Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱  
  
選擇登入方式 
主要資訊
 上市大盤
 上櫃大盤
 類股一覽
 公告訊息
 股票篩選
 財報比較
股東資訊
 股東會訊息
 除權息一覽
 股利一覽
 停資停券
其他連結
 滬深股市
 意見留言
熱門排行
 成交價
 連續漲停
 成交張數
 法人買最多
 法人一直買
 券資比
 股利排行
 殖利率
 PER排行
 獲利排行
 由虧轉盈
 獲利創新高
 年度ROE
 年度EPS
上市指數 10899.28  (-41.79 / -0.38%)
最高: 10914.83  (-26.24 / -0.24%)
最低: 10828.86  (-112.21 / -1.03%)
昨日收盤: 10941.07
連續漲跌: 連2漲→跌
成交金額: 1516.19 億元
成交張數: 6,466,161 張
成交筆數: 1,205,266 筆
資料時間: 6/22
上櫃指數 154.07  (-1.5 / -0.96%)
最高: 155.46  (-0.11 / -0.07%)
最低: 153.48  (-2.09 / -1.34%)
昨日收盤: 155.57
連續漲跌: 首日下跌
成交金額: 0.35 億元
成交張數: 599 張
成交筆數: 326,418 筆
資料時間: 6/22
漲停 跌停 上漲 平盤 下跌
7 2 245 122 573
漲停 跌停 上漲 平盤 下跌
12 1 214 107 440

股  市  最  新  訊  息
5281 大峽谷-KY 大峽谷-KY董事會決議發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債  (公告訊息 06/22 22:59)
3644 凌嘉科 107年05月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率  (公告訊息 06/22 21:24)
3644 凌嘉科 凌嘉科資金貸與達處理準則第22條第一項第三款應公告申報事項  (公告訊息 06/22 21:11)
8488 吉源-KY 吉源-KY107年股東常會董事改選結果  (公告訊息 06/22 21:03)
8488 吉源-KY 吉源-KY薪酬委員會之委員任期屆滿  (公告訊息 06/22 20:45)
3252 海灣 更正公告 107年6月22日公告海灣股東常會重要決議事項重大訊息  (公告訊息 06/22 20:41)
8028 昇陽國際半導體 更正公告昇陽國際半導體股票初次上巿現金增資認股繳款期間暨調整暫定承銷價相關事宜  (公告訊息 06/22 20:40)
6246 臺龍 臺龍107年股東常會決議解除臺龍董事及其代表人競業禁止之限制  (公告訊息 06/22 20:26)
8488 吉源-KY 代重要子公司公告2017年度盈餘分配案  (公告訊息 06/22 20:24)
6246 臺龍 臺龍電子股份有限公司107年股東常會全面改選董監事情形  (公告訊息 06/22 20:23)
8488 吉源-KY 吉源-KY107年度股東常會重要決議事項  (公告訊息 06/22 20:21)
6246 臺龍 臺龍推選董事長  (公告訊息 06/22 20:18)
8488 吉源-KY 吉源-KY107年股東常會通過董事競業禁止之免除案  (公告訊息 06/22 20:14)
6246 臺龍 臺龍107年股東常會重要決議事項  (公告訊息 06/22 20:10)
8488 吉源-KY 吉源-KY董事會選任董事長  (公告訊息 06/22 20:02)
8488 吉源-KY 吉源-KY新任審計委員會成員名單  (公告訊息 06/22 20:01)
1309 台達化工 台達化工薪酬委員會之委員任期屆滿  (公告訊息 06/22 19:59)
1309 台達化工 台達化工審計委員會之委員任期屆滿改選  (公告訊息 06/22 19:59)
1309 台達化工 台達化工107年股東常會通過新任董事競業許可  (公告訊息 06/22 19:58)
1309 台達化工 台達化工107年股東常會改選董事(含獨立董事)選舉結果  (公告訊息 06/22 19:58)
1309 台達化工 台達化工107年股東常會重要決議事項。  (公告訊息 06/22 19:58)
8488 吉源-KY 代重要子公司湖北吉源印鐵製罐有限公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款之規定辦理公告  (公告訊息 06/22 19:34)
8488 吉源-KY 代吉富(廈門)實業有限公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款之規定辦理公告  (公告訊息 06/22 19:33)
3C新聞 隨身攜帶的迷你電腦!ASUS Chromebox3 上市價免8千元  (ETtoday東森新聞雲 06/22 19:25)
財經新聞 星展銀50週年!執行總裁提三願景 願「把銀行帶向新境界」  (ETtoday東森新聞雲 06/22 19:14)
3C新聞 打擊盜版!OVO電視盒A1限量發售、任選50台頻道終身免費  (ETtoday東森新聞雲 06/22 19:13)
2881 富邦金 富邦金控代子公司富邦人壽公告擬參與投資台杉水牛二號生技創投有限合夥  (公告訊息 06/22 19:10)
2332 友訊科技 友訊科技補選審計委員乙席。  (公告訊息 06/22 19:10)
2332 友訊科技 友訊科技107年股東常會補選董事當選名單。  (公告訊息 06/22 19:09)
2332 友訊科技 友訊科技107年股東常會重要決議事項  (公告訊息 06/22 19:09)
8933 愛地雅 愛地雅有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準,故公告相關訊息,以利投資人區別暸解。  (公告訊息 06/22 19:00)
6496 科懋生技 科懋生技董事會決議107年除息基準日之相關事宜  (公告訊息 06/22 18:57)
911868 同方友友-DR 翌日披露報表  (公告訊息 06/22 18:55)
2881 富邦金 富邦金控代子公司富邦人壽公告董事會決議擬投資國外不動產。  (公告訊息 06/22 18:55)
2881 富邦金 富邦金控代子公司富邦人壽保險公告董事會通過解除經理人競業禁止之限制  (公告訊息 06/22 18:55)
2881 富邦金 富邦金控代子公司富邦人壽公告董事會決議盈餘轉增資發行新股  (公告訊息 06/22 18:54)
2881 富邦金 富邦金控代子公司富邦人壽公告配息基準日事宜  (公告訊息 06/22 18:54)
2881 富邦金 富邦金控代子公司富邦人壽公告董事會代行股東會重要決議  (公告訊息 06/22 18:54)
2886 兆豐金 兆豐金代子公司兆豐國際商業銀行公告本行董事會通過台杉水牛二號生技創投有限合夥投資案  (公告訊息 06/22 18:51)
3C新聞 LG G7+ ThinQ開箱動手玩:印象深刻的高質感螢幕、超亮相機與音效  (ETtoday東森新聞雲 06/22 18:51)
2886 兆豐金 代兆豐金之子公司兆豐國際商業銀行公告其總稽核異動。  (公告訊息 06/22 18:50)
9802 鈺齊-KY 鈺齊-KY調整股東配息率  (公告訊息 06/22 18:49)
2886 兆豐金 代兆豐金之子公司兆豐國際商業銀行公告其財務處處長異動。  (公告訊息 06/22 18:49)
