Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入

重要聲明:本網站僅提供免費資訊服務,若使用者遇到以本網站之名義要求收費、邀請投資或進行外匯買賣等任何金錢往來之行為,均應視為詐騙,切勿上當。

加權指數當日走勢圖櫃買指數當日走勢圖
加權指數 17247.41  (-155.4 / -0.89%)
最高: 17429.01  (+26.20 / +0.15%)
最低: 17237.67  (-165.14 / -0.95%)
昨日收盤: 17402.81
連續漲跌: 首日下跌
成交金額: 5359.65 億元
成交張數: 9,788,824 張
成交筆數: 2,951,755 筆
資料時間: 7/30
櫃買指數 217.39  (-1.75 / -0.8%)
最高: 220.74  (+1.60 / +0.73%)
最低: 217.20  (-1.94 / -0.89%)
昨日收盤: 219.14
連續漲跌: 首日下跌
成交金額:  億元
成交張數:  張
成交筆數:  筆
資料時間: 7/30
漲停 跌停 上漲 平盤 下跌
7 3 273 80 630
漲停 跌停 上漲 平盤 下跌
5 1 216 130 444

股 市 最 新 訊 息
4546 長亨110年6月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比率。  (公告訊息 07/30 16:01)
6804 明係明係法人董事代表人異動  (公告訊息 07/30 16:00)
1234 黑松黑松與金門酒廠實業股份有限公司依據擴充條款完成簽訂50度以上金門高粱酒臺灣地區(金門地區除外)總經銷商契約書  (公告訊息 07/30 16:00)
Anue鉅亨LG與Magna合資公司成立 Apple Car又向前一步?  (Anue鉅亨 07/30 16:00)
6706 惠特係因惠特有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解  (公告訊息 07/30 15:59)
4943 康控-KY康控-KY董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點  (公告訊息 07/30 15:59)
4766 南寶代子公司南寶材料越南有限公司公告,因應COVID-19疫情影響,配合當地政府防疫政策暫時停工  (公告訊息 07/30 15:58)
6287 元隆元隆董事會通過110年第二季財務報告  (公告訊息 07/30 15:58)
3391 佳得佳得110年股東常會全面改選董事當選名單  (公告訊息 07/30 15:58)
6547 高端疫苗高端疫苗110年第2季合併財務報告業經提報董事會通過  (公告訊息 07/30 15:57)
2324 仁寶仁寶董事會決議變更110年股東常會召開日期  (公告訊息 07/30 15:57)
5481 新華新華110年股東常會通過解除新任董事競業禁止案  (公告訊息 07/30 15:57)
1213 大飲依公開發行公司(資金貸與及背書保證處理準則)第二十二條第一項第二款及第三款公告  (公告訊息 07/30 15:57)
5481 新華新華110年股東常會重要決議事項  (公告訊息 07/30 15:57)
4803 VHQ-KYVHQ-KY110年6月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率  (公告訊息 07/30 15:56)
4803 VHQ-KYVHQ-KY合併財務報告截至110年6月份應收帳款餘額及回收情形  (公告訊息 07/30 15:56)
Anue鉅亨台水董座胡南澤續任 總經理由李嘉榮新任  (Anue鉅亨 07/30 15:54)
Anue鉅亨慧榮Q2 EPS續創高 再度上調全年財測營收增幅上看7成  (Anue鉅亨 07/30 15:53)
2236 百達-KY百達-KY董事會決議110年股東常會延期召開之日期及地點  (公告訊息 07/30 15:53)
PR Newswire至尊至強 天合光能重磅發佈《670W至尊組件機械可靠性白皮書》  (PR Newswire 07/30 15:53)
2415 錩新代子公司富鑫證券公告除息基準日  (公告訊息 07/30 15:52)
6564 安特羅安特羅董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點(依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)  (公告訊息 07/30 15:52)
9910 豐泰本集團越南區工廠暫停營運期間延長至8/15  (公告訊息 07/30 15:51)
Anue鉅亨渣打銀、日月光簽署5.05億美元永續連結貸款 金額今年來最大  (Anue鉅亨 07/30 15:51)
8088 品安品安董事會決議109年度除息基準日  (公告訊息 07/30 15:51)
6248 沛波沛波110年06月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率  (公告訊息 07/30 15:49)
6419 京晨科京晨科110年度股東常會董事及獨立董事選舉結果  (公告訊息 07/30 15:48)
3391 佳得佳得110年度股東常會決議事項  (公告訊息 07/30 15:47)
6419 京晨科京晨科110年股東常會重要決議事項  (公告訊息 07/30 15:47)
Anue鉅亨單筆+定期定額投資 退休財富更上層樓  (Anue鉅亨 07/30 15:47)
2816 旺旺保旺旺保發放109年度現金股利事宜  (公告訊息 07/30 15:46)
5267 龍翩龍翩110年股東常會重要決議事項(更正:110年)  (公告訊息 07/30 15:45)
8458 影一影一110年股東常會通過解除競業禁止限制案  (公告訊息 07/30 15:44)
2071 震南鐵震南鐵自結合併財務報表110年6月底之負債比率、流動比率及速動比率,以供投資人參考。  (公告訊息 07/30 15:44)
3490 單井單井第四屆薪酬委員會任期屆滿  (公告訊息 07/30 15:43)
3490 單井單井第二屆審計委員會任期屆滿  (公告訊息 07/30 15:43)
2816 旺旺保旺旺保110年股東常會重要決議事項  (公告訊息 07/30 15:42)
