Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱  
  
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

加權指數當日走勢圖櫃買指數當日走勢圖
上市指數 10512.32  (-0.38 / 0%)
最高: 10525.60  (+12.90 / +0.12%)
最低: 10484.69  (-28.01 / -0.27%)
昨日收盤: 10512.70
連續漲跌: 連2漲→跌
成交金額: 1185.9 億元
成交張數: 4,461,991 張
成交筆數: 1,085,757 筆
資料時間: 3/19
上櫃指數 138.04  (+0.18 / +0.13%)
最高: 138.58  (+0.72 / +0.52%)
最低: 137.90  (+0.04 / +0.03%)
昨日收盤: 137.86
連續漲跌: 連8漲
成交金額: 399.14 億元
成交張數: 543,466 張
成交筆數: 326,066 筆
資料時間: 3/19
漲停 跌停 上漲 平盤 下跌
4 2 365 142 452
漲停 跌停 上漲 平盤 下跌
6 0 355 115 305

股  市  最  新  訊  息
財經新聞 影/穩收益、波動低...適合退休族 安聯推短高收債基金  (ETtoday東森新聞雲 03/20 00:54)
6635 瑞利軍工 瑞利軍工董事會決議股利分派情形  (公告訊息 03/19 22:54)
6635 瑞利軍工 瑞利軍工董事會決議召開108年股東常會相關事宜  (公告訊息 03/19 22:54)
2723 美食-KY 美食-KY將受邀參加美林證券舉辦之法人說明會  (公告訊息 03/19 22:44)
6550 北極星藥業-KY 代重要子公司瑞華藥業(香港)有限公司公告董事異動  (公告訊息 03/19 21:42)
1795 美時製藥 美時製藥董事會決議子公司台灣艾威群公司債權轉為增資款  (公告訊息 03/19 21:32)
1795 美時製藥 美時製藥董事會決議召開108年股東常會公告  (公告訊息 03/19 21:32)
6550 北極星藥業-KY 代重要子公司迪瑞藥業(成都)有限公司公告董事長異動  (公告訊息 03/19 21:27)
6131 悠克國際 悠克國際停止買賣有價證券併案列為變更交易方法  (公告訊息 03/19 21:25)
6550 北極星藥業-KY 代重要子公司迪瑞藥業(成都)有限公司公告董監事異動  (公告訊息 03/19 21:24)
6550 北極星藥業-KY 代重要子公司DesigneRx Pharmaceuticals, Inc.公告董事解任  (公告訊息 03/19 21:18)
財經新聞 聚焦「金融科技」風險管理 清大安富金融工程開辦座談會  (ETtoday東森新聞雲 03/19 21:12)
3C新聞 Apple改款再一波 iMac性能提升2倍、售價41,900 元起  (ETtoday東森新聞雲 03/19 21:05)
財經新聞 綠能明停牌 料將處分閒置設備及廠房換現金  (ETtoday東森新聞雲 03/19 20:54)
6599 普達系統 資金貸與展期達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款  (公告訊息 03/19 20:38)
6550 北極星藥業-KY 代重要子公司TDW Group公告董事解任  (公告訊息 03/19 20:37)
6550 北極星藥業-KY 北極星藥業-KY董事會通過108年股東會召開相關事宜  (公告訊息 03/19 20:36)
6550 北極星藥業-KY 北極星藥業-KY內部稽核主管異動  (公告訊息 03/19 20:34)
6550 北極星藥業-KY 北極星藥業-KY財會主管異動  (公告訊息 03/19 20:33)
6599 普達系統 普達系統董事會通過108年股東常會相關事宜  (公告訊息 03/19 20:23)
4162 智擎 董事會決議股利分派  (公告訊息 03/19 20:23)
4162 智擎 召開智擎108年股東常會事宜  (公告訊息 03/19 20:16)
財經新聞 挑戰新年度 貿協與各國夥伴攜手努力  (ETtoday東森新聞雲 03/19 20:16)
4162 智擎 智擎董事會決議註銷庫藏股並訂定減資基準日事宜  (公告訊息 03/19 20:15)
4162 智擎 智擎董事會重大決議事項  (公告訊息 03/19 20:14)
6599 普達系統 普達系統內部稽核主管異動  (公告訊息 03/19 20:10)
2891 中信金 代中國信託商業銀行日本子行The Tokyo Star Bank, Limited公告授信資產之轉讓  (公告訊息 03/19 20:07)
6599 普達系統  公告普達系統董事會通過決議股利分派  (公告訊息 03/19 20:03)
9136 巨騰-DR 截至二零一八年十二月三十一日止年度全年業績  (公告訊息 03/19 19:59)
財經新聞 財部小編這回嗆柯P 債務按月公布「Do The Right Thing Too」  (ETtoday東森新聞雲 03/19 19:55)
6493 雷虎生技 雷虎生技董事會重大決議事項  (公告訊息 03/19 19:48)
6493 雷虎生技 董事會決議股利分派  (公告訊息 03/19 19:47)
6493 雷虎生技 雷虎生技董事會決議召開108年股東常會日期及相關事宜(補充公告)  (公告訊息 03/19 19:47)
2730 美麗信 召開說明美麗信重大訊息說明記者會事宜  (公告訊息 03/19 19:43)
5530 龍巖 代子公司龍安事業股份有限公司簡易合併案債權人公告  (公告訊息 03/19 19:37)
1460 宏遠 宏遠依第一項第四款:新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五以上者  (公告訊息 03/19 19:37)
8122 神通電腦 神通電腦法人董事及其代表人辭任  (公告訊息 03/19 19:36)
1460 宏遠 宏遠依第一項第四款:新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五以上者。  (公告訊息 03/19 19:36)
1460 宏遠 宏遠依第一項第三款:對單一企業背書保證餘額達新臺幣一千萬元以上且對其背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之三十以上者。  (公告訊息 03/19 19:36)
8077 洛碁實業 董事會決議召開108年度股東常會  (公告訊息 03/19 19:36)
1460 宏遠 宏遠依第一項第三款:對單一企業背書保證餘額達新臺幣一千萬元以上且對其背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之三十以上者。  (公告訊息 03/19 19:36)
1460 宏遠 宏遠依第一項第二款:公開發行公司及其子公司對單一企業背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者。  (公告訊息 03/19 19:35)
8077 洛碁實業 洛碁實業董事會通過107年度個體及合併財務報表  (公告訊息 03/19 19:35)
1460 宏遠 宏遠依第一項第一款:宏遠及其子公司背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上  (公告訊息 03/19 19:35)
1460 宏遠 宏遠依第一項第一款:宏遠及其子公司背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上  (公告訊息 03/19 19:35)
財經新聞 快訊/黎智英賣了!爆「壹電視大樓」整棟出售…民生社區大戶接手  (ETtoday東森新聞雲 03/19 19:35)
1460 宏遠 宏遠及子公司資金貸與他人之餘額達該宏遠最近期財務報表淨值百分之二十以上。  (公告訊息 03/19 19:34)
1460 宏遠 宏遠及子公司資金貸與他人之餘額達該宏遠最近期財務報表淨值百分之二十以上。  (公告訊息 03/19 19:34)
1460 宏遠 董事會決議股利分派  (公告訊息 03/19 19:34)
9946 三發地產 三發地產代理發言人異動  (公告訊息 03/19 19:33)
1460 宏遠 宏遠董事會決議召開股東會相關事宜  (公告訊息 03/19 19:33)
2618 長榮航空 長榮航空第三次無擔保轉換公司債107/10/1至108/2/28止轉換普通股之增資基準日  (公告訊息 03/19 19:30)