2886 兆豐金 代兆豐金之子公司兆豐國際商業銀行公告其中區營運中心營運長異動。  (公告訊息 06/22 18:48)
2886 兆豐金 代兆豐金之子公司兆豐國際商業銀行公告董事會決議解除經理人競業禁止案。  (公告訊息 06/22 18:46)
2408 南亞科 南亞科取得機器設備  (公告訊息 06/22 18:42)
3162 精確實業 精確實業107年股東常會通過同意解除董事競業禁止案  (公告訊息 06/22 18:39)
財經新聞 核四燃料棒送出國 小股東控:心在淌血  (ETtoday東森新聞雲 06/22 18:36)
財經新聞 核四燃料棒送出國 小股東控:台電賤賣資產 心在淌血  (ETtoday東森新聞雲 06/22 18:36)
4712 南璋 107年股東常會解除新任獨立董事競業禁止案  (公告訊息 06/22 18:34)
2317 鴻海 鴻海一○七年股東常會重要決議  (公告訊息 06/22 18:34)
4712 南璋 南璋107年股東常會補選監察人名單  (公告訊息 06/22 18:34)
4712 南璋 南璋107年股東常會補選獨立董事名單  (公告訊息 06/22 18:34)
4712 南璋 南璋107年股東常會重要決議事項  (公告訊息 06/22 18:33)
4763 材料-KY 材料-KY及子公司(濟南大自然有限公司),依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第一項第三款應公告事項  (公告訊息 06/22 18:33)
2354 鴻準 鴻準107年股東常會重要決議  (公告訊息 06/22 18:32)
2890 永豐金控 永豐金控代子公司永豐銀行公告股東會重要決議事項  (公告訊息 06/22 18:32)
3062 建漢科技 建漢科技107年股東常會解除新任董事及其代表人競業禁止限制  (公告訊息 06/22 18:32)
2890 永豐金控 永豐金控代子公司永豐投信公告一0六年度股利配發基準日  (公告訊息 06/22 18:31)
2890 永豐金控 永豐金控代子公司永豐投信公告股東會重要決議事項  (公告訊息 06/22 18:31)
2890 永豐金控 永豐金控公告董事會決議子公司永豐銀行(中國)有限公司法人監事代表人異動  (公告訊息 06/22 18:31)
6584 南俊國際 南俊國際 107年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率  (公告訊息 06/22 18:31)
2890 永豐金控 永豐金控公告董事會決議子公司永豐銀行(中國)有限公司法人董事代表人異動  (公告訊息 06/22 18:31)
2890 永豐金控 永豐金控公告董事會決議子公司永豐創投法人董事代表人異動  (公告訊息 06/22 18:30)
3062 建漢科技 建漢科技107年股東常會改選董事  (公告訊息 06/22 18:30)
2890 永豐金控 永豐金控公告董事會決議通過指派子公司永豐期貨第九屆法人董事及監察人之代表人  (公告訊息 06/22 18:30)
2890 永豐金控 永豐金控代子公司永豐金證券公告第二屆審計委員會委員名單  (公告訊息 06/22 18:29)
2890 永豐金控 永豐金控公告董事會決議通過指派子公司永豐金證券第十一屆獨立董事  (公告訊息 06/22 18:29)
2890 永豐金控 永豐金控公告董事會決議通過指派子公司永豐金證券第十一屆法人董事之代表人  (公告訊息 06/22 18:29)
3062 建漢科技 建漢科技107年股東常會重要決議事項  (公告訊息 06/22 18:28)
3711 日月光投控 代子公司矽品精密工業(股)公司公告取得南茂科技股份有限公司股票  (公告訊息 06/22 18:25)
3162 精確實業 精確實業107年股東常會補選一席董事  (公告訊息 06/22 18:23)
3162 精確實業 精確實業107年股東常會重要決議事項  (公告訊息 06/22 18:22)
8096 擎亞科技 擎亞科技董事會決議通過發行國內有擔保暨無擔保轉換公司債  (公告訊息 06/22 18:22)
財經新聞 今年要設20家數位分行? 合庫老董雷仲達:未必要這麼多  (ETtoday東森新聞雲 06/22 18:22)
2915 潤泰全球 潤泰全球第15屆董事會推舉董事長  (公告訊息 06/22 18:21)
6612 奈米醫材 奈米醫材股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜(補充公告)  (公告訊息 06/22 18:21)
3454 晶睿 晶睿薪資報酬委員會委員辭任  (公告訊息 06/22 18:21)
1704 榮化 高雄731氣爆案件,繫屬於高雄地方法院之部份民事案件今日宣判。  (公告訊息 06/22 18:21)
8096 擎亞科技 107年股東常會重要決議事項  (公告訊息 06/22 18:21)
2915 潤泰全球 潤泰全球設置審計委員會  (公告訊息 06/22 18:20)
2069 運錩 運錩董事會決議發行國內第三次無擔保轉換公司債  (公告訊息 06/22 18:19)
3062 建漢科技 建漢科技董事會委任第四屆薪資報酬委員會委員  (公告訊息 06/22 18:19)
3062 建漢科技 建漢科技董事會選任董事長  (公告訊息 06/22 18:18)
2069 運錩 運錩董事會決議辦理國內現金增資發行普通股  (公告訊息 06/22 18:17)
3062 建漢科技 建漢科技審計委員會委員異動  (公告訊息 06/22 18:17)
2069 運錩 運錩107年股東常會重要決議事項  (公告訊息 06/22 18:17)
5306 桂盟 代重要子公司(桂盟企業股份有限公司)公告,發放現金股利  (公告訊息 06/22 18:16)
5306 桂盟 桂盟民國107年6月22日董事會重大決議事項  (公告訊息 06/22 18:16)
5306 桂盟 桂盟107年股東會決議事項  (公告訊息 06/22 18:15)
2915 潤泰全球 潤泰全球監察人解任案(成立審計委員會)  (公告訊息 06/22 18:15)
5381 合正科技 有關投保中心來函,合正科技董事會決議事項  (公告訊息 06/22 18:12)
6469 大樹醫藥 大樹醫藥國內第一次無擔保轉換公司債轉換價格調整  (公告訊息 06/22 18:12)
5381 合正科技 合正科技股東會決議解除新任董事競業行為之限制案  (公告訊息 06/22 18:12)
5381 合正科技 合正科技董事會決議補選薪資報酬委員會成員  (公告訊息 06/22 18:11)
5381 合正科技 合正科技董事會選任董事長  (公告訊息 06/22 18:11)
5381 合正科技 合正科技107年股東常會補選董監事  (公告訊息 06/22 18:11)
5381 合正科技 合正科技107年股東常會重要決議事項  (公告訊息 06/22 18:10)
2915 潤泰全球 潤泰全球薪資報酬委員會委員任期屆滿  (公告訊息 06/22 18:10)
4977 眾達-KY 眾達-KY調整107年現金股利配息率  (公告訊息 06/22 18:09)

三 大 法 人 買 賣 超 情 況  (單位: 億)
上市
(6/22)
買進賣出買賣超 連買賣
日數
連買賣
金額
外資 339.76 438.09 -98.33 連6賣 -715.68
投信 11.06 13.00 -1.94 買→賣 -1.94
自營商 80.82 89.74 -8.92 買→賣 -8.92