5262 立達立達110年股東會重要決議  (公告訊息 07/30 15:42)
3490 單井單井110年股東常會改選董事及獨立董事  (公告訊息 07/30 15:41)
3419 譁裕譁裕110年股東常會重要決議事項  (公告訊息 07/30 15:41)
4533 協易機協易機訂定110年除息基準日相關事宜  (公告訊息 07/30 15:41)
3683 仲博科技仲博科技股東會決議通過解除新任董事競業禁止限制  (公告訊息 07/30 15:40)
3006 晶豪科晶豪科110年第2季合併財務報告業經提報董事會通過  (公告訊息 07/30 15:40)
1783 和康生係因和康生有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務、業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解  (公告訊息 07/30 15:40)
6536 碩豐碩豐薪資報酬委員會委員任期屆滿  (公告訊息 07/30 15:39)
6748 亞果生醫亞果生醫受邀參加國泰證券所舉辦之線上法說會  (公告訊息 07/30 15:39)
3490 單井單井股東會重要決議事項  (公告訊息 07/30 15:39)
8458 影一影一董事任期屆滿改選相關事宜  (公告訊息 07/30 15:39)
6786 芯測芯測代理發言人異動  (公告訊息 07/30 15:38)
6536 碩豐碩豐設置審計委員會  (公告訊息 07/30 15:38)
6536 碩豐110年股東常會通過解除碩豐第六屆董事之競業禁止案  (公告訊息 07/30 15:38)
PR Newswire歐佩克基金獲惠譽評級授予首個 AA+信用評級  (PR Newswire 07/30 15:38)
8088 品安品安110年股東常會重要決議事項  (公告訊息 07/30 15:37)
6536 碩豐碩豐110年股東常會改選董事  (公告訊息 07/30 15:36)
1776 展宇展宇第四屆薪資報酬委員任期屆滿,董事會決議委任第五屆薪資報酬委員會  (公告訊息 07/30 15:36)
1776 展宇展宇第一屆審計委員任期屆滿,董事會決議委任第二屆審計委員會  (公告訊息 07/30 15:36)
3570 大塚大塚重要營運主管異動  (公告訊息 07/30 15:35)
3570 大塚代子公司聚連創資訊科技股份有限公司公告終止分租母公司大塚資訊之不動產使用權資產合約  (公告訊息 07/30 15:35)
7452 乂迪生乂迪生110年6月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、預估未來三個月資金狀況及銀行額度使用情形  (公告訊息 07/30 15:35)
6536 碩豐碩豐110年股東常會重要決議事項  (公告訊息 07/30 15:35)
3570 大塚終止分租子公司聚連創之不動產使用權資產合約  (公告訊息 07/30 15:34)
6742 澤米澤米董事會通過委任第一屆薪資報酬委員會委員  (公告訊息 07/30 15:33)
8043 蜜望實蜜望實董事會通過110年度第二季合併財報  (公告訊息 07/30 15:33)
6742 澤米澤米董事會推選第七屆董事長  (公告訊息 07/30 15:33)
4575 銓寶銓寶第二屆審計委員會委員  (公告訊息 07/30 15:33)
4150 優你康優你康110年06月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。  (公告訊息 07/30 15:33)
6742 澤米澤米110年股東常會通過解除董事競業禁止之限制  (公告訊息 07/30 15:33)
4575 銓寶銓寶110年股東常會全面改選董事當選名單  (公告訊息 07/30 15:33)
ETtoday新聞雲南桃園熱門質青聚落「過嶺特區」 輕盈房價享低密度純住生活圈  (ETtoday新聞雲 07/30 15:33)
PR Newswire醫思健康與Prenetics建立戰略合作夥伴關係 引領醫學未來  (PR Newswire 07/30 15:33)
6742 澤米澤米110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)  (公告訊息 07/30 15:32)
4575 銓寶銓寶第二屆薪資報酬委員會委員任期屆滿  (公告訊息 07/30 15:32)
6768 志強-KY代越南子公司Can Sports Vietnam Co., Ltd.(志寧)公告,暫停營運期間延長至7/31。  (公告訊息 07/30 15:32)
4575 銓寶銓寶新任法人董事楊協益建設股份有限公司指派代表人  (公告訊息 07/30 15:32)
4575 銓寶銓寶新任法人董事睿蓁投資股份有限公司指派代表人  (公告訊息 07/30 15:32)
1776 展宇展宇董事會選任董事長  (公告訊息 07/30 15:32)
6733 博晟生醫博晟生醫研發主管異動  (公告訊息 07/30 15:31)
4575 銓寶銓寶110年度股東常會決議解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制  (公告訊息 07/30 15:31)
5267 龍翩龍翩審計委員會委員異動  (公告訊息 07/30 15:31)
4575 銓寶銓寶110年股東會重要決議事項  (公告訊息 07/30 15:31)
5267 龍翩龍翩110年股東常會補選獨立董事當選名單  (公告訊息 07/30 15:31)
3138 耀登耀登民國110年配息基準日及現金股利發放日  (公告訊息 07/30 15:31)
5267 龍翩龍翩1110年股東常會重要決議事項  (公告訊息 07/30 15:30)
1776 展宇展宇110年度股東常會解除第17屆董事競業禁止之限制  (公告訊息 07/30 15:30)
8458 影一影一薪資報酬委員任期屆滿  (公告訊息 07/30 15:29)
2611 志信係因志信有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。  (公告訊息 07/30 15:29)
3672 康聯訊康聯訊110年股東常會重要決議事項  (公告訊息 07/30 15:29)