8443 阿瘦 董事會決議股利分派  (公告訊息 03/19 19:30)
2618 長榮航空 長榮航空購入兩架承租之777-300ER航空器  (公告訊息 03/19 19:30)
2618 長榮航空 召開108年股東常會  (公告訊息 03/19 19:29)
8443 阿瘦 阿瘦董事會決議召開108年股東常會相關事宜  (公告訊息 03/19 19:28)
6592 和潤企業 和潤企業董事會決議108年股東常會召開日期及召集事由  (公告訊息 03/19 19:28)
2618 長榮航空 長榮航空董事會決議盈餘轉增資發行新股  (公告訊息 03/19 19:28)
8122 神通電腦 神通電腦董事會決議召開108年股東常會相關事宜  (公告訊息 03/19 19:27)
6592 和潤企業 和潤企業設置公司治理主管  (公告訊息 03/19 19:27)
6592 和潤企業 和潤企業董事會通過申請股票上市案  (公告訊息 03/19 19:27)
6592 和潤企業 董事會決議107年度股利分派  (公告訊息 03/19 19:25)
6592 和潤企業 代子公司Hoyun International Limited公告股東常會重要決議事項  (公告訊息 03/19 19:22)
6592 和潤企業 代子公司Hoyun International Limited公告董事會決議不發放股利  (公告訊息 03/19 19:21)
5481 新華 獨立董事對新華董事會議決事項表示反對意見  (公告訊息 03/19 19:21)
6592 和潤企業 代子公司和運國際租賃有限公司公告董事會(代行股東會職權)重要決議事項  (公告訊息 03/19 19:20)
6592 和潤企業 代子公司和運國際租賃有限公司公告董事會決議不發放股利  (公告訊息 03/19 19:19)
2891 中信金 代子公司台灣人壽公告於108年會計年度開始日後變動會計估計事項  (公告訊息 03/19 19:18)
2881 富邦金 富邦金控代子公司富邦產險公告所有大安區懷生段二小段495、495-1、515-1地號土地,撤回參與富邦建設產險大樓都市更新一案。  (公告訊息 03/19 19:17)
2881 富邦金 富邦金控代富邦投顧公告取得「富邦一號不動產投資信託基金」一筆使用權資產  (公告訊息 03/19 19:17)
2881 富邦金 富邦金控代子公司富邦銀行(香港)公告董事會通過並發佈2018年度業績報告  (公告訊息 03/19 19:17)
2881 富邦金 富邦金控代子公司富邦產險公告董事會決議股利分配事宜  (公告訊息 03/19 19:17)
2881 富邦金 富邦金控代子公司富邦銀行(香港)公告擬召開107年度股東週年常會  (公告訊息 03/19 19:16)
6719 力智 力智變更董事長事宜  (公告訊息 03/19 19:16)
2881 富邦金 富邦金控代子公司富邦銀行(香港)公告董事會決議107年度不發放股利  (公告訊息 03/19 19:16)
2881 富邦金 富邦金控代子公司富邦產險公告關係人捐贈案  (公告訊息 03/19 19:15)
2618 長榮航空 董事會決議股利分派  (公告訊息 03/19 19:15)
2881 富邦金 富邦金控代富邦投顧公告董事會決議股利分配事宜  (公告訊息 03/19 19:15)
8122 神通電腦 董事會決議盈餘轉增資發行新股  (公告訊息 03/19 19:15)
8122 神通電腦 神通電腦董事會決議股利分派  (公告訊息 03/19 19:14)
2891 中信金 代子公司台壽保產物保險(股)公司公告發言人異動案  (公告訊息 03/19 19:14)
2891 中信金 代子公司台壽保產物保險(股)公司公告總經理異動案  (公告訊息 03/19 19:10)
財經新聞 合庫股利估計逾1元 看好台股高股息 將加碼最高五成  (ETtoday東森新聞雲 03/19 19:10)
6584 南俊國際 南俊國際接獲新漢實業有限公司給付工程款起訴狀事件說明。  (公告訊息 03/19 19:05)
6114 久威國際 久威國際董事會決議召開108年度股東會事宜  (公告訊息 03/19 19:05)
6114 久威國際 久威國際董事會通過107年度董監事酬勞及員工酬勞分派案  (公告訊息 03/19 19:04)
6114 久威國際 久威國際董事會通過107年度合併財務報告  (公告訊息 03/19 19:04)
5902 德記 德記董事會決議召開股東常會相關事宜  (公告訊息 03/19 19:02)
5481 新華 新華董事會決議股利分派  (公告訊息 03/19 19:02)
2327 國巨 國巨代子公司國巨百慕達控股有限公司公告處份SHS KOA Corp.股票  (公告訊息 03/19 19:01)
5278 尚凡 澄清媒體報導  (公告訊息 03/19 18:58)
2882 國泰金 代世越銀行公告發放股利  (公告訊息 03/19 18:57)
2882 國泰金 代世越銀行公告法人董事(越南工商銀行)之代表人改派  (公告訊息 03/19 18:55)
2882 國泰金 代世越銀行公告內部稽核主管異動  (公告訊息 03/19 18:54)
2882 國泰金 代世越銀行公告董事長異動  (公告訊息 03/19 18:51)
3046 建碁 董事會決議107年度股利分派  (公告訊息 03/19 18:50)
6179 亞通 亞通董事會決議召開108年股東常會事宜  (公告訊息 03/19 18:50)
6179 亞通 亞通董事會決議以盈餘及資本公積發放現金  (公告訊息 03/19 18:49)
6462 神盾 神盾有價證券近期達公布注意交易資訊標準,故公告相關訊息,以利投資人區別瞭解。  (公告訊息 03/19 18:48)
5902 德記 德記董事會通過107年度虧損撥補案,擬不配發股利  (公告訊息 03/19 18:46)

三 大 法 人 買 賣 超 情 況  (單位: 億)
上市市場三大法人買賣超日統計圖上櫃市場三大法人買賣超日統計圖
上市
(3/19)
買進賣出買賣超 連買賣
日數
連買賣
金額
外資 271.91 274.16 -2.26 連2買→賣 -2.26
投信 17.70 16.22 +1.48 連7買 +22.23
自營商 67.80 61.35 +6.45 連7買 +66.80
合計 357.35 351.67 +5.68 賣→3買 +153.06
上櫃
(3/19)
買進賣出買賣超 連買賣
日數
連買賣
金額
外資 45.00 44.38 +0.62 賣→買 +0.62
投信 8.47 6.80 +1.67 連4賣→買 +1.67
自營商 7.71 6.87 +0.83 賣→買 +0.83
合計 61.17 58.06 +3.11 賣→買 +3.11

資  券  變  化
上市市場近一年資券餘額日統計圖上櫃市場近一年資券餘額日統計圖
  上市 (3/19) 上櫃 (3/19)
融資
(億)
今日餘額 增減 增減率 今日餘額 增減 增減率
1,267.59 +2.03 +0.16% 483.24 +2.19 +0.46%
  連增連減:  連增8日   連增連減:  減→連3增
融券
(張)
今日餘額 增減 增減率 今日餘額 增減 增減率
630,672 -13,570 -2.11% 124,050 -5,814 -4.48%
  連增連減:  連5增→減   連增連減:  增→連3減

現  股  當  沖
上市市場近一年現股當沖日統計圖上櫃市場近一年現股當沖日統計圖
  上市 (3/19)成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元) 597,033張 301.34億 301.73億 +3,905萬
當沖率 13.38% 25.4% 25.44%  
  上櫃 (3/19)成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元) 168,763張 150.37億 150.47億 +980.7萬
當沖率 17.03% 36.64% 36.66%  

  最近瀏覽過的個股    資料日期: 03/19
股票名稱 股價 漲跌 (%) 量(張)
  尚無瀏覽紀錄

  成交價排行前100名  資料日期: 03/19
股票名稱 股價 漲跌 (%) 量(張) 排名
3008 大立光  4720  +50  +1.1  455  1
910708 恒大健-DR  2880  0  0  0  2
5274 信驊  716  +7  +1  166  3
6409 旭隼  601  -13  -2.1  52  4
1565 精華  572  -9  -1.6  304  5
