Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

加權指數當日走勢圖櫃買指數當日走勢圖
上市指數 9629.43  (-69.49 / -0.72%)
最高: 9655.70  (-43.22 / -0.45%)
最低: 9415.52  (-283.40 / -2.92%)
昨日收盤: 9698.92
連續漲跌: 連2跌
成交金額: 1285.15 億元
成交張數: 4,590,872 張
成交筆數: 1,157,638 筆
資料時間: 3/30
上櫃指數 117.47  (+0.21 / +0.18%)
最高: 117.47  (+0.21 / +0.18%)
最低: 114.66  (-2.60 / -2.22%)
昨日收盤: 117.26
連續漲跌: 首日上漲
成交金額: 252.66 億元
成交張數: 325,742 張
成交筆數: 218,576 筆
資料時間: 3/30
漲停 跌停 上漲 平盤 下跌
16 0 417 102 453
漲停 跌停 上漲 平盤 下跌
14 2 324 116 339

股 市 最 新 訊 息
ETtoday新聞雲鐵路地下化建功!建商湧入舊左營推案 房價2年拚上2字頭  (ETtoday新聞雲 03/30 17:11)
ETtoday新聞雲壽險業口袋深!近3年斥資625億 包辦北市精華地上權案  (ETtoday新聞雲 03/30 17:07)
PR Newswire中國物流資產公佈二零一九年全年業績  (PR Newswire 03/30 17:06)
PR Newswire中國平安戰略入股日本鹽野義製藥  (PR Newswire 03/30 17:05)
1432 大魯閣合併高流動性資產及短期借款公告  (公告訊息 03/30 17:01)
2885 元大金元大金控代子公司元大儲蓄銀行(韓國)公告董事及獨立董事異動  (公告訊息 03/30 16:58)
4123 晟德董事會決議股利分派  (公告訊息 03/30 16:57)
3706 神達代子公司神達數位(股)公司公告董事會推選董事長  (公告訊息 03/30 16:56)
2543 皇昌董事會決議不發放股利  (公告訊息 03/30 16:56)
5215 科嘉-KY代子公司蘇州艾普來/嘉吉/嘉財/嘉駿/東莞百景公告一年內累積處分同一有價證券達實收資本額20%  (公告訊息 03/30 16:55)
3706 神達代子公司神達數位(股)公司公告109年股東常會解除董事競業之限制  (公告訊息 03/30 16:55)
5215 科嘉-KY代子公司蘇州艾普來/嘉吉/嘉財/嘉駿/東莞百景公告一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20%  (公告訊息 03/30 16:55)
3706 神達代子公司神達數位(股)公司公告109年股東常會董監改選  (公告訊息 03/30 16:54)
2885 元大金元大金控代子公司元大儲蓄銀行(韓國)公告年度股東常會重要決議事項  (公告訊息 03/30 16:53)
3706 神達代子公司神達數位(股)公司公告109年股東常會重要決議事項  (公告訊息 03/30 16:51)
6427 弘勝光電董事會決議召開109年股東常會事宜  (公告訊息 03/30 16:51)
6141 柏承代子公司Firm Ground Investments Ltd及柏承科技(昆山)股份有限公司公告出售子公司股權事宜(補充公告)  (公告訊息 03/30 16:51)
2543 皇昌皇昌董事會決議召開109年股東常會事宜  (公告訊息 03/30 16:50)
PR Newswire中信資本收購公司宣布股票持有人可交易普通股和認股權證  (PR Newswire 03/30 16:50)
4529 淳紳淳紳109年02月份自結合併財務報表之流動比率、速動比率及負債比率相關資訊。  (公告訊息 03/30 16:49)
2043 福光福光股東常會召開事宜  (公告訊息 03/30 16:48)
4304 勝昱勝昱法人董事辭任董事二席(原為四席)  (公告訊息 03/30 16:47)
6431 光麗-KY光麗-KY取得主管機關核准108年度財務報告延期公告  (公告訊息 03/30 16:47)
ETtoday新聞雲金融股王上海商銀通過 現金股利2.05元 現金殖利率達5.18%  (ETtoday新聞雲 03/30 16:46)
2885 元大金元大金控代子公司元大儲蓄銀行(韓國)公告股東常會召開事宜  (公告訊息 03/30 16:45)