1215 卜蜂卜蜂董事會決議通過投資Charoen Pokphand FoodsPublic Company Limited股票案  (公告訊息 07/30 15:29)
4426 利勤利勤110年股東常會重要決議事項  (公告訊息 07/30 15:28)
6405 悅城悅城取得同一有價證券達實收資本額百分之二十  (公告訊息 07/30 15:28)
6405 悅城悅城取得同一有價證券達實收資本額百分之二十  (公告訊息 07/30 15:27)
ETtoday新聞雲千萬入手桃園透天厝有譜 小資族時間換空間新選擇  (ETtoday新聞雲 07/30 15:27)
PR NewswireTrip.com啟動接種疫苗激勵大賞  (PR Newswire 07/30 15:27)
Anue鉅亨【普徠仕觀點】美國通膨不會持續飆升 成長股依然看好  (Anue鉅亨 07/30 15:26)
1445 大宇大宇董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)  (公告訊息 07/30 15:26)
8458 影一影一110年股東常會重要決議事項  (公告訊息 07/30 15:26)
5328 華容華容110年股東常會重要決議事項  (公告訊息 07/30 15:26)
ETtoday新聞雲台水董監改選 胡南澤續任董座、李嘉榮陞任總經理  (ETtoday新聞雲 07/30 15:26)
1445 大宇大宇110年第2季合併財務報告業經提報董事會通過  (公告訊息 07/30 15:25)
1776 展宇展宇110年度股東常會改選董事(含獨立董事)。  (公告訊息 07/30 15:25)

三 大 法 人 買 賣 超 情 況  (單位: 億)
上市市場三大法人買賣超日統計圖上櫃市場三大法人買賣超日統計圖
上市
(7/30)
買進賣出買賣超 連買賣
日數
連買賣
金額
外資 1,024.62 1,201.17 -176.55 買→賣 -176.55
投信 25.98 26.14 -0.15 買→賣 -0.15
自營商 125.41 127.17 -1.77 買→賣 -1.77
合計 1,175.70 1,354.21 -178.51 買→賣 -178.51
上櫃
(7/30)
買進賣出買賣超 連買賣
日數
連買賣
金額
外資 172.94 185.78 -12.84 買→2賣 -17.71
投信 7.29 8.37 -1.07 買→賣 -1.07
自營商 18.63 18.33 +0.30 連2賣→2買 +5.39
合計 198.86 212.48 -13.62 連2買→賣 -13.62

資 券 變 化
上市市場近一年資券餘額日統計圖上櫃市場近一年資券餘額日統計圖
  上市 (7/29) 上櫃 (7/29)
融資
(億)
今日餘額 增減 增減率 今日餘額 增減 增減率
2,916.03 +20.85 +0.72% 727.48 +10.27 +1.43%
  連增連減:  連2減→增   連增連減:  連2減→增
融券
(張)
今日餘額 增減 增減率 今日餘額 增減 增減率
394,105 +66,505 +20.3% 77,466 +1,529 +2.01%
  連增連減:  連7減→增   連增連減:  連2減→增

現 股 當 沖
上市市場近一年現股當沖日統計圖上櫃市場近一年現股當沖日統計圖
  上市 (7/29)成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元) 2,466,266張 2,237億 2,246億 +87,742萬
當沖率 28.61% 47.18% 47.37%  
  上櫃 (7/29)成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元) 457,069張 351.61億 352.89億 +12,806萬
當沖率 25.72% 42.23% 42.39%  
  最近瀏覽過的個股    資料日期: 07/30
股票名稱 股價 漲跌 (%) 量(張)
  尚無瀏覽紀錄

  成交價排行前100名  資料日期: 07/30
股票名稱 股價 漲跌 (%) 量(張) 排名
6415 矽力-KY  3765  +45  +1.2  364  1
3008 大立光  2930  -40  -1.4  325  2
5274 信驊  2245  -55  -2.4  95  3
5269 祥碩  1955  -150  -7.1  1102  4
4966 譜瑞-KY  1710  -45  -2.6  1092  5
8454 富邦媒  1560  -90  -5.4  757  6
6409 旭隼  1360  +50  +3.8  87  7
3529 力旺  1310  +25  +2  527  8
6669 緯穎  937  -3  -0.3  403  9
2454 聯發科  910  -23  -2.5  5706  10
1590 亞德客-KY  899  -38  -4.1  1435  11
3293 鈊象  870  +17  +2  854  12
6488 環球晶  847  -15  -1.7  717  13
6781 AES-KY  837  -12  -1.4  233  14
6732 昇佳電子  830  +44  +5.6  2502  15
6531 愛普  730  +15  +2.1  6590  16
6510 精測  668  +36  +5.7  1119  17
3661 世芯-KY  633  -32  -4.8  2372  18
1476 儒鴻  610  -5  -0.8  806  19
5904 寶雅  597  +29  +5.1  408  20
2207 和泰車  590  -1  -0.2  141  21
2379 瑞昱  588  -11  -1.8  3041  22
2330 台積電  580  -3  -0.5  18914  23
6533 晶心科  572  -18  -3  1378  24
3533 嘉澤  571  +9  +1.6  463  25
2327 國巨  560  -11  -1.9  4279  26
3406 玉晶光  519  -8  -1.5  1257  27
3034 聯詠  511  +8  +1.6  12016  28
1256 鮮活果汁-KY  505  +1  +0.2  43  29
