Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱  
  
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

加權指數當日走勢圖櫃買指數當日走勢圖
上市指數 10652.55  (-54.17 / -0.51%)
最高: 10690.98  (-15.74 / -0.15%)
最低: 10645.37  (-61.35 / -0.57%)
昨日收盤: 10706.72
連續漲跌: 連3跌
成交金額: 875.14 億元
成交張數: 3,364,139 張
成交筆數: 749,404 筆
資料時間: 6/26
上櫃指數 136.17  (+0.11 / +0.08%)
最高: 136.18  (+0.12 / +0.09%)
最低: 135.61  (-0.45 / -0.33%)
昨日收盤: 136.06
連續漲跌: 首日上漲
成交金額: 210.69 億元
成交張數: 256,815 張
成交筆數: 162,362 筆
資料時間: 6/26
漲停 跌停 上漲 平盤 下跌
3 0 380 182 396
漲停 跌停 上漲 平盤 下跌
4 1 319 157 305

股  市  最  新  訊  息
財經新聞 台俄產業新契機! 黃志芳率領台灣科技大廠訪俄網路搜尋巨擘  (ETtoday東森新聞雲 06/26 23:52)
6708 天擎 天擎股東常會解除新任董事及其代表人競業禁止限制  (公告訊息 06/26 23:14)
6666 羅麗芬-KY 羅麗芬-KY盈餘轉增資發行新股及分派現金股利公告  (公告訊息 06/26 21:45)
5301 寶得利 寶得利108年股東常會重要決議事項  (公告訊息 06/26 21:20)
財經新聞 房子當社會住宅出租 符合規定者免徵營業稅  (ETtoday東森新聞雲 06/26 21:16)
5301 寶得利 解除新任獨立董事競業禁止  (公告訊息 06/26 20:55)
5301 寶得利 寶得利補選獨立董事當選名單  (公告訊息 06/26 20:50)
5301 寶得利 寶得利代理發言人異動  (公告訊息 06/26 20:43)
5301 寶得利 寶得利發言人異動  (公告訊息 06/26 20:40)
8495 經緯航 經緯航Pterosaur翼龍產品取得美國設計專利  (公告訊息 06/26 20:31)
8436 大江生醫 代孫公司大江生活(股)公司公告擬與水元素生活(股)公司進行合併  (公告訊息 06/26 20:28)
8359 錢櫃企業 錢櫃企業全面改選董事(董事變動比率達1/3)  (公告訊息 06/26 20:27)
8436 大江生醫 代重要子公司台灣第一新藥(股)公司公告董事會決議盈餘轉增資發行新股  (公告訊息 06/26 20:22)
8436 大江生醫 代重要子公司台灣第一新藥(股)公司公告董事會決議除權基準日  (公告訊息 06/26 20:21)
財經新聞 開發創新加速器帶領台灣創新企業走出海外 首站鎖定日本  (ETtoday東森新聞雲 06/26 20:14)
8436 大江生醫 代重要子公司台灣第一新藥(股)公司公告董事會決議2018年度盈餘分配  (公告訊息 06/26 20:09)
財經新聞 報稅有誤勿擔心 國稅局:儘速更正申報即可  (ETtoday東森新聞雲 06/26 19:46)
5859 遠雄人壽 董事會決議處分高雄地區不動產  (公告訊息 06/26 19:45)
4804 大略-KY 大略-KY可轉換公司債之本金與利息合計約2.4億元將於民國108年7月5日如期償還  (公告訊息 06/26 19:33)
5233 有量科技 有量科技董事會改選董事長案  (公告訊息 06/26 19:29)
5233 有量科技 有量科技法人董事改派代表人  (公告訊息 06/26 19:27)
2354 鴻準 代子公司鴻富晉精密工業(太原)有限公司公告取得理財產品  (公告訊息 06/26 19:14)
2354 鴻準 代子公司鴻富晉精密工業(太原)有限公司公告處分理財產品  (公告訊息 06/26 19:14)
4191 法德藥 法德藥品質中心GMP實驗室通過美國FDA查核  (公告訊息 06/26 19:11)
4191 法德藥 法德藥監察人辭職  (公告訊息 06/26 19:11)
6239 力成 力成受邀參加瑞銀證劵於台北舉辦之法人說明會  (公告訊息 06/26 19:09)
財經新聞 長榮罷工幕後...勞資22日曾協商4小時 勞動部證實原定昨天再會面可惜流局  (ETtoday東森新聞雲 06/26 19:06)
2354 鴻準 鴻準董事會決議委任第四屆薪資報酬委員會委員  (公告訊息 06/26 19:05)
2354 鴻準 鴻準第二屆審計委員會委員  (公告訊息 06/26 19:04)
2354 鴻準 鴻準改選董事長  (公告訊息 06/26 19:04)
2317 鴻海 代子公司FE Capital Management Corporation公告取得Wisconn Valley Ventures, L.P.  (公告訊息 06/26 19:01)
2317 鴻海 代子公司PCE Paragon Solutions kft. 公告取得FE CAPITAL MANAGEMENT CORPORATION股權  (公告訊息 06/26 19:00)
2317 鴻海 代子公司Foxteq Integration Inc.公告取得PCE Paragon Solutions kft.股權  (公告訊息 06/26 19:00)
2317 鴻海 代子公司Foxteq Holdings Inc.公告取得Foxteq Integration Inc.股權  (公告訊息 06/26 18:59)
8033 雷虎科技 雷虎科技董事會改選董事長案  (公告訊息 06/26 18:59)
2317 鴻海 代子公司Foxconn (Far East) Limited公告取得Foxteq Holdings Inc.股權  (公告訊息 06/26 18:59)
8033 雷虎科技 雷虎科技改選董監事名單  (公告訊息 06/26 18:59)
財經新聞 財政部體貼新規定!債權人討債拿不回本金 有條件可不視利息免課稅  (ETtoday東森新聞雲 06/26 18:59)
8033 雷虎科技 雷虎科技108年股東常會解除新任董事及其代表人競業禁止限制案  (公告訊息 06/26 18:58)
8446 華研音樂 華研音樂決議除息基準日相關事宜。  (公告訊息 06/26 18:58)
8033 雷虎科技 雷虎科技108年股東常會重要決議事項  (公告訊息 06/26 18:58)
1560 中砂 智慧財產法院二審判決確認中砂就9件登記於宋健民名下之專利有實施權,同案其餘44件專利中砂一審勝訴部分則告確定。  (公告訊息 06/26 18:57)
4152 台微體 博迪生物醫藥公司合作開發與授權協議補充公告  (公告訊息 06/26 18:55)
8122 神通電腦 神通電腦停止股票公開發行  (公告訊息 06/26 18:55)
6589 台康生技 台康生技初次上櫃現金增資收足股款暨現金增資基準日  (公告訊息 06/26 18:52)
1229 聯華實業 代重要子公司神通電腦(股)公司公告股票停止公開發行  (公告訊息 06/26 18:51)
2807 渣打銀行 渣打銀行董事異動XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  (公告訊息 06/26 18:47)
2321 東訊 東訊108年5月份自結財務資訊  (公告訊息 06/26 18:47)
6550 北極星藥業-KY 北極星藥業-KY部分董事放棄認購108年現金增資股數事宜  (公告訊息 06/26 18:46)
3520 振維電子 更正公告振維電子108年6月25日股東常會全面改選董事及監察人  (公告訊息 06/26 18:41)
4575 銓寶 代子公司全冠(福建)機械工業有限公司公告資金貸與達處理準則第二十二條第一項第三款公告申報事項  (公告訊息 06/26 18:29)
2882 國泰金 代子公司國泰世華銀行公告第16屆董監事名單  (公告訊息 06/26 18:28)
2882 國泰金 代子公司國泰世華銀行公告選任董事長及副董事長  (公告訊息 06/26 18:26)
2882 國泰金 代子公司國泰世華銀行公告獨立董事新任  (公告訊息 06/26 18:24)
2897 王道銀行 王道商業銀行董事會決議甲種特別股股息配息基準日  (公告訊息 06/26 18:23)
