Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱  
  
選擇登入方式 
主要資訊
 上市大盤
 上櫃大盤
 類股一覽
 公告訊息
 股票篩選
 財報比較
股東資訊
 股東會訊息
 除權息一覽
 股利一覽
 停資停券
其他連結
 滬深股市
 意見留言
熱門排行
 成交價
 連續漲停
 成交張數
 法人買最多
 法人一直買
 券資比
 股利排行
 殖利率
 PER排行
 獲利排行
 由虧轉盈
 獲利創新高
 年度ROE
 年度EPS
上市指數 10941.07  (+13.63 / +0.12%)
最高: 10992.31  (+64.87 / +0.59%)
最低: 10941.07  (+13.63 / +0.12%)
昨日收盤: 10927.44
連續漲跌: 連2漲
成交金額: 1382.76 億元
成交張數: 6,238,887 張
成交筆數: 1,106,856 筆
資料時間: 6/21
上櫃指數 155.57  (+1.95 / +1.27%)
最高: 155.78  (+2.16 / +1.41%)
最低: 153.68  (+0.06 / +0.04%)
昨日收盤: 153.62
連續漲跌: 連5跌→漲
成交金額: 0.35 億元
成交張數: 555 張
成交筆數: 317,384 筆
資料時間: 6/21
漲停 跌停 上漲 平盤 下跌
6 0 476 132 332
漲停 跌停 上漲 平盤 下跌
19 2 439 109 214

股  市  最  新  訊  息
3665 貿聯-KY 貿聯-KY審計委員會之成員  (公告訊息 06/21 22:42)
3665 貿聯-KY 貿聯-KY董事會委任薪資報酬委員事宜  (公告訊息 06/21 22:41)
3665 貿聯-KY 貿聯-KY董事會選任董事長  (公告訊息 06/21 22:41)
3665 貿聯-KY 貿聯-KY董事會重要決議  (公告訊息 06/21 22:40)
3665 貿聯-KY 107年股東常會同意解除新任董事及其代表人競業禁止之限制  (公告訊息 06/21 22:40)
3665 貿聯-KY 貿聯-KY107年股東常會選舉第五屆董事當選名單  (公告訊息 06/21 22:40)
3665 貿聯-KY 貿聯-KY107年度股東常會重要決議事項  (公告訊息 06/21 22:39)
3702 大聯大 代子公司Yosun Hong Kong Corp. Ltd.、Richpower ElectronicDevices Co., Ltd.公告例行性股東常會召開日期  (公告訊息 06/21 22:26)
3702 大聯大 代子公司-世平興業(股)公司、詮鼎科技(股)公司公告董事會決議辦理增資發行新股  (公告訊息 06/21 22:16)
財經新聞 央行為何不跟進美國升息?楊金龍關鍵9問答 懶人包一次看  (ETtoday東森新聞雲 06/21 22:16)
3702 大聯大 代子公司-昱博科技(股)公司公告董事會通過選任董事長  (公告訊息 06/21 22:15)
財經新聞 瓦城砸2000萬跨足餐飲代理 明年進軍美國  (ETtoday東森新聞雲 06/21 22:15)
3702 大聯大 代子公司-振遠科技(股)公司、昱博科技(股)公司公告董監派任事宜  (公告訊息 06/21 22:13)
3702 大聯大 代子公司-友尚(股)公司、富威科技(股)公司、建智(股)公司、詮鼎科技(股)公司、昱博科技(股)公司、振遠科技(股)公司、SuntopInvestments Limited公告董事會決議股東紅利除權息基準日  (公告訊息 06/21 22:11)
3702 大聯大 代子公司-世平興業(股)公司、大傳企業(股)公司公告董事會決議股東紅利除權息基準日  (公告訊息 06/21 22:05)
3702 大聯大 代子公司-友尚(股)公司、富威科技(股)公司、建智(股)公司、詮鼎科技(股)公司、昱博科技(股)公司、振遠科技(股)公司公告董事會(代行股東會職權)重要決議事項  (公告訊息 06/21 22:04)
3702 大聯大 代子公司-世平興業(股)公司、大傳企業(股)公司公告董事會(代行股東會職權)重要決議事項  (公告訊息 06/21 22:04)
3702 大聯大 大聯大辦理現金減資致債權人公告  (公告訊息 06/21 22:04)
3702 大聯大 大聯大107年度股東常會重要決議事項  (公告訊息 06/21 22:03)
4743 合一生技 合一生技董事會選任董事長  (公告訊息 06/21 21:41)
5438 東友科技 東友科技除息基準日(修正內文)  (公告訊息 06/21 20:54)
財經新聞 中美貿易戰 我國金融業對中美曝險逾12兆  (ETtoday東森新聞雲 06/21 20:53)
財經新聞 效仿鴻海FII 南僑也到大陸A股申請上市  (ETtoday東森新聞雲 06/21 20:31)
財經新聞 房貸壞帳近5年大幅攀升 銀行辦房貸變謹慎  (ETtoday東森新聞雲 06/21 20:11)
2891 中信金 中信金控代子公司中國信託資產管理股份有限公司公告董事會決議同意對仲信國際租賃股份有限公司增資  (公告訊息 06/21 20:04)
4139 馬光-KY 澄清有關107/06/21傳播媒體報導馬光-KY之資訊。  (公告訊息 06/21 20:00)
2414 精技電腦 精技電腦107年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制  (公告訊息 06/21 19:59)
2414 精技電腦 精技電腦薪資報酬委員會委員因董事全面改選,任期屆滿  (公告訊息 06/21 19:55)
8443 阿瘦 阿瘦107年度股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制案  (公告訊息 06/21 19:55)
2414 精技電腦 精技電腦董事會推選董事長及副董事長  (公告訊息 06/21 19:53)
2414 精技電腦 精技電腦107年股東常會改選董事及監察人當選名單  (公告訊息 06/21 19:51)
8443 阿瘦 阿瘦第二屆提名委員解任  (公告訊息 06/21 19:50)
8443 阿瘦 阿瘦第三屆薪酬委員解任  (公告訊息 06/21 19:49)
8443 阿瘦 阿瘦第二屆審計委員解任  (公告訊息 06/21 19:48)
9950 萬國通路 萬國通路董事會決議通過委任薪資報酬委員會委員。  (公告訊息 06/21 19:48)
2891 中信金 代中國信託商業銀行日本子行The Tokyo Star Bank, Limited公告授信資產之轉讓  (公告訊息 06/21 19:47)
3645 達邁 達邁107年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案  (公告訊息 06/21 19:47)
8443 阿瘦 阿瘦107年股東常會董事全面改選當選名單  (公告訊息 06/21 19:46)
3645 達邁 達邁107年股東常會全面改選董監事(含獨立董事)  (公告訊息 06/21 19:46)
3645 達邁 達邁107年股東常會重要決議事項  (公告訊息 06/21 19:44)
3645 達邁 達邁薪酬委員會任期屆滿解任  (公告訊息 06/21 19:43)
8443 阿瘦 阿瘦107年股東常會重要決議事項  (公告訊息 06/21 19:43)