8299 群聯  476  -1  -0.2  982  30
6756 威鋒電子  475  -7.5  -1.6  2252  31
8464 億豐  469  +2  +0.4  408  32
3152 璟德  465  0  0  299  33
6491 晶碩  448  -17  -3.7  854  34
3228 金麗科  419  -39  -8.5  2490  35
3443 創意  411.5  -8.5  -2  1521  36
3131 弘塑  406  -9.5  -2.3  242  37
4968 立積  400  -9  -2.2  1783  38
8046 南電  397  -19  -4.6  5622  39
6643 M31  393.5  -11.5  -2.8  638  40
1565 精華  384  -17.5  -4.4  627  41
8016 矽創  384  +16.5  +4.5  18974  42
6741 91APP*-KY  375  -13  -3.4  775  43
2059 川湖  372.5  -2.5  -0.7  62  44
6121 新普  369  +3  +0.8  891  45
6679 鈺太  365  -9  -2.4  420  46
2395 研華  364  +0.5  +0.1  741  47
3218 大學光  357.5  -10.5  -2.8  578  48
2357 華碩  351  -1.5  -0.4  7130  49
6683 雍智科技  347.5  -3  -0.9  302  50
3105 穩懋  346  -1.5  -0.4  11148  51
1264 德麥  341.5  +0.5  +0.2  11  52
9914 美利達  335  +8  +2.4  1905  53
3653 健策  327.5  +9  +2.8  4054  54
8436 大江  327  -4.5  -1.4  3112  55
2345 智邦  326  -9.5  -2.8  836  56
9921 巨大  322  +2  +0.6  1321  57
2049 上銀  320  -22.5  -6.6  4500  58
6561 是方  299  +4  +1.4  16  59
6762 達亞  293  0  0  8  60
6712 長聖  292  -16  -5.2  419  61
6515 穎崴  288.5  -4  -1.4  266  62
2308 台達電  287  -4.5  -1.5  6834  63
2912 統一超  280.5  +6.5  +2.4  4144  64
4961 天鈺  280  +3  +1.1  13567  65
2227 裕日車  278  -1  -0.4  68  66
6547 高端疫苗  277.5  -2.5  -0.9  2368  67
6472 保瑞  277  -12  -4.2  686  68
3545 敦泰  276.5  +1.5  +0.6  66243  69
8081 致新  272.5  -5.5  -2  1239  70
5903 全家  269  +4  +1.5  72  71
3680 家登  268  -9.5  -3.4  502  72
6582 申豐  265  +1.5  +0.6  370  73
6747 亨泰光  262  +1.5  +0.6  82  74
3563 牧德  260  +10  +4  489  75
3665 貿聯-KY  257  +6  +2.4  1635  76
2729 瓦城  247  +0.5  +0.2  16  77
5287 數字  246  +2.5  +1  115  78
6271 同欣電  244  -8  -3.2  6745  79
5299 杰力  242  -9.5  -3.8  2458  80
6146 耕興  242  +2  +0.8  41  81
5306 桂盟  240.5  +2  +0.8  296  82
3023 信邦  240  -2  -0.8  610  83
5289 宜鼎  240  +10  +4.4  1986  84
3552 同致  239  -8  -3.2  2163  85
6469 大樹  239  -14.5  -5.7  625  86
6716 應廣  238  +8  +3.5  643  87
1477 聚陽  237.5  0  0  1519  88
3081 聯亞  237  -1.5  -0.6  649  89
6803 崑鼎  237  0  0  18  90
3413 京鼎  233  -4  -1.7  496  91
5871 中租-KY  231.5  +7.5  +3.4  4252  92
3611 鼎翰  231  -0.5  -0.2  77  93
9910 豐泰  231  +0.5  +0.2  948  94
3691 碩禾  229.5  -3.5  -1.5  4825  95
8406 金可-KY  226  -17  -7  952  96
2247 汎德永業  225  -1.5  -0.7  30  97
2383 台光電  225  -4  -1.8  2838  98
6414 樺漢  224  -2  -0.9  212  99
2615 萬海  223.5  -24.5  -9.9  205798  100

  三大法人連買日數前100名  日期: 07/30
股票名稱 股價 漲跌 (%) 連買
日數
連買
張數
排名
2890 永豐金  14.05  -0.15  -1.1  20  +122174  1
6104 創惟  133  +8.5  +6.8  15  +13289  2
6121 新普  369  +3  +0.8  14  +3218  3
1256 鮮活果汁-KY  505  +1  +0.2  14  +182  4
2634 漢翔  29.8  -0.2  -0.7  13  +8939  5
1733 五鼎  23.95  -0.05  -0.2  13  +488  6
3162 精確  52.8  +3.15  +6.3  12  +229  7
4129 聯合  34.15  +0.05  +0.2  11  +964  8