5269 祥碩  563  +19  +3.5  998  6
4966 譜瑞-KY  525  +19  +3.8  1093  7
6415 矽力-KY  497.5  -7.5  -1.5  458  8
3563 牧德  441  -5.5  -1.2  442  9
1476 儒鴻  426  +7.5  +1.8  2713  10
6510 精測  408  -2  -0.5  142  11
8436 大江  391  -21.5  -5.2  4052  12
1590 亞德客-KY  378.5  +3.5  +0.9  495  13
2207 和泰車  372  -6  -1.6  790  14
5904 寶雅  360  -2.5  -0.7  68  15
3406 玉晶光  353  +8  +2.3  8662  16
2059 川湖  341.5  -4.5  -1.3  269  17
2327 國巨  333.5  -7.5  -2.2  7613  18
2231 為升  317  -8.5  -2.6  405  19
6488 環球晶  308.5  +4.5  +1.5  5721  20
3081 聯亞  301  +5  +1.7  1910  21
2912 統一超  295  -1.5  -0.5  2488  22
6643 M31  287  +9  +3.2  341  23
3529 力旺  286  +3.5  +1.2  754  24
6414 樺漢  283.5  -2.5  -0.9  855  25
8464 億豐  280  +1  +0.4  509  26
2454 聯發科  275.5  -2.5  -0.9  5707  27
4137 麗豐-KY  273  -6  -2.2  317  28
5287 數字  270  +2  +0.8  22  29
6548 長科  268  -0.5  -0.2  23  30
2049 上銀  264.5  -1.5  -0.6  2240  31
8299 群聯  263  -5.5  -2  854  32
2729 瓦城  262.5  -4  -1.5  5  33
2395 研華  256.5  0  0  603  34
8454 富邦媒  256  +3  +1.2  209  35
2227 裕日車  255  +3.5  +1.4  254  36
3152 璟德  250.5  -4.5  -1.8  120  37
8406 金可-KY  249  -2.5  -1  248  38
3611 鼎翰  247.5  -3  -1.2  45  39
3533 嘉澤  245.5  +6.5  +2.7  2585  40
6452 康友-KY  244.5  +9.5  +4  2819  41
8341 日友  244.5  -5.5  -2.2  271  42
2330 台積電  240.5  -0.5  -0.2  14620  43
5278 尚凡  234.5  -13.5  -5.4  174  44
2474 可成  231.5  +2  +0.9  3345  45
6121 新普  231  0  0  1660  46
8437 大地-KY  231  -1  -0.4  12  47
6462 神盾  229  -1  -0.4  13906  48
2357 華碩  224.5  +0.5  +0.2  423  49
3293 鈊象  222  +5  +2.3  891  50
5903 全家  221  +0.5  +0.2  22  51
9910 豐泰  219  -0.5  -0.2  1130  52
3665 貿聯-KY  218  +2  +0.9  1437  53
1264 德麥  212  +1.5  +0.7  12  54
3443 創意  207.5  +2  +1  4110  55
1477 聚陽  206.5  +1.5  +0.7  2004  56
3105 穩懋  204.5  +7  +3.5  21945  57
1707 葡萄王  203.5  -2.5  -1.2  376  58
2723 美食-KY  202  0  0  209  59
9921 巨大  197.5  +1  +0.5  461  60
4947 昂寶-KY  194.5  -0.5  -0.3  1216  61
6238 勝麗  191.5  +0.5  +0.3  635  62
2492 華新科  187  -2  -1.1  8228  63
3034 聯詠  187  -1.5  -0.8  5531  64
6803 崑鼎  186  +0.5  +0.3  28  65
5536 聖暉  183.5  +1.5  +0.8  203  66
6666 羅麗芬-KY  180  -4  -2.2  280  67
2379 瑞昱  179  +7  +4.1  7263  68
2439 美律  178  +2  +1.1  5147  69
8462 柏文  177.5  -3  -1.7  120  70
9914 美利達  176  -2.5  -1.4  686  71
6561 是方  175  -1  -0.6  36  72
6146 耕興  174  +2  +1.2  105  73
1256 鮮活果汁-KY  173  +2  +1.2  47  74
6613 朋億  172  +0.5  +0.3  47  75
8422 可寧衛  172  0  0  259  76
4736 泰博  171.5  -5.5  -3.1  1060  77
4147 中裕  171  +0.5  +0.3  819  78
6504 南六  170  0  0  73  79
3130 一零四  169.5  -0.5  -0.3  4  80
5263 智崴  169  +0.5  +0.3  71  81
4803 VHQ-KY  166.5  -16.5  -9  2450  82
1537 廣隆  164.5  -1.5  -0.9  289  83
6670 復盛應用  164  +2.5  +1.6  1210  84
4174 浩鼎  162  +3  +1.9  316  85
6446 藥華藥  159.5  -1  -0.6  478  86
2308 台達電  154.5  +3  +2  8217  87
6568 宏觀  154  +2  +1.3  57  88
8489 三貝德  153  0  0  216  89
6569 醫揚  152.5  -5  -3.2  74  90
8070 長華  152.5  +3.5  +2.4  761  91
8083 瑞穎  149  -1  -0.7  25  92
1558 伸興  148.5  -2  -1.3  105  93
4536 拓凱  147  +2.5  +1.7  1080  94
6111 大宇資  145  -9  -5.8  1908  95
6552 易華電  142  +4  +2.9  9633  96
8044 網家  142  0  0  87  97
2360 致茂  141.5  -3.5  -2.4  2762  98
8016 矽創  141  +1  +0.7  1991  99
8482 商億-KY  141  +1  +0.7  152  100

  成交張數排行前100名  資料日期: 03/19
股票名稱 股價 漲跌 (%) 量(張) 排名
2889 國票金  10.25  -0.05  -0.5  147546  1
2888 新光金  9.32  +0.13  +1.4  58473  2
3037 欣興  27.8  -0.65  -2.3  55322  3
2498 宏達電  39.55  -1.6  -3.9  53653  4
6153 嘉聯益  32.8  +0.6  +1.9  43708  5
2409 友達  11.4  -0.15  -1.3  40889  6
3673 TPK-KY  60.1  +4.6  +8.3  36355  7
2884 玉山金  23.3  +0.2  +0.9  36203  8
2883 開發金  10.15  +0.05  +0.5  34584  9
2303 聯電  11.7  0  0  33533  10
1909 榮成  18.9  -1.85  -8.9  32373  11
2882 國泰金  46.65  +0.85  +1.9  31949  12
2891 中信金  20.9  +0.05  +0.2  27049  13