6533 晶心科 晶心科第一屆薪資報酬委員會委員任期屆滿  (公告訊息 06/21 19:37)
財經新聞 純網銀將讓實體分行人力裁減? 楊金龍:這是一個調整的過程  (ETtoday東森新聞雲 06/21 19:37)
6472 保瑞藥業 保瑞藥業訂定107年現金增資認股基準日  (公告訊息 06/21 19:35)
2891 中信金 指派子公司CTBC Bank (Philippines )Corp.新一屆之董事  (公告訊息 06/21 19:34)
2066 世德 世德經櫃買中心同意,自107年6月22日起恢復交易  (公告訊息 06/21 19:32)
3633 云光 云光董事長決定配息基準日與發放日相關事宜  (公告訊息 06/21 19:29)
2891 中信金 子公司中國信託商業銀行(股)公司發言人及代理發言人異動案  (公告訊息 06/21 19:25)
2414 精技電腦 精技電腦107年股東常會重要決議事項  (公告訊息 06/21 19:21)
2891 中信金 中信金發言人及代理發言人異動案  (公告訊息 06/21 19:20)
9950 萬國通路 萬國通路背書保證達「資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第二款、第三款、第四款之規定  (公告訊息 06/21 19:19)
2891 中信金 中信金107年分派106年度普通股現金股利暨乙種特別股股息配息基準日。  (公告訊息 06/21 19:15)
6533 晶心科 晶心科董事會一致推舉蔡明介先生續任董事長  (公告訊息 06/21 19:14)
3526 凡甲科技 凡甲科技董事會推舉董事長事宜  (公告訊息 06/21 19:14)
3526 凡甲科技 凡甲科技股東常會決議解除董事競業禁止限制事宜  (公告訊息 06/21 19:14)
3518 柏騰科技 柏騰科技總經理異動  (公告訊息 06/21 19:13)
3526 凡甲科技 凡甲科技董事、監察人任期屆滿改選事宜  (公告訊息 06/21 19:13)
6533 晶心科 晶心科股東常會決議解除董事競業禁止限制案  (公告訊息 06/21 19:13)
3518 柏騰科技 柏騰科技審計委員會任期屆滿異動  (公告訊息 06/21 19:13)
3518 柏騰科技 柏騰科技薪資報酬委員會任期屆滿異動  (公告訊息 06/21 19:12)
3526 凡甲科技 凡甲科技107年股東常會重要決議事項  (公告訊息 06/21 19:12)
3518 柏騰科技 柏騰科技董事會推選董事長  (公告訊息 06/21 19:12)
3518 柏騰科技 柏騰科技107年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制  (公告訊息 06/21 19:11)
3518 柏騰科技 柏騰科技107年股東常會董事改選當選名單  (公告訊息 06/21 19:10)
3518 柏騰科技 柏騰科技107年股東常會重要決議  (公告訊息 06/21 19:09)
2603 長榮海運 長榮海運107年股東常會重要決議事項  (公告訊息 06/21 19:08)
4109 穆拉德加捷 穆拉德加捷董事會推選董事長  (公告訊息 06/21 19:06)
4109 穆拉德加捷 穆拉德加捷股東會通過解除董事競業禁止之限制案  (公告訊息 06/21 19:05)
4109 穆拉德加捷 穆拉德加捷107年股東常會補選董事當選名單  (公告訊息 06/21 19:05)
4109 穆拉德加捷 穆拉德加捷股東常會重要決議  (公告訊息 06/21 19:05)
6533 晶心科 晶心科107年股東常會改選董事(含獨立董事)及監察人  (公告訊息 06/21 19:03)
4961 天鈺 天鈺選任第二屆審計委員會委員  (公告訊息 06/21 19:02)
4961 天鈺 天鈺董事會通過委任薪資報酬委員會委員  (公告訊息 06/21 19:02)
4961 天鈺 天鈺董事會選任董事長事宜  (公告訊息 06/21 19:01)
4961 天鈺 天鈺107年股東常會解除新任董事及其代表人競業禁止限制  (公告訊息 06/21 19:01)
4961 天鈺 天鈺107年股東常會董事全面改選  (公告訊息 06/21 19:01)
6655 科定 科定取得會計師內部控制制度審查報告  (公告訊息 06/21 19:01)
4961 天鈺 天鈺107年股東常會重要決議事項  (公告訊息 06/21 19:01)
4967 十銓 更正十銓106年度年報部份內容  (公告訊息 06/21 18:54)
2317 鴻海 代子公司鴻富錦精密電子(鄭州)有限公司公告取得理財產品  (公告訊息 06/21 18:53)
6533 晶心科 晶心科一○七年股東常會重要決議事項  (公告訊息 06/21 18:53)
4150 優你康 優你康與中商國恒實業發展集團有限公司簽訂合作契約  (公告訊息 06/21 18:52)
3114 好德科技 好德科技107年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案  (公告訊息 06/21 18:46)
4738 尚化 尚化董事會委任薪資報酬委員會委員  (公告訊息 06/21 18:46)
5425 台半 重申台半對環保法規之遵循公告。  (公告訊息 06/21 18:46)
4738 尚化 尚化總經理異動  (公告訊息 06/21 18:45)
3114 好德科技 好德科技107年股東常會全面改選董事及監察人  (公告訊息 06/21 18:45)
3532 台勝科 台勝科減資致債權人公告  (公告訊息 06/21 18:45)
4738 尚化 尚化董事會通過之重要議案  (公告訊息 06/21 18:45)
3114 好德科技 好德科技一○七年股東常會重要決議事項  (公告訊息 06/21 18:44)
1785 光洋科 光洋科法人董事改派代表人  (公告訊息 06/21 18:41)
2066 世德 世德取得德國Max Mothes GmbH 51%股權  (公告訊息 06/21 18:39)
5439 高技 高技107年股東常會改選董事及監察人事宜  (公告訊息 06/21 18:39)
2748 雲品 雲品召開民國107年第一次股東臨時會相關事宜  (公告訊息 06/21 18:38)
5439 高技 高技董事長續任公告  (公告訊息 06/21 18:38)
2748 雲品 雲品董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員  (公告訊息 06/21 18:38)
2207 和泰汽車 和泰汽車召開重大訊息說明記者會內容  (公告訊息 06/21 18:37)
2903 遠百 遠百股東會決議解除公司法第二0九條有關董事競業禁止之限制  (公告訊息 06/21 18:37)
5439 高技 高技107年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案  (公告訊息 06/21 18:37)

三 大 法 人 買 賣 超 情 況  (單位: 億)
上市
(6/21)
買進賣出買賣超 連買賣
日數
連買賣
金額
外資 283.51 374.19 -90.69 連5賣 -617.36
投信 16.96 13.02 +3.94 賣→買 +3.94
自營商 75.56 65.72 +9.84 連2賣→買 +9.84
合計 373.46 450.38 -76.92 連7賣 -671.51