財經新聞 AI行銷夯!布商第三代採用後業績漲3成 傳統燈飾成交率提升30%  (ETtoday東森新聞雲 06/26 18:23)
2882 國泰金 代子公司國泰世華銀行公告除權息基準日  (公告訊息 06/26 18:22)
2897 王道銀行 王道銀行新任個人金融事業執行長案  (公告訊息 06/26 18:22)
財經新聞 外勞外展計畫闖關失敗! 經部提議彰濱工業區試辦...遭勞部退回重議  (ETtoday東森新聞雲 06/26 18:22)
2882 國泰金 代子公司國泰世華商業銀行公告取得國泰人壽股份有限公司一○八年度第一期無到期日累積次順位公司債  (公告訊息 06/26 18:21)
財經新聞 傳產首例!統一公告設立雙總經理制 啟動亞洲大平台戰略  (ETtoday東森新聞雲 06/26 18:20)
8349 恒耀國際 恒耀國際調整配息率  (公告訊息 06/26 18:16)
2891 中信金 代子公司台灣人壽公告取得合作金庫商業銀行股份有限公司108年度第1期無到期日非累積次順位金融債券  (公告訊息 06/26 18:16)
2838 聯邦銀行 聯邦銀行108年分派107年度特別股現金股利相關事宜。  (公告訊息 06/26 18:14)
2891 中信金 中國信託金融控股股份有限公司子公司-中國信託創業投資股份有限公司公告108年盈餘轉增資發行新股基準日  (公告訊息 06/26 18:10)
4563 百德 百德召開投資人說明會暨重大訊息記者會  (公告訊息 06/26 18:10)
4563 百德 百德因有重大訊息待公布,經櫃買中心同意自108年06月27日起暫停交易。  (公告訊息 06/26 18:09)
2892 第一金控 代子公司第一金人壽公告董事會代行股東會重要決議事項  (公告訊息 06/26 18:09)
2892 第一金控 代子公司第一金證券股份有限公司公告董事會代行股東會重要決議事項  (公告訊息 06/26 18:09)
5457 宣德 宣德董事會選任董事長  (公告訊息 06/26 18:08)
2892 第一金控 代子公司第一金證券股份有限公司公告董事會決議107年度盈餘分配案之除息基準日  (公告訊息 06/26 18:08)
5457 宣德 宣德第四屆薪資報酬委員會委員解任  (公告訊息 06/26 18:08)
2892 第一金控 代子公司第一金人壽保險股份有限公司公告投資處處主管異動  (公告訊息 06/26 18:08)
2841 台灣土地 代重要子公司風獅爺購物中心公司公告108年股東常會重要決議事項  (公告訊息 06/26 18:08)
2892 第一金控 代子公司第一金人壽保險股份有限公司公告新任公司治理主管  (公告訊息 06/26 18:07)
5457 宣德 宣德108年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業行為之限制案  (公告訊息 06/26 18:07)
2841 台灣土地 代重要子公司台創公司公告108年股東常會重要決議事項  (公告訊息 06/26 18:07)
財經新聞 「G20川習會」外銀推演3情境..這機率最高   (ETtoday東森新聞雲 06/26 18:07)
2891 中信金 子公司中國信託創業投資股份有限公司董事會代行股東會重要決議事項  (公告訊息 06/26 18:06)
2841 台灣土地 代重要子公司台創公司公告108年度股東常會(董事會代行)決議盈餘轉增資發行新股事宜  (公告訊息 06/26 18:06)
2841 台灣土地 台灣土地董事會決議核定出售台開承德大樓底價,並授權董事長全權處理後續事宜。  (公告訊息 06/26 18:05)
2841 台灣土地 台灣土地財務主管變動事宜  (公告訊息 06/26 18:04)
6733 博晟生醫 博晟生醫受邀參加元大證券舉辦之法人說明會  (公告訊息 06/26 18:03)
4150 優你康 優你康經董事會決議通過合資投資設立大陸公司  (公告訊息 06/26 18:03)
4150 優你康 變更大陸轉投資合作對象為福州上勢互聯網有限公司(原投資合作對象為恒億拓界(香港)投資有限公司)  (公告訊息 06/26 18:03)
4934 太極能源 太極能源108年5月份自結合併財務報表之高流動資產、短期借款、應付短期票券及一年內到期之長期負債等財務資訊  (公告訊息 06/26 18:02)
2891 中信金 子公司中國信託資產管理股份有限公司董事會代行股東會重要決議事項  (公告訊息 06/26 18:02)
6248 沛波 沛波內部稽核主管異動  (公告訊息 06/26 18:02)
財經新聞 鴻海投資新加坡2.04億美元 經濟部投審會審核通過  (ETtoday東森新聞雲 06/26 18:02)
2882 國泰金 代子公司國泰人壽公告獨立董事異動  (公告訊息 06/26 18:01)
5457 宣德 宣德108年股東常會全面改選董事、監察人當選名單  (公告訊息 06/26 18:01)
6452 康友-KY 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款公告2  (公告訊息 06/26 18:01)
2723 美食-KY 美食-KY受邀參加 UBS Taiwan Conference 2019  (公告訊息 06/26 18:01)
5457 宣德 宣德108年股東常會重要決議事項  (公告訊息 06/26 18:01)
6452 康友-KY 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款公告1  (公告訊息 06/26 18:00)
6680 鑫創電子 鑫創電子獨立董事辭任審計委員會委員暨薪資報酬委員會委員職務事宜。  (公告訊息 06/26 18:00)
6680 鑫創電子 鑫創電子獨立董事辭任。  (公告訊息 06/26 18:00)
6680 鑫創電子 鑫創電子董事辭任。  (公告訊息 06/26 17:59)
3055 蔚華科技 蔚華科技股東現金股利分配之除息基準日  (公告訊息 06/26 17:57)
1402 遠東新 遠東新代子公司遠通電收股份有限公司公告取得有價證券  (公告訊息 06/26 17:57)

三 大 法 人 買 賣 超 情 況  (單位: 億)
上市市場三大法人買賣超日統計圖上櫃市場三大法人買賣超日統計圖
上市
(6/26)
買進賣出買賣超 連買賣
日數
連買賣
金額
外資 235.93 241.79 -5.86 連5買→2賣 -25.81
投信 13.15 12.09 +1.06 賣→2買 +3.94
自營商 48.76 50.25 -1.49 連4賣 -33.93
合計 297.79 304.08 -6.29 連5買→2賣 -28.00
上櫃
(6/26)
買進賣出買賣超 連買賣
日數
連買賣
金額
外資 32.57 23.15 +9.42 賣→買 +9.42
投信 2.46 6.83 -4.37 連6買→3賣 -10.03
自營商 5.29 3.95 +1.34 連3賣→買 +1.34
合計 40.32 33.93 +6.39 賣→買 +6.39

資  券  變  化
上市市場近一年資券餘額日統計圖上櫃市場近一年資券餘額日統計圖
  上市 (6/26) 上櫃 (6/26)
融資
(億)
今日餘額 增減 增減率 今日餘額 增減 增減率
1,230.32 +3.4 +0.28% 465.15 -0.15 -0.03%
  連增連減:  連4減→連3增   連增連減:  增→連2減
融券
(張)
今日餘額 增減 增減率 今日餘額 增減 增減率
450,785 +3,268 +0.73% 71,741 +950 +1.34%
  連增連減:  減→增   連增連減:  連5減→增

現  股  當  沖
上市市場近一年現股當沖日統計圖上櫃市場近一年現股當沖日統計圖
  上市 (6/26)成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元) 419,243張 233.91億 234.26億 +3,485萬
當沖率 12.46% 26.72% 26.76%  
  上櫃 (6/26)成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元) 86,366張 86.85億 86.92億 +699.4萬
當沖率 12% 38.93% 38.96%  

  最近瀏覽過的個股    資料日期: 06/26
股票名稱 股價 漲跌 (%) 量(張)
  尚無瀏覽紀錄

  成交價排行前100名  資料日期: 06/26
股票名稱 股價 漲跌 (%) 量(張) 排名
3008 大立光  3700  -30  -0.8  410  1
