Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱  
  
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

加權指數當日走勢圖櫃買指數當日走勢圖
上市指數 10551.56  (+39.24 / +0.37%)
最高: 10556.81  (+44.49 / +0.42%)
最低: 10506.96  (-5.36 / -0.05%)
昨日收盤: 10512.32
連續漲跌: 首日上漲
成交金額: 1190.71 億元
成交張數: 4,271,011 張
成交筆數: 1,096,597 筆
資料時間: 3/20
上櫃指數 138.41  (+0.37 / +0.27%)
最高: 138.77  (+0.73 / +0.53%)
最低: 138.13  (+0.09 / +0.07%)
昨日收盤: 138.04
連續漲跌: 連9漲
成交金額: 344.59 億元
成交張數: 474,761 張
成交筆數: 289,878 筆
資料時間: 3/20
漲停 跌停 上漲 平盤 下跌
7 1 521 135 303
漲停 跌停 上漲 平盤 下跌
13 0 314 127 334

股  市  最  新  訊  息
4971 IET-KY IET-KY將於3月28日召開例行性法人說明會  (公告訊息 03/20 14:30)
6613 朋億 朋億受邀參加櫃檯買賣中心舉辦之櫃買市場業績發表會  (公告訊息 03/20 14:26)
2025 千興 千興無法如期重行公告申報107年第二季及第三季財務報告  (公告訊息 03/20 14:24)
2885 元大金 元大金控代子公司元大投信公告董事會決議107年度盈餘分配案  (公告訊息 03/20 14:22)
4305 世坤塑膠 董事會決議107年度盈餘分派  (公告訊息 03/20 14:22)
2025 千興 千興108年02月份高流動性資產及短期借款相關財務資訊  (公告訊息 03/20 14:21)
3231 緯創 緯創受邀參加花旗環球證券舉辦之電話說明會  (公告訊息 03/20 14:20)
3541 西柏科技 西柏科技庫藏股轉讓員工認股基準日  (公告訊息 03/20 14:20)
5386 青雲國際 青雲國際108年2月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率  (公告訊息 03/20 14:16)
財經新聞 永豐金股利配發率上看75% 粗估約0.63元  (ETtoday東森新聞雲 03/20 14:16)
5202 力新國際 力新國際法人監察人改派代表人  (公告訊息 03/20 14:15)
1815 富喬工業 董事會決議召開108年股東常會相關資訊及國內轉換公司債停止轉換期間  (公告訊息 03/20 14:14)
8349 恒耀國際 恒耀國際董事會決議以盈餘及資本公積發放現金  (公告訊息 03/20 14:14)
6285 啟碁科技 啟碁科技受美林證券邀請參加『Asia Pacific Telecom, Media & Technology Conference 2019』  (公告訊息 03/20 14:12)
5299 杰力 杰力受邀參加美林證券舉辦之「2019 Asia Pacific Telecom, Media & Technology Conference」法人說明會  (公告訊息 03/20 14:12)
2511 太子 太子董事會決議召開股東常會  (公告訊息 03/20 14:11)
2511 太子 太子設置公司治理主管  (公告訊息 03/20 14:10)
2511 太子 太子重要營運主管異動  (公告訊息 03/20 14:09)
2511 太子 太子董事會決議股利分派  (公告訊息 03/20 14:06)
財經新聞 台商回流投資政策再加碼 陳美伶:補助金額沒有上限  (ETtoday東森新聞雲 03/20 14:06)
2641 正德海運 正德海運108年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率  (公告訊息 03/20 14:05)
2493 揚博科技 董事會決議股利分派  (公告訊息 03/20 14:05)
5305 敦南科技 敦南科技設置公司治理主管  (公告訊息 03/20 14:05)
1583 程泰 董事會決議發放股利相關事宜  (公告訊息 03/20 14:04)
2497 怡利電子 董事會決議股利分派  (公告訊息 03/20 14:04)
5305 敦南科技 敦南科技捐贈財團法人光寶文教基金會  (公告訊息 03/20 14:03)
1815 富喬工業 富喬工業董事會決議通過之107年度合併及個體財務報表  (公告訊息 03/20 14:02)
1583 程泰 程泰董事會通過107年度員工及董監酬勞金額及發放方式  (公告訊息 03/20 14:01)
4303 信立 信立董事會決議召開108年股東常會公告  (公告訊息 03/20 14:01)
1583 程泰 程泰董事會決議解除新任董事及其代表人競業禁止  (公告訊息 03/20 14:00)
1583 程泰 程泰董事會決議召集108年股東常會事宜  (公告訊息 03/20 14:00)
1583 程泰 董事會通過程泰一○七年度合併財務報表  (公告訊息 03/20 14:00)
5305 敦南科技 敦南科技董事會決議召開一○八年股東常會日期及相關事項  (公告訊息 03/20 13:59)
2511 太子 代重要子公司時代國際控股(股)公司公告董事會決議發放股利  (公告訊息 03/20 13:58)
1788 杏昌生技 代重要子公司---杏華投資股份有限公司公告董事會決議辦理減資事宜  (公告訊息 03/20 13:58)
8349 恒耀國際 恒耀國際董事會通過107年度合併財務報表  (公告訊息 03/20 13:58)
3548 兆利 兆利受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會  (公告訊息 03/20 13:58)
2511 太子 代重要子公司時代國際飯店(股)公司公告董事會決議發放股利  (公告訊息 03/20 13:58)
1460 宏遠 宏遠董事會決議盈餘轉增資發行新股  (公告訊息 03/20 13:57)
2511 太子 代重要子公司誠實投資控股(股)公司公告董事會決議股利配發基準日  (公告訊息 03/20 13:57)
2511 太子 代重要子公司誠實投資控股(股)公司公告董事會決議發放股利  (公告訊息 03/20 13:57)
2497 怡利電子 怡利電子董事會通過對大陸子公司現金增資案  (公告訊息 03/20 13:56)
1323 永裕 更正永裕107年度合併及個體財務報告之員工福利費用  (公告訊息 03/20 13:52)
2497 怡利電子 怡利電子董事會決議召開一○八年股東常會日期及相關事宜  (公告訊息 03/20 13:52)
2497 怡利電子 怡利電子不配發107年度員工酬勞及董監事酬勞  (公告訊息 03/20 13:51)
2497 怡利電子 怡利電子107年度個體財務報告及合併財務報告業經董事會通過  (公告訊息 03/20 13:50)
1108 幸福水泥 代幸福水泥之重要子公司大升開發(股)公司公告董事會決議不發放股利。  (公告訊息 03/20 13:49)
1108 幸福水泥 代幸福水泥之重要子公司大升開發(股)公司公告股東會日期及相關事宜。  (公告訊息 03/20 13:48)
1108 幸福水泥 代幸福水泥之重要子公司幸孚預拌混凝土廠(股)公司公告董事會決議不發放股利。  (公告訊息 03/20 13:48)
1108 幸福水泥 代幸福水泥之重要子公司幸孚預拌混凝土廠(股)公司公告股東會日期及相關事宜。  (公告訊息 03/20 13:48)
2385 群光電子 群光電子員工酬勞轉增資基準日。  (公告訊息 03/20 13:46)
財經新聞 台指期拉高結算 台股高檔整理上漲39點收10,551點  (ETtoday東森新聞雲 03/20 13:45)
5305 敦南科技 敦南科技董事會決議發放股利  (公告訊息 03/20 13:44)
4142 國光生技 更正國光生技107年現金增資認股基準日  (公告訊息 03/20 13:43)
1443 立益紡織 立益紡織108年2月份內部自結合併財務報表中高流動資產、長短期借款、關係人債權債務款項餘額等相關財務資訊資料。  (公告訊息 03/20 13:43)
2421 建準電機 代重要子公司建準國際有限公司公告取得同一理財商品累積金額達新台幣三億元以上  (公告訊息 03/20 13:41)