2885 元大金  17.45  -0.25  -1.4  26726  14
2337 旺宏  21.4  +0.3  +1.4  26533  15
2890 永豐金  10.95  0  0  25925  16
2340 光磊  24.7  -0.05  -0.2  25579  17
6147 頎邦  75.3  +5.3  +7.6  24262  18
2349 錸德  11.35  -0.8  -6.6  23373  19
2887 台新金  14  +0.1  +0.7  22998  20
2881 富邦金  46.95  +0.95  +2.1  22820  21
2886 兆豐金  28  +0.15  +0.5  22486  22
3105 穩懋  204.5  +7  +3.5  21945  23
2332 友訊  13.4  +0.05  +0.4  21641  24
2344 華邦電  14.6  +0.3  +2.1  21273  25
4960 誠美材  13.15  0  0  20756  26
3481 群創  10  -0.1  -1  20228  27
2449 京元電子  26  -0.7  -2.6  19300  28
5009 榮剛  23.45  +0.75  +3.3  19055  29
6209 今國光  35.4  +1.6  +4.7  18926  30
3049 和鑫  10.35  -0.3  -2.8  18576  31
2314 台揚  25.6  +1.3  +5.4  18252  32
3231 緯創  21.4  +0.3  +1.4  17919  33
8150 南茂  25.2  +0.7  +2.9  17333  34
2448 晶電  25.4  +0.45  +1.8  17051  35
6456 GIS-KY  124.5  +2.5  +2  16888  36
8215 明基材  27.6  +0.15  +0.6  16698  37
2388 威盛  37.35  -1.15  -3  16052  38
3419 譁裕  18  +1.6  +9.8  15983  39
6278 台表科  49.95  +0.15  +0.3  15920  40
3545 敦泰  25.25  +0.65  +2.6  15799  41
2317 鴻海  72.3  +0.3  +0.4  15695  42
1101 台泥  38.1  +0.3  +0.8  15489  43
3017 奇鋐  32.6  -0.2  -0.6  15052  44
2323 中環  6.85  -0.08  -1.2  14919  45
2027 大成鋼  45.3  +0.65  +1.5  14885  46
3576 聯合再生  9.29  -0.23  -2.4  14822  47
3455 由田  80.6  -1.4  -1.7  14688  48
2330 台積電  240.5  -0.5  -0.2  14620  49
2313 華通  22.35  +0.2  +0.9  14599  50
2356 英業達  24.15  +0.4  +1.7  14441  51
1210 大成  35.05  -0.25  -0.7  14431  52
2345 智邦  116.5  -2  -1.7  14226  53
2823 中壽  28.8  -0.25  -0.9  14202  54
4919 新唐  51.9  +2.7  +5.5  14183  55
2892 第一金  21  0  0  14100  56
2367 燿華  21.75  -0.1  -0.5  14095  57
6462 神盾  229  -1  -0.4  13906  58
2834 臺企銀  11.9  -0.05  -0.4  13875  59
1795 美時  126  +1.5  +1.2  13510  60
3504 揚明光  109  -2.5  -2.2  13423  61
2610 華航  9.7  -0.13  -1.3  13197  62
3324 雙鴻  125.5  +5.5  +4.6  13111  63
2455 全新  88.5  +0.4  +0.4  13066  64
2485 兆赫  22.1  +1.05  +5  13021  65
1102 亞泥  38  +0.35  +0.9  12597  66
3630 新鉅科  96.2  -6.8  -6.6  12331  67
5439 高技  48  +2.1  +4.6  12330  68
1609 大亞  11.6  +0.45  +4  12270  69
2374 佳能  16.05  +1.45  +9.9  11867  70
8046 南電  39.9  +0.6  +1.5  11807  71
1605 華新  18.15  -0.1  -0.6  11681  72
3059 華晶科  28.25  +0.15  +0.5  11216  73
4958 臻鼎-KY  92.9  +3.1  +3.4  10794  74
2338 光罩  25.85  0  0  10310  75
3711 日月光投控  62.6  -0.1  -0.2  9657  76
6552 易華電  142  +4  +2.9  9633  77
2812 台中銀  11.4  +0.1  +0.9  9501  78
2475 華映  0.49  +0.04  +8.9  9416  79
6269 台郡  91.3  +0.1  +0.1  9360  80
2104 國際中橡  42.55  -0.75  -1.7  9359  81
2316 楠梓電  21.15  -0.15  -0.7  9310  82
2324 仁寶  19  0  0  9244  83
6290 良維  49.7  -0.1  -0.2  8857  84
5880 合庫金  19.25  +0.05  +0.3  8837  85
3406 玉晶光  353  +8  +2.3  8662  86
2408 南亞科  59.7  +0.2  +0.3  8482  87
2801 彰銀  18.35  +0.1  +0.6  8456  88
4961 天鈺  46.35  +2.25  +5.1  8383  89
2880 華南金  19.2  +0.1  +0.5  8374  90
2014 中鴻  11.95  +0.05  +0.4  8374  91
4906 正文  26.1  -0.4  -1.5  8302  92
2492 華新科  187  -2  -1.1  8228  93
2308 台達電  154.5  +3  +2  8217  94
6244 茂迪  9.05  +0.21  +2.4  8021  95
2312 金寶  12  -0.2  -1.6  7970  96
2399 映泰  10.6  +0.05  +0.5  7886  97
2002 中鋼  24.85  -0.2  -0.8  7753  98
3682 亞太電  7.19  -0.12  -1.6  7753  99
2327 國巨  333.5  -7.5  -2.2  7613  100

  三大法人連買日數排行前100名  日期: 03/19
股票名稱 股價 漲跌 (%) 連買
日數
連買
張數
排名
2633 台灣高鐵  35.1  +0.15  +0.4  18  +57983  1
8454 富邦媒  256  +3  +1.2  18  +1356  2
6005 群益證  9.7  -0.05  -0.5  16  +12610  3
2480 敦陽科  56.6  -0.8  -1.4  16  +6645  4
3088 艾訊  58.2  -0.7  -1.2  16  +699  5
3044 健鼎  97.3  -0.7  -0.7  15  +18889  6
2108 南帝  33.95  -2.55  -7  14  +10855  7
1589 永冠-KY  71.5  -0.9  -1.2  14  +3144  8
4924 欣厚-KY  8.99  0  0  14  +120  9
8916A 光隆甲特  53  +0.1  +0.2  13  +253  10
2745 五福  21  0  0  13  +22  11
3005 神基  50.5  -0.5  -1  12  +9749  12
4129 聯合  48.8  +1.2  +2.5  12  +858  13