6409 旭隼  642  +19  +3  196  2
5274 信驊  598  -13  -2.1  634  3
6415 矽力-KY  580  -14  -2.4  675  4
1565 精華  559  -7  -1.2  80  5
2207 和泰車  504  -7  -1.4  345  6
4966 譜瑞-KY  503  0  0  200  7
5269 祥碩  474  +14  +3  2037  8
5904 寶雅  415  +2  +0.5  98  9
8436 大江  414  -22  -5  5223  10
6510 精測  407.5  +2  +0.5  218  11
1476 儒鴻  400  0  0  830  12
3406 玉晶光  383  +7.5  +2  13675  13
3563 牧德  375  +1  +0.3  1443  14
3529 力旺  363  0  0  188  15
6669 緯穎  352.5  +5  +1.4  1802  16
1590 亞德客-KY  328.5  +9.5  +3  1671  17
2729 瓦城  315.5  -4.5  -1.4  88  18
3293 鈊象  313  +4  +1.3  1372  19
2454 聯發科  310.5  -1  -0.3  3336  20
2059 川湖  306  +7  +2.3  303  21
6488 環球晶  306  +4  +1.3  5388  22
2912 統一超  300  -4.5  -1.5  1079  23
6643 M31  294.5  0  0  187  24
8299 群聯  291  +1  +0.3  1992  25
8341 日友  278  0  0  250  26
2227 裕日車  277.5  +1.5  +0.5  46  27
5287 數字  274  +1  +0.4  2  28
3611 鼎翰  268  +9  +3.5  164  29
2327 國巨  266  +2.5  +1  2888  30
2395 研華  264.5  +1  +0.4  704  31
6548 長科  262.5  -3.5  -1.3  4  32
8437 大地-KY  260.5  +0.5  +0.2  31  33
8454 富邦媒  257.5  -2.5  -1  53  34
4137 麗豐-KY  256.5  -2.5  -1  167  35
2049 上銀  255.5  +3.5  +1.4  838  36
8462 柏文  255.5  -5.5  -2.1  220  37
6121 新普  252.5  +2  +0.8  293  38
3081 聯亞  251  +6.5  +2.7  1002  39
2231 為升  249  +1  +0.4  212  40
9921 巨大  244.5  -2.5  -1  1142  41
9910 豐泰  243.5  -0.5  -0.2  730  42
8464 億豐  236  +2  +0.8  436  43
2330 台積電  234.5  -4  -1.7  28770  44
6414 樺漢  233.5  +5.5  +2.4  775  45
6462 神盾  232.5  +3.5  +1.5  3853  46
5903 全家  228  -0.5  -0.2  29  47
3443 創意  227.5  +4.5  +2  2307  48
2379 瑞昱  223.5  +2.5  +1.1  2648  49
2357 華碩  223  0  0  883  50
3152 璟德  221  +5  +2.3  263  51
6452 康友-KY  221  -1.5  -0.7  285  52
1264 德麥  220  -1.5  -0.7  31  53
2474 可成  220  -2.5  -1.1  2174  54
3665 貿聯-KY  217  +4.5  +2.1  776  55
1477 聚陽  216  -1  -0.5  701  56
3533 嘉澤  213  +0.5  +0.2  1483  57
5278 尚凡  211.5  +0.5  +0.2  14  58
6561 是方  205.5  0  0  183  59
1707 葡萄王  202.5  -6  -2.9  933  60
6670 復盛應用  197  +6.5  +3.4  1484  61
6803 崑鼎  197  0  0  64  62
2707 晶華  195.5  +2.5  +1.3  770  63
3105 穩懋  195.5  -3  -1.5  6386  64
8406 金可-KY  195  -3  -1.5  125  65
1256 鮮活果汁-KY  191.5  -1.5  -0.8  95  66
5536 聖暉  184.5  -1  -0.5  1001  67
6666 羅麗芬-KY  183.5  +1  +0.6  36  68
9914 美利達  181.5  -3  -1.6  1793  69
6146 耕興  181  0  0  24  70
6568 宏觀  175  +7  +4.2  425  71
5263 智崴  172  +1.5  +0.9  18  72
3130 一零四  171  0  0  6  73
6569 醫揚  170.5  -1.5  -0.9  39  74
2439 美律  170  +3.5  +2.1  1562  75
2723 美食-KY  169  -3  -1.7  470  76
6230 超眾  169  -2.5  -1.5  2190  77
8422 可寧衛  169  -1  -0.6  784  78
4536 拓凱  168  +3  +1.8  516  79
3034 聯詠  167  -1  -0.6  3836  80
1537 廣隆  164.5  +1  +0.6  133  81
6504 南六  163.5  -1  -0.6  4  82
2492 華新科  163  +0.5  +0.3  4017  83
4174 浩鼎  163  -1  -0.6  530  84
6613 朋億  161  -1.5  -0.9  84  85
4147 中裕  159  0  0  497  86
4766 南寶  158  -0.5  -0.3  166  87
8070 長華  157.5  +1  +0.6  99  88
4763 材料-KY  156  -2  -1.3  79  89
4943 康控-KY  155  +2.5  +1.6  8714  90
2308 台達電  153  -2  -1.3  6257  91
2404 漢唐  152.5  +2.5  +1.7  1705  92
4947 昂寶-KY  152  +1  +0.7  151  93
8083 瑞穎  151.5  -0.5  -0.3  30  94
6238 勝麗  150.5  +1  +0.7  134  95
4438 廣越  150  +0.5  +0.3  92  96
1558 伸興  146  0  0  82  97
3324 雙鴻  146  +5  +3.6  8913  98
6516 勤崴國際  146  0  0  17  99
2732 六角  144.5  +3  +2.1  2227  100

  成交張數排行前100名  資料日期: 06/26
股票名稱 股價 漲跌 (%) 量(張) 排名
2303 聯電  13.8  +0.1  +0.7  59485  1
3481 群創  7.22  -0.11  -1.5  46461  2
3017 奇鋐  38.95  +0.85  +2.2  41247  3
2337 旺宏  22.7  +0.55  +2.5  40193  4
1314 中石化  11.6  -0.05  -0.4  40052  5
3037 欣興  34.5  +0.5  +1.5  32272  6
2409 友達  9.08  0  0  31602  7
2903 遠百  22  +2  +10  31214  8
2888 新光金  9.17  +0.05  +0.6  29779  9
2330 台積電  234.5  -4  -1.7  28770  10