合計 429.13 539.27 -110.15 連8賣 -781.66
上櫃
(6/22)
買進賣出買賣超 連買賣
日數
連買賣
金額
外資 44.42 48.20 -3.78 買→賣 -3.78
投信 3.10 3.56 -0.46 買→賣 -0.46
自營商 15.95 38.50 -22.56 買→賣 -22.56
合計 62.90 89.72 -26.82 買→賣 -26.82

資  券  變  化
  上市 (6/22) 上櫃 (6/22)
融資
(億)
今日餘額 增減 增減率 今日餘額 增減 增減率
1,911.9 +3.37 +0.18% 738.99 +1.13 +0.15%
  連增連減:  連2減→增   連增連減:  連2減→連2增
融券
(張)
今日餘額 增減 增減率 今日餘額 增減 增減率
350,387 -7,194 -2.01% 86,360 -1,562 -1.78%
  連增連減:  增→減   連增連減:  增→減

現  股  當  沖
  上市 (6/22)成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元) 835,706張 480.02億 481.15億 +11,354萬
當沖率 12.92% 31.65% 31.73%  
  上櫃 (6/22)成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元) 204,815張 125.19億 125.44億 +2,468萬
當沖率 11.58% 31.91% 31.97%  
  最近瀏覽過的個股    資料日期: 06/22
股票名稱 股價 漲跌 (%) 量(張)
  尚無瀏覽紀錄

  成交價排行前100名  資料日期: 06/22
股票名稱 股價 漲跌 (%) 量(張) 排名
3008 大立光  4370  -125  -2.8  868  1
2327 國巨  942  -45  -4.6  11328  2
5274 信驊  920  0  0  141  3
910708 恒大健-DR  853  +3  +0.4  1  4
6510 精測  801  -5  -0.6  104  5
6415 矽力-KY  730  +23  +3.2  258  6
1565 精華  675  -24  -3.4  186  7
4966 譜瑞-KY  525  +1  +0.2  616  8
6409 旭隼  498  -0.5  -0.1  13  9
6488 環球晶  492  -22  -4.3  4426  10
3406 玉晶光  490  -28  -5.4  6237  11
5269 祥碩  458  +3  +0.7  833  12
3563 牧德  438  -15.5  -3.4  398  13
2059 川湖  437  +4  +0.9  134  14
8436 大江  436  -14.5  -3.2  743  15
6414 樺漢  432  -8  -1.8  297  16
1590 亞德客-KY  415  -21  -4.8  1326  17
6548 長華科  402.5  +9.5  +2.4  145  18
6452 康友-KY  373.5  +7.5  +2  672  19
3529 力旺  371  +8  +2.2  311  20
2231 為升  359.5  -5.5  -1.5  222  21
1476 儒鴻  345.5  -4.5  -1.3  652  22
2049 上銀  340  -15.5  -4.4  4164  23
2474 可成  334  -8.5  -2.5  3342  24
2912 統一超  331  -3  -0.9  1583  25
5904 寶雅  328  0  0  13  26
2492 華新科  320.5  -29.5  -8.4  16567  27
2454 聯發科  310.5  -1.5  -0.5  3055  28
3443 創意  309  +5  +1.6  5104  29
4147 中裕  308  +7  +2.3  2209  30
4947 昂寶-KY  307  +8  +2.7  1329  31
4943 康控-KY  303.5  -2  -0.6  1834  32
2723 美食-KY  301  -4  -1.3  342  33
3081 聯亞  298  -0.5  -0.2  598  34
8489 三貝德  292  -14  -4.6  294  35
2207 和泰車  277  -1  -0.4  517  36
2357 華碩  274.5  -4  -1.4  1822  37
4137 麗豐-KY  274  -9  -3.2  1452  38
8464 億豐  265  -3  -1.1  208  39
3152 璟德  262.5  -7.5  -2.8  98  40
8299 群聯  262.5  -3.5  -1.3  1402  41
5287 數字  260  -0.5  -0.2  61  42
2227 裕日車  253.5  -1  -0.4  22  43
8437 大地-KY  251  +1.5  +0.6  4  44
8406 金可-KY  250.5  -8  -3.1  597  45
5536 聖暉  241  +1  +0.4  465  46
2729 瓦城  238.5  +0.5  +0.2  42  47
3105 穩懋  233  -5.5  -2.3  2905  48
3665 貿聯-KY  230  +3  +1.3  1827  49
2330 台積電  227.5  +1  +0.4  44211  50
3611 鼎翰  226.5  -3.5  -1.5  110  51
1707 葡萄王  225  -3.5  -1.5  383  52
8454 富邦媒  223  -2  -0.9  86  53
1264 德麥  213.5  +2  +1  2  54
8341 日友  210.5  -4  -1.9  242  55
3026 禾伸堂  209  -3.5  -1.6  6175  56
2395 研華  202  -1.5  -0.7  378  57
6561 是方  197.5  -5  -2.5  255  58
3533 嘉澤  196.5  -3  -1.5  1185  59
6238 勝麗  196.5  -5.5  -2.7  539  60
5263 智崴  195  0  0  250  61
6456 GIS-KY  194  -5  -2.5  4039  62
4912 聯德控股-KY  192  -7.5  -3.8  394  63
3413 京鼎  190  -3  -1.6  415  64
6446 藥華藥  190  +1  +0.5  1657  65
8422 可寧衛  188  -1  -0.5  191  66
8462 柏文  188  -1.5  -0.8  85  67
6613 朋億  184  -0.5  -0.3  116  68
6121 新普  181  +1  +0.6  519  69
4303 信立  180  +2.5  +1.4  156  70
5903 全家  179.5  -0.5  -0.3  62  71
1256 鮮活果汁-KY  178.5  +0.5  +0.3  90  72