上櫃
(6/21)
買進賣出買賣超 連買賣
日數
連買賣
金額
外資 46.44 28.36 +18.07 連2賣→買 +18.07
投信 5.66 3.19 +2.48 連4賣→買 +2.48
自營商 22.05 17.33 +4.72 連4賣→買 +4.72
合計 73.65 48.24 +25.41 連4賣→買 +25.41

資  券  變  化
  上市 (6/21) 上櫃 (6/21)
融資
(億)
今日餘額 增減 增減率 今日餘額 增減 增減率
1,908.53 -0.16 -0.01% 737.85 +0.03 +0%
  連增連減:  連9增→連2減   連增連減:  連2減→增
融券
(張)
今日餘額 增減 增減率 今日餘額 增減 增減率
357,584 +1,518 +0.43% 87,922 +4,408 +5.28%
  連增連減:  連2減→增   連增連減:  連5減→增

現  股  當  沖
  上市 (6/21)成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元) 759,091張 445.22億 445.74億 +5,134萬
當沖率 12.16% 32.19% 32.23%  
  上櫃 (6/21)成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元) 191,306張 128.14億 128.49億 +3,580萬
當沖率 10.8% 34.46% 34.56%  
  最近瀏覽過的個股    資料日期: 06/21
股票名稱 股價 漲跌 (%) 量(張)
  尚無瀏覽紀錄

  成交價排行前100名  資料日期: 06/21
股票名稱 股價 漲跌 (%) 量(張) 排名
3008 大立光  4495  +90  +2  550  1
2327 國巨  987  -23  -2.3  7737  2
5274 信驊  920  0  0  68  3
910708 恒大健-DR  850  0  0  0  4
6510 精測  806  -10  -1.2  181  5
6415 矽力-KY  707  +2  +0.3  102  6
1565 精華  699  +2  +0.3  326  7
4966 譜瑞-KY  524  +7  +1.4  991  8
3406 玉晶光  518  -13  -2.4  6870  9
6488 環球晶  514  +22.5  +4.6  3705  10
6409 旭隼  498.5  -4.5  -0.9  13  11
5269 祥碩  455  +25  +5.8  1101  12
3563 牧德  453.5  +17.5  +4  652  13
8436 大江  450.5  +22.5  +5.3  1106  14
6414 樺漢  440  -9  -2  254  15
1590 亞德客-KY  436  -2  -0.5  2489  16
2059 川湖  433  +4  +0.9  106  17
6548 長華科  393  +6.5  +1.7  66  18
6452 康友-KY  366  -0.5  -0.1  369  19
2231 為升  365  +4  +1.1  211  20
3529 力旺  363  -1.5  -0.4  236  21
2049 上銀  355.5  -5.5  -1.5  4226  22
1476 儒鴻  350  0  0  681  23
2492 華新科  350  -7  -2  17212  24
2474 可成  342.5  -3  -0.9  2269  25
2912 統一超  334  +11  +3.4  1947  26
5904 寶雅  328  +0.5  +0.2  104  27
2454 聯發科  312  +2  +0.6  3847  28
8489 三貝德  306  +15.5  +5.3  642  29
4943 康控-KY  305.5  -15  -4.7  2322  30
2723 美食-KY  305  +10  +3.4  515  31
3443 創意  304  +9.5  +3.2  3034  32
4147 中裕  301  +10  +3.4  1463  33
4947 昂寶-KY  299  +5.5  +1.9  1948  34
3081 聯亞  298.5  -12.5  -4  878  35
4137 麗豐-KY  283  +5  +1.8  1076  36
2357 華碩  278.5  -0.5  -0.2  1323  37
2207 和泰車  278  -5.5  -1.9  197  38
3152 璟德  270  +8.5  +3.2  93  39
8464 億豐  268  -7  -2.6  199  40
8299 群聯  266  -4  -1.5  767  41
5287 數字  260.5  -5.5  -2.1  22  42
8406 金可-KY  258.5  +4  +1.6  352  43
2227 裕日車  254.5  0  0  72  44
8437 大地-KY  249.5  0  0  9  45
5536 聖暉  240  +7  +3  519  46
3105 穩懋  238.5  +0.5  +0.2  2780  47
2729 瓦城  238  +1  +0.4  22  48
3611 鼎翰  230  -3  -1.3  122  49
1707 葡萄王  228.5  +1.5  +0.7  241  50
3665 貿聯-KY  227  +10  +4.6  1674  51
2330 台積電  226.5  +0.5  +0.2  32573  52
8454 富邦媒  225  +4.5  +2  93  53
8341 日友  214.5  +1.5  +0.7  636  54
3026 禾伸堂  212.5  +10.5  +5.2  8389  55
1264 德麥  211.5  -0.5  -0.2  4  56
2395 研華  203.5  -1  -0.5  671  57
6561 是方  202.5  -1.5  -0.7  132  58
6238 勝麗  202  0  0  248  59
3533 嘉澤  199.5  +3.5  +1.8  1596  60
4912 聯德控股-KY  199.5  +6.5  +3.4  446  61
6456 GIS-KY  199  +2  +1  6157  62
5263 智崴  195  -4  -2  149  63
3413 京鼎  193  +1  +0.5  498  64
8462 柏文  189.5  -0.5  -0.3  117  65
6446 藥華藥  189  +11  +6.2  1937  66
8422 可寧衛  189  +0.5  +0.3  225  67
6613 朋億  184.5  +2  +1.1  117  68
5903 全家  180  +1  +0.6  64  69
6121 新普  180  -2  -1.1  594  70
1256 鮮活果汁-KY  178  +1  +0.6  69  71
3130 一零四  178  +0.5  +0.3  3  72