2399 映泰  12.65  +1.15  +10  27737  11
8086 宏捷科  60.2  +3.1  +5.4  26839  12
2371 大同  19.2  +0.15  +0.8  21461  13
2886 兆豐金  31.05  +0.1  +0.3  18431  14
2344 華邦電  15.05  +0.1  +0.7  18203  15
2891 中信金  21.2  +0.1  +0.5  18154  16
2317 鴻海  76.3  -0.1  -0.1  17962  17
2520 冠德  29.8  -0.85  -2.8  17953  18
1326 台化  102  -2  -1.9  16959  19
2618 長榮航  15.05  0  0  16930  20
5519 隆大  16.85  -0.35  -2  15871  21
9955 佳龍  21.55  -1.45  -6.3  15652  22
2881 富邦金  45.4  +0.5  +1.1  14804  23
2376 技嘉  50  +2.25  +4.7  14685  24
2201 裕隆  22.95  +0.35  +1.6  14248  25
3338 泰碩  62.7  +1.5  +2.4  13708  26
3406 玉晶光  383  +7.5  +2  13675  27
2449 京元電子  26.15  -0.15  -0.6  13022  28
2408 南亞科  63.7  +0.4  +0.6  12692  29
6182 合晶  34.7  -0.6  -1.7  12409  30
2882 國泰金  42.75  +0.15  +0.4  11793  31
2887 台新金  14.25  -0.1  -0.7  11708  32
2883 開發金  9.5  -0.04  -0.4  11532  33
2834 臺企銀  13.6  -0.1  -0.7  11407  34
1809 中釉  15.5  -0.5  -3.1  11373  35
1201 味全  35.9  +0.1  +0.3  11176  36
6278 台表科  57.2  +2.3  +4.2  10697  37
2801 彰銀  20.85  -0.1  -0.5  10321  38
2884 玉山金  26.3  -0.15  -0.6  10266  39
9904 寶成  38.6  +0.55  +1.4  9813  40
2610 華航  9.93  -0.07  -0.7  9757  41
5483 中美晶  81.4  +1  +1.2  9722  42
1303 南亞  78.6  -0.5  -0.6  9685  43
2345 智邦  131  +2  +1.6  9585  44
2603 長榮  12.6  +0.1  +0.8  9242  45
2461 光群雷  19.05  -0.05  -0.3  9230  46
3324 雙鴻  146  +5  +3.6  8913  47
4943 康控-KY  155  +2.5  +1.6  8714  48
4968 立積  91  +5.8  +6.8  8599  49
2002 中鋼  24.9  -0.1  -0.4  8333  50
2890 永豐金  12.9  -0.1  -0.8  8298  51
1101 台泥  45.55  -0.05  -0.1  8224  52
2880 華南金  20.8  -0.15  -0.7  8094  53
2892 第一金  22.7  0  0  7865  54
2367 燿華  20.7  +0.2  +1  7821  55
2368 金像電  11.5  -0.3  -2.5  7799  56
3049 和鑫  13.15  -0.05  -0.4  7580  57
3661 世芯-KY  96.3  +1.4  +1.5  7461  58
2312 金寶  10.85  +0.2  +1.9  7443  59
5880 合庫金  20.75  -0.1  -0.5  7275  60
6116 彩晶  6.58  +0.06  +0.9  6920  61
2823 中壽  24.15  -0.15  -0.6  6817  62
1215 卜蜂  72  +0.5  +0.7  6674  63
3711 日月光投控  60.5  -0.8  -1.3  6453  64
3105 穩懋  195.5  -3  -1.5  6386  65
2885 元大金  18.8  +0.1  +0.5  6373  66
5347 世界  65  -0.2  -0.3  6259  67
2308 台達電  153  -2  -1.3  6257  68
1736 喬山  68.3  -0.5  -0.7  6228  69
3260 威剛  45.8  +0.85  +1.9  6075  70
2448 晶電  24.8  +0.2  +0.8  5864  71
3630 新鉅科  115.5  +6  +5.5  5841  72
2382 廣達  60.1  -0.2  -0.3  5635  73
1301 台塑  114.5  0  0  5603  74
2323 中環  6.92  -0.01  -0.1  5504  75
2324 仁寶  20.2  +0.2  +1  5482  76
1210 大成  40.45  -0.35  -0.9  5443  77
6213 聯茂  102  -2  -1.9  5402  78
6488 環球晶  306  +4  +1.3  5388  79
8436 大江  414  -22  -5  5223  80
8046 南電  38.75  +0.25  +0.6  5160  81
2455 全新  80.3  +2  +2.6  5129  82
1216 統一  81.4  -0.6  -0.7  5055  83
1102 亞泥  47.35  +0.05  +0.1  5043  84
2412 中華電  114  0  0  4937  85
1795 美時  111  -1  -0.9  4835  86
2456 奇力新  88.8  +0.8  +0.9  4729  87
2313 華通  25.35  +0.05  +0.2  4583  88
2377 微星  85.3  +1.3  +1.6  4544  89
2812 台中銀  12.45  0  0  4503  90
1605 華新  14.7  0  0  4473  91
2356 英業達  24.3  +0.3  +1.2  4399  92
6188 廣明  43.8  +0.2  +0.5  4316  93
1312 國喬  20.15  -0.1  -0.5  4299  94
3231 緯創  24.1  +0.2  +0.8  4248  95
5457 宣德  68  +1.9  +2.9  4154  96
2383 台光電  94.8  0  0  4111  97
4906 正文  25.7  +0.35  +1.4  4052  98
2492 華新科  163  +0.5  +0.3  4017  99
6552 易華電  95.1  +0.9  +1  4008  100

  三大法人連買日數排行前100名  日期: 06/26
股票名稱 股價 漲跌 (%) 連買
日數
連買
張數
排名
1712 興農  21.25  -0.35  -1.6  47  +20178  1
2707 晶華  195.5  +2.5  +1.3  35  +2778  2
2615 萬海  18.35  +0.1  +0.6  31  +26654  3
5522 遠雄  40.8  +0.05  +0.1  27  +10471  4
2013 中鋼構  25.75  +0.05  +0.2  27  +1611  5
1201 味全  35.9  +0.1  +0.3  23  +24835  6
8114 振樺電  108  -1  -0.9  23  +514  7
2324 仁寶  20.2  +0.2  +1  22  +77124  8
5876 上海商銀  57  -0.1  -0.2  21  +42578  9
2006 東和鋼鐵  23.15  +0.1  +0.4  20  +5161  10
2606 裕民  33.1  +0.15  +0.5  20  +4215  11