3711 日月光投控日月光投控董事會決議通過發行一○九年度無擔保普通公司債  (公告訊息 03/30 16:45)
6176 瑞儀代子公司瑞儀光電(蘇州)有限公司公告處分理財產品  (公告訊息 03/30 16:45)
3543 州巧州巧股票初次上巿前現金增資發行新股承銷價格  (公告訊息 03/30 16:45)
3711 日月光投控日月光投控董事會決議辦理現金增資相關事宜  (公告訊息 03/30 16:44)
3711 日月光投控董事會決議108年度股利分派  (公告訊息 03/30 16:44)
3711 日月光投控日月光投控109年3月30日董事會重大決議事項  (公告訊息 03/30 16:44)
3711 日月光投控日月光投控董事會決議召開一○九年股東常會  (公告訊息 03/30 16:43)
ETtoday新聞雲客製化自己的翻白眼Memoji!全新iOS13.4六大更新重點搶先看  (ETtoday新聞雲 03/30 16:43)
ETtoday新聞雲鴻海連6年賺逾8元 去年EPS 8.32元  (ETtoday新聞雲 03/30 16:43)
6641 基士德-KY基士德-KY董事會決議第一次買回庫藏股事宜  (公告訊息 03/30 16:42)
4529 淳紳更正108年度財務報告公告之合併財務報告-意見種類  (公告訊息 03/30 16:42)
4304 勝昱代法人董事國瑞開發建設股份有限公司公告退票後之清償註記情形  (公告訊息 03/30 16:41)
6729 機光科技機光科技董事會決議召開109年股東常會相關事宜公告  (公告訊息 03/30 16:40)
4763 材料-KY材料-KY受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會  (公告訊息 03/30 16:40)
6219 富旺富旺109年2月份自結合併財務報表相關資訊  (公告訊息 03/30 16:40)
2324 仁寶董事會決議召集109年股東常會事宜  (公告訊息 03/30 16:39)
3678 聯享聯享董事會決議召開109年股東常會相關事宜  (公告訊息 03/30 16:39)
2324 仁寶董事會決議股利分派及資本公積發放現金  (公告訊息 03/30 16:39)
ETtoday新聞雲中小企業確診肺炎「須暫時關閉場所」!和泰產險推出停業賠償保險 最高賠27萬元  (ETtoday新聞雲 03/30 16:39)
ETtoday新聞雲上網買口罩免抽籤 經濟部PO文提醒:繳費期限只到今晚八點  (ETtoday新聞雲 03/30 16:38)
5603 陸海陸海董事會決議召開109年股東常會公告  (公告訊息 03/30 16:35)
5603 陸海董事會決議不分派股利  (公告訊息 03/30 16:34)
6404 通訊-KY通訊-KY合併財務報告截至109年2月份應收帳款餘額及回收情形、自結負債比、流動比、速動比及未來三個月現金收支預估  (公告訊息 03/30 16:34)
ETtoday新聞雲新台幣收盤貶值1.4分 收30.25元兌1美元  (ETtoday新聞雲 03/30 16:33)
ETtoday新聞雲FB在台再添夥伴 攜手MyGoPen為平台訊息把關  (ETtoday新聞雲 03/30 16:32)
8488 吉源-KY代子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款之規定辦理公告  (公告訊息 03/30 16:31)
4720 德淵德淵董事會決議召開109年股東常會相關事宜(更正主旨)  (公告訊息 03/30 16:30)
3492 長盛長盛董事會通過一○八年度員工酬勞及董監酬勞分配案  (公告訊息 03/30 16:29)
3570 大塚大塚代子公司歐艾堤希信息科技(上海)有限公司公告取得及處分人民幣保本型結構性存款商品  (公告訊息 03/30 16:28)
3570 大塚大塚代子公司大塚軟件貿易(東莞)有限公司公告取得及處分人民幣保本型結構性存款商品  (公告訊息 03/30 16:28)
PR Newswire中國信託聚焦資產通證 攜手Aegis突破傳統金融模式  (PR Newswire 03/30 16:28)
8115 帝聞董事會決議股利分派  (公告訊息 03/30 16:27)
2062 橋椿橋椿有價證券集中交易市場達公布注意交易資訊,故公布相關財務業務等財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解  (公告訊息 03/30 16:26)