5305 敦南科技 董事會通過107年度合併財務報表及個體財務報表  (公告訊息 03/20 13:41)
1815 富喬工業 富喬工業董事會決議對關係人捐贈之事宜  (公告訊息 03/20 13:41)
2493 揚博科技 董事會決議召開一○八年股東常會  (公告訊息 03/20 13:39)
4966 譜瑞-KY 譜瑞-KY受邀參加美國銀行美林證券舉辦之2019 Asia Pacific Telecom, Media & Technology Conference  (公告訊息 03/20 13:38)
2726 雅茗-KY 代子公司上海仙(足宗)林餐飲管理有限公司公告處分銀行發行理財產品累積達實收資本額20%  (公告訊息 03/20 13:34)
6640 均華 均華發言人變動  (公告訊息 03/20 13:23)
6640 均華 均華董事會決議召開108年股東常會召集事由  (公告訊息 03/20 13:23)
6640 均華 董事會決議股利分派  (公告訊息 03/20 13:22)
財經新聞 工商界向政府喊話要推自經區 陳美伶:希望不是「換湯不換藥」  (ETtoday東森新聞雲 03/20 13:22)
財經新聞 工商界向政府喊話推自經區 許勝雄拋「自由貿易島」與世界接軌  (ETtoday東森新聞雲 03/20 13:22)
3C新聞 「地板好髒」聲控LG家電 華碩推「486限定版」智慧音箱  (ETtoday東森新聞雲 03/20 13:21)
6608 慶鴻機電 慶鴻機電董事會決議通過撤銷股票公開發行案  (公告訊息 03/20 13:14)
6608 慶鴻機電 慶鴻機電董事會決議107年度盈餘分配案  (公告訊息 03/20 13:14)
6608 慶鴻機電 慶鴻機電董事會決議召開一○八年股東常會事宜暨受理股東提案期間  (公告訊息 03/20 13:14)
財經新聞 淡馬錫擬以900億賣屈臣氏10%股權 騰訊、阿里有意競購  (ETtoday東森新聞雲 03/20 12:55)
財經新聞 年終125萬被批不合理 台糖董事長:希望我減多少就減多少  (ETtoday東森新聞雲 03/20 12:54)
財經新聞 四月電價不漲遭質疑是為選舉 沈榮津:因燃料成本下降與選舉無關  (ETtoday東森新聞雲 03/20 12:46)
財經新聞 工廠管理輔導法草案3月底出爐 未登記違建落實「即報即拆」  (ETtoday東森新聞雲 03/20 12:36)
財經新聞 A股入摩、入富 預估今年吸金超過5千億人民幣  (ETtoday東森新聞雲 03/20 12:31)
財經新聞 全球主要央行轉鴿派 彭博:台灣利率凍到2020年  (ETtoday東森新聞雲 03/20 12:22)
3C新聞 新iPod Touch要來了?外媒爆今晚可能偷偷上架  (ETtoday東森新聞雲 03/20 12:17)
財經新聞 銀行調查:Apple Pay每人每季消費2.5萬 愛買高鐵票  (ETtoday東森新聞雲 03/20 12:17)
財經新聞 投資人注意了!逐筆交易擬真平台25日開始練兵 提供盤後下單測試  (ETtoday東森新聞雲 03/20 12:12)
財經新聞 雲端最有錢/天生贏家! 跟著猶太人理財致富  (ETtoday東森新聞雲 03/20 12:00)
1795 美時製藥 補充公告美時製藥董事會決議私募普通股定價本次私募總股數4,913,220股  (公告訊息 03/20 11:57)
財經新聞 研華與StarFab合作 助新創開拓市場、加速產品落地  (ETtoday東森新聞雲 03/20 11:55)
2222 桃苗汽車 桃苗汽車董事會通過107年度員工酬勞案  (公告訊息 03/20 11:50)
6442 光聖 光聖受邀參加國泰證券所舉辦之『2019年第一季國泰論壇』  (公告訊息 03/20 11:47)
5906 台南-KY 更正公告台南-KY董事會決議召開股東常會相關事宜  (公告訊息 03/20 11:45)
3C新聞 資安業者:多款手機遊戲藏惡意廣告軟體 預估全球1.5億安卓使用者受害  (ETtoday東森新聞雲 03/20 11:45)
財經新聞 影/華映遭爆拿台灣人的錢補大陸漏洞 金管會啟動調查  (ETtoday東森新聞雲 03/20 11:37)
財經新聞 華映遭爆拿台灣人的錢補大陸漏洞 金管會啟動調查  (ETtoday東森新聞雲 03/20 11:37)
財經新聞 比爾蓋茲躋身「千億美元俱樂部」與貝佐斯作陪 但兩人這位子都坐不久了  (ETtoday東森新聞雲 03/20 11:12)
5297 廣化 廣化董事會決議召開108年股東常會事宜-更正  (公告訊息 03/20 11:10)
1477 聚陽實業 澄清近期媒體報導  (公告訊息 03/20 11:07)
3C新聞 AirPower日子近了?最新iOS 12.2 Beta出現無線充電代碼  (ETtoday東森新聞雲 03/20 11:00)
財經新聞 客運業鬆綁七休一卻0業者申請挨轟 勞長:若沒必要性,我會廢止  (ETtoday東森新聞雲 03/20 10:58)
財經新聞 併購全智科爆內線交易 欣銓:此案對公司財務無影響  (ETtoday東森新聞雲 03/20 10:53)
3C新聞 宏達電祭開發者大獎豐富VR內容 VIVE PRO EYE獲輝達技術肯定  (ETtoday東森新聞雲 03/20 10:48)
3264 欣銓科技 澄清108年3月20日聯合報之報導內容。  (公告訊息 03/20 10:37)
財經新聞 國銀在美設據點多、法遵嚴格 銀行公會三度造訪紐約  (ETtoday東森新聞雲 03/20 10:35)
財經新聞 台積電領彈性配息風潮 有5家公司跟進「季季配」、「半年配」  (ETtoday東森新聞雲 03/20 10:33)
財經新聞 台積電領「彈性配息」風潮有5家跟進 想靠股息打造穩定現金流看這  (ETtoday東森新聞雲 03/20 10:33)
4119 旭富製藥 旭富製藥於3月21日受犇亞證券邀請說明營運概況  (公告訊息 03/20 10:21)

三 大 法 人 買 賣 超 情 況  (單位: 億)
上市市場三大法人買賣超日統計圖上櫃市場三大法人買賣超日統計圖
上市
(3/20)
買進賣出買賣超 連買賣
日數
連買賣
金額
外資 304.26 248.30 +55.96 賣→買 +55.96
投信 15.44 14.00 +1.44 連8買 +23.67
自營商 75.79 80.34 -4.55 連7買→賣 -4.55
合計 395.44 342.59 +52.84 連4買 +205.90
上櫃
(3/20)
買進賣出買賣超 連買賣
日數
連買賣
金額
外資 36.95 43.44 -6.48 買→賣 -6.48
投信 7.69 8.02 -0.32 買→賣 -0.32
自營商 8.45 7.29 +1.17 賣→2買 +2.00
合計 53.10 58.74 -5.64 買→賣 -5.64

資  券  變  化
上市市場近一年資券餘額日統計圖上櫃市場近一年資券餘額日統計圖
  上市 (3/19) 上櫃 (3/19)
融資
(億)
今日餘額 增減 增減率 今日餘額 增減 增減率
1,267.59 +2.03 +0.16% 483.24 +2.19 +0.46%
  連增連減:  連增8日   連增連減:  減→連3增
融券
(張)
今日餘額 增減 增減率 今日餘額 增減 增減率
630,672 -13,570 -2.11% 124,050 -5,814 -4.48%
  連增連減:  連5增→減   連增連減:  增→連3減

現  股  當  沖
上市市場近一年現股當沖日統計圖上櫃市場近一年現股當沖日統計圖
  上市 (3/19)成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元) 597,033張 301.34億 301.73億 +3,905萬
當沖率 13.38% 25.4% 25.44%  
  上櫃 (3/19)成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元) 168,763張 150.37億 150.47億 +980.7萬
當沖率 17.03% 36.64% 36.66%  

  最近瀏覽過的個股    資料日期: 03/20
股票名稱 股價 漲跌 (%) 量(張)
  尚無瀏覽紀錄

  成交價排行前100名  資料日期: 03/20
股票名稱 股價 漲跌 (%) 量(張) 排名
3008 大立光  4695  -25  -0.5  667  1
910708 恒大健-DR  2880  0  0  0  2
5274 信驊  749  +33  +4.6  353  3
6409 旭隼  606  +5  +0.8  32  4