2436 偉詮電  26.35  +0.25  +1  20  +3093  12
9940 信義  32.1  -0.05  -0.2  20  +2046  13
3006 晶豪科  31.05  -0.15  -0.5  20  +1285  14
1303 南亞  78.6  -0.5  -0.6  19  +42948  15
8112 至上  31.5  +0.1  +0.3  19  +11749  16
8926 台汽電  27.4  0  0  19  +5803  17
2546 根基  38.8  -0.4  -1  19  +1982  18
8083 瑞穎  151.5  -0.5  -0.3  18  +104  19
1305 華夏  23.45  -0.05  -0.2  16  +8087  20
1447 力鵬  7.52  +0.02  +0.3  16  +2895  21
8446 華研  127  0  0  15  +514  22
9946 三發地產  21.05  +0.15  +0.7  14  +6286  23
2206 三陽工業  22.8  +0.05  +0.2  14  +4815  24
6244 茂迪  8.42  -0.04  -0.5  14  +4483  25
5243 乙盛-KY  35.7  +0.05  +0.1  14  +1193  26
6579 研揚  84.9  0  0  14  +144  27
5309 系統電  6.34  +0.02  +0.3  14  +90  28
2524 京城  29.65  -0.45  -1.5  13  +1246  29
6021 大慶證  13.1  +0.3  +2.3  13  +602  30
1232 大統益  128  +0.5  +0.4  13  +595  31
5530 龍巖  63.8  +0.2  +0.3  13  +559  32
3540 曜越  28.2  +0.3  +1.1  13  +485  33
3221 台嘉碩  19.1  +0.2  +1.1  13  +413  34
4104 佳醫  51.6  +0.1  +0.2  13  +263  35
4130 健亞  28.35  -0.05  -0.2  13  +136  36
1507 永大  68.5  -0.5  -0.7  12  +781  37
3625 西勝  19.8  +0.25  +1.3  12  +129  38
4906 正文  25.7  +0.35  +1.4  11  +7262  39
3029 零壹  29.15  -0.05  -0.2  11  +2970  40
1444 力麗  10.1  +0.12  +1.2  11  +2764  41
8299 群聯  291  +1  +0.3  11  +2553  42
2485 兆赫  20.45  -0.1  -0.5  11  +1440  43
2849 安泰銀  15.7  +0.1  +0.6  11  +979  44
2892 第一金  22.7  0  0  10  +38055  45
8086 宏捷科  60.2  +3.1  +5.4  10  +13308  46
8213 志超  36.35  +0.1  +0.3  10  +1633  47
2393 億光  29.1  0  0  10  +1434  48
6409 旭隼  642  +19  +3  10  +501  49
5203 訊連  76.7  +0.9  +1.2  10  +372  50
3050 鈺德  11.1  +0.05  +0.4  10  +308  51
1439 中和  31.55  -0.15  -0.5  10  +225  52
6220 岳豐  27.4  -0.15  -0.5  10  +163  53
5410 國眾  18.55  0  0  10  +96  54
4129 聯合  46.85  0  0  10  +86  55
2887 台新金  14.25  -0.1  -0.7  9  +43103  56
9904 寶成  38.6  +0.55  +1.4  9  +18702  57
1301 台塑  114.5  0  0  9  +16402  58
2105 正新  40.45  +0.15  +0.4  9  +12874  59
3443 創意  227.5  +4.5  +2  9  +4867  60
1717 長興  27.05  +0.05  +0.2  9  +1820  61
3437 榮創  14.65  -0.05  -0.3  9  +920  62
2457 飛宏  9.27  -0.01  -0.1  9  +904  63
2538 基泰  12.45  +0.1  +0.8  9  +697  64
2106 建大  29.65  -0.05  -0.2  9  +635  65
6196 帆宣  50.7  +0.1  +0.2  9  +412  66
2069 運錩  24.15  0  0  9  +231  67
8042 金山電  35.25  +0.25  +0.7  9  +163  68
3536 誠創  7.08  -0.01  -0.1  9  +143  69
8234 新漢  27.9  +0.05  +0.2  9  +91  70
2377 微星  85.3  +1.3  +1.6  8  +13144  71
2889 國票金  10.65  0  0  8  +7751  72
9939 宏全  55.2  -0.4  -0.7  8  +5836  73
2637 慧洋-KY  31.25  +0.05  +0.2  8  +4328  74
3081 聯亞  251  +6.5  +2.7  8  +1297  75
1455 集盛  8.91  +0.03  +0.3  8  +1102  76
2820 華票  15  +0.05  +0.3  8  +896  77
8341 日友  278  0  0  8  +855  78
2605 新興  16.05  +0.15  +0.9  8  +765  79
6112 聚碩  36.3  0  0  8  +537  80
2537 聯上發  7.13  -0.01  -0.1  8  +411  81
2704 國賓  22.15  +0.05  +0.2  8  +360  82
6189 豐藝  34.6  0  0  8  +258  83
8482 商億-KY  139  +1  +0.7  8  +206  84
1708 東鹼  26.5  -0.1  -0.4  8  +116  85
3032 偉訓  27.4  +0.05  +0.2  8  +76  86
2412 中華電  114  0  0  7  +17102  87
3231 緯創  24.1  +0.2  +0.8  7  +15457  88
2367 燿華  20.7  +0.2  +1  7  +11487  89
3045 台灣大  122.5  0  0  7  +5761  90
1477 聚陽  216  -1  -0.5  7  +3472  91
1702 南僑  54.1  +0.1  +0.2  7  +2781  92
2108 南帝  36.35  -0.15  -0.4  7  +2406  93
1604 聲寶  18.35  +0.2  +1.1  7  +1938  94
2607 榮運  14.2  +0.3  +2.2  7  +1360  95
2612 中航  33.25  +1  +3.1  7  +1176  96
6214 精誠  75.5  +0.3  +0.4  7  +1162  97
2617 台航  20  +0.4  +2  7  +895  98
4142 國光生  20.3  0  0  7  +822  99
1437 勤益控  21.2  +0.1  +0.5  7  +299  100

  三大法人連賣日數排行前100名  日期: 06/26
股票名稱 股價 漲跌 (%) 連賣
日數
連賣
張數
排名
2748 雲品  63  -0.6  -0.9  44  -680  1
6138 茂達  56.5  +0.2  +0.4  37  -2586  2
5536 聖暉  184.5  -1  -0.5  24  -1974  3
8044 網家  113  -3.5  -3  20  -1166  4