3492 長盛長盛董事會通過一○九年股東常會召開日期  (公告訊息 03/30 16:26)
5294 鋒霖鋒霖主辦及協辦輔導推薦券商辭任  (公告訊息 03/30 16:25)
8115 帝聞帝聞董事會決議召開109年股東常會  (公告訊息 03/30 16:22)
3492 長盛長盛董事會通過一○八年合併財務報表  (公告訊息 03/30 16:22)
3056 總太總太因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。  (公告訊息 03/30 16:20)
2103 台橡代子公司TSRC(USA) Investment Corporation 公告董事異動  (公告訊息 03/30 16:20)
8115 帝聞帝聞董事會重要決議  (公告訊息 03/30 16:20)
6230 超眾更正超眾108年度擬議配發之現金股利金額  (公告訊息 03/30 16:20)
8418 捷必勝-KY109年2月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率  (公告訊息 03/30 16:19)
2480 敦陽科更正公告敦陽科董事會決議召開一○九年股東常會日期及事由  (公告訊息 03/30 16:18)
2480 敦陽科更正敦陽科108年度股利分派情形申報之提列法定盈餘公積、可分配盈餘及分配後期末未分配盈餘金額  (公告訊息 03/30 16:17)
ETtoday新聞雲謝金河:紓困觀光業除了救急發薪水 還要救基本面  (ETtoday新聞雲 03/30 16:17)
4935 茂林-KY係因茂林-KY有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。  (公告訊息 03/30 16:16)
2206 三陽工業三陽工業董事會決議召開109年度股東常會事宜  (公告訊息 03/30 16:16)
4414 如興如興取得主管機關核准108年度合併及個體財務報告延期公告。  (公告訊息 03/30 16:15)
1303 南亞南亞受邀參加美林證券舉辦之電話法人說明會  (公告訊息 03/30 16:14)
4920 尚芳國際尚芳國際董事會決議通過分派108年度董監酬勞及員工酬勞  (公告訊息 03/30 16:13)
2206 三陽工業三陽工業董事會決議108年度盈餘分派案  (公告訊息 03/30 16:10)
4920 尚芳國際尚芳國際董事會決議不分派股利  (公告訊息 03/30 16:10)
2426 鼎元大陸子公司元茂光電科技(武漢)有限公司已取得復工核准通知  (公告訊息 03/30 16:08)
5213 亞昕亞昕新北市林口區「昕樂章」室內裝修追加工程  (公告訊息 03/30 16:08)
2426 鼎元鼎元董事會決議買回庫藏股(更新第18項其他證期局所規定之事項)  (公告訊息 03/30 16:08)
2730 美麗信109年02月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率  (公告訊息 03/30 16:08)
5251 天鉞電天鉞電辦理限制員工權利新股註銷減資變更登記完成  (公告訊息 03/30 16:06)
8179 旭德補充109/2/20公告旭德取得不動產相關資料  (公告訊息 03/30 16:06)
5464 霖宏霖宏109年02月29日負債比率、流動比率、速動比率(自結數)  (公告訊息 03/30 16:05)
5521 工信更正工信108年第四季財務報告公告說明事項申報  (公告訊息 03/30 16:02)
6474 華豫寧109年02月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率  (公告訊息 03/30 16:02)
6669 緯穎緯穎受邀參加群益證券舉辦之電話會議,說明2019年營運概況  (公告訊息 03/30 16:00)
PR NewswirePreply募集1000萬美元  (PR Newswire 03/30 16:00)
1471 首利首利109年2月份自結財務報表之高流動性資產、短期借款、應付短期票券及一年內到期之長期負債等相關財務資訊  (公告訊息 03/30 15:59)
ETtoday新聞雲鄰居爺爺變禽獸!少女放學回家被騙走…一關門他「伸出淫手」得逞了  (ETtoday新聞雲 03/30 15:56)
4543 萬在董事會決議股利分派  (公告訊息 03/30 15:52)
4543 萬在萬在董事會決議召開109年股東常會(新增議案)  (公告訊息 03/30 15:52)