1341 富林-KY  74.7  -0.3  -0.4  11  +59  9
8436 大江  327  -4.5  -1.4  10  +8365  10
2373 震旦行  93.8  -0.1  -0.1  10  +221  11
1434 福懋  32.55  -0.05  -0.2  9  +8939  12
6747 亨泰光  262  +1.5  +0.6  9  +368  13
4728 雙美  72.1  +0.3  +0.4  9  +207  14
6177 達麗  31.2  +0.5  +1.6  8  +914  15
5306 桂盟  240.5  +2  +0.8  8  +870  16
4994 傳奇  60.5  -0.5  -0.8  8  +59  17
6732 昇佳電子  830  +44  +5.6  7  +1992  18
1514 亞力  26.55  -0.1  -0.4  7  +1709  19
4977 眾達-KY  87.5  +3.5  +4.2  7  +332  20
3013 晟銘電  13.55  -0.2  -1.4  7  +245  21
6598 ABC-KY  43.55  -0.2  -0.5  7  +238  22
8916 光隆  43.9  0  0  7  +104  23
6542 隆中  72  0  0  7  +60  24
3577 泓格  43.6  -0.2  -0.5  7  +49  25
6741 91APP*-KY  375  -13  -3.4  6  +1536  26
9962 有益  22.5  -0.1  -0.4  6  +1278  27
4128 中天  57.3  -0.2  -0.4  6  +1177  28
1784 訊聯  45.4  +1.3  +3  6  +837  29
1732 毛寶  30.05  +0.95  +3.3  6  +805  30
1730 花仙子  69.6  +0.3  +0.4  6  +165  31
4102 永日  20.25  0  0  6  +107  32
3290 東浦  13  -0.15  -1.1  6  +105  33
3479 安勤  54.5  -0.5  -0.9  6  +97  34
2936 客思達-KY  25.8  +0.05  +0.2  6  +43  35
9939 宏全  78  +3  +4  5  +6048  36
6239 力成  110.5  +0.5  +0.4  5  +5049  37
6485 點序  163  +13.5  +9  5  +2900  38
4935 茂林-KY  90.4  +0.4  +0.4  5  +373  39
9951 皇田  97.3  -0.7  -0.7  5  +283  40
3036A 文曄甲特  48.35  +0.05  +0.1  5  +250  41
2480 敦陽科  69.2  +0.4  +0.6  5  +209  42
8109 博大  76  +0.9  +1.2  5  +143  43
4971 IET-KY  56.8  -0.6  -1  5  +93  44
5210 寶碩  10.95  0  0  5  +67  45
5903 全家  269  +4  +1.5  5  +10  46
2880 華南金  19.3  -0.15  -0.8  4  +9845  47
1314 中石化  13.15  +0.05  +0.4  4  +8858  48
1303 南亞  87  +0.7  +0.8  4  +8767  49
2542 興富發  49.05  -0.05  -0.1  4  +6681  50
5880 合庫金  21.85  -0.1  -0.5  4  +5894  51
2912 統一超  280.5  +6.5  +2.4  4  +3898  52
2104 國際中橡  26.8  -0.2  -0.7  4  +2684  53
3045 台灣大  104  -0.5  -0.5  4  +2041  54
9914 美利達  335  +8  +2.4  4  +1979  55
2102 泰豐  28.75  -0.35  -1.2  4  +1473  56
9921 巨大  322  +2  +0.6  4  +1235  57
5309 系統電  36.5  +1.5  +4.3  4  +1148  58
5272 笙科  37.55  +1.05  +2.9  4  +726  59
4167 松瑞藥  25.2  -0.3  -1.2  4  +532  60
2106 建大  38.05  -0.4  -1  4  +463  61
9910 豐泰  231  +0.5  +0.2  4  +460  62
8926 台汽電  38.35  -0.25  -0.6  4  +325  63
6214 精誠  87.5  +0.9  +1  4  +263  64
6582 申豐  265  +1.5  +0.6  4  +249  65
1463 強盛  14.6  -0.1  -0.7  4  +241  66
6594 展匯科  49.15  +0.85  +1.8  4  +180  67
8935 邦泰  16.25  0  0  4  +83  68
6465 威潤  21.95  +0.05  +0.2  4  +79  69
3207 耀勝  13.75  +1.05  +8.3  4  +47  70
1315 達新  69.1  -0.2  -0.3  4  +34  71
4991 環宇-KY  48.15  -0.25  -0.5  4  +22  72
4557 永新-KY  66.5  0  0  4  +20  73
6464 台數科  108.5  +0.5  +0.5  4  +11  74
2363 矽統  25.6  +0.95  +3.8  3  +13548  75
1101 台泥  52.6  -0.3  -0.6  3  +8560  76
1718 中纖  10.85  -0.05  -0.5  3  +6098  77
1907 永豐餘  39.75  -0.25  -0.6  3  +4809  78