3303 岱稜  24.25  -0.1  -0.4  19  -518  5
3206 志豐  26.3  +0.3  +1.2  19  -219  6
4420 光明  32.85  -0.55  -1.6  19  -104  7
6497 亞獅康-KY  20.55  -0.1  -0.5  18  -922  8
1709 和益  13.35  0  0  17  -2201  9
6412 群電  49.9  +0.35  +0.7  16  -1685  10
6166 凌華  37.8  +0.1  +0.3  16  -966  11
1531 高林股  15.95  -0.05  -0.3  16  -271  12
2459 敦吉  38.9  0  0  16  -209  13
3537 堡達  30.7  +0.1  +0.3  16  -123  14
6116 彩晶  6.58  +0.06  +0.9  15  -86145  15
1580 新麥  115.5  0  0  15  -480  16
4126 太醫  77.7  -0.3  -0.4  14  -847  17
5306 桂盟  101  -1  -1  14  -544  18
3056 總太  21.2  0  0  13  -6565  19
4960 誠美材  8.92  -0.02  -0.2  13  -5927  20
1733 五鼎  31.15  -0.15  -0.5  13  -1359  21
3290 東浦  24.3  -0.7  -2.8  13  -1074  22
2515 中工  7.9  +0.07  +0.9  12  -15325  23
6190 萬泰科  19.5  0  0  12  -155  24
1722 台肥  47.85  +0.15  +0.3  10  -10036  25
3576 聯合再生  9.7  -0.01  -0.1  10  -7268  26
3548 兆利  66.3  0  0  10  -398  27
2233 宇隆  71.7  +0.4  +0.6  10  -395  28
3501 維熹  52.6  +0.1  +0.2  9  -105  29
5283 禾聯碩  96.5  -0.9  -0.9  9  -98  30
5353 台林  17.45  +0.15  +0.9  9  -69  31
6499 益安  82.7  +0.7  +0.8  9  -36  32
2723 美食-KY  169  -3  -1.7  8  -858  33
00697B 元大美債7-10  42.35  +0.01  +0  8  -90  34
3484 崧騰  25.9  0  0  8  -53  35
6496 科懋  47.45  +0.05  +0.1  8  -38  36
2548 華固  84.7  -0.1  -0.1  7  -2624  37
2727 王品  78.7  -1.4  -1.8  7  -1211  38
2063 世鎧  38.35  -0.15  -0.4  7  -464  39
6279 胡連  75  0  0  7  -213  40
5533 皇鼎  15.7  +0.15  +1  7  -190  41
3591 艾笛森  14.35  0  0  7  -111  42
8021 尖點  19.25  -0.15  -0.8  7  -91  43
6494 九齊  29.9  +0.2  +0.7  7  -57  44
6609 瀧澤科  32.2  0  0  7  -40  45
3652 精聯  16.2  0  0  7  -35  46
1742 台蠟  19.05  -0.15  -0.8  7  -31  47
1605 華新  14.7  0  0  6  -9484  48
2614 東森  11.25  -0.1  -0.9  6  -693  49
1540 喬福  21.65  -0.05  -0.2  6  -459  50
6186 新潤  22  0  0  6  -126  51
1817 凱撒衛  40.35  +1.1  +2.8  6  -121  52
3388 崇越電  69.7  0  0  6  -102  53
6231 系微  39.8  0  0  6  -54  54
4915 致伸  54.1  -0.3  -0.6  5  -4707  55
6282 康舒  20.2  -0.05  -0.2  5  -2441  56
1218 泰山  20.45  0  0  5  -2301  57
3491 昇達科  91.8  0  0  5  -1861  58
1809 中釉  15.5  -0.5  -3.1  5  -1577  59
2347 聯強  38.9  +0.35  +0.9  5  -1380  60
3483 力致  37  -0.3  -0.8  5  -695  61
8464 億豐  236  +2  +0.8  5  -658  62
3008 大立光  3700  -30  -0.8  5  -560  63
1476 儒鴻  400  0  0  5  -502  64
5315 光聯  19.25  -0.4  -2  5  -301  65
4942 嘉彰  37.3  -0.05  -0.1  5  -245  66
5609 中菲行  22.25  -0.05  -0.2  5  -244  67
1219 福壽  18.1  0  0  5  -226  68
9921 巨大  244.5  -2.5  -1  5  -209  69
3605 宏致  21.6  0  0  5  -188  70
8406 金可-KY  195  -3  -1.5  5  -172  71
3202 樺晟  20.5  +0.1  +0.5  5  -168  72
8489 三貝德  111  -1.5  -1.3  5  -113  73
3546 宇峻  65.3  +0.7  +1.1  5  -107  74
6155 鈞寶  20.45  0  0  5  -59  75
6115 鎰勝  43.5  -0.3  -0.7  5  -49  76
4506 崇友  58.1  0  0  5  -48  77
4152 台微體  81  +0.9  +1.1  5  -44  78
6227 茂綸  22.65  -0.15  -0.7  5  -41  79
3587 閎康  65.7  0  0  5  -39  80
3580 友威科  30.7  -0.5  -1.6  5  -29  81
8928 鉅明  30.85  -0.1  -0.3  5  -16  82
3325 旭品  11  0  0  5  -1  83
2409 友達  9.08  0  0  4  -38213  84
00696B 富邦美債20年  44.7  -0.04  -0.1  4  -35413  85
2886 兆豐金  31.05  +0.1  +0.3  4  -31111  86
00679B 元大美債20年  42.51  -0.02  0  4  -14627  87
3037 欣興  34.5  +0.5  +1.5  4  -6745  88
2323 中環  6.92  -0.01  -0.1  4  -6122  89
6188 廣明  43.8  +0.2  +0.5  4  -3761  90
2383 台光電  94.8  0  0  4  -3152  91
8436 大江  414  -22  -5  4  -2956  92
1101 台泥  45.55  -0.05  -0.1  4  -2818  93
3708 上緯投控  85.3  +1.8  +2.2  4  -2816  94
2329 華泰  14.25  0  0  4  -1980  95
4927 泰鼎-KY  54  -0.1  -0.2  4  -1757  96
3105 穩懋  195.5  -3  -1.5  4  -1579  97
2392 正崴  31.45  0  0  4  -1575  98
2388 威盛  34.25  0  0  4  -1519  99
2456 奇力新  88.8  +0.8  +0.9  4  -1353  100

  2020年 合計股利 前100名
股票名稱 股價 現金
股利
股票
股利
合計
股利
現金
殖利
率%
排名