4303 信立  177.5  +6.5  +3.8  92  73
6504 南六  176  0  0  79  74
3293 鈊象  175  -1  -0.6  279  75
6435 大中  174.5  +15.5  +9.8  7391  76
6803 崑鼎  173.5  0  0  35  77
2456 奇力新  173  0  0  29317  78
3691 碩禾  170.5  -4.5  -2.6  500  79
2239 英利-KY  168.5  +2  +1.2  65  80
4803 VHQ-KY  165.5  +1.5  +0.9  413  81
2360 致茂  165  +0.5  +0.3  510  82
2939 凱羿-KY  163  +7  +4.5  246  83
1597 直得  161  +9  +5.9  1586  84
4174 浩鼎  157  +4  +2.6  492  85
4551 智伸科  157  +2.5  +1.6  41  86
6451 訊芯-KY  155.5  -5  -3.1  610  87
2707 晶華  151.5  -0.5  -0.3  182  88
3527 聚積  151.5  +13  +9.4  2884  89
1580 新麥  149.5  0  0  45  90
1536 和大  149  0  0  1050  91
6462 神盾  149  +4.5  +3.1  985  92
4736 泰博  148.5  +3.5  +2.4  446  93
3131 弘塑  148  -0.5  -0.3  19  94
5289 宜鼎  148  +5  +3.5  670  95
6569 醫揚  148  +1  +0.7  18  96
3558 神準  147.5  +0.5  +0.3  214  97
1537 廣隆  146  0  0  50  98
1723 中碳  146  -1  -0.7  181  99
6146 耕興  146  -1  -0.7  98  100

  成交張數排行前100名  資料日期: 06/21
股票名稱 股價 漲跌 (%) 量(張) 排名
2323 中環  10.9  +0.2  +1.9  129521  1
3481 群創  11.35  -0.45  -3.8  90249  2
2349 錸德  17.95  +0.15  +0.8  85380  3
2340 光磊  33.4  +3  +9.9  76778  4
2426 鼎元  21.55  +1.7  +8.6  67156  5
2338 光罩  36.65  +3.3  +9.9  58017  6
2371 大同  27.9  +0.9  +3.3  52823  7
2409 友達  13.25  -0.25  -1.8  50385  8
6120 達運  31.15  +2.25  +7.8  50291  9
2884 玉山金  21.05  -0.15  -0.7  49809  10
2303 聯電  17.65  -0.4  -2.2  49753  11
2888 新光金  11.8  +0.05  +0.4  35086  12
2330 台積電  226.5  +0.5  +0.2  32573  13
2344 華邦電  19.4  +0.2  +1  31436  14
2317 鴻海  82.7  -0.3  -0.4  30789  15
2337 旺宏  45.05  -0.1  -0.2  29881  16
2456 奇力新  173  0  0  29317  17
2313 華通  34.6  -1  -2.8  27682  18
2891 中信金  21.7  -0.15  -0.7  26764  19
6153 嘉聯益  63.8  -1.2  -1.8  26723  20
2448 晶電  41.55  +0.15  +0.4  26114  21
6182 合晶  62.5  +1.9  +3.1  25982  22
2882 國泰金  55.9  +0.4  +0.7  24137  23
2363 矽統  13.15  -0.35  -2.6  21084  24
2388 威盛  50.1  +4  +8.7  21037  25
5425 台半  87  -1.3  -1.5  20655  26
2013 中鋼構  32.55  -0.95  -2.8  20084  27
2478 大毅  128.5  -4.5  -3.4  20041  28
2883 開發金  11.1  0  0  19533  29
3707 漢磊  41  +3.25  +8.6  19110  30
2881 富邦金  53.9  +0.2  +0.4  18352  31
2885 元大金  13.9  0  0  17905  32
8163 達方  84.8  +0.9  +1.1  17862  33
2515 中工  8.54  +0.12  +1.4  17600  34
2492 華新科  350  -7  -2  17212  35
3016 嘉晶  80.9  +4.5  +5.9  16776  36
6138 茂達  63  +3.6  +6.1  16694  37
1605 華新  21.8  +0.65  +3.1  16143  38
2834 臺企銀  9.53  -0.05  -0.5  15862  39
3317 尼克森  56.3  +4.1  +7.8  15693  40
3059 華晶科  39.7  0  0  15598  41
8016 矽創  121  +8.5  +7.6  14692  42
2481 強茂  57.8  +0.2  +0.4  14429  43
2886 兆豐金  26.6  0  0  13764  44
2377 微星  104.5  -1.5  -1.4  13623  45
6168 宏齊  20.75  +1  +5.1  13139  46
2014 中鴻  12.6  0  0  12892  47
6116 彩晶  9.69  -0.06  -0.6  12301  48
8086 宏捷科  74.5  +4.4  +6.3  11575  49
2353 宏碁  26.35  +0.05  +0.2  11468  50
3576 新日光  10.3  -0.05  -0.5  11430  51
6175 立敦  63.5  +0.7  +1.1  11400  52
2408 南亞科  92.5  +2.1  +2.3  10922  53
2892 第一金  20.5  0  0  10897  54
2356 英業達  24.9  +0.15  +0.6  10846  55
2887 台新金  14.5  0  0  10817  56
4533 協易機  14.65  +0.15  +1  10714  57
5443 均豪  30.8  +2.2  +7.7  10586  58
2890 永豐金  11.15  0  0  10495  59
4906 正文  27.95  +0.5  +1.8  10448  60
1216 統一  77  +1.1  +1.4  10409  61
3090 日電貿  89.2  +4  +4.7  10304  62
