大展證  18.9  2.38  0  2.38  12.6  18
1612 宏泰  22.65  2.8  0  2.8  12.4  19
8213 志超  40.65  5  0  5  12.3  20
5209 新鼎  72.5  8.79  0  8.79  12.1  21
6457 紘康  90.5  10.89  0  10.89  12  22
6016 康和證  12.95  1.55  0  1.55  12  23
3679 新至陞  75.7  9  0  9  11.9  24
00830 國泰費城半導體  23.46  2.8  0  2.8  11.9  25
8924 大田  116.5  13.7  0  13.7  11.8  26
2006 東和鋼鐵  54.2  6.4  0  6.4  11.8  27
2527 宏璟  25.4  3  0  3  11.8  28
3592 瑞鼎  383.5  45  0  45  11.7  29
2236 百達-KY  25.7  3  0  3  11.7  30
4961 天鈺  146  17  0  17  11.6  31
5508 永信建  69.1  8.01  0  8.01  11.6  32
6151 晉倫  26.3  3  0  3  11.4  33
6005 群益證  14.5  1.65  0  1.65  11.4  34
6161 捷波  26.65  3  0  3  11.3  35
6186 新潤  26.7  3  0  3  11.2  36
2454 聯發科  678  73  0  73  10.8  37
3515 華擎  120  13  0  13  10.8  38
6462 神盾  93.7  10  0  10  10.7  39
2430 燦坤  33.2  3.54  0  3.54  10.7  40
8111 立碁  19.55  2.1  0  2.1  10.7  41
6732 昇佳電子  283.5  30  0  30  10.6  42
9927 泰銘  42.4  4.5  0  4.5  10.6  43
2002 中鋼  29.45  3.1  0  3.1  10.5  44
6204 艾華  49.9  5.2  0  5.2  10.4  45
8401 白紗科  16.6  1.73  0  1.73  10.4  46
0052 富邦科技  99.4  10.19  0  10.19  10.3  47
3014 聯陽  87.1  9  0  9  10.3  48
3033 威健  29.25  3.02  0  3.02  10.3  49
1515 力山  29.05  3  0  3  10.3  50
1308 亞聚  29.4  3  0  3  10.2  51
5603 陸海  39.55  4  3  7  10.1  52
4440 宜新實業  39.8  4  0  4  10.1  53
5016 松和  32.75  3.3  0  3.3  10.1  54
2916 滿心  22.05  2.2  0  2.2  9.98  55
6177 達麗  30.1  3  0  3  9.97  56
2855 統一證  19.1  1.89  0  1.89  9.9  57
3028 增你強  34.8  3.44  0  3.44  9.88  58
3048 益登  34.4  3.4  0  3.4  9.88  59
5471 松翰  70.9  7  0  7  9.87  60
2537 聯上發  9.14  0.9  0  0.9  9.85  61
2014 中鴻  28.5  2.8  0  2.8  9.82  62
5604 中連  62.7  6.1  0  6.1  9.73  63
2458 義隆  142.5  13.81  0  13.81  9.69  64
6294 智基  98.8  9.5  0  9.5  9.62  65
5215 科嘉-KY  52.1  5  0  5  9.6  66
3078 僑威  33.9  3.25  0  3.25  9.59  67
2069 運錩  22.95  2.2  0  2.2  9.59  68
8481 政伸  67.9  6.5  0  6.5  9.57  69
2031 新光鋼  41.9  4  0  4  9.55  70
5236 凌陽創新  105  10  0  10  9.52  71
6506 雙邦  21.05  2  0  2  9.5  72
6121 新普  274  26  0  26  9.49  73
6116 彩晶  10.65  1  0  1  9.35  74
8150 南茂  46.15  4.3  0  4.3  9.32  75
6807 峰源-KY  30.5  2.84  0  2.84  9.32  76
6147 頎邦  64.6  6  0  6  9.29  77
2542 興富發  44.8  4.16  1.04  5.2  9.29  78
6560 欣普羅  54.2  5  2.5  7.5  9.23  79
1456 怡華  16.25  1.5  0  1.5  9.23  80
2029 盛餘  27.7  2.55  0  2.55  9.21  81
6176 瑞儀  87.1  8  0  8  9.18  82
5244 弘凱  32.8  3  0  3  9.15  83
6405 悅城  21.85  2  0  2  9.15  84
1452 宏益  21.9  2  0  2  9.13  85
5546 永固-KY  55  5  0  5  9.09  86
2347 聯強  55  5  0  5  9.09  87
5519 隆大  22.1  2  0  2  9.05  88
8112 至上  44.3  4  0  4  9.03  89
4933 友輝  36.8  3.32  0  3.32  9.03  90
3029 零壹  39.95  3.6  0  3.6  9.02  91
8240 華宏  27.75  2.5  0  2.5  9.01  92
8081 致新  178  16  0  16  8.99  93
6195 詩肯  49  4.4  0  4.4  8.98  94
2028 威致  27.85  2.5  0  2.5  8.98  95
6189 豐藝  42.3  3.78  0  3.78  8.94  96
6203 海韻電  56  5  0  5  8.93  97
1806 冠軍  11.2  1  0  1  8.93  98
2065 世豐  45  4  0  4  8.89  99
3512 皇龍  33.75  3  0  3  8.89  100


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2022 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved.  (服務條款)

本網站運用 Cookie 技術以提供您更佳的瀏覽體驗,如果您持續使用本網站,代表您已同意使用。 (隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | Anue鉅亨 | PR Newswire | Investing.com 相關新聞標題與內容之著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。