3008 大立光  3700  68  0  68  1.84  1
2327 國巨  266  45  0  45  16.9  2
3563 牧德  375  27  0  27  7.2  3
1565 精華  559  26.5  0  26.5  4.74  4
6488 環球晶  306  25  0  25  8.17  5
6409 旭隼  642  21  0.5  21.5  3.27  6
5274 信驊  598  18  0  18  3.01  7
2227 裕日車  277.5  17.67  0  17.67  6.37  8
6548 長科  262.5  17  0  17  6.48  9
2492 華新科  163  16.3  0  16.3  10  10
6669 緯穎  352.5  16  0  16  4.54  11
5904 寶雅  415  15.75  0  15.75  3.8  12
6613 朋億  161  15  0  15  9.32  13
5536 聖暉  184.5  15  0  15  8.13  14
2357 華碩  223  15  0  15  6.73  15
2729 瓦城  315.5  13.6  0  13.6  4.31  16
8299 群聯  291  13  0  13  4.47  17
5287 數字  274  12.5  0  12.5  4.56  18
4966 譜瑞-KY  503  12.41  0  12.41  2.47  19
8070 長華  157.5  12  0  12  7.62  20
2474 可成  220  12  0  12  5.45  21
4137 麗豐-KY  256.5  12  0  12  4.68  22
5269 祥碩  474  12  0  12  2.53  23
2207 和泰車  504  12  0  12  2.38  24
6121 新普  252.5  11.5  0  11.5  4.55  25
2707 晶華  195.5  11.08  0  11.08  5.66  26
1558 伸興  146  11  0  11  7.53  27
6670 復盛應用  197  11  0  11  5.58  28
1264 德麥  220  11  0  11  5  29
3611 鼎翰  268  10  1  11  3.73  30
3293 鈊象  313  11  0  11  3.51  31
1476 儒鴻  400  11  0  11  2.75  32
6803 崑鼎  197  10.82  0  10.82  5.49  33
5278 尚凡  211.5  10.78  0  10.78  5.1  34
8437 大地-KY  260.5  8.25  2.5  10.75  3.17  35
6158 禾昌  41  10  0  10  24.4  36
8066 來思達  95.1  10  0  10  10.5  37
2404 漢唐  152.5  10  0  10  6.56  38
1537 廣隆  164.5  10  0  10  6.08  39
8422 可寧衛  169  10  0  10  5.92  40
2330 台積電  234.5  10  0  10  4.26  41
8464 億豐  236  10  0  10  4.24  42
6510 精測  407.5  10  0  10  2.45  43
3152 璟德  221  9.88  0  9.88  4.47  44
2059 川湖  306  9.5  0  9.5  3.1  45
5283 禾聯碩  96.5  9  0  9  9.33  46
3026 禾伸堂  104.5  9  0  9  8.61  47
2939 凱羿-KY  111.5  9  0  9  8.07  48
3532 台勝科  123.5  9  0  9  7.29  49
8454 富邦媒  257.5  9  0  9  3.5  50
2454 聯發科  310.5  9  0  9  2.9  51
8083 瑞穎  151.5  8.8  0  8.8  5.81  52
3034 聯詠  167  8.8  0  8.8  5.27  53
2912 統一超  300  8.8  0  8.8  2.93  54
3533 嘉澤  213  8.7  0  8.7  4.08  55
2439 美律  170  8.6  0  8.6  5.06  56
3130 一零四  171  8.51  0  8.51  4.98  57
8436 大江  414  7  1.5  8.5  1.69  58
6238 勝麗  150.5  8.25  0  8.25  5.48  59
2231 為升  249  7.67  0.49  8.17  3.08  60
6462 神盾  232.5  8.1  0  8.1  3.48  61
1808 潤隆  63.6  8  0  8  12.6  62
6277 宏正  91.2  8  0  8  8.77  63
6294 智基  110  8  0  8  7.27  64
3131 弘塑  128.5  8  0  8  6.23  65
8482 商億-KY  139  8  0  8  5.76  66
4736 泰博  141.5  8  0  8  5.65  67
6666 羅麗芬-KY  183.5  7  1  8  3.81  68
3529 力旺  363  8  0  8  2.2  69
2456 奇力新  88.8  7.99  0  7.99  8.99  70
9910 豐泰  243.5  6.7  1  7.7  2.75  71
1477 聚陽  216  7.1  0.5  7.6  3.29  72
8416 實威  117  7.5  0  7.5  6.41  73
6569 醫揚  170.5  6.5  1  7.5  3.81  74
6561 是方  205.5  7.5  0  7.5  3.65  75
3665 貿聯-KY  217  7.5  0  7.5  3.46  76
2049 上銀  255.5  7  0.3  7.3  2.74  77
4947 昂寶-KY  152  7.2  0  7.2  4.74  78
1256 鮮活果汁-KY  191.5  6.2  1  7.2  3.24  79
2408 南亞科  63.7  7.11  0  7.11  11.2  80
6435 大中  113  7.07  0  7.07  6.25  81
5534 長虹  90  7  0  7  7.78  82
6176 瑞儀  104  7  0  7  6.73  83
3413 京鼎  119.5  7  0  7  5.86  84
4803 VHQ-KY  131  7  0  7  5.34  85
2379 瑞昱  223.5  7  0  7  3.13  86
6414 樺漢  233.5  7  0  7  3  87
6643 M31  294.5  7  0  7  2.38  88
1268 漢來美食  140  6.97  0  6.97  4.98  89
2926 誠品生活  125  6.8  0  6.8  5.44  90
2395 研華  264.5  6.8  0  6.8  2.57  91
3090 日電貿  57  6.5  0  6.5  11.4  92
1582 信錦  83.2  6.5  0  6.5  7.81  93
3558 神準  97.6  6.5  0  6.5  6.66  94
1580 新麥  115.5  6.5  0  6.5  5.63  95
9941 裕融  115  5.5  1  6.5  4.78  96
1707 葡萄王  202.5  6.5  0  6.5  3.21  97
8341 日友  278  6.5  0  6.5  2.34  98
6415 矽力-KY  580  6.5  0  6.5  1.12  99
8462 柏文  255.5  5.29  0.99  6.28  2.07  100

  2020年 現金殖利率 前100名
股票名稱 股價 現金
股利
股票
股利
合計
股利
現金
殖利
率%
排名
6158 禾昌  41  10  0  10  24.4  1