2401 凌陽  16.7  +0.45  +2.8  10259  63
5243 乙盛-KY  37.3  +3.35  +9.9  9960  64
1303 南亞  84.2  -0.2  -0.2  9922  65
5483 中美晶  129  +6  +4.9  9769  66
1101 台泥  44.75  0  0  9704  67
3037 欣興  17.1  -0.1  -0.6  9686  68
5305 敦南  45.4  +0.5  +1.1  9676  69
2002 中鋼  23.65  -0.15  -0.6  9539  70
9958 世紀鋼  66.2  -4  -5.7  9291  71
1314 中石化  12.95  +0.1  +0.8  9151  72
1301 台塑  108.5  +1  +0.9  9121  73
1102 亞泥  33.25  +0.15  +0.4  9020  74
3508 位速  65.8  +5.2  +8.6  9019  75
8111 立碁  14.5  +0.7  +5.1  9005  76
3058 立德  9.05  +0.76  +9.2  8866  77
2603 長榮  14.25  -0.1  -0.7  8821  78
2324 仁寶  19.45  -0.1  -0.5  8676  79
3026 禾伸堂  212.5  +10.5  +5.2  8389  80
5880 合庫金  17.75  +0.05  +0.3  8266  81
3711 日月光投控  72.6  +0.5  +0.7  8254  82
3682 亞太電  8.08  +0.07  +0.9  8115  83
2201 裕隆  21.85  -0.25  -1.1  7986  84
1326 台化  115.5  +1  +0.9  7967  85
5469 瀚宇博  30.2  +2.2  +7.9  7916  86
2375 智寶  88.2  +8  +10  7840  87
8043 蜜望實  70.4  +2.4  +3.5  7808  88
1312 國喬  29.4  +0.25  +0.9  7747  89
2327 國巨  987  -23  -2.3  7737  90
4513 福裕  18.95  +1.7  +9.9  7673  91
3231 緯創  22.85  -0.15  -0.6  7656  92
4414 如興  14.95  +0.15  +1  7588  93
3236 千如  65.1  -3.1  -4.6  7516  94
6435 大中  174.5  +15.5  +9.8  7391  95
2345 智邦  85.4  +2.4  +2.9  7351  96
2880 華南金  17.6  -0.05  -0.3  7212  97
2342 茂矽  53.3  -0.1  -0.2  7171  98
2332 友訊  14.7  -0.2  -1.3  7160  99
8076 伍豐  59.1  -0.7  -1.2  7126  100

  三大法人連買日數排行前100名  日期: 06/21
股票名稱 股價 漲跌 (%) 連買
日數
連買
張數
排名
3702 大聯大  43.4  -0.15  -0.3  39  +101817  1
8942 森鉅  78.6  -0.5  -0.6  23  +5123  2
1460 宏遠  12.95  -0.1  -0.8  20  +799  3
2014 中鴻  12.6  0  0  18  +52336  4
2607 榮運  13.4  -0.05  -0.4  18  +1530  5
8341 日友  214.5  +1.5  +0.7  17  +1505  6
2903 遠百  19.75  +0.2  +1  16  +12030  7
910322 康師傅-DR  35.25  +1.7  +5.1  14  +149  8
6415 矽力-KY  707  +2  +0.3  13  +1264  9
1737 臺鹽  29.95  0  0  13  +640  10
1437 勤益控  19.75  0  0  13  +597  11
2108 南帝  28.9  -0.1  -0.3  12  +4824  12
5306 桂盟  138  +2  +1.5  12  +272  13
2450 神腦  50.4  +0.2  +0.4  12  +212  14
3402 漢科  32.05  +0.15  +0.5  11  +616  15
2388 威盛  50.1  +4  +8.7  9  +14694  16
5213 亞昕  22.65  +0.1  +0.4  9  +4564  17
4999 鑫禾  49.5  -0.2  -0.4  9  +235  18
8112 至上  34.5  +0.2  +0.6  8  +17445  19
2360 致茂  165  +0.5  +0.3  8  +3626  20
2535 達欣工  24.35  +0.15  +0.6  8  +2023  21
2414 精技  21.8  0  0  8  +264  22
4104 佳醫  50.8  0  0  8  +163  23
4120 友華  73.1  +1  +1.4  8  +124  24
6409 旭隼  498.5  -4.5  -0.9  8  +94  25
3052 夆典  9.14  -0.01  -0.1  8  +67  26
6435 大中  174.5  +15.5  +9.8  7  +3384  27
6224 聚鼎  74  +1.4  +1.9  7  +760  28
3257 虹冠電  65.9  +0.8  +1.2  7  +505  29
2891B 中信金乙特  61.8  0  0  7  +105  30
2443 新利虹  6.72  +0.13  +2  7  +90  31
3002 歐格  10.6  +0.05  +0.5  7  +19  32
2915 潤泰全  62.9  +0.5  +0.8  6  +6280  33
2851 中再保  21.15  -0.05  -0.2  6  +866  34
1612 宏泰  11.2  -0.05  -0.4  6  +423  35
4916 事欣科  37.5  +0.65  +1.8  6  +247  36
1416 廣豐  18  +0.05  +0.3  6  +210  37
1721 三晃  10.7  -0.1  -0.9  6  +94  38
2024 志聯  11.3  0  0  6  +90  39
2881B 富邦金乙特  60.5  -0.1  -0.2  6  +48  40
2204 中華  29.05  +0.05  +0.2  5  +1193  41
4906 正文  27.95  +0.5  +1.8  5  +1079  42
3376 新日興  90  +2.1  +2.4  5  +1048  43
6127 九豪  39.2  +1.65  +4.4  5  +947  44
1723 中碳  146  -1  -0.7  5  +609  45
4912 聯德控股-KY  199.5  +6.5  +3.4  5  +389  46