1565 精華  580  +8  +1.4  151  5
5269 祥碩  577  +14  +2.5  2159  6
4966 譜瑞-KY  524  -1  -0.2  708  7
6415 矽力-KY  488  -9.5  -1.9  369  8
3563 牧德  430  -11  -2.5  909  9
1476 儒鴻  426.5  +0.5  +0.1  1724  10
6510 精測  420  +12  +2.9  344  11
8436 大江  379  -12  -3.1  4070  12
2207 和泰車  376  +4  +1.1  1100  13
1590 亞德客-KY  370  -8.5  -2.2  719  14
5904 寶雅  357.5  -2.5  -0.7  35  15
2059 川湖  350  +8.5  +2.5  561  16
3406 玉晶光  344  -9  -2.6  7543  17
2327 國巨  334.5  +1  +0.3  6495  18
2231 為升  318  +1  +0.3  263  19
6488 環球晶  313.5  +5  +1.6  9199  20
3081 聯亞  299.5  -1.5  -0.5  1210  21
2912 統一超  297  +2  +0.7  1215  22
3529 力旺  288  +2  +0.7  399  23
6414 樺漢  285.5  +2  +0.7  957  24
6643 M31  283.5  -3.5  -1.2  196  25
6548 長科  282  +14  +5.2  108  26
4137 麗豐-KY  278  +5  +1.8  355  27
8464 億豐  277  -3  -1.1  189  28
2454 聯發科  274.5  -1  -0.4  3168  29
5287 數字  273  +3  +1.1  23  30
2049 上銀  263  -1.5  -0.6  1468  31
2729 瓦城  263  +0.5  +0.2  10  32
8299 群聯  263  0  0  652  33
8454 富邦媒  260.5  +4.5  +1.8  50  34
2395 研華  260  +3.5  +1.4  1044  35
2227 裕日車  253.5  -1.5  -0.6  128  36
3152 璟德  253.5  +3  +1.2  72  37
3611 鼎翰  249  +1.5  +0.6  55  38
3533 嘉澤  248  +2.5  +1  2890  39
6452 康友-KY  246.5  +2  +0.8  2375  40
5278 尚凡  246  +11.5  +4.9  187  41
8341 日友  243  -1.5  -0.6  123  42
2330 台積電  242  +1.5  +0.6  22976  43
8406 金可-KY  242  -7  -2.8  482  44
2474 可成  232.5  +1  +0.4  2639  45
6121 新普  230  -1  -0.4  1028  46
6462 神盾  230  +1  +0.4  7705  47
8437 大地-KY  229  -2  -0.9  49  48
2357 華碩  226  +1.5  +0.7  429  49
5903 全家  220.5  -0.5  -0.2  49  50
3293 鈊象  216.5  -5.5  -2.5  1043  51
3665 貿聯-KY  215.5  -2.5  -1.2  1671  52
9910 豐泰  214  -5  -2.3  1494  53
1477 聚陽  213.5  +7  +3.4  2685  54
1264 德麥  212.5  +0.5  +0.2  37  55
3443 創意  211  +3.5  +1.7  3768  56
9921 巨大  205  +7.5  +3.8  1896  57
1707 葡萄王  204  +0.5  +0.2  181  58
2723 美食-KY  202  0  0  302  59
3105 穩懋  199.5  -5  -2.4  15037  60
4947 昂寶-KY  195  +0.5  +0.3  597  61
6238 勝麗  193.5  +2  +1  1426  62
2492 華新科  190  +3  +1.6  11721  63
6803 崑鼎  186.5  +0.5  +0.3  35  64
3034 聯詠  186  -1  -0.5  4086  65
5536 聖暉  182.5  -1  -0.5  104  66
6666 羅麗芬-KY  178  -2  -1.1  251  67
6561 是方  177.5  +2.5  +1.4  164  68
2379 瑞昱  177  -2  -1.1  3288  69
8462 柏文  177  -0.5  -0.3  114  70
9914 美利達  177  +1  +0.6  638  71
2439 美律  175  -3  -1.7  3608  72
1256 鮮活果汁-KY  173  0  0  33  73
6613 朋億  173  +1  +0.6  66  74
4147 中裕  172  +1  +0.6  771  75
8422 可寧衛  172  0  0  113  76
5263 智崴  171.5  +2.5  +1.5  123  77
6146 耕興  171.5  -2.5  -1.4  57  78
3130 一零四  170  +0.5  +0.3  3  79
6504 南六  169.5  -0.5  -0.3  59  80
4736 泰博  169  -2.5  -1.5  525  81
4803 VHQ-KY  167.5  +1  +0.6  1805  82
1537 廣隆  164  -0.5  -0.3  242  83
6670 復盛應用  164  0  0  924  84
4174 浩鼎  161  -1  -0.6  226  85
6446 藥華藥  161  +1.5  +0.9  430  86
4536 拓凱  157.5  +10.5  +7.1  2032  87
8070 長華  157.5  +5  +3.3  1207  88
6568 宏觀  156  +2  +1.3  160  89
2308 台達電  155.5  +1  +0.6  9385  90
6569 醫揚  155.5  +3  +2  24  91
8489 三貝德  152  -1  -0.6  127  92
6552 易華電  150  +8  +5.6  10994  93
8083 瑞穎  149.5  +0.5  +0.3  25  94
1558 伸興  149  +0.5  +0.3  93  95
2360 致茂  145  +3.5  +2.5  1121  96
8044 網家  144  +2  +1.4  94  97
6111 大宇資  142  -3  -2.1  1224  98
8482 商億-KY  141  0  0  102  99
4912 聯德控股-KY  140  +1  +0.7  172  100

  成交張數排行前100名  資料日期: 03/20
股票名稱 股價 漲跌 (%) 量(張) 排名
3037 欣興  29.2  +1.4  +5  99496  1
6153 嘉聯益  34.1  +1.3  +4  56856  2
2409 友達  11.45  +0.05  +0.4  45812  3
2834 臺企銀  11.85  -0.05  -0.4  34425  4
2888 新光金  9.31  -0.01  -0.1  34353  5
2368 金像電  14.3  +0.5  +3.6  33534  6
8150 南茂  26.45  +1.25  +5  31987  7
2027 大成鋼  47.25  +1.95  +4.3  31886  8
3481 群創  9.95  -0.05  -0.5  30630  9
2884 玉山金  23.3  0  0  29334  10
2891 中信金  20.9  0  0  28814  11
3019 亞光  82.3  +2.1  +2.6  27108  12