2327 國巨  266  45  0  45  16.9  2
1808 潤隆  63.6  8  0  8  12.6  3
5488 松普  10.7  1.35  0  1.35  12.6  4
1316 上曜  15.1  1.89  0  1.89  12.5  5
4807 日成-KY  34.5  4  0  4  11.6  6
5213 亞昕  17.2  2  0  2  11.6  7
3090 日電貿  57  6.5  0  6.5  11.4  8
3712 永崴投控  21.85  2.5  0  2.5  11.4  9
2408 南亞科  63.7  7.11  0  7.11  11.2  10
5604 中連貨  34.9  3.75  0  3.75  10.7  11
8066 來思達  95.1  10  0  10  10.5  12
3310 佳穎  47.85  5  0  5  10.4  13
2069 運錩  24.15  2.5  0  2.5  10.4  14
2492 華新科  163  16.3  0  16.3  10  15
3167 大量  35.55  3.5  0  3.5  9.85  16
4714 永捷  16.1  1.59  0  1.59  9.85  17
3402 漢科  31.1  3  0  3  9.65  18
8112 至上  31.5  3  0  3  9.52  19
8155 博智  59  5.6  0  5.6  9.49  20
5283 禾聯碩  96.5  9  0  9  9.33  21
6613 朋億  161  15  0  15  9.32  22
5015 華祺  45.35  4.2  0  4.2  9.26  23
6180 橘子  67.1  6.2  0  6.2  9.24  24
3623 富晶通  27.4  2.5  0  2.5  9.12  25
2456 奇力新  88.8  7.99  0  7.99  8.99  26
2596 綠意  22.35  2  0  2  8.95  27
2614 東森  11.25  1  0  1  8.89  28
6277 宏正  91.2  8  0  8  8.77  29
2348 海悅  43.35  3.8  0  3.8  8.77  30
6207 雷科  28.55  2.5  0  2.5  8.76  31
1463 強盛  16.1  1.4  0  1.4  8.7  32
6654 天正國際  63.8  5.5  0.5  6  8.62  33
3026 禾伸堂  104.5  9  0  9  8.61  34
6143 振曜  46.45  4  0  4  8.61  35
3526 凡甲  60.6  5.2  0  5.2  8.58  36
2636 台驊投控  25.95  2.2  0  2.2  8.48  37
3092 鴻碩  53.3  4.5  0.5  5  8.44  38
6496 科懋  47.45  4  0  4  8.43  39
5220 萬達光電  35.6  3  0  3  8.43  40
5508 永信建  33.95  2.86  0  2.86  8.43  41
2020 美亞  16.6  1.4  0  1.4  8.43  42
6108 競國  30.1  2.5  0  2.5  8.31  43
8091 翔名  68.5  5.68  0  5.68  8.29  44
2493 揚博  30.45  2.5  0  2.5  8.21  45
3032 偉訓  27.4  2.25  0  2.25  8.21  46
6488 環球晶  306  25  0  25  8.17  47
1605 華新  14.7  1.2  0  1.2  8.16  48
5536 聖暉  184.5  15  0  15  8.13  49
5371 中光電  43.15  3.5  0  3.5  8.11  50
4987 科誠  63.2  5.12  0  5.12  8.1  51
1310 台苯  24.75  2  0  2  8.08  52
2939 凱羿-KY  111.5  9  0  9  8.07  53
9943 好樂迪  66.9  5.4  0  5.4  8.07  54
8163 達方  44  3.5  0  3.5  7.95  55
3567 逸昌  25.2  2  0  2  7.94  56
2535 達欣工  21.9  1.74  0  1.74  7.92  57
8049 晶采  25.35  2  0  2  7.89  58
6148 驊宏資  12.7  1  0  1  7.87  59
8942 森鉅  70.9  5.56  0  5.56  7.85  60
5356 協益  25.5  2  0  2  7.84  61
2063 世鎧  38.35  3  0  3  7.82  62
3537 堡達  30.7  2.4  0  2.4  7.82  63
1582 信錦  83.2  6.5  0  6.5  7.81  64
2467 志聖  32  2.5  0  2.5  7.81  65
2030 彰源  12.8  1  0  1  7.81  66
2597 潤弘  61.5  4.8  0  4.8  7.8  67
6532 瑞耘  29.5  2.3  0  2.3  7.8  68
1615 大山  17.3  1.35  0  1.35  7.8  69
3014 聯陽  34.65  2.7  0  2.7  7.79  70
4155 訊映  28.9  2.25  0  2.25  7.79  71
5315 光聯  19.25  1.5  0  1.5  7.79  72
5534 長虹  90  7  0  7  7.78  73
1416 廣豐  15.45  1.2  0  1.2  7.77  74
2546 根基  38.8  3  0  3  7.73  75
5403 中菲  38.85  3  0  3  7.72  76
4999 鑫禾  45.4  3.5  0  3.5  7.71  77
2459 敦吉  38.9  3  0  3  7.71  78
3030 德律  48.15  3.7  0  3.7  7.68  79
8342 益張  45.6  3.5  0  3.5  7.68  80
6161 捷波  20.85  1.6  0  1.6  7.67  81
2916 滿心  18.3  1.4  0  1.4  7.65  82
6212 理銘  39.3  3  0  3  7.63  83
1604 聲寶  18.35  1.4  0  1.4  7.63  84
6021 大慶證  13.1  1  0  1  7.63  85
9962 有益  11.8  0.9  0  0.9  7.63  86
8070 長華  157.5  12  0  12  7.62  87
6425 易發  39.35  3  0  3  7.62  88
6189 豐藝  34.6  2.63  0  2.63  7.6  89
8271 宇瞻  32.9  2.5  0  2.5  7.6  90
6203 海韻電  32.95  2.5  0  2.5  7.59  91
2420 新巨  37  2.8  0  2.8  7.57  92
4972 湯石照明  31.15  2.36  0  2.36  7.57  93
6024 群益期  45  3.4  0  3.4  7.56  94
6640 均華  39.7  3  0  3  7.56  95
1558 伸興  146  11  0  11  7.53  96
6201 亞弘電  35.85  2.7  0  2.7  7.53  97
1617 榮星  13.3  1  0  1  7.52  98
6138 茂達  56.5  4.23  0  4.23  7.49  99
5317 凱美  53.4  4  0  4  7.49  100


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2019 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday東森新聞雲 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。