8916 光隆  53.4  +3  +6  5  +376  47
4541 晟田  31.4  +0.3  +1  5  +170  48
5203 訊連  66.6  -1.1  -1.6  5  +154  49
6552 易華電  59.2  +2.1  +3.7  5  +154  50
8996 高力  46  +1  +2.2  5  +146  51
5474 聰泰  66.3  +2  +3.1  5  +119  52
8462 柏文  189.5  -0.5  -0.3  5  +118  53
2881A 富邦特  65.6  0  0  5  +114  54
3581 博磊  24.3  +0.3  +1.2  5  +79  55
1731 美吾華  14.45  +0.25  +1.8  5  +46  56
4971 IET-KY  82.8  -0.2  -0.2  5  +15  57
2356 英業達  24.9  +0.15  +0.6  4  +11040  58
2402 毅嘉  22  +1  +4.8  4  +1811  59
2368 金像電  10.05  0  0  4  +865  60
3088 艾訊  67.2  +2.2  +3.4  4  +829  61
6139 亞翔  33.7  0  0  4  +437  62
1604 聲寶  13.95  +0.05  +0.4  4  +381  63
4526 東台  21.8  +0.15  +0.7  4  +187  64
6510 精測  806  -10  -1.2  4  +137  65
1618 合機  9.8  +0.1  +1  4  +112  66
4714 永捷  15.55  +0.2  +1.3  4  +104  67
1626 艾美特-KY  22.1  +0.8  +3.8  4  +96  68
6270 倍微  14.55  -0.05  -0.3  4  +87  69
6561 是方  202.5  -1.5  -0.7  4  +77  70
4152 台微體  100.5  -1.5  -1.5  4  +62  71
2022 聚亨  6.62  0  0  4  +43  72
6492 生華科  83.6  +1.6  +2  4  +35  73
9929 秋雨  11.95  -0.15  -1.2  4  +9  74
2516 新建  6.58  -0.02  -0.3  4  +8  75
5398 慕康生醫  27.7  +1.05  +3.9  4  +8  76
5469 瀚宇博  30.2  +2.2  +7.9  3  +6904  77
3090 日電貿  89.2  +4  +4.7  3  +3387  78
2912 統一超  334  +11  +3.4  3  +2399  79
5443 均豪  30.8  +2.2  +7.7  3  +2044  80
6138 茂達  63  +3.6  +6.1  3  +1677  81
4513 福裕  18.95  +1.7  +9.9  3  +1354  82
5534 長虹  96.5  +1.5  +1.6  3  +1299  83
2615 萬海  16.65  0  0  3  +1108  84
3596 智易  71.5  +2  +2.9  3  +1038  85
3041 揚智  15.85  +0.25  +1.6  3  +938  86
3567 逸昌  36.9  +1.9  +5.4  3  +718  87
2514 龍邦  13.75  -0.05  -0.4  3  +620  88
1309 台達化  15.15  -0.05  -0.3  3  +545  89
4966 譜瑞-KY  524  +7  +1.4  3  +496  90
2425 承啟  30.2  -0.1  -0.3  3  +461  91
2351 順德  88.6  -2.4  -2.6  3  +333  92
6129 普誠  9.92  +0.52  +5.5  3  +195  93
4174 浩鼎  157  +4  +2.6  3  +166  94
4148 全宇生技-KY  119.5  +5  +4.4  3  +154  95
2832 台產  21.3  +0.2  +1  3  +128  96
6281 全國電  65.1  +0.6  +0.9  3  +124  97
2488 漢平  30.2  +0.4  +1.3  3  +120  98
6277 宏正  90.9  -0.3  -0.3  3  +117  99
3114 好德  39.45  +1.6  +4.2  3  +110  100

  2018年 合計股利 前100名
股票名稱 股價 現金
股利
股票
股利
合計
股利
殖利
率%
排名
8913 全銓  61.9  20  93.8  113.8  183.8  1
3008 大立光  4495  72.5  0  72.5  1.61  2
4303 信立  177.5  30  25  55  31  3
2912 統一超  334  25  0  25  7.49  4
1565 精華  699  25  0  25  3.58  5
2227 裕日車  254.5  21  0  21  8.25  6
6409 旭隼  498.5  20  0  20  4.01  7
8299 群聯  266  17  0  17  6.39  8
2327 國巨  987  14.86  1.98  16.85  1.71  9
2439 美律  145.5  16.44  0  16.44  11.3  10
5287 數字  260.5  15.5  0  15.5  5.95  11
2939 凱羿-KY  163  15  0  15  9.2  12
2357 華碩  278.5  15  0  15  5.39  13
5274 信驊  920  15  0  15  1.63  14
5536 聖暉  240  13  1.5  14.5  6.04  15
5904 寶雅  328  13  0  13  3.96  16
2729 瓦城  238  12.6  0  12.6  5.29  17
4966 譜瑞-KY  524  12.32  0  12.32  2.35  18
2207 和泰車  278  12  0  12  4.32  19
2474 可成  342.5  12  0  12  3.5  20
6548 長華科  393  11.5  0  11.5  2.93  21
8070 長華  131.5  11  0  11  8.37  22
3293 鈊象  175  11  0  11  6.29  23
8422 可寧衛  189  11  0  11  5.82  24
3152 璟德  270  10.9  0  10.9  4.04  25
1264 德麥  211.5  10.5  0  10.5  4.96  26
3131 弘塑  148  10  0  10  6.76  27
6121 新普  180  10  0  10  5.56  28
6613 朋億  184.5  10  0  10  5.42  29
3611 鼎翰  230  10  0  10  4.35  30