4543 萬在董事會決議買回萬在股份  (公告訊息 03/30 15:51)
5283 禾聯碩更正禾聯碩108年度個體及合併財務報告電子書及iXBRL申報資訊,此更正對財務報告損益並無影響  (公告訊息 03/30 15:50)
1256 鮮活果汁-KY鮮活果汁-KY董事會決議股利分派  (公告訊息 03/30 15:50)
4119 旭富係因旭富有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準, 故公布相關財務業務資訊  (公告訊息 03/30 15:50)
6419 京晨科京晨科董事會決議召開109年股東常會相關事宜  (公告訊息 03/30 15:49)
4920 尚芳國際召開尚芳國際109年股東常會  (公告訊息 03/30 15:47)
5871 中租-KY中租控股代子公司中租迪和股份有限公司公告民國108年度盈餘分配案  (公告訊息 03/30 15:47)
5871 中租-KY中租控股代子公司合迪股份有限公司公告民國108年度盈餘分配案  (公告訊息 03/30 15:46)

三 大 法 人 買 賣 超 情 況  (單位: 億)
上市市場三大法人買賣超日統計圖上櫃市場三大法人買賣超日統計圖
上市
(3/30)
買進賣出買賣超 連買賣
日數
連買賣
金額
外資 359.61 408.12 -48.50 買→2賣 -145.68
投信 13.31 14.81 -1.50 連4買→賣 -1.50
自營商 56.21 82.55 -26.34 連9賣 -254.21
合計 429.13 505.48 -76.35 買→2賣 -205.01
上櫃
(3/30)
買進賣出買賣超 連買賣
日數
連買賣
金額
外資 40.10 38.07 +2.03 賣→買 +2.03
投信 2.82 7.66 -4.84 連3買→2賣 -5.21
自營商 3.31 2.82 +0.49 賣→買 +0.49
合計 46.23 48.55 -2.32 買→2賣 -21.10

資 券 變 化
上市市場近一年資券餘額日統計圖上櫃市場近一年資券餘額日統計圖
  上市 (3/27) 上櫃 (3/27)
融資
(億)
今日餘額 增減 增減率 今日餘額 增減 增減率
905.97 +5.27 +0.58% 312.81 +0.09 +0.03%
  連增連減:  連2減→增   連增連減:  減→連2增
融券
(張)
今日餘額 增減 增減率 今日餘額 增減 增減率
543,128 +30,379 +5.92% 43,932 +466 +1.07%
  連增連減:  連增6日   連增連減:  連4減→連3增

現 股 當 沖
上市市場近一年現股當沖日統計圖上櫃市場近一年現股當沖日統計圖
  上市 (3/27)成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元) 1,295,622張 563.8億 564.02億 +2,280萬
當沖率 22.66% 31.03% 31.04%  
  上櫃 (3/27)成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元) 147,782張 153.6億 153.51億 -899.4萬
當沖率 21.06% 38.44% 38.42%  
  最近瀏覽過的個股    資料日期: 03/30
股票名稱 股價 漲跌 (%) 量(張)
  尚無瀏覽紀錄

  成交價排行前100名  資料日期: 03/30
股票名稱 股價 漲跌 (%) 量(張) 排名
3008 大立光  3785  -85  -2.2  803  1
5274 信驊  1095  0  0  395  2
6415 矽力-KY  989  -16  -1.6  142  3
5269 祥碩  802  +22  +2.8  1620  4
6510 精測  739  +18  +2.5  732  5
6669 緯穎  674  -3  -0.4  1204  6
4966 譜瑞-KY  643  +13  +2.1  982  7
6409 旭隼  639  -16  -2.4  93  8
3293 鈊象  554  +14  +2.6  3797  9
2207 和泰車  483  +6  +1.3  1119  10
1590 亞德客-KY  455.5  +12.5  +2.8  2138  11
5904 寶雅  440  +6.5  +1.5  162  12