3130 一零四  177  -1  -0.6  9  73
3293 鈊象  175.5  +0.5  +0.3  246  74
6504 南六  174  -2  -1.1  44  75
6803 崑鼎  174  +0.5  +0.3  13  76
3691 碩禾  169.5  -1  -0.6  143  77
2239 英利-KY  167.5  -1  -0.6  114  78
6435 大中  167.5  -7  -4  6588  79
2939 凱羿-KY  163  0  0  47  80
2360 致茂  162.5  -2.5  -1.5  595  81
4803 VHQ-KY  161.5  -4  -2.4  334  82
2456 奇力新  161  -12  -6.9  29347  83
4174 浩鼎  159.5  +2.5  +1.6  754  84
1597 直得  156  -5  -3.1  1413  85
4551 智伸科  155  -2  -1.3  86  86
2707 晶華  151  -0.5  -0.3  147  87
4162 智擎  150  +11  +7.9  4520  88
6451 訊芯-KY  150  -5.5  -3.5  1242  89
6569 醫揚  149  +1  +0.7  8  90
1580 新麥  148.5  -1  -0.7  34  91
1536 和大  147.5  -1.5  -1  1243  92
3131 弘塑  146.5  -1.5  -1  20  93
1537 廣隆  146  0  0  60  94
1723 中碳  145.5  -0.5  -0.3  274  95
3558 神準  145.5  -2  -1.4  200  96
4736 泰博  145.5  -3  -2  300  97
5289 宜鼎  145.5  -2.5  -1.7  684  98
8279 生展  145.5  0  0  75  99
6462 神盾  145  -4  -2.7  1125  100

  成交張數排行前100名  資料日期: 06/22
股票名稱 股價 漲跌 (%) 量(張) 排名
2340 光磊  33.25  -0.15  -0.4  130077  1
2323 中環  9.92  -0.98  -9  111857  2
2349 錸德  16.2  -1.75  -9.8  86114  3
2426 鼎元  23.7  +2.15  +10  66733  4
2409 友達  12.95  -0.3  -2.3  63157  5
2303 聯電  17.8  +0.15  +0.8  58142  6
2338 光罩  35.1  -1.55  -4.2  47750  7
2330 台積電  227.5  +1  +0.4  44211  8
6120 達運  30  -1.15  -3.7  43485  9
2884 玉山金  20.9  -0.15  -0.7  40500  10
6168 宏齊  22.6  +1.85  +8.9  38672  11
2448 晶電  38.7  -2.85  -6.9  36472  12
2499 東貝  12.6  +0.35  +2.9  34500  13
2317 鴻海  82.3  -0.4  -0.5  33349  14
2375 智寶  83  -5.2  -5.9  33240  15
2888 新光金  11.85  +0.05  +0.4  33066  16
6127 九豪  41.8  +2.6  +6.6  32382  17
3481 群創  11.2  -0.15  -1.3  31777  18
2885 元大金  14  +0.1  +0.7  30017  19
2313 華通  33.15  -1.45  -4.2  29572  20
2456 奇力新  161  -12  -6.9  29347  21
2371 大同  28  +0.1  +0.4  27606  22
2344 華邦電  19.3  -0.1  -0.5  26972  23
00695B 富邦美債7-10年  38.63  +0.26  +0.7  26300  24
6116 彩晶  9.33  -0.36  -3.7  26276  25
00696B 富邦美債20年  39.36  +0.34  +0.9  25801  26
2891 中信金  21.85  +0.15  +0.7  24863  27
2337 旺宏  43.4  -1.65  -3.7  24364  28
2886 兆豐金  26.6  0  0  24257  29
2363 矽統  12.9  -0.25  -1.9  24173  30
6153 嘉聯益  64.8  +1  +1.6  23772  31
8150 南茂  24.8  +1.8  +7.8  21889  32
2882 國泰金  56  +0.1  +0.2  21650  33
6182 合晶  59.7  -2.8  -4.5  21435  34
2834 臺企銀  9.47  -0.06  -0.6  21290  35
2353 宏碁  25.75  -0.6  -2.3  20342  36
3698 隆達  21  +1.15  +5.8  19736  37
2419 仲琦  22.7  +0.1  +0.4  19160  38
2388 威盛  49  -1.1  -2.2  18668  39
2478 大毅  127  -1.5  -1.2  18505  40
5880 合庫金  17.75  0  0  18388  41
2890 永豐金  11.1  -0.05  -0.4  17696  42
2601 益航  12.4  -0.05  -0.4  17558  43
2481 強茂  58.4  +0.6  +1  17061  44
8163 達方  82  -2.8  -3.3  16912  45
1605 華新  21  -0.8  -3.7  16693  46
2492 華新科  320.5  -29.5  -8.4  16567  47
1101 台泥  44.6  -0.15  -0.3  16499  48
6207 雷科  42.9  +3.9  +10  16216  49
6449 鈺邦  72  +4  +5.9  16082  50
8111 立碁  15.95  +1.45  +10  15784  51
2881 富邦金  53.7  -0.2  -0.4  15755  52
2892 第一金  20.65  +0.15  +0.7  15663  53
6226 光鼎  10.95  +0.97  +9.7  14936  54
2883 開發金  11.05  -0.05  -0.4  14901  55
3144 新揚科  34.75  -2.3  -6.2  14359  56
1336 台翰  17.8  +0.75  +4.4  13966  57
2401 凌陽  16.5  -0.2  -1.2  13893  58
8086 宏捷科  74.6  +0.1  +0.1  13862  59
2801 彰銀  17.7  +0.05  +0.3  13859  60
8043 蜜望實  71.2  +0.8  +1.1  12941  61