8464 億豐  268  10  0  10  3.73  31
2454 聯發科  312  10  0  10  3.21  32
3563 牧德  453.5  10  0  10  2.21  33
6488 環球晶  514  10  0  10  1.95  34
6510 精測  806  10  0  10  1.24  35
6803 崑鼎  173.5  9.68  0  9.68  5.58  36
3130 一零四  178  9.6  0  9.6  5.39  37
1537 廣隆  146  9.5  0  9.5  6.51  38
1476 儒鴻  350  9.5  0  9.5  2.71  39
3040 遠見  59.5  9  0  9  15.1  40
8941 關中  69.3  8  1  9  13  41
6456 GIS-KY  199  9  0  9  4.52  42
6414 樺漢  440  9  0  9  2.05  43
2231 為升  365  7.47  1.3  8.77  2.4  44
6294 智基  125.5  7.5  1  8.5  6.77  45
1558 伸興  129  8.5  0  8.5  6.59  46
8083 瑞穎  142.5  8.5  0  8.5  5.96  47
8091 翔名  124  8.41  0  8.41  6.78  48
1580 新麥  149.5  8  0.35  8.35  5.59  49
4137 麗豐-KY  283  8.08  0  8.08  2.86  50
8066 來思達  93  8  0  8  8.6  51
6279 胡連  142.5  8  0  8  5.61  52
6238 勝麗  202  8  0  8  3.96  53
8454 富邦媒  225  8  0  8  3.56  54
2330 台積電  226.5  8  0  8  3.53  55
4947 昂寶-KY  299  8  0  8  2.68  56
6452 康友-KY  366  8  0  8  2.19  57
8437 大地-KY  249.5  7.1  0.5  7.6  3.05  58
2926 誠品生活  142  7.56  0  7.56  5.32  59
3529 力旺  363  7.5  0  7.5  2.07  60
1590 亞德客-KY  436  7.44  0  7.44  1.71  61
3034 聯詠  142  7.1  0  7.1  5  62
2723 美食-KY  305  6  1.04  7.04  2.31  63
8107 大億金茂  45.15  7  0  7  15.5  64
1326 台化  115.5  7  0  7  6.06  65
8416 實威  137.5  6  1  7  5.09  66
2496 卓越  140  6.5  0.5  7  5  67
3665 貿聯-KY  227  7  0  7  3.08  68
3105 穩懋  238.5  7  0  7  2.94  69
8489 三貝德  306  5  2  7  2.29  70
2707 晶華  151.5  6.91  0  6.91  4.56  71
1268 漢來美食  132  6.6  0.3  6.9  5.23  72
8406 金可-KY  258.5  6.8  0  6.8  2.63  73
1707 葡萄王  228.5  6.7  0  6.7  2.93  74
2395 研華  203.5  6.6  0  6.6  3.24  75
8446 華研  135.5  5  1.5  6.5  4.8  76
6569 醫揚  148  6.5  0  6.5  4.39  77
3413 京鼎  193  6  0.5  6.5  3.37  78
4551 智伸科  157  6.35  0  6.35  4.04  79
6505 台塑化  119.5  6.3  0  6.3  5.27  80
5534 長虹  96.5  6.2  0  6.2  6.42  81
8114 振樺電  116.5  6.2  0  6.2  5.32  82
6146 耕興  146  6.1  0.1  6.2  4.25  83
6574 霈方  119  6.16  0  6.16  5.18  84
3260 威剛  67.3  6  0  6  8.92  85
2404 漢唐  68.5  6  0  6  8.76  86
8466 美喆-KY  72.6  6  0  6  8.26  87
3679 新至陞  78.8  6  0  6  7.61  88
2451 創見  87.1  6  0  6  6.89  89
2373 震旦行  91.4  6  0  6  6.56  90
1788 杏昌  104  6  0  6  5.77  91
6271 同欣電  107.5  6  0  6  5.58  92
2233 宇隆  107.5  3.75  2.25  6  5.58  93
8255 朋程  111.5  6  0  6  5.38  94
1477 聚陽  133  6  0  6  4.51  95
6150 撼訊  137  5  1  6  4.38  96
3558 神準  147.5  6  0  6  4.07  97
5289 宜鼎  148  5.7  0.3  6  4.05  98
5263 智崴  195  4  2  6  3.08  99
8341 日友  214.5  6  0  6  2.8  100

  2018年 殖利率 前100名
股票名稱 股價 現金
股利
股票
股利
合計
股利
殖利
率%
排名
8913 全銓  61.9  20  93.8  113.8  183.8  1
4303 信立  177.5  30  25  55  31  2
912000 晨訊科-DR  2.62  0.43  0  0.43  16.3  3
8107 大億金茂  45.15  7  0  7  15.5  4
3040 遠見  59.5  9  0  9  15.1  5
8930 青鋼  18  0.7  1.8  2.5  13.9  6
1463 強盛  23.05  3  0  3  13  7
8941 關中  69.3  8  1  9  13  8
3432 台端  15.5  2  0  2  12.9  9
6298 崴強  23.5  3  0  3  12.8  10
6177 達麗  36.95  4.5  0  4.5  12.2  11
1235 興泰  38.8  0  4.5  4.5  11.6  12
2409 友達  13.25  1.5  0  1.5  11.3  13
2439 美律  145.5  16.44  0  16.44  11.3  14
8924 大田  31.6  3.4  0  3.4  10.8  15
9940 信義  37.6  2.5  1.31  3.81  10.1  16
2534 宏盛  39.6  2  2  4  10.1  17
1316 上曜  22.35  2.2  0  2.2  9.84  18
6016 康和證  8.3  0.25  0.55  0.8  9.64  19