4960 誠美材  12.9  -0.25  -1.9  24393  13
2498 宏達電  40.35  +0.8  +2  24005  14
2890 永豐金  11  +0.05  +0.5  23483  15
8046 南電  42  +2.1  +5.3  23098  16
2887 台新金  14  0  0  23056  17
2330 台積電  242  +1.5  +0.6  22976  18
1909 榮成  18.05  -0.85  -4.5  22763  19
2340 光磊  24.55  -0.15  -0.6  22314  20
3504 揚明光  108  -1  -0.9  22300  21
2882 國泰金  46.95  +0.3  +0.6  21677  22
2883 開發金  10.2  +0.05  +0.5  21524  23
2885 元大金  17.65  +0.2  +1.2  21421  24
2475 華映  0.5  +0.01  +2  21158  25
2881 富邦金  47.15  +0.2  +0.4  19845  26
2014 中鴻  11.7  -0.25  -2.1  19046  27
2303 聯電  11.55  -0.15  -1.3  18747  28
2892 第一金  21.1  +0.1  +0.5  17591  29
6147 頎邦  75.5  +0.2  +0.3  17178  30
2886 兆豐金  28  0  0  17027  31
1718 中纖  10.2  +0.05  +0.5  16868  32
5439 高技  49.7  +1.7  +3.5  16787  33
2610 華航  9.62  -0.08  -0.8  16113  34
3049 和鑫  10.75  +0.4  +3.9  16065  35
3363 上詮  48.3  +4.35  +9.9  15790  36
2633 台灣高鐵  35.85  +0.75  +2.1  15534  37
5880 合庫金  19.5  +0.25  +1.3  15070  38
3105 穩懋  199.5  -5  -2.4  15037  39
1605 華新  18.1  -0.05  -0.3  14502  40
2618 長榮航  15.25  -0.05  -0.3  13957  41
2317 鴻海  72.4  +0.1  +0.1  13950  42
2337 旺宏  21.4  0  0  13911  43
3419 譁裕  18.2  +0.2  +1.1  13727  44
1101 台泥  38.05  -0.05  -0.1  13656  45
3673 TPK-KY  60.1  0  0  13221  46
9958 世紀鋼  75.8  +3.3  +4.6  13081  47
2455 全新  91  +2.5  +2.8  12848  48
3711 日月光投控  63  +0.4  +0.6  12732  49
2367 燿華  21.95  +0.2  +0.9  12589  50
3686 達能  1.71  -0.16  -8.6  12545  51
6278 台表科  52.2  +2.25  +4.5  11803  52
2492 華新科  190  +3  +1.6  11721  53
2408 南亞科  60.6  +0.9  +1.5  11681  54
8215 明基材  27.3  -0.3  -1.1  11555  55
2405 浩鑫  13.9  +0.2  +1.5  11493  56
3545 敦泰  25.1  -0.15  -0.6  11114  57
2812 台中銀  11.3  -0.1  -0.9  11050  58
6552 易華電  150  +8  +5.6  10994  59
3708 上緯投控  105.5  +9.3  +9.7  10940  60
3338 泰碩  35.55  +1.25  +3.6  10706  61
2448 晶電  25.05  -0.35  -1.4  10574  62
2371 大同  26.65  +0.2  +0.8  10323  63
6182 合晶  37.1  +0.65  +1.8  10273  64
5483 中美晶  67.8  +1  +1.5  9968  65
2344 華邦電  14.55  -0.05  -0.3  9799  66
2449 京元電子  26.1  +0.1  +0.4  9767  67
1795 美時  131  +5  +4  9670  68
6150 撼訊  68.7  -1.1  -1.6  9611  69
2308 台達電  155.5  +1  +0.6  9385  70
2345 智邦  120  +3.5  +3  9362  71
2880 華南金  19.3  +0.1  +0.5  9238  72
6488 環球晶  313.5  +5  +1.6  9199  73
3653 健策  120.5  +5.5  +4.8  8926  74
2349 錸德  11.45  +0.1  +0.9  8898  75
2313 華通  22.35  0  0  8885  76
6005 群益證  9.72  +0.02  +0.2  8757  77
2324 仁寶  19  0  0  8750  78
8069 元太  34.55  +1.2  +3.6  8738  79
4961 天鈺  48.3  +1.95  +4.2  8575  80
3324 雙鴻  130  +4.5  +3.6  8561  81
2002 中鋼  25.05  +0.2  +0.8  8529  82
2104 國際中橡  43.15  +0.6  +1.4  8446  83
2208 台船  29.25  +0.8  +2.8  8392  84
3511 矽瑪  38.65  +3.5  +10  8352  85
3576 聯合再生  9.24  -0.05  -0.5  8275  86
3141 晶宏  45.8  +1.4  +3.2  8237  87
6285 啟碁  82.8  +1.1  +1.4  8163  88
1102 亞泥  38  0  0  8051  89
1319 東陽  41.95  +0.3  +0.7  8002  90
4953 緯軟  120  -3  -2.4  7778  91
5871 中租-KY  123  +5  +4.2  7776  92
6462 神盾  230  +1  +0.4  7705  93
3149 正達  13.55  +1.2  +9.7  7645  94
3455 由田  82.5  +1.9  +2.4  7604  95
3406 玉晶光  344  -9  -2.6  7543  96
3380 明泰  20.6  +0.75  +3.8  7520  97
6209 今國光  35.15  -0.25  -0.7  7487  98
3017 奇鋐  33.15  +0.55  +1.7  7400  99
5519 隆大  14.15  +0.45  +3.3  7373  100

  三大法人連買日數排行前100名  日期: 03/19
股票名稱 股價 漲跌 (%) 連買
日數
連買
張數
排名
2633 台灣高鐵  35.85  +0.75  +2.1  18  +57983  1
8454 富邦媒  260.5  +4.5  +1.8  18  +1356  2
3088 艾訊  58.1  -0.1  -0.2  17  +716  3
6005 群益證  9.72  +0.02  +0.2  16  +12610  4
2480 敦陽科  57.5  +0.9  +1.6  16  +6645  5
3044 健鼎  97.9  +0.6  +0.6  15  +18889  6
4924 欣厚-KY  8.98  -0.01  -0.1  15  +122  7
2108 南帝  34.5  +0.55  +1.6  14  +10855  8
1589 永冠-KY  77  +5.5  +7.7  14  +3144  9
8916A 光隆甲特  53  0  0  14  +257  10
6021 大慶證  10.7  -0.1  -0.9  13  +694  11
5009 榮剛  23.45  0  0  12  +10494  12