2458 義隆  48.6  +0.85  +1.8  12825  62
3059 華晶科  38.5  -1.2  -3  12570  63
2603 長榮  14.1  -0.15  -1  12421  64
2324 仁寶  19.25  -0.2  -1  12411  65
3707 漢磊  38.65  -2.35  -5.7  12397  66
2377 微星  100  -4.5  -4.3  12359  67
2486 一詮  12.3  +0.1  +0.8  12316  68
2376 技嘉  67.5  -4.1  -5.7  12029  69
2356 英業達  24.8  -0.1  -0.4  11982  70
3090 日電貿  88.1  -1.1  -1.2  11677  71
3682 亞太電  8.19  +0.11  +1.4  11561  72
2327 國巨  942  -45  -4.6  11328  73
2880 華南金  17.55  -0.05  -0.3  11257  74
2408 南亞科  92.5  0  0  10856  75
2002 中鋼  23.7  +0.05  +0.2  10793  76
4938 和碩  65  -1  -1.5  10766  77
8076 伍豐  60.7  +1.6  +2.7  10562  78
1504 東元  23.1  -0.15  -0.6  10384  79
2201 裕隆  22.15  +0.3  +1.4  10373  80
1102 亞泥  33.7  +0.45  +1.4  10269  81
6155 鈞寶  41.85  +3.8  +10  9939  82
1216 統一  76.7  -0.3  -0.4  9875  83
2887 台新金  14.4  -0.1  -0.7  9857  84
5243 乙盛-KY  37.5  +0.2  +0.5  9844  85
2367 燿華  21.95  -0.45  -2  9658  86
5608 四維航  7.48  +0.16  +2.2  9647  87
2610 華航  9.85  -0.1  -1  9606  88
2412 中華電  110  +0.5  +0.5  9279  89
5255 美桀  76.2  -3.4  -4.3  9201  90
2352 佳世達  21.4  0  0  9117  91
5483 中美晶  124  -5  -3.9  9087  92
3037 欣興  16.9  -0.2  -1.2  8906  93
2308 台達電  110.5  0  0  8853  94
3016 嘉晶  76.5  -4.4  -5.4  8766  95
8016 矽創  125  +4  +3.3  8721  96
5315 光聯  18.7  +1.7  +10  8559  97
3231 緯創  22.75  -0.1  -0.4  8519  98
1312 國喬  29.75  +0.35  +1.2  8450  99
1326 台化  117.5  +2  +1.7  8450  100

  三大法人連買日數排行前100名  日期: 06/15
股票名稱 股價 漲跌 (%) 連買
日數
連買
張數
排名
3702 大聯大  43.85  +0.45  +1  36  +91201  1
3056 總太  23.85  -0.1  -0.4  24  +20681  2
8942 森鉅  76.7  -1.9  -2.4  20  +4503  3
5287 數字  260  -0.5  -0.2  17  +1302  4
1460 宏遠  12.85  -0.1  -0.8  17  +736  5
3027 盛達  9.54  -0.05  -0.5  17  +132  6
2014 中鴻  12.6  0  0  15  +38026  7
2607 榮運  13.3  -0.1  -0.8  15  +1182  8
2032 新鋼  10.15  +0.05  +0.5  15  +120  9
2475 華映  2.09  -0.06  -2.8  14  +2087  10
8341 日友  210.5  -4  -1.9  14  +1115  11
1312A 國喬特  34.95  0  0  14  +203  12
2903 遠百  19.6  -0.15  -0.8  13  +10540  13
8271 宇瞻  40.15  -0.2  -0.5  13  +1717  14
8086 宏捷科  74.6  +0.1  +0.1  12  +10084  15
1722 台肥  42.95  -0.35  -0.8  12  +6889  16
8464 億豐  265  -3  -1.1  12  +1376  17
3646 艾恩特  21.1  -0.7  -3.2  12  +319  18
9910 豐泰  135.5  -2.5  -1.8  11  +1546  19
2484 希華  20.4  -0.1  -0.5  11  +1065  20
1414 東和  7.8  -0.02  -0.3  11  +656  21
8176 智捷  13.65  -0.05  -0.4  11  +514  22
6023 元大期  43.1  -0.15  -0.4  11  +365  23
910322 康師傅-DR  35.15  -0.1  -0.3  11  +91  24
3632 研勤  15.6  +0.05  +0.3  11  +72  25
8150 南茂  24.8  +1.8  +7.8  10  +10643  26
6415 矽力-KY  730  +23  +3.2  10  +1062  27
1737 臺鹽  29.8  -0.15  -0.5  10  +519  28
1437 勤益控  19.8  +0.05  +0.2  10  +470  29
3034 聯詠  136.5  -5.5  -3.9  9  +4590  30
2108 南帝  28.4  -0.5  -1.7  9  +4035  31
2362 藍天  34.9  -0.95  -2.6  9  +2464  32
5306 桂盟  141.5  +3.5  +2.5  9  +134  33
2450 神腦  50.2  -0.2  -0.4  9  +117  34
1101 台泥  44.6  -0.15  -0.3  8  +20174  35
6497 亞獅康-KY  43.5  -3.4  -7.2  8  +654  36
8044 網家  134.5  -0.5  -0.4  8  +488  37
3402 漢科  32  -0.05  -0.2  8  +469  38
5014 建錩  12.8  -0.3  -2.3  8  +449  39
2911 麗嬰房  12.65  -0.2  -1.6  8  +373  40
6104 創惟  32.35  -0.05  -0.2  8  +123  41
2612 中航  28.45  +0.1  +0.4  8  +111  42
3416 融程電  52  +0.8  +1.6  8  +53  43
1540 喬福  16.1  -0.1  -0.6  8  +39  44