1409 新纖  20.55  +0.05  +0.2  3  +3123  79
8150 南茂  53.3  +1.5  +2.9  3  +2894  80
6223 旺矽  155.5  +4.5  +3  3  +2748  81
1815 富喬  19.55  +0.1  +0.5  3  +2613  82
1714 和桐  11.25  -0.1  -0.9  3  +1941  83
1305 華夏  39.7  +0.6  +1.5  3  +1882  84
1313 聯成  26.55  -0.1  -0.4  3  +1832  85
8096 擎亞  14.95  0  0  3  +1826  86
3624 光頡  48.2  +0.5  +1  3  +1371  87
9927 泰銘  41.6  -1.05  -2.5  3  +1075  88
2509 全坤建  21.15  -0.15  -0.7  3  +926  89
3653 健策  327.5  +9  +2.8  3  +889  90
6552 易華電  72.7  +1.7  +2.4  3  +818  91
6155 鈞寶  30.3  -0.1  -0.3  3  +744  92
4939 亞電  25.6  +0.3  +1.2  3  +739  93
1773 勝一  144  +2  +1.4  3  +710  94
2367 燿華  20.8  -0.4  -1.9  3  +705  95
1460 宏遠  11.8  -0.2  -1.7  3  +701  96
6161 捷波  28.5  +0.05  +0.2  3  +674  97
6209 今國光  33.9  -0.35  -1  3  +662  98
3511 矽瑪  44.6  -1.8  -3.9  3  +603  99
1709 和益  20.85  -0.2  -1  3  +599  100

  2021年 合計股利 前100名
股票名稱 股價 現金
股利
股票
股利
合計
股利
現金
殖利
率%
排名
3008 大立光  2930  91.5  0  91.5  3.12  1
3293 鈊象  870  42  0  42  4.83  2
2454 聯發科  910  37  0  37  4.07  3
6669 緯穎  937  32  0  32  3.42  4
2357 華碩  351  26  0  26  7.41  5
5274 信驊  2245  26  0  26  1.16  6
5269 祥碩  1955  24  0  24  1.23  7
6409 旭隼  1360  23.5  0  23.5  1.73  8
8299 群聯  476  23  0  23  4.83  9
6732 昇佳電子  830  22.5  0  22.5  2.71  10
4966 譜瑞-KY  1710  21.73  0  21.73  1.27  11
6121 新普  369  19.1  0  19.1  5.18  12
5904 寶雅  597  18.7  0.3  19  3.13  13
2227 裕日車  278  18.53  0  18.53  6.67  14
6488 環球晶  847  18  0  18  2.13  15
2404 漢唐  195.5  17  0  17  8.7  16
2207 和泰車  590  17  0  17  2.88  17
3034 聯詠  511  15.6  0  15.6  3.05  18
6462 神盾  151.5  15  0  15  9.9  19
2729 瓦城  247  14.5  0  14.5  5.87  20
2379 瑞昱  588  14  0  14  2.38  21
5287 數字  246  12  1.83  13.83  4.88  22
3533 嘉澤  571  13.3  0  13.3  2.33  23
1264 德麥  341.5  12  1  13  3.51  24
8454 富邦媒  1560  10  3  13  0.64  25
6515 穎崴  288.5  12.98  0  12.98  4.5  26
1325 恆大  61.8  12  0  12  19.4  27
6504 南六  132.5  12  0  12  9.06  28
2474 可成  185  12  0  12  6.49  29
5536 聖暉  189  12  0  12  6.35  30
1565 精華  384  12  0  12  3.12  31
1256 鮮活果汁-KY  505  12  0  12  2.38  32
6510 精測  668  12  0  12  1.8  33
4736 泰博  214  11.5  0  11.5  5.37  34
2247 汎德永業  225  11  0  11  4.89  35
6803 崑鼎  237  11  0  11  4.64  36
3131 弘塑  406  11  0  11  2.71  37
1476 儒鴻  610  11  0  11  1.8  38
3152 璟德  465  10.8  0  10.8  2.32  39
4735 豪展  65  10.5  0  10.5  16.2  40
6415 矽力-KY  3765  10.46  0  10.46  0.28  41
2597 潤弘  142  6.5  3.7  10.2  4.58  42
2327 國巨  560  10.08  0  10.08  1.8  43
3373 熱映  64.5  10  0  10  15.5  44
6204 艾華  90  10  0  10  11.1  45
3679 新至陞  105  10  0  10  9.52  46
1537 廣隆  156.5  10  0  10  6.39  47
8422 可寧衛  168  10  0  10  5.95  48
8083 瑞穎  187.5  10  0  10  5.33  49
5474 聰泰  168  8  2  10  4.76  50
3611 鼎翰  231  10  0  10  4.33  51
6582 申豐  265  10  0  10  3.77  52