3005 神基  50.9  +0.4  +0.8  12  +9749  13
6206 飛捷  80.4  +3.4  +4.4  12  +615  14
9910 豐泰  214  -5  -2.3  11  +5863  15
9911 櫻花  40.2  +0.1  +0.2  11  +1060  16
6412 群電  56.5  -0.4  -0.7  10  +9209  17
4119 旭富  93  -3.7  -3.8  10  +8190  18
3363 上詮  48.3  +4.35  +9.9  10  +3161  19
6670 復盛應用  164  0  0  10  +2604  20
8210 勤誠  60.3  +1.4  +2.4  10  +1876  21
3038 全台  13.2  +0.15  +1.2  10  +1427  22
8477 創業家  54.5  +1  +1.9  10  +243  23
2488 漢平  41.8  +0.6  +1.5  9  +5498  24
2385 群光  70.3  +0.4  +0.6  9  +5350  25
2395 研華  260  +3.5  +1.4  9  +2525  26
3092 鴻碩  53.8  -0.5  -0.9  9  +2027  27
2838 聯邦銀  10.65  0  0  9  +1951  28
4961 天鈺  48.3  +1.95  +4.2  9  +1315  29
5531 鄉林  10.7  +0.1  +0.9  9  +599  30
8021 尖點  20.45  +0.2  +1  9  +505  31
1444 力麗  10.15  -0.05  -0.5  8  +2103  32
4536 拓凱  157.5  +10.5  +7.1  8  +1043  33
1218 泰山  18.8  +0.3  +1.6  8  +723  34
1452 宏益  20.55  +0.15  +0.7  8  +691  35
3047 訊舟  10.2  +0.15  +1.5  8  +498  36
9941 裕融  107  +2  +1.9  8  +308  37
4173 久裕  16.55  0  0  8  +62  38
2038 海光  8.14  -0.08  -1  8  +32  39
3438 類比科  22.9  0  0  8  +30  40
5876 上海商銀  47.9  +0.4  +0.8  7  +20557  41
6290 良維  50.2  +0.5  +1  7  +7174  42
3694 海華  24.9  +0.05  +0.2  7  +668  43
8404 百和興業-KY  41.45  -0.1  -0.2  7  +299  44
6016 康和證  7.41  -0.02  -0.3  7  +237  45
4974 亞泰  45.3  -0.05  -0.1  7  +234  46
1464 得力  21.25  0  0  7  +131  47
5426 振發  13.85  +0.25  +1.8  7  +122  48
9941A 裕融甲特  52.6  -0.1  -0.2  7  +106  49
2020 美亞  15.35  +0.15  +1  7  +94  50
2816 旺旺保  20.8  -0.05  -0.2  7  +89  51
3094 聯傑  19.3  +0.2  +1  7  +49  52
3479 安勤  47.55  +0.5  +1.1  7  +49  53
4420 光明  35.65  +0.3  +0.8  7  +45  54
2883 開發金  10.2  +0.05  +0.5  6  +37950  55
6213 聯茂  82.4  +1.5  +1.8  6  +14366  56
1434 福懋  36.5  -0.2  -0.5  6  +5277  57
2354 鴻準  63.1  +0.1  +0.2  6  +4593  58
4564 元翎  67.8  +0.7  +1  6  +4002  59
1808 潤隆  69.4  +0.3  +0.4  6  +3255  60
2915 潤泰全  82.4  -0.1  -0.1  6  +1348  61
9933 中鼎  48.35  0  0  6  +1035  62
1802 台玻  13.6  -0.1  -0.7  6  +958  63
3004 豐達科  99.7  +1.7  +1.7  6  +701  64
6477 安集  23.95  +0.05  +0.2  6  +494  65
2387 精元  18.75  0  0  6  +382  66
3703 欣陸  15.6  +0.05  +0.3  6  +348  67
6104 創惟  35.4  +0.4  +1.1  6  +208  68
4933 友輝  29  -0.1  -0.3  6  +196  69
3128 昇銳  15  -0.05  -0.3  6  +175  70
6609 瀧澤科  34.3  +2.1  +6.5  6  +168  71
1558 伸興  149  +0.5  +0.3  6  +156  72
6112 聚碩  35.6  +0.1  +0.3  6  +144  73
5220 萬達光電  37.25  -0.3  -0.8  6  +141  74
5471 松翰  30.2  +0.05  +0.2  6  +119  75
8478 東哥遊艇  42.2  -0.25  -0.6  6  +37  76
1726 永記  74.7  +0.2  +0.3  6  +9  77
3673 TPK-KY  60.1  0  0  5  +7321  78
2388 威盛  38.1  +0.75  +2  5  +5336  79
3545 敦泰  25.1  -0.15  -0.6  5  +5126  80
8069 元太  34.55  +1.2  +3.6  5  +4663  81
3455 由田  82.5  +1.9  +2.4  5  +4022  82
3217 優群  56  +0.8  +1.4  5  +3299  83
4919 新唐  53  +1.1  +2.1  5  +2344  84
2101 南港  31  +0.6  +2  5  +1445  85
2501 國建  21.25  -0.1  -0.5  5  +1018  86
3587 閎康  77  +0.3  +0.4  5  +670  87
1537 廣隆  164  -0.5  -0.3  5  +569  88
8155 博智  69  -0.1  -0.1  5  +490  89
2348 海悅  52.3  -0.1  -0.2  5  +428  90
4541 晟田  33.2  -0.1  -0.3  5  +346  91
5289 宜鼎  121  +3  +2.5  5  +302  92
6418 詠昇  29.5  +1.25  +4.4  5  +191  93
006201 元大富櫃50  12.1  +0.02  +0.2  5  +187  94
2605 新興  15.95  -0.05  -0.3  5  +177  95
2433 互盛電  47.3  +0.45  +1  5  +167  96
9905 大華  24.7  +0.05  +0.2  5  +95  97
5904 寶雅  357.5  -2.5  -0.7  5  +88  98
4952 凌通  38  +0.1  +0.3  5  +87  99
2305 全友  7.03  -0.05  -0.7  5  +64  100

  三大法人連賣日數排行前100名  日期: 03/20
股票名稱 股價 漲跌 (%) 連賣
日數
連賣
張數
排名
3178 公準  30.1  -0.1  -0.3  49  -1246  1
1531 高林股  16.7  0  0  46  -1443  2
2029 盛餘  19.8  -0.05  -0.2  40  -927  3
2867 三商壽  11.9  +0.05  +0.4  36  -39507  4
2897A 王道銀甲特  10.4  +0.05  +0.5  36  -1974  5
3508 位速  34.65  -0.35  -1  31  -6918  6
2617 台航  17.95  -0.1  -0.6  25  -4500  7