8466 美喆-KY  72.1  -0.5  -0.7  7  +7801  45
1522 堤維西  32.3  -0.65  -2  7  +1679  46
3141 晶宏  35.5  -0.75  -2.1  7  +781  47
4707 磐亞  11.2  -0.1  -0.9  7  +329  48
2476 鉅祥  27.05  0  0  7  +274  49
1537 廣隆  146  0  0  7  +99  50
3229 晟鈦  17.2  -0.1  -0.6  7  +78  51
2415 錩新  23.2  -0.4  -1.7  7  +51  52
6153 嘉聯益  64.8  +1  +1.6  6  +17258  53
2388 威盛  49  -1.1  -2.2  6  +10579  54
5483 中美晶  124  -5  -3.9  6  +9822  55
5213 亞昕  22.8  +0.15  +0.7  6  +3764  56
6274 台燿  101  -4  -3.8  6  +3055  57
4968 立積  83  -4.5  -5.1  6  +2942  58
8011 台通  19.55  -0.35  -1.8  6  +261  59
3356 奇偶  33.7  +0.85  +2.6  6  +211  60
6112 聚碩  36.35  0  0  6  +185  61
3057 喬鼎  9.02  -0.1  -1.1  6  +154  62
4999 鑫禾  49.7  +0.2  +0.4  6  +145  63
9919 康那香  12.15  -0.15  -1.2  6  +109  64
2729 瓦城  238.5  +0.5  +0.2  6  +94  65
5607 遠雄港  17.25  0  0  6  +81  66
6577 勁豐  64.8  -0.1  -0.2  6  +33  67
6116 彩晶  9.33  -0.36  -3.7  5  +29889  68
8112 至上  34.4  -0.1  -0.3  5  +11215  69
2347 聯強  46.5  0  0  5  +7664  70
1102 亞泥  33.7  +0.45  +1.4  5  +5310  71
2360 致茂  162.5  -2.5  -1.5  5  +3066  72
1536 和大  147.5  -1.5  -1  5  +1779  73
5309 系統電  9.5  -0.24  -2.5  5  +1299  74
2535 達欣工  24.3  -0.05  -0.2  5  +1135  75
4190 佐登-KY  131  -4  -3  5  +1098  76
6024 群益期  65.4  +0.7  +1.1  5  +998  77
2034 允強  27.05  -0.05  -0.2  5  +823  78
6609 瀧澤科  43.6  -1.65  -3.6  5  +775  79
1316 上曜  22.3  -0.05  -0.2  5  +573  80
6446 藥華藥  190  +1  +0.5  5  +372  81
4114 健喬  33  -0.4  -1.2  5  +283  82
9951 皇田  119.5  -2.5  -2  5  +217  83
8277 商丞  10.6  -0.35  -3.2  5  +212  84
6485 點序  57.2  -0.6  -1  5  +150  85
6235 華孚  17.9  -0.4  -2.2  5  +143  86
4104 佳醫  50.5  -0.3  -0.6  5  +132  87
5480 統盟  12.3  -0.1  -0.8  5  +120  88
2414 精技  21.85  +0.05  +0.2  5  +118  89
6177 達麗  37  +0.05  +0.1  5  +102  90
6409 旭隼  498  -0.5  -0.1  5  +69  91
911868 同方友友-DR  1.54  -0.01  -0.6  5  +66  92
3052 夆典  9.16  +0.02  +0.2  5  +61  93
4120 友華  71.8  -1.3  -1.8  5  +35  94
2852 第一保  13.85  +0.1  +0.7  5  +33  95
8081 致新  66.8  -0.6  -0.9  5  +31  96
3162 精確  25.3  +0.15  +0.6  5  +18  97
6169 昱泉  31.5  -0.35  -1.1  5  +16  98
2349 錸德  16.2  -1.75  -9.8  4  +11957  99
6435 大中  167.5  -7  -4  4  +1969  100

  2018年 合計股利 前100名
股票名稱 股價 現金
股利
股票
股利
合計
股利
殖利
率%
排名
8913 全銓  68  20  93.8  113.8  167.4  1
3008 大立光  4370  72.5  0  72.5  1.66  2
4303 信立  180  30  25  55  30.6  3
2912 統一超  331  25  0  25  7.55  4
1565 精華  675  25  0  25  3.7  5
2227 裕日車  253.5  21  0  21  8.28  6
6409 旭隼  498  20  0  20  4.02  7
8299 群聯  262.5  17  0  17  6.48  8
2327 國巨  942  14.86  1.98  16.85  1.79  9
2439 美律  141.5  16.44  0  16.44  11.6  10
5287 數字  260  15.5  0  15.5  5.96  11
2939 凱羿-KY  163  15  0  15  9.2  12
2357 華碩  274.5  15  0  15  5.46  13
5274 信驊  920  15  0  15  1.63  14
5536 聖暉  241  13  1.5  14.5  6.02  15
5904 寶雅  328  13  0  13  3.96  16
2729 瓦城  238.5  12.6  0  12.6  5.28  17
4966 譜瑞-KY  525  12.32  0  12.32  2.35  18
2207 和泰車  277  12  0  12  4.33  19
2474 可成  334  12  0  12  3.59  20
6548 長華科  402.5  11.5  0  11.5  2.86  21
8070 長華  132  11  0  11  8.33  22
3293 鈊象  175.5  11  0  11  6.27  23
8422 可寧衛  188  11  0  11  5.85  24
3152 璟德  262.5  10.9  0  10.9  4.15  25
1264 德麥  213.5  10.5  0  10.5  4.92  26
3131 弘塑  146.5  10  0  10  6.83  27
6121 新普  181  10  0  10  5.52  28