3105 穩懋  346  10  0  10  2.89  53
8464 億豐  469  10  0  10  2.13  54
3406 玉晶光  519  9.99  0  9.99  1.92  55
1558 伸興  163  9.5  0  9.5  5.83  56
6294 智基  155  9  0.5  9.5  5.81  57
4912 聯德控股-KY  191.5  8  1.5  9.5  4.18  58
8081 致新  272.5  9.5  0  9.5  3.49  59
1590 亞德客-KY  899  9.16  0  9.16  1.02  60
3526 凡甲  194.5  9.13  0  9.13  4.7  61
2752 豆府  154.5  9  0  9  5.83  62
2458 義隆  181  9  0  9  4.97  63
5483 中美晶  189  9  0  9  4.76  64
3563 牧德  260  9  0  9  3.46  65
2912 統一超  280.5  9  0  9  3.21  66
3529 力旺  1310  9  0  9  0.69  67
8436 大江  327  8.88  0  8.88  2.72  68
6561 是方  299  8.8  0  8.8  2.94  69
4137 麗豐-KY  205  8.5  0  8.5  4.15  70
3227 原相  194.5  8.48  0  8.48  4.36  71
5278 尚凡  165  8.47  0  8.47  5.13  72
6762 達亞  293  8  0.4  8.4  2.73  73
8341 日友  203.5  8.2  0  8.2  4.03  74
3665 貿聯-KY  257  8.02  0  8.02  3.12  75
6655 科定  65.3  8  0  8  12.3  76
6523 達爾膚  76.2  8  0  8  10.5  77
5215 科嘉-KY  95.9  8  0  8  8.34  78
6176 瑞儀  105.5  8  0  8  7.58  79
2348 海悅  93.6  7  1  8  7.48  80
5283 禾聯碩  114  8  0  8  7.02  81
3026 禾伸堂  125  8  0  8  6.4  82
5434 崇越  129.5  8  0  8  6.18  83
8499 鼎炫-KY  131  8  0  8  6.11  84
6613 朋億  152  8  0  8  5.26  85
3515 華擎  168.5  8  0  8  4.75  86
5236 凌陽創新  211  8  0  8  3.79  87
1477 聚陽  237.5  8  0  8  3.37  88
9921 巨大  322  8  0  8  2.48  89
6643 M31  393.5  8  0  8  2.03  90
4968 立積  400  4  4  8  1  91
5604 中連貨  92.9  7.95  0  7.95  8.56  92
3130 一零四  173  7.8  0  7.8  4.51  93
2330 台積電  580  7.75  0  7.75  1.34  94
5903 全家  269  7.5  0  7.5  2.79  95
8016 矽創  384  7.5  0  7.5  1.95  96
1598 岱宇  82.4  7.47  0  7.47  9.06  97
3044 健鼎  120  7.35  0  7.35  6.12  98
6703 軒郁  96.8  7.25  0  7.25  7.49  99
5306 桂盟  240.5  7.2  0  7.2  2.99  100

  2021年 現金殖利率 前100名
股票名稱 股價 現金
股利
股票
股利
合計
股利
現金
殖利
率%
排名
1325 恆大  61.8  12  0  12  19.4  1
4735 豪展  65  10.5  0  10.5  16.2  2
3373 熱映  64.5  10  0  10  15.5  3
4930 燦星網  25.3  3.5  0  3.5  13.8  4
6655 科定  65.3  8  0  8  12.3  5
6204 艾華  90  10  0  10  11.1  6
3040 遠見  51.9  5.7  0  5.7  11  7
3325 旭品  23.5  2.5  0  2.5  10.6  8
6523 達爾膚  76.2  8  0  8  10.5  9
2204 中華  66.4  7  0  7  10.5  10
2545 皇翔  43.2  4.5  0  4.5  10.4  11
6462 神盾  151.5  15  0  15  9.9  12
5201 凱衛  28.7  2.8  0  2.8  9.76  13
5213 亞昕  20.75  2  0  2  9.62  14
3679 新至陞  105  10  0  10  9.52  15
8481 政伸  75.3  7  0  7  9.3  16
6219 富旺  21.7  2  0  2  9.22  17
6504 南六  132.5  12  0  12  9.06  18
1598 岱宇  82.4  7.47  0  7.47  9.06  19
6596 寬宏藝術  50.2  4.5  0  4.5  8.96  20
9919 康那香  33.85  3  0  3  8.86  21
2404 漢唐  195.5  17  0  17  8.7  22
2496 卓越  52.2  4.52  0  4.52  8.66  23
5604 中連貨  92.9  7.95  0  7.95  8.56  24
2301 光寶科  64.1  5.4  0  5.4  8.42  25
6616 特昇-KY  23.85  2  0  2  8.39  26
1423 利華  21.5  1.8  0  1.8  8.37  27
2535 達欣工  30  2.51  0  2.51  8.36  28
5215 科嘉-KY  95.9  8  0  8  8.34  29