2606 裕民  30.7  +0.2  +0.7  23  -5193  8
3036 文曄  40.15  +0.05  +0.1  21  -15450  9
3010 華立  53.2  +0.4  +0.8  21  -602  10
3264 欣銓  28.95  -0.25  -0.9  18  -12324  11
3227 原相  89.8  +1.4  +1.6  18  -5261  12
4935 茂林-KY  32.3  -0.1  -0.3  18  -410  13
2441 超豐  42.6  -0.25  -0.6  17  -7751  14
1304 台聚  12.05  0  0  17  -4346  15
9917 中保  85.8  -0.1  -0.1  17  -1102  16
4912 聯德控股-KY  140  +1  +0.7  16  -581  17
2905 三商  18.5  +0.25  +1.4  15  -1933  18
1902 台紙  19.55  -0.2  -1  15  -1699  19
1340 勝悅-KY  18.45  0  0  15  -1230  20
1104 環泥  19.8  +0.15  +0.8  15  -854  21
5536 聖暉  182.5  -1  -0.5  15  -833  22
2509 全坤建  27.7  +0.05  +0.2  15  -225  23
2448 晶電  25.05  -0.35  -1.4  14  -43066  24
1326 台化  108.5  -1  -0.9  14  -17586  25
3003 健和興  46.2  +1.05  +2.3  14  -3568  26
3062 建漢  16.15  +0.35  +2.2  14  -2076  27
2707 晶華  137  -0.5  -0.4  14  -475  28
2850 新產  36.65  -0.05  -0.1  14  -415  29
4401 東隆興  36.6  0  0  14  -308  30
8421 旭源  17.45  0  0  14  -62  31
1605 華新  18.1  -0.05  -0.3  13  -123360  32
2451 創見  69.5  0  0  13  -1953  33
2801 彰銀  18.45  +0.1  +0.5  12  -35174  34
2912 統一超  297  +2  +0.7  12  -12645  35
6505 台塑化  114.5  0  0  12  -11625  36
2723 美食-KY  202  0  0  12  -3950  37
1907 永豐餘  11.85  +0.05  +0.4  12  -3169  38
8942 森鉅  73.6  +0.3  +0.4  12  -1398  39
9934 成霖  17.25  0  0  12  -586  40
5515 建國  9.98  +0.04  +0.4  12  -306  41
8349 恒耀  79.4  +0.4  +0.5  12  -217  42
4104 佳醫  48.1  +0.15  +0.3  12  -149  43
1467 南緯  9.29  +0.05  +0.5  12  -139  44
4563 百德  60.5  -0.2  -0.3  12  -19  45
2104 國際中橡  43.15  +0.6  +1.4  11  -10878  46
2103 台橡  27.3  0  0  11  -5917  47
5425 台半  51.4  -0.9  -1.7  11  -4258  48
1227 佳格  51.9  +0.2  +0.4  11  -3629  49
2637 慧洋-KY  29.7  -0.15  -0.5  11  -2099  50
8261 富鼎  29.8  -0.25  -0.8  11  -739  51
2536 宏普  20  0  0  11  -693  52
6024 群益期  46  +0.35  +0.8  11  -666  53
1720 生達  32.7  0  0  11  -370  54
2832 台產  20.15  0  0  11  -152  55
5014 建錩  9.23  +0.01  +0.1  11  -93  56
1102 亞泥  38  0  0  10  -25248  57
2465 麗臺  11.5  -0.05  -0.4  10  -2957  58
3704 合勤控  13.95  +0.1  +0.7  10  -1090  59
6279 胡連  89.1  +0.6  +0.7  10  -1057  60
4532 瑞智  26.85  +0.05  +0.2  10  -705  61
8050 廣積  39.9  -0.1  -0.2  10  -402  62
5490 同亨  23.5  -0.3  -1.3  10  -218  63
5410 國眾  17.6  -0.1  -0.6  10  -201  64
6531 愛普  44.3  -0.1  -0.2  10  -116  65
3056 總太  19.7  +0.2  +1  9  -451  66
6203 海韻電  32  +0.1  +0.3  9  -273  67
2514 龍邦  16.25  0  0  9  -220  68
6207 雷科  29.95  +0.1  +0.3  9  -124  69
8150 南茂  26.45  +1.25  +5  8  -32982  70
1305 華夏  22.65  0  0  8  -13860  71
4927 泰鼎-KY  41.1  -0.5  -1.2  8  -12399  72
00695B 富邦美債7-10年  37.9  -0.06  -0.2  8  -1913  73
4939 亞電  21  -0.15  -0.7  8  -959  74
6127 九豪  17.35  -0.05  -0.3  8  -417  75
2227 裕日車  253.5  -1.5  -0.6  8  -64  76
3679 新至陞  57.4  +0.7  +1.2  8  -45  77
6596 寬宏藝術  50.5  +0.2  +0.4  8  -37  78
6116 彩晶  6.92  0  0  7  -11099  79
6456 GIS-KY  121.5  -3  -2.4  7  -7432  80
3706 神達  31.5  0  0  7  -6258  81
3698 隆達  18  +0.25  +1.4  7  -4861  82
8436 大江  379  -12  -3.1  7  -3811  83
2609 陽明  8.83  +0.01  +0.1  7  -3306  84
2314 台揚  26  +0.4  +1.6  7  -820  85
6166 凌華  42.4  -0.3  -0.7  7  -730  86
9940 信義  30.7  +0.2  +0.7  7  -696  87
2425 承啟  33  0  0  7  -625  88
2362 藍天  30.05  +0.4  +1.4  7  -308  89
5480 統盟  15.4  0  0  7  -271  90
2612 中航  29.8  -0.35  -1.2  7  -268  91
3289 宜特  39.75  -0.15  -0.4  7  -176  92
1580 新麥  121.5  0  0  7  -152  93
6227 茂綸  25.55  -0.4  -1.5  7  -151  94
8042 金山電  37.25  -0.15  -0.4  7  -151  95
6509 聚和  19.3  -0.15  -0.8  7  -107  96
1722 台肥  45.65  +0.4  +0.9  6  -10425  97
2913 農林  15.85  +0.1  +0.6  6  -2211  98
1717 長興  25.1  +0.2  +0.8  6  -1494  99
4739 康普  94.7  -0.1  -0.1  6  -1375  100

  2019年 合計股利 前100名
股票名稱 股價 現金
股利
股票
股利
合計
股利
殖利
率%
排名