6613 朋億  184  10  0  10  5.43  29
3611 鼎翰  226.5  10  0  10  4.42  30
8464 億豐  265  10  0  10  3.77  31
2454 聯發科  310.5  10  0  10  3.22  32
3563 牧德  438  10  0  10  2.28  33
6488 環球晶  492  10  0  10  2.03  34
6510 精測  801  10  0  10  1.25  35
6803 崑鼎  174  9.68  0  9.68  5.56  36
3130 一零四  177  9.6  0  9.6  5.42  37
1537 廣隆  146  9.5  0  9.5  6.51  38
1476 儒鴻  345.5  9.5  0  9.5  2.75  39
3040 遠見  58.9  9  0  9  15.3  40
8941 關中  69.3  8  1  9  13  41
6456 GIS-KY  194  9  0  9  4.64  42
6414 樺漢  432  9  0  9  2.08  43
2231 為升  359.5  7.47  1.3  8.77  2.44  44
6294 智基  125.5  7.5  1  8.5  6.77  45
1558 伸興  129  8.5  0  8.5  6.59  46
8083 瑞穎  143  8.5  0  8.5  5.94  47
8091 翔名  120.5  8.41  0  8.41  6.98  48
1580 新麥  148.5  8  0.35  8.35  5.62  49
4137 麗豐-KY  274  8.08  0  8.08  2.95  50
8066 來思達  95  8  0  8  8.42  51
6279 胡連  142  8  0  8  5.63  52
6238 勝麗  196.5  8  0  8  4.07  53
8454 富邦媒  223  8  0  8  3.59  54
2330 台積電  227.5  8  0  8  3.52  55
4947 昂寶-KY  307  8  0  8  2.61  56
6452 康友-KY  373.5  8  0  8  2.14  57
8437 大地-KY  251  7.1  0.5  7.6  3.03  58
2926 誠品生活  141.5  7.56  0  7.56  5.34  59
3529 力旺  371  7.5  0  7.5  2.02  60
1590 亞德客-KY  415  7.44  0  7.44  1.79  61
3034 聯詠  136.5  7.1  0  7.1  5.2  62
2723 美食-KY  301  6  1.04  7.04  2.34  63
8107 大億金茂  45  7  0  7  15.6  64
1326 台化  117.5  7  0  7  5.96  65
2496 卓越  137.5  6.5  0.5  7  5.09  66
8416 實威  140  6  1  7  5  67
3665 貿聯-KY  230  7  0  7  3.04  68
3105 穩懋  233  7  0  7  3  69
8489 三貝德  292  5  2  7  2.4  70
2707 晶華  151  6.91  0  6.91  4.58  71
1268 漢來美食  131  6.6  0.3  6.9  5.27  72
8406 金可-KY  250.5  6.8  0  6.8  2.71  73
1707 葡萄王  225  6.7  0  6.7  2.98  74
2395 研華  202  6.6  0  6.6  3.27  75
8446 華研  134.5  5  1.5  6.5  4.83  76
6569 醫揚  149  6.5  0  6.5  4.36  77
3413 京鼎  190  6  0.5  6.5  3.42  78
4551 智伸科  155  6.35  0  6.35  4.1  79
6505 台塑化  120  6.3  0  6.3  5.25  80
5534 長虹  95.1  6.2  0  6.2  6.52  81
8114 振樺電  115.5  6.2  0  6.2  5.37  82
6146 耕興  144  6.1  0.1  6.2  4.31  83
6574 霈方  120  6.16  0  6.16  5.13  84
3260 威剛  66.5  6  0  6  9.02  85
2404 漢唐  67.6  6  0  6  8.88  86
8466 美喆-KY  72.1  6  0  6  8.32  87
3679 新至陞  78.8  6  0  6  7.61  88
2451 創見  86.8  6  0  6  6.91  89
2373 震旦行  91.4  6  0  6  6.56  90
1788 杏昌  103.5  6  0  6  5.8  91
6271 同欣電  107.5  6  0  6  5.58  92
2233 宇隆  107.5  3.75  2.25  6  5.58  93
8255 朋程  110.5  6  0  6  5.43  94
6150 撼訊  130  5  1  6  4.62  95
1477 聚陽  130.5  6  0  6  4.6  96
3558 神準  145.5  6  0  6  4.12  97
5289 宜鼎  145.5  5.7  0.3  6  4.12  98
5263 智崴  195  4  2  6  3.08  99
8341 日友  210.5  6  0  6  2.85  100

  2018年 殖利率 前100名
股票名稱 股價 現金
股利
股票
股利
合計
股利
殖利
率%
排名
8913 全銓  68  20  93.8  113.8  167.4  1
4303 信立  180  30  25  55  30.6  2
912000 晨訊科-DR  2.58  0.43  0  0.43  16.5  3
8107 大億金茂  45  7  0  7  15.6  4
3040 遠見  58.9  9  0  9  15.3  5
8930 青鋼  17.9  0.7  1.8  2.5  14  6
3432 台端  15.25  2  0  2  13.1  7
1463 強盛  23  3  0  3  13  8
8941 關中  69.3  8  1  9  13  9
6298 崴強  23.25  3  0  3  12.9  10
6177 達麗  37  4.5  0  4.5  12.2  11
2439 美律  141.5  16.44  0  16.44  11.6  12
1235 興泰  38.8  0  4.5  4.5  11.6  13
2409 友達  12.95  1.5  0  1.5  11.6  14
8924 大田  31.95  3.4  0  3.4  10.6  15
9940 信義  37.1  2.5  1.31  3.81  10.3  16
2534 宏盛  39.6  2  2  4  10.1  17
1316 上曜  22.3  2.2  0  2.2  9.87  18