6021 大慶證  10.8  -0.15  -1.4  12  +631  14
6206 飛捷  77  +1.1  +1.4  12  +615  15
5009 榮剛  23.45  +0.75  +3.3  11  +9630  16
9910 豐泰  219  -0.5  -0.2  11  +5863  17
9911 櫻花  40.1  +0.05  +0.1  11  +1060  18
6412 群電  56.9  +0.4  +0.7  10  +9209  19
4119 旭富  96.7  +1.6  +1.7  10  +8190  20
6670 復盛應用  164  +2.5  +1.6  10  +2604  21
8210 勤誠  58.9  +2.9  +5.2  10  +1876  22
3038 全台  13.05  -0.1  -0.8  10  +1427  23
2488 漢平  41.2  -1.2  -2.8  9  +5498  24
2385 群光  69.9  +0.3  +0.4  9  +5350  25
2395 研華  256.5  0  0  9  +2525  26
2838 聯邦銀  10.65  +0.05  +0.5  9  +1951  27
3363 上詮  43.95  +0.35  +0.8  9  +1515  28
4961 天鈺  46.35  +2.25  +5.1  9  +1315  29
5531 鄉林  10.6  +0.05  +0.5  9  +599  30
8021 尖點  20.25  0  0  9  +505  31
8477 創業家  53.5  +0.9  +1.7  9  +222  32
1444 力麗  10.2  +0.05  +0.5  8  +2103  33
3092 鴻碩  54.3  -0.3  -0.6  8  +1854  34
4536 拓凱  147  +2.5  +1.7  8  +1043  35
1218 泰山  18.5  +0.05  +0.3  8  +723  36
1452 宏益  20.4  -0.25  -1.2  8  +691  37
3047 訊舟  10.05  -0.1  -1  8  +498  38
9941 裕融  105  +1  +1  8  +308  39
8111 立碁  10.6  +0.05  +0.5  8  +85  40
2038 海光  8.22  +0.02  +0.2  8  +32  41
5876 上海商銀  47.5  +0.1  +0.2  7  +20557  42
3694 海華  24.85  -0.85  -3.3  7  +668  43
8404 百和興業-KY  41.55  0  0  7  +299  44
1464 得力  21.25  -0.05  -0.2  7  +131  45
9941A 裕融甲特  52.7  0  0  7  +106  46
2020 美亞  15.2  +0.05  +0.3  7  +94  47
2816 旺旺保  20.85  +0.5  +2.5  7  +89  48
4173 久裕  16.55  +0.1  +0.6  7  +59  49
3094 聯傑  19.1  +0.15  +0.8  7  +49  50
3438 類比科  22.9  +0.1  +0.4  7  +23  51
2883 開發金  10.15  +0.05  +0.5  6  +37950  52
6213 聯茂  80.9  -0.4  -0.5  6  +14366  53
6290 良維  49.7  -0.1  -0.2  6  +6410  54
1434 福懋  36.7  -0.2  -0.5  6  +5277  55
2354 鴻準  63  +0.5  +0.8  6  +4593  56
4564 元翎  67.1  +0.6  +0.9  6  +4002  57
1808 潤隆  69.1  0  0  6  +3255  58
2915 潤泰全  82.5  +0.3  +0.4  6  +1348  59
9933 中鼎  48.35  +0.15  +0.3  6  +1035  60
1802 台玻  13.7  -0.2  -1.4  6  +958  61
3004 豐達科  98  -1.5  -1.5  6  +701  62
6477 安集  23.9  +0.15  +0.6  6  +494  63
2387 精元  18.75  +0.25  +1.4  6  +382  64
3703 欣陸  15.55  +0.15  +1  6  +348  65
6016 康和證  7.43  -0.02  -0.3  6  +235  66
4974 亞泰  45.35  -0.45  -1  6  +190  67
1558 伸興  148.5  -2  -1.3  6  +156  68
6112 聚碩  35.5  +0.1  +0.3  6  +144  69
5471 松翰  30.15  +0.4  +1.3  6  +119  70
6219 富旺  15.25  -0.05  -0.3  6  +93  71
5426 振發  13.6  +0.05  +0.4  6  +71  72
8478 東哥遊艇  42.45  +0.5  +1.2  6  +37  73
4972 湯石照明  33.7  +0.2  +0.6  6  +32  74
4420 光明  35.35  +0.2  +0.6  6  +30  75
3479 安勤  47.05  +0.05  +0.1  6  +29  76
1726 永記  74.5  -0.4  -0.5  6  +9  77
3673 TPK-KY  60.1  +4.6  +8.3  5  +7321  78
2388 威盛  37.35  -1.15  -3  5  +5336  79
3545 敦泰  25.25  +0.65  +2.6  5  +5126  80
4919 新唐  51.9  +2.7  +5.5  5  +2344  81
2101 南港  30.4  -0.8  -2.6  5  +1445  82
2501 國建  21.35  -0.15  -0.7  5  +1018  83
1537 廣隆  164.5  -1.5  -0.9  5  +569  84
2348 海悅  52.4  +0.7  +1.4  5  +428  85
6104 創惟  35  +0.15  +0.4  5  +180  86
2605 新興  16  +0.05  +0.3  5  +177  87
2433 互盛電  46.85  +0.05  +0.1  5  +167  88
3128 昇銳  15.05  +0.1  +0.7  5  +155  89
4933 友輝  29.1  0  0  5  +155  90
5220 萬達光電  37.55  +0.05  +0.1  5  +118  91
6609 瀧澤科  32.2  +0.05  +0.2  5  +107  92
9905 大華  24.65  +0.1  +0.4  5  +95  93
4952 凌通  37.9  +2.1  +5.9  5  +87  94
2305 全友  7.08  +0.08  +1.1  5  +64  95
1568 倉佑  20.4  +0.6  +3  5  +49  96
3055 蔚華科  26.65  +0.1  +0.4  5  +44  97
3266 昇陽  11  0  0  5  +41  98
2881B 富邦金乙特  62.8  +0.1  +0.2  5  +13  99
2329 華泰  14.75  -0.15  -1  4  +4767  100

  三大法人連賣日數排行前100名  日期: 03/19
股票名稱 股價 漲跌 (%) 連賣
日數
連賣
張數
排名
3178 公準  30.2  +0.75  +2.6  48  -1207  1
1531 高林股  16.7  -0.1  -0.6  46  -1443  2
2029 盛餘  19.85  -0.1  -0.5  40  -927  3
2867 三商壽  11.85  +0.05  +0.4  36  -39507  4
2897A 王道銀甲特  10.35  -0.05  -0.5  36  -1974  5
3508 位速  35  -0.8  -2.2  30  -6702  6
2617 台航  18.05  -0.05  -0.3  25  -4500  7