1604 聲寶  30.3  2.5  0  2.5  8.25  30
2548 華固  85  7  0  7  8.24  31
6276 安鈦克  36.7  3  0  3  8.17  32
3289 宜特  50.7  4.13  0  4.13  8.15  33
3171 新洲  22.75  1.85  0  1.85  8.13  34
5519 隆大  22.2  1.8  0  1.8  8.11  35
1341 富林-KY  74.7  6  0  6  8.03  36
6514 芮特-KY  43.6  3.5  0  3.5  8.03  37
5356 協益  27.4  2.2  0  2.2  8.03  38
6197 佳必琪  36.45  2.9  0  2.9  7.96  39
3231 緯創  27.75  2.2  0  2.2  7.93  40
2356 英業達  23.45  1.85  0  1.85  7.89  41
8342 益張  51.2  4  0  4  7.81  42
5546 永固-KY  75.2  5.83  0  5.83  7.75  43
2916 滿心  19.4  1.5  0  1.5  7.73  44
4972 湯石照明  31.4  2.4  0  2.4  7.64  45
6486 互動  79.1  6  0  6  7.59  46
6176 瑞儀  105.5  8  0  8  7.58  47
6016 康和證  16.1  1.22  0  1.22  7.58  48
8213 志超  46.4  3.5  0  3.5  7.54  49
6703 軒郁  96.8  7.25  0  7.25  7.49  50
6195 詩肯  52.6  3.94  0  3.94  7.49  51
2348 海悅  93.6  7  1  8  7.48  52
5220 萬達光電  40.15  3  0  3  7.47  53
3570 大塚  69.8  5.2  0  5.2  7.45  54
6470 宇智  47.1  3.5  0  3.5  7.43  55
5206 坤悅  17.5  1.3  0  1.3  7.43  56
2546 根基  48.5  3.6  0  3.6  7.42  57
2357 華碩  351  26  0  26  7.41  58
2324 仁寶  21.6  1.6  0  1.6  7.41  59
6577 勁豐  67.8  5  0  5  7.37  60
3557 嘉威  82  6  0  6  7.32  61
3015 全漢  41.15  3  0  3  7.29  62
3032 偉訓  42.6  3.1  0  3.1  7.28  63
5371 中光電  55.1  4  0  4  7.26  64
6024 群益期  39.75  2.87  0  2.87  7.22  65
3213 茂訊  62.8  4.5  0  4.5  7.17  66
3669 圓展  69.8  5  0  5  7.16  67
6629 泰金-KY  62.7  4.49  0  4.49  7.16  68
2323 中環  9.77  0.7  0  0.7  7.16  69
5520 力泰  50  3.55  0  3.55  7.1  70
2509 全坤建  21.15  1.5  0  1.5  7.09  71
6210 慶生  42.5  3  0  3  7.06  72
5465 富驊  16.3  1.15  0  1.15  7.06  73
5283 禾聯碩  114  8  0  8  7.02  74
5410 國眾  24.2  1.7  0  1.7  7.02  75
3056 總太  42.95  3  0  3  6.98  76
5511 德昌  28.7  2  0  2  6.97  77
4420 光明  28.8  2  0  2  6.94  78
5490 同亨  28.9  2  0  2  6.92  79
3537 堡達  36.2  2.5  0  2.5  6.91  80
2904 匯僑  29  2  0  2  6.9  81
3029 零壹  43.55  3  0  3  6.89  82
6005 群益證  16  1.1  0  1.1  6.88  83
8941 關中  36.5  2.5  0  2.5  6.85  84
8089 康全電訊  29.2  2  0  2  6.85  85
6292 迅德  39.5  2.7  0  2.7  6.84  86
2385 群光  80.5  5.5  0  5.5  6.83  87
5878 台名  46.85  3.2  0  3.2  6.83  88
8916 光隆  43.9  3  0  3  6.83  89
4527 方土霖  29.3  2  0  2  6.83  90
4550 長佳  24.6  1.68  0  1.68  6.83  91
6184 大豐電  44  3  0  3  6.82  92
3028 增你強  28  1.9  0  1.9  6.79  93
8049 晶采  24.35  1.65  0  1.65  6.78  94
8112 至上  44.3  3  0  3  6.77  95
4977 眾達-KY  87.5  5.9  0  5.9  6.74  96
3617 碩天  80.2  5.4  0  5.4  6.73  97
2382 廣達  77.3  5.2  0  5.2  6.73  98
3455 由田  59.8  4  0  4  6.69  99
1102 亞泥  51.8  3.46  0  3.46  6.69  100


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2021 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | Anue鉅亨 | PR Newswire 相關新聞標題與內容之著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。