6016 康和證  8.23  0.25  0.55  0.8  9.72  19
6026 福邦證  14.35  1.38  0  1.38  9.62  20
6186 新潤  15.7  1.5  0  1.5  9.55  21
2867 三商壽  16.45  0  1.57  1.57  9.54  22
2017 官田鋼  9.74  0.45  0.45  0.9  9.24  23
2939 凱羿-KY  163  15  0  15  9.2  24
1442 名軒  19.75  1.8  0  1.8  9.11  25
3092 鴻碩  46.4  4  0.2  4.2  9.05  26
9946 三發地產  14.95  0.6  0.75  1.35  9.03  27
3260 威剛  66.5  6  0  6  9.02  28
1464 得力  24.5  2.2  0  2.2  8.98  29
1313 聯成  20.15  1  0.8  1.8  8.93  30
4707 磐亞  11.2  0.1  0.9  1  8.93  31
2020 美亞  15.95  1.42  0  1.42  8.9  32
3623 富晶通  36  3.2  0  3.2  8.89  33
2596 綠意  25.55  2  0.27  2.27  8.88  34
2404 漢唐  67.6  6  0  6  8.88  35
6151 晉倫  22.6  2  0  2  8.85  36
3213 茂訊  46.75  4  0  4  8.56  37
9906 欣巴巴  13.8  0  1.18  1.18  8.53  38
3706 神達  32.95  1.3  1.5  2.8  8.5  39
6496 科懋  47.2  4  0  4  8.47  40
5403 中菲  40.2  3.4  0  3.4  8.46  41
2546 根基  25.65  2.16  0  2.16  8.42  42
8066 來思達  95  8  0  8  8.42  43
3056 總太  23.85  2  0  2  8.39  44
6210 慶生  41.8  3.5  0  3.5  8.37  45
3088 艾訊  66.3  5.53  0  5.53  8.34  46
8070 長華  132  11  0  11  8.33  47
8466 美喆-KY  72.1  6  0  6  8.32  48
8112 至上  34.4  2.85  0  2.85  8.28  49
2227 裕日車  253.5  21  0  21  8.28  50
5438 東友  18.2  1.5  0  1.5  8.24  51
5220 萬達光電  31.55  2.6  0  2.6  8.24  52
2348 海悅  43.8  3.6  0  3.6  8.22  53
5508 永信建  33.1  2.72  0  2.72  8.22  54
1611 中電  12.3  1  0  1  8.13  55
2855 統一證  14.85  1.2  0  1.2  8.08  56
8401 白紗科  15.85  1.28  0  1.28  8.06  57
1709 和益  18.75  1.5  0  1.5  8  58
6005 群益證  11.25  0.2  0.7  0.9  8  59
1582 信錦  62.6  5  0  5  7.99  60
3531 先益  25.15  2  0  2  7.95  61
5820 日盛金  9.31  0.52  0.22  0.74  7.91  62
5706 鳳凰  37.75  3  0  3  7.95  63
6266 泰詠  14.6  1.16  0  1.16  7.95  64
5016 松和  37.8  3  0  3  7.94  65
6176 瑞儀  60.8  4.8  0  4.8  7.89  66
1419 新紡  47.4  3.73  0  3.73  7.86  67
2539 櫻花建  29.25  1.5  0.8  2.3  7.86  68
4207 環泰  13.4  0.8  0.25  1.05  7.84  69
8433 弘帆  64  5  0  5  7.81  70
6494 九齊  45  3.5  0  3.5  7.78  71
8342 益張  38.5  2.99  0  2.99  7.76  72
5015 華祺  40  3.1  0  3.1  7.75  73
8099 大世科  20.95  1.62  0  1.62  7.73  74
3556 禾瑞亞  53.2  4.1  0  4.1  7.71  75
2301 光寶科  37.95  2.92  0  2.92  7.69  76
2616 山隆  33.3  2.56  0  2.56  7.68  77
2542 興富發  45.7  3.5  0  3.5  7.66  78
3402 漢科  32  2.45  0  2.45  7.66  79
8049 晶采  18.3  1.4  0  1.4  7.65  80
5522 遠雄  32.7  2.5  0  2.5  7.65  81
3052 夆典  9.16  0.7  0  0.7  7.64  82
6292 迅德  30.1  2.3  0  2.3  7.64  83
2420 新巨  35.45  2.7  0  2.7  7.62  84
3679 新至陞  78.8  6  0  6  7.61  85
9934 成霖  19.7  1.5  0  1.5  7.61  86
9927 泰銘  39.5  3  0  3  7.59  87
2912 統一超  331  25  0  25  7.55  88
3684 榮昌  35.8  2.7  0  2.7  7.54  89
8929 富堡  39.8  1.5  1.5  3  7.54  90
6136 富爾特  23.9  1.8  0  1.8  7.53  91
6214 精誠  66.4  5  0  5  7.53  92
1436 華友聯  40.15  2.5  0.5  3  7.47  93
2433 互盛電  47  3.5  0  3.5  7.45  94
6117 迎廣  16.15  1.2  0  1.2  7.43  95
2393 億光  40.5  3  0  3  7.41  96
1229 聯華  37.85  1.8  1  2.8  7.4  97
6261 久元  55.5  4.1  0  4.1  7.39  98
4737 華廣  56.2  4.14  0  4.14  7.37  99
2535 達欣工  24.3  1.78  0  1.78  7.31  100

股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2018 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私權政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday東森新聞雲 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。