2606 裕民  30.5  +0.05  +0.2  23  -5193  8
3036 文曄  40.1  -0.15  -0.4  21  -15450  9
3010 華立  52.8  -0.8  -1.5  21  -602  10
4167 展旺  16.1  -0.05  -0.3  19  -479  11
4935 茂林-KY  32.4  +0.2  +0.6  18  -410  12
3264 欣銓  29.2  +0.05  +0.2  17  -12052  13
2441 超豐  42.85  -0.1  -0.2  17  -7751  14
3227 原相  88.4  -0.6  -0.7  17  -5060  15
1304 台聚  12.05  -0.05  -0.4  17  -4346  16
9917 中保  85.9  -0.2  -0.2  17  -1102  17
4912 聯德控股-KY  139  -3  -2.1  16  -581  18
2905 三商  18.25  0  0  15  -1933  19
1902 台紙  19.75  -0.1  -0.5  15  -1699  20
1340 勝悅-KY  18.45  -0.05  -0.3  15  -1230  21
1104 環泥  19.65  -0.15  -0.8  15  -854  22
2509 全坤建  27.65  0  0  15  -225  23
2448 晶電  25.4  +0.45  +1.8  14  -43066  24
1326 台化  109.5  0  0  14  -17586  25
3003 健和興  45.15  +0.35  +0.8  14  -3568  26
3062 建漢  15.8  0  0  14  -2076  27
4126 太醫  75  +0.8  +1.1  14  -1234  28
5536 聖暉  183.5  +1.5  +0.8  14  -798  29
2707 晶華  137.5  +0.5  +0.4  14  -475  30
2850 新產  36.7  -0.15  -0.4  14  -415  31
1605 華新  18.15  -0.1  -0.6  13  -123360  32
2451 創見  69.5  +0.1  +0.1  13  -1953  33
4401 東隆興  36.6  +0.05  +0.1  13  -304  34
8421 旭源  17.45  -0.05  -0.3  13  -57  35
2801 彰銀  18.35  +0.1  +0.6  12  -35174  36
2912 統一超  295  -1.5  -0.5  12  -12645  37
6505 台塑化  114.5  -2  -1.7  12  -11625  38
2723 美食-KY  202  0  0  12  -3950  39
1907 永豐餘  11.8  0  0  12  -3169  40
9934 成霖  17.25  +0.15  +0.9  12  -586  41
5515 建國  9.94  -0.01  -0.1  12  -306  42
4104 佳醫  47.95  -0.1  -0.2  12  -149  43
1467 南緯  9.24  0  0  12  -139  44
2104 國際中橡  42.55  -0.75  -1.7  11  -10878  45
2103 台橡  27.3  +0.05  +0.2  11  -5917  46
1227 佳格  51.7  +0.4  +0.8  11  -3629  47
2637 慧洋-KY  29.85  -0.05  -0.2  11  -2099  48
8942 森鉅  73.3  -0.4  -0.5  11  -1229  49
8261 富鼎  30.05  +0.1  +0.3  11  -739  50
2536 宏普  20  0  0  11  -693  51
6024 群益期  45.65  0  0  11  -666  52
1720 生達  32.7  -0.15  -0.5  11  -370  53
8349 恒耀  79  -0.1  -0.1  11  -207  54
2832 台產  20.15  0  0  11  -152  55
3546 宇峻  64.9  0  0  11  -86  56
4563 百德  60.7  +0.3  +0.5  11  -17  57
1102 亞泥  38  +0.35  +0.9  10  -25248  58
5425 台半  52.3  -0.5  -1  10  -3852  59
2465 麗臺  11.55  +0.25  +2.2  10  -2957  60
3704 合勤控  13.85  +0.1  +0.7  10  -1090  61
4532 瑞智  26.8  -0.05  -0.2  10  -705  62
6531 愛普  44.4  +0.6  +1.4  10  -116  63
4556 旭然  33.25  +0.05  +0.2  10  -100  64
5014 建錩  9.22  -0.11  -1.2  10  -81  65
6279 胡連  88.5  -0.7  -0.8  9  -955  66
3056 總太  19.5  -0.1  -0.5  9  -451  67
8050 廣積  40  +0.3  +0.8  9  -369  68
2514 龍邦  16.25  -0.1  -0.6  9  -220  69
5490 同亨  23.8  +0.05  +0.2  9  -212  70
5410 國眾  17.7  -0.2  -1.1  9  -197  71
2732 六角  82.9  0  0  9  -153  72
8150 南茂  25.2  +0.7  +2.9  8  -32982  73
1305 華夏  22.65  -0.1  -0.4  8  -13860  74
4927 泰鼎-KY  41.6  +1.2  +3  8  -12399  75
6203 海韻電  31.9  +0.15  +0.5  8  -237  76
6207 雷科  29.85  +0.25  +0.8  8  -110  77
2227 裕日車  255  +3.5  +1.4  8  -64  78
3679 新至陞  56.7  -0.2  -0.4  8  -45  79
6116 彩晶  6.92  +0.02  +0.3  7  -11099  80
6456 GIS-KY  124.5  +2.5  +2  7  -7432  81
3706 神達  31.5  +0.2  +0.6  7  -6258  82
3698 隆達  17.75  -0.35  -1.9  7  -4861  83
2609 陽明  8.82  0  0  7  -3306  84
00695B 富邦美債7-10年  37.96  -0.04  -0.1  7  -1587  85
4939 亞電  21.15  +0.1  +0.5  7  -910  86
2314 台揚  25.6  +1.3  +5.4  7  -820  87
6166 凌華  42.7  +0.2  +0.5  7  -730  88
9940 信義  30.5  -0.4  -1.3  7  -696  89
2425 承啟  33  +2.7  +8.9  7  -625  90
3163 波若威  47  +0.5  +1.1  7  -417  91
6127 九豪  17.4  -0.2  -1.1  7  -362  92
2362 藍天  29.65  -0.05  -0.2  7  -308  93
2612 中航  30.15  -0.05  -0.2  7  -268  94
6596 寬宏藝術  50.3  -1.7  -3.3  7  -36  95
1722 台肥  45.25  +0.15  +0.3  6  -10425  96
8436 大江  391  -21.5  -5.2  6  -2811  97
2913 農林  15.75  -0.25  -1.6  6  -2211  98
1717 長興  24.9  -0.15  -0.6  6  -1494  99
4739 康普  94.8  0  0  6  -1375  100

  2019年 合計股利 前100名