2327 國巨  334.5  45  0  45  13.5  1
3563 牧德  430  27  0  27  6.28  2
1565 精華  580  26.5  0  26.5  4.57  3
6488 環球晶  313.5  25  0  25  7.97  4
6409 旭隼  606  21  0.5  21.5  3.55  5
5274 信驊  749  18  0  18  2.4  6
6548 長科  282  17  0  17  6.03  7
5904 寶雅  357.5  15.75  0  15.75  4.41  8
6613 朋億  173  15  0  15  8.67  9
5536 聖暉  182.5  15  0  15  8.22  10
5287 數字  273  12.5  0  12.5  4.58  11
4966 譜瑞-KY  524  12.41  0  12.41  2.37  12
8070 長華  157.5  12  0  12  7.62  13
2474 可成  232.5  12  0  12  5.16  14
4137 麗豐-KY  278  12  0  12  4.32  15
5269 祥碩  577  12  0  12  2.08  16
1264 德麥  212.5  11  0  11  5.18  17
1476 儒鴻  426.5  11  0  11  2.58  18
6803 崑鼎  186.5  10.82  0  10.82  5.8  19
5278 尚凡  246  10.78  0  10.78  4.38  20
8066 來思達  126  10  0  10  7.94  21
6510 精測  420  10  0  10  2.38  22
3152 璟德  253.5  9.88  0  9.88  3.9  23
2059 川湖  350  9.5  0  9.5  2.71  24
3026 禾伸堂  118  9  0  9  7.63  25
3532 台勝科  118  9  0  9  7.63  26
2939 凱羿-KY  119.5  9  0  9  7.53  27
8083 瑞穎  149.5  8.8  0  8.8  5.89  28
2912 統一超  297  8.8  0  8.8  2.96  29
2439 美律  175  8.6  0  8.6  4.91  30
3130 一零四  170  8.51  0  8.51  5.01  31
8436 大江  379  7  1.5  8.5  2.24  32
2231 為升  318  7.8  0.5  8.3  2.61  33
6462 神盾  230  8.1  0  8.1  3.52  34
1808 潤隆  69.4  8  0  8  11.5  35
2456 奇力新  89.5  8  0  8  8.94  36
6277 宏正  98.6  8  0  8  8.11  37
6294 智基  112  8  0  8  7.14  38
8482 商億-KY  141  8  0  8  5.67  39
2330 台積電  242  8  0  8  3.31  40
3529 力旺  288  8  0  8  2.78  41
8416 實威  125  7.5  0  7.5  6  42
6569 醫揚  155.5  6.5  1  7.5  4.82  43
6561 是方  177.5  7.5  0  7.5  4.23  44
3665 貿聯-KY  215.5  7.5  0  7.5  3.48  45
1256 鮮活果汁-KY  173  6.2  1  7.2  4.16  46
2408 南亞科  60.6  7.15  0  7.15  11.8  47
6435 大中  120.5  7.07  0  7.07  5.86  48
3413 京鼎  138.5  7  0  7  5.05  49
6643 M31  283.5  7  0  7  2.47  50
2926 誠品生活  133  6.8  0  6.8  5.11  51
2395 研華  260  6.8  0  6.8  2.62  52
1582 信錦  81.9  6.5  0  6.5  7.94  53
1580 新麥  121.5  6.5  0  6.5  5.35  54
1707 葡萄王  204  6.5  0  6.5  3.19  55
8341 日友  243  6.5  0  6.5  2.67  56
6415 矽力-KY  488  6.5  0  6.5  1.33  57
8462 柏文  177  5.35  1  6.35  3.59  58
6180 橘子  78.5  6.2  0  6.2  7.9  59
1326 台化  108.5  6.2  0  6.2  5.71  60
5289 宜鼎  121  6  0.2  6.2  5.12  61
6654 天正國際  71.4  5.5  0.5  6  8.4  62
2373 震旦行  93.2  6  0  6  6.44  63
6271 同欣電  103.5  6  0  6  5.8  64
1788 杏昌  105  6  0  6  5.71  65
8446 華研  108  6  0  6  5.56  66
4438 廣越  132.5  6  0  6  4.53  67
6568 宏觀  156  6  0  6  3.85  68
8091 翔名  80.8  5.68  0  5.68  7.03  69
6464 台數科  110.5  5.5  0.1  5.6  5.07  70
8942 森鉅  73.6  5.5  0  5.5  7.47  71
2114 鑫永銓  88.5  5  0.5  5.5  6.21  72
4536 拓凱  157.5  5.5  0  5.5  3.49  73
1590 亞德客-KY  370  5.33  0  5.33  1.44  74
5434 崇越  77.9  5.3  0  5.3  6.8  75
8480 泰昇-KY  131  5.3  0  5.3  4.05  76
2397 友通  73.9  5.28  0  5.28  7.14  77
3526 凡甲  66.8  5.2  0  5.2  7.78  78
3388 崇越電  74.1  5.1  0  5.1  6.88  79
5299 杰力  104.5  5.1  0  5.1  4.88  80
3310 佳穎  49.2  5  0  5  10.2  81
2451 創見  69.5  5  0  5  7.19  82
2548 華固  72.5  5  0  5  6.9  83
4557 永新-KY  76.8  5  0  5  6.51  84
6206 飛捷  80.4  5  0  5  6.22  85
2228 劍麟  89  5  0  5  5.62  86
6269 台郡  90.1  5  0  5  5.55  87
2458 義隆  90.6  5  0  5  5.52  88
1773 勝一  92  5  0  5  5.43  89
1232 大統益  102  5  0  5  4.9  90
3527 聚積  103  5  0  5  4.85  91
5234 達興材料  104  5  0  5  4.81  92
3708 上緯投控  105.5  5  0  5  4.74  93
8255 朋程  114  5  0  5  4.39  94
8499 鼎炫-KY  119  5  0  5  4.2  95
5288 豐祥-KY  134  5  0  5  3.73  96
8016 矽創  137.5  5  0  5  3.64  97
2308 台達電  155.5  5  0  5  3.22  98
6504 南六  169.5  5  0  5  2.95  99
2723 美食-KY  202  5  0  5  2.48  100

  2019年 殖利率 前100名
股票名稱 股價 現金
股利
股票
股利
合計
股利
殖利
率%
排名
2327 國巨  334.5  45  0  45  13.5  1
5525 順天  24.6  2  1  3  12.2  2
2442 新美齊  12.55  0.5  1  1.5  12  3
2408 南亞科  60.6  7.15  0  7.15  11.8  4