6026 福邦證  14.35  1.38  0  1.38  9.62  20
6186 新潤  15.6  1.5  0  1.5  9.62  21
2867 三商壽  16.4  0  1.57  1.57  9.57  22
2939 凱羿-KY  163  15  0  15  9.2  23
2017 官田鋼  9.8  0.45  0.45  0.9  9.18  24
1442 名軒  19.7  1.8  0  1.8  9.14  25
9946 三發地產  14.9  0.6  0.75  1.35  9.06  26
1313 聯成  20.05  1  0.8  1.8  8.98  27
2596 綠意  25.3  2  0.27  2.27  8.97  28
2020 美亞  15.85  1.42  0  1.42  8.96  29
3092 鴻碩  46.9  4  0.2  4.2  8.96  30
3260 威剛  67.3  6  0  6  8.92  31
1464 得力  24.75  2.2  0  2.2  8.89  32
3623 富晶通  36.05  3.2  0  3.2  8.88  33
6151 晉倫  22.55  2  0  2  8.87  34
4707 磐亞  11.3  0.1  0.9  1  8.85  35
2404 漢唐  68.5  6  0  6  8.76  36
9906 欣巴巴  13.7  0  1.18  1.18  8.59  37
8066 來思達  93  8  0  8  8.6  38
1611 中電  11.7  1  0  1  8.55  39
3706 神達  33  1.3  1.5  2.8  8.48  40
3213 茂訊  47.15  4  0  4  8.48  41
5403 中菲  40.35  3.4  0  3.4  8.43  42
2546 根基  25.7  2.16  0  2.16  8.4  43
6496 科懋  47.6  4  0  4  8.4  44
6210 慶生  41.8  3.5  0  3.5  8.37  45
8070 長華  131.5  11  0  11  8.37  46
5220 萬達光電  31.1  2.6  0  2.6  8.36  47
3056 總太  23.95  2  0  2  8.35  48
8466 美喆-KY  72.6  6  0  6  8.26  49
8112 至上  34.5  2.85  0  2.85  8.25  50
2227 裕日車  254.5  21  0  21  8.25  51
5438 東友  18.2  1.5  0  1.5  8.24  52
3088 艾訊  67.2  5.53  0  5.53  8.23  53
2348 海悅  43.8  3.6  0  3.6  8.22  54
5508 永信建  33.2  2.72  0  2.72  8.2  55
8401 白紗科  15.85  1.28  0  1.28  8.06  56
2855 統一證  14.95  1.2  0  1.2  8.03  57
6266 泰詠  14.5  1.16  0  1.16  8  58
5820 日盛金  9.27  0.52  0.22  0.74  7.94  59
1582 信錦  62.7  5  0  5  7.97  60
3531 先益  25.1  2  0  2  7.97  61
6005 群益證  11.3  0.2  0.7  0.9  7.96  62
5706 鳳凰  37.7  3  0  3  7.96  63
1709 和益  18.9  1.5  0  1.5  7.94  64
1419 新紡  47.25  3.73  0  3.73  7.89  65
5016 松和  38.05  3  0  3  7.88  66
2539 櫻花建  29.25  1.5  0.8  2.3  7.86  67
6176 瑞儀  61.2  4.8  0  4.8  7.84  68
5015 華祺  39.9  3.1  0  3.1  7.77  69
4207 環泰  13.6  0.8  0.25  1.05  7.72  70
8433 弘帆  65  5  0  5  7.69  71
2301 光寶科  38  2.92  0  2.92  7.68  72
8099 大世科  21.1  1.62  0  1.62  7.68  73
3052 夆典  9.14  0.7  0  0.7  7.66  74
6292 迅德  30.05  2.3  0  2.3  7.65  75
8049 晶采  18.3  1.4  0  1.4  7.65  76
3556 禾瑞亞  53.6  4.1  0  4.1  7.65  77
2420 新巨  35.3  2.7  0  2.7  7.65  78
3402 漢科  32.05  2.45  0  2.45  7.64  79
3679 新至陞  78.8  6  0  6  7.61  80
9934 成霖  19.7  1.5  0  1.5  7.61  81
5522 遠雄  32.85  2.5  0  2.5  7.61  82
6494 九齊  46  3.5  0  3.5  7.61  83
2616 山隆  33.65  2.56  0  2.56  7.6  84
2542 興富發  46.15  3.5  0  3.5  7.58  85
9927 泰銘  39.6  3  0  3  7.58  86
3684 榮昌  35.8  2.7  0  2.7  7.54  87
6136 富爾特  23.95  1.8  0  1.8  7.52  88
8354 冠好  20  0.5  1  1.5  7.5  89
6214 精誠  66.7  5  0  5  7.5  90
2912 統一超  334  25  0  25  7.49  91
2393 億光  40.1  3  0  3  7.48  92
8929 富堡  40.2  1.5  1.5  3  7.46  93
1436 華友聯  40.35  2.5  0.5  3  7.43  94
2433 互盛電  47.1  3.5  0  3.5  7.43  95
6117 迎廣  16.15  1.2  0  1.2  7.43  96
1229 聯華  37.8  1.8  1  2.8  7.41  97
6261 久元  55.7  4.1  0  4.1  7.36  98
5371 中光電  40.9  3  0  3  7.33  99
8342 益張  40.9  2.99  0  2.99  7.31  100

股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2018 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私權政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday東森新聞雲 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。