股票名稱 股價 現金
股利
股票
股利
合計
股利
殖利
率%
排名
2327 國巨  333.5  45  0  45  13.5  1
3563 牧德  441  27  0  27  6.12  2
1565 精華  572  26.5  0  26.5  4.63  3
6409 旭隼  601  21  0.5  21.5  3.58  4
5274 信驊  716  18  0  18  2.51  5
5904 寶雅  360  15.75  0  15.75  4.38  6
6613 朋億  172  15  0  15  8.72  7
5536 聖暉  183.5  15  0  15  8.17  8
5287 數字  270  12.5  0  12.5  4.63  9
4966 譜瑞-KY  525  12.41  0  12.41  2.36  10
2474 可成  231.5  12  0  12  5.18  11
4137 麗豐-KY  273  12  0  12  4.4  12
5269 祥碩  563  12  0  12  2.13  13
1264 德麥  212  11  0  11  5.19  14
1476 儒鴻  426  11  0  11  2.58  15
6803 崑鼎  186  10.82  0  10.82  5.82  16
5278 尚凡  234.5  10.78  0  10.78  4.6  17
8066 來思達  126.5  10  0  10  7.91  18
6510 精測  408  10  0  10  2.45  19
3152 璟德  250.5  9.88  0  9.88  3.94  20
2059 川湖  341.5  9.5  0  9.5  2.78  21
3026 禾伸堂  118.5  9  0  9  7.59  22
2939 凱羿-KY  122  9  0  9  7.38  23
8083 瑞穎  149  8.8  0  8.8  5.91  24
2912 統一超  295  8.8  0  8.8  2.98  25
2439 美律  178  8.6  0  8.6  4.83  26
3130 一零四  169.5  8.51  0  8.51  5.02  27
8436 大江  391  7  1.5  8.5  2.17  28
2231 為升  317  7.8  0.5  8.3  2.62  29
6462 神盾  229  8.1  0  8.1  3.54  30
1808 潤隆  69.1  8  0  8  11.6  31
2456 奇力新  89.1  8  0  8  8.98  32
6277 宏正  98.1  8  0  8  8.15  33
6294 智基  111.5  8  0  8  7.17  34
8482 商億-KY  141  8  0  8  5.67  35
2330 台積電  240.5  8  0  8  3.33  36
3529 力旺  286  8  0  8  2.8  37
8416 實威  125.5  7.5  0  7.5  5.98  38
6569 醫揚  152.5  6.5  1  7.5  4.92  39
6561 是方  175  7.5  0  7.5  4.29  40
3665 貿聯-KY  218  7.5  0  7.5  3.44  41
1256 鮮活果汁-KY  173  6.2  1  7.2  4.16  42
2408 南亞科  59.7  7.15  0  7.15  12  43
6435 大中  121  7.07  0  7.07  5.84  44
3413 京鼎  140.5  7  0  7  4.98  45
6643 M31  287  7  0  7  2.44  46
2926 誠品生活  134  6.8  0  6.8  5.07  47
2395 研華  256.5  6.8  0  6.8  2.65  48
1582 信錦  81.2  6.5  0  6.5  8  49
1580 新麥  121.5  6.5  0  6.5  5.35  50
1707 葡萄王  203.5  6.5  0  6.5  3.19  51
8341 日友  244.5  6.5  0  6.5  2.66  52
8462 柏文  177.5  5.35  1  6.35  3.58  53
6180 橘子  77.5  6.2  0  6.2  8  54
1326 台化  109.5  6.2  0  6.2  5.66  55
5289 宜鼎  118  6  0.2  6.2  5.25  56
6654 天正國際  71.3  5.5  0.5  6  8.42  57
2373 震旦行  93  6  0  6  6.45  58
6271 同欣電  103.5  6  0  6  5.8  59
1788 杏昌  105  6  0  6  5.71  60
8446 華研  109  6  0  6  5.5  61
4438 廣越  130.5  6  0  6  4.6  62
6568 宏觀  154  6  0  6  3.9  63
6464 台數科  109  5.5  0.1  5.6  5.14  64
8942 森鉅  73.3  5.5  0  5.5  7.5  65
4536 拓凱  147  5.5  0  5.5  3.74  66
1590 亞德客-KY  378.5  5.33  0  5.33  1.41  67
8480 泰昇-KY  131.5  5.3  0  5.3  4.03  68
2397 友通  74.1  5.28  0  5.28  7.13  69
3526 凡甲  65.9  5.2  0  5.2  7.89  70
3388 崇越電  74.4  5.1  0  5.1  6.85  71
5299 杰力  105.5  5.1  0  5.1  4.83  72
3310 佳穎  49.3  5  0  5  10.1  73
2451 創見  69.5  5  0  5  7.19  74
2548 華固  72.4  5  0  5  6.91  75
4557 永新-KY  75.7  5  0  5  6.61  76
2228 劍麟  87  5  0  5  5.75  77
2458 義隆  90.2  5  0  5  5.54  78
6269 台郡  91.3  5  0  5  5.48  79
1773 勝一  91.5  5  0  5  5.46  80
3708 上緯投控  96.2  5  0  5  5.2  81
3527 聚積  99.2  5  0  5  5.04  82
5234 達興材料  107  5  0  5  4.67  83
8255 朋程  115.5  5  0  5  4.33  84
8499 鼎炫-KY  116.5  5  0  5  4.29  85
5288 豐祥-KY  135  5  0  5  3.7  86
8016 矽創  141  5  0  5  3.55  87
2308 台達電  154.5  5  0  5  3.24  88
6504 南六  170  5  0  5  2.94  89
2723 美食-KY  202  5  0  5  2.48  90
3443 創意  207.5  5  0  5  2.41  91
8406 金可-KY  249  5  0  5  2.01  92
3081 聯亞  301  5  0  5  1.66  93
6581 鋼聯  100  4.98  0  4.98  4.98  94
6239 力成  72  4.8  0  4.8  6.67  95
6411 晶焱  78.2  4.2  0.6  4.8  6.14  96
6505 台塑化  114.5  4.8  0  4.8  4.19  97
6202 盛群  72.4  4.7  0  4.7  6.49  98
6230 超眾  125.5  4.7  0  4.7  3.75  99
2732 六角  82.9  4.5  0  4.5  5.43  100

  2019年 殖利率 前100名
股票名稱 股價 現金
股利
股票
股利
合計
股利
殖利
率%
排名
2327 國巨  333.5  45  0  45  13.5  1
5525 順天  24.05  2  1  3  12.5  2
2408 南亞科  59.7  7.15  0  7.15  12  3