1808 潤隆  69.4  8  0  8  11.5  5
5604 中連貨  34.15  3.75  0  3.75  11  6
5864 致和證  11.4  0.6  0.6  1.2  10.5  7
5213 亞昕  19.65  2  0  2  10.2  8
3310 佳穎  49.2  5  0  5  10.2  9
8112 至上  30.45  3  0  3  9.85  10
3402 漢科  30.9  3  0  3  9.71  11
3706 神達  31.5  1.5  1.5  3  9.52  12
2456 奇力新  89.5  8  0  8  8.94  13
6613 朋億  173  15  0  15  8.67  14
2467 志聖  29.35  2.5  0  2.5  8.52  15
5508 永信建  33.75  2.86  0  2.86  8.47  16
3623 富晶通  29.6  2.5  0  2.5  8.45  17
6654 天正國際  71.4  5.5  0.5  6  8.4  18
1305 華夏  22.65  1.5  0.4  1.9  8.39  19
3537 堡達  29  2.4  0  2.4  8.28  20
2535 達欣工  21.15  1.74  0  1.74  8.2  21
5536 聖暉  182.5  15  0  15  8.22  22
6266 泰詠  29.75  1.71  0.73  2.44  8.2  23
1310 台苯  24.45  2  0  2  8.18  24
6277 宏正  98.6  8  0  8  8.11  25
1813 寶利徠  24.9  2  0  2  8.03  26
6201 亞弘電  33.8  2.7  0  2.7  7.99  27
4155 訊映  28.2  2.25  0  2.25  7.98  28
6488 環球晶  313.5  25  0  25  7.97  29
8066 來思達  126  10  0  10  7.94  30
1582 信錦  81.9  6.5  0  6.5  7.94  31
6180 橘子  78.5  6.2  0  6.2  7.9  32
5403 中菲  38.4  3  0  3  7.81  33
3526 凡甲  66.8  5.2  0  5.2  7.78  34
6123 上奇  46.4  3.1  0.5  3.6  7.76  35
1593 祺驊  51.7  4  0  4  7.74  36
2459 敦吉  38.9  3  0  3  7.71  37
2420 新巨  36.45  2.8  0  2.8  7.68  38
2065 世豐  35.2  2.7  0  2.7  7.67  39
5315 光聯  19.6  1.5  0  1.5  7.65  40
2063 世鎧  39.3  3  0  3  7.63  41
3532 台勝科  118  9  0  9  7.63  42
3026 禾伸堂  118  9  0  9  7.63  43
8070 長華  157.5  12  0  12  7.62  44
6292 迅德  30.45  2.3  0  2.3  7.55  45
3014 聯陽  35.75  2.7  0  2.7  7.55  46
4707 磐亞  10.6  0.1  0.7  0.8  7.55  47
2939 凱羿-KY  119.5  9  0  9  7.53  48
6496 科懋  53.3  4  0  4  7.5  49
9962 有益  12  0.9  0  0.9  7.5  50
8942 森鉅  73.6  5.5  0  5.5  7.47  51
2916 滿心  18.9  1.4  0  1.4  7.41  52
2433 互盛電  47.3  3.5  0  3.5  7.4  53
4807 日成-KY  54.1  4  0  4  7.39  54
6210 慶生  35.2  2.6  0  2.6  7.39  55
5410 國眾  17.6  1.3  0  1.3  7.39  56
1718 中纖  10.2  0.1  0.65  0.75  7.35  57
2484 希華  19.8  1.45  0  1.45  7.32  58
8916 光隆  47.9  3.5  0  3.5  7.31  59
8271 宇瞻  34.3  2.5  0  2.5  7.29  60
8163 達方  48.15  3.5  0  3.5  7.27  61
6667 信紘科  38.75  2.8  0  2.8  7.23  62
2451 創見  69.5  5  0  5  7.19  63
2542 興富發  48.7  3.5  0  3.5  7.19  64
8342 益張  48.8  3.5  0  3.5  7.17  65
3528 安馳  34.9  2.5  0  2.5  7.16  66
2397 友通  73.9  5.28  0  5.28  7.14  67
6294 智基  112  8  0  8  7.14  68
6212 理銘  42.1  3  0  3  7.13  69
1451 年興  28.2  2  0  2  7.09  70
2812 台中銀  11.3  0.28  0.52  0.8  7.08  71
8091 翔名  80.8  5.68  0  5.68  7.03  72
6112 聚碩  35.6  1.5  1  2.5  7.02  73
2030 彰源  14.6  1.02  0  1.02  7  74
8131 福懋科  35.8  2.5  0  2.5  6.98  75
3211 順達  50.3  3.5  0  3.5  6.96  76
5016 松和  35.95  2.5  0  2.5  6.95  77
3206 志豐  25.9  1.6  0.2  1.8  6.95  78
3556 禾瑞亞  47.55  3.3  0  3.3  6.94  79
6208 日揚  24.5  1.7  0  1.7  6.94  80
8358 金居  31.85  2.2  0  2.2  6.91  81
2548 華固  72.5  5  0  5  6.9  82
3388 崇越電  74.1  5.1  0  5.1  6.88  83
2034 允強  26.3  1.8  0  1.8  6.84  84
6257 矽格  30.1  2.06  0  2.06  6.84  85
4974 亞泰  45.3  3.1  0  3.1  6.84  86
8048 德勝  32.2  2.2  0  2.2  6.83  87
1452 宏益  20.55  1.4  0  1.4  6.81  88
4972 湯石照明  33.8  2.3  0  2.3  6.8  89
5434 崇越  77.9  5.3  0  5.3  6.8  90
4916 事欣科  36.75  2.5  0  2.5  6.8  91
8415 大國鋼  35.4  2.4  0  2.4  6.78  92
6184 大豐電  36.9  2.5  0  2.5  6.78  93
6494 九齊  32.55  2.2  0  2.2  6.76  94
1710 東聯  26  1.75  0  1.75  6.73  95
4938 和碩  52.1  3.5  0  3.5  6.72  96
3030 德律  55.3  3.7  0  3.7  6.69  97
6239 力成  71.8  4.8  0  4.8  6.69  98
6224 聚鼎  56.1  3.75  0  3.75  6.68  99
2015 豐興  60.3  4  0  4  6.63  100
8210 勤誠  60.3  4  0  4  6.63  101


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2019 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私權政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday東森新聞雲 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。