2442 新美齊  12.7  0.5  1  1.5  11.8  4
1808 潤隆  69.1  8  0  8  11.6  5
5604 中連貨  33.95  3.75  0  3.75  11  6
5864 致和證  11.45  0.6  0.6  1.2  10.5  7
5213 亞昕  19.7  2  0  2  10.2  8
3310 佳穎  49.3  5  0  5  10.1  9
8112 至上  30.75  3  0  3  9.76  10
3402 漢科  31.15  3  0  3  9.63  11
3706 神達  31.5  1.5  1.5  3  9.52  12
2456 奇力新  89.1  8  0  8  8.98  13
6613 朋億  172  15  0  15  8.72  14
2467 志聖  29.4  2.5  0  2.5  8.5  15
5508 永信建  33.9  2.86  0  2.86  8.44  16
6654 天正國際  71.3  5.5  0.5  6  8.42  17
1305 華夏  22.65  1.5  0.4  1.9  8.39  18
3623 富晶通  29.9  2.5  0  2.5  8.36  19
6266 泰詠  29.65  1.71  0.73  2.44  8.23  20
3537 堡達  29.25  2.4  0  2.4  8.21  21
1310 台苯  24.45  2  0  2  8.18  22
5536 聖暉  183.5  15  0  15  8.17  23
6277 宏正  98.1  8  0  8  8.15  24
1813 寶利徠  24.65  2  0  2  8.11  25
4155 訊映  28  2.25  0  2.25  8.04  26
6201 亞弘電  33.65  2.7  0  2.7  8.02  27
1582 信錦  81.2  6.5  0  6.5  8  28
6180 橘子  77.5  6.2  0  6.2  8  29
8066 來思達  126.5  10  0  10  7.91  30
3526 凡甲  65.9  5.2  0  5.2  7.89  31
5403 中菲  38.3  3  0  3  7.83  32
2420 新巨  36.1  2.8  0  2.8  7.76  33
1593 祺驊  51.7  4  0  4  7.74  34
2065 世豐  35  2.7  0  2.7  7.71  35
6123 上奇  46.7  3.1  0.5  3.6  7.71  36
3014 聯陽  35.1  2.7  0  2.7  7.69  37
2459 敦吉  39.15  3  0  3  7.66  38
5315 光聯  19.7  1.5  0  1.5  7.61  39
3026 禾伸堂  118.5  9  0  9  7.59  40
2063 世鎧  39.5  3  0  3  7.59  41
6292 迅德  30.35  2.3  0  2.3  7.58  42
4707 磐亞  10.6  0.1  0.7  0.8  7.55  43
8942 森鉅  73.3  5.5  0  5.5  7.5  44
9962 有益  12  0.9  0  0.9  7.5  45
6496 科懋  53.4  4  0  4  7.49  46
2433 互盛電  46.85  3.5  0  3.5  7.47  47
2916 滿心  18.8  1.4  0  1.4  7.45  48
6210 慶生  35.1  2.6  0  2.6  7.41  49
1718 中纖  10.15  0.1  0.65  0.75  7.39  50
4807 日成-KY  54.2  4  0  4  7.38  51
2939 凱羿-KY  122  9  0  9  7.38  52
5410 國眾  17.7  1.3  0  1.3  7.34  53
8163 達方  47.7  3.5  0  3.5  7.34  54
8271 宇瞻  34.25  2.5  0  2.5  7.3  55
2484 希華  19.9  1.45  0  1.45  7.29  56
8916 光隆  48.15  3.5  0  3.5  7.27  57
6667 信紘科  38.65  2.8  0  2.8  7.24  58
3528 安馳  34.65  2.5  0  2.5  7.22  59
2451 創見  69.5  5  0  5  7.19  60
6294 智基  111.5  8  0  8  7.17  61
8342 益張  49.1  3.5  0  3.5  7.13  62
2397 友通  74.1  5.28  0  5.28  7.13  63
6212 理銘  42.2  3  0  3  7.11  64
2030 彰源  14.4  1.02  0  1.02  7.1  65
1451 年興  28.25  2  0  2  7.08  66
6112 聚碩  35.5  1.5  1  2.5  7.04  67
8131 福懋科  35.6  2.5  0  2.5  7.02  68
2812 台中銀  11.4  0.28  0.52  0.8  7.02  69
8048 德勝  31.4  2.2  0  2.2  7.01  70
3206 志豐  25.8  1.6  0.2  1.8  6.98  71
6257 矽格  29.55  2.06  0  2.06  6.97  72
5016 松和  35.9  2.5  0  2.5  6.96  73
6208 日揚  24.45  1.7  0  1.7  6.95  74
2548 華固  72.4  5  0  5  6.91  75
8415 大國鋼  34.8  2.4  0  2.4  6.9  76
3556 禾瑞亞  48  3.3  0  3.3  6.88  77
6184 大豐電  36.4  2.5  0  2.5  6.87  78
3211 順達  51  3.5  0  3.5  6.86  79
1452 宏益  20.4  1.4  0  1.4  6.86  80
2034 允強  26.25  1.8  0  1.8  6.86  81
3388 崇越電  74.4  5.1  0  5.1  6.85  82
4974 亞泰  45.35  3.1  0  3.1  6.84  83
8358 金居  32.2  2.2  0  2.2  6.83  84
6609 瀧澤科  32.2  2.2  0  2.2  6.83  85
4916 事欣科  36.6  2.5  0  2.5  6.83  86
4972 湯石照明  33.7  2.3  0  2.3  6.82  87
6494 九齊  32.5  2.2  0  2.2  6.77  88
3030 德律  54.7  3.7  0  3.7  6.76  89
2015 豐興  59.5  4  0  4  6.72  90
4938 和碩  52.1  3.5  0  3.5  6.72  91
6239 力成  72  4.8  0  4.8  6.67  92
2423 固緯  27  1.8  0  1.8  6.67  93
6224 聚鼎  56.4  3.75  0  3.75  6.65  94
2301 光寶科  44.15  2.92  0  2.92  6.61  95
1605 華新  18.15  1.2  0  1.2  6.61  96
4557 永新-KY  75.7  5  0  5  6.61  97
2838 聯邦銀  10.65  0  0.7  0.7  6.57  98
6532 瑞耘  35.1  2.3  0  2.3  6.55  99
00695B 富邦美債7-10年  37.96  2.48  0  2.48  6.55  100


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2019 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私權政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday東森新聞雲 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。