3406 玉晶光  403.5  -6.5  -1.6  12439  13
8454 富邦媒  364.5  +8.5  +2.4  205  14
6488 環球晶  344  0  0  3780  15
2454 聯發科  336.5  -3.5  -1  11164  16
1565 精華  305  -6  -1.9  151  17
2059 川湖  292.5  +1.5  +0.5  319  18
3533 嘉澤  280  +8  +2.9  823  19
2327 國巨  278  -2.5  -0.9  9850  20
2912 統一超  277  -1  -0.4  1427  21
2330 台積電  267.5  -5.5  -2  53404  22
6121 新普  267.5  -3  -1.1  892  23
3152 璟德  264  +1  +0.4  552  24
3105 穩懋  260.5  +6  +2.4  8023  25
3081 聯亞  259.5  +2.5  +1  574  26
6561 是方  258.5  +7.5  +3  473  27
3563 牧德  251  -10  -3.8  1936  28
8299 群聯  248.5  -4.5  -1.8  3254  29
1476 儒鴻  248  -2.5  -1  994  30
2395 研華  246  -6  -2.4  827  31
6538 倉和  245.5  -6.5  -2.6  3519  32
2227 裕日車  236.5  +5  +2.2  264  33
6230 超眾  225  +8.5  +3.9  2524  34
3529 力旺  224.5  -3  -1.3  699  35
8341 日友  223.5  +4.5  +2  207  36
4947 昂寶-KY  222  +1.5  +0.7  148  37
6643 M31  214.5  +0.5  +0.2  201  38
5903 全家  207  -1  -0.5  23  39
3661 世芯-KY  200  +3.5  +1.8  5359  40
2379 瑞昱  199  -2  -1  4309  41
3131 弘塑  196.5  +1.5  +0.8  1367  42
2049 上銀  195  -3.5  -1.8  5044  43
5287 數字  195  +8  +4.3  38  44
1264 德麥  194  -2  -1  40  45
1707 葡萄王  193.5  +3.5  +1.8  613  46
6803 崑鼎  193.5  -0.5  -0.3  84  47
2357 華碩  193  +1  +0.5  2619  48
2474 可成  191.5  +0.5  +0.3  3704  49
2729 瓦城  189  -2  -1  29  50
3443 創意  187  +7  +3.9  1032  51
8464 億豐  184.5  -9.5  -4.9  1174  52
8436 大江  180.5  +1.5  +0.8  1643  53
3653 健策  176.5  +4  +2.3  5828  54
1256 鮮活果汁-KY  176  -4  -2.2  83  55
5536 聖暉  174  -1  -0.6  209  56
3034 聯詠  173.5  +1.5  +0.9  3574  57
4137 麗豐-KY  172.5  +3.5  +2.1  490  58
3611 鼎翰  171  -1  -0.6  50  59
4736 泰博  164  +2  +1.2  2154  60
6569 醫揚  163  +1  +0.6  23  61
2404 漢唐  162.5  +1  +0.6  1199  62
2492 華新科  162  +1.5  +0.9  13522  63
3665 貿聯-KY  160  +9  +6  3177  64
8437 大地-KY  160  -4.5  -2.7  96  65
2345 智邦  158  +1.5  +1  4445  66
8155 博智  156.5  +10.5  +7.2  5278  67
6670 復盛應用  155.5  -1.5  -1  632  68
6146 耕興  155  -2  -1.3  118  69
6462 神盾  150.5  +3  +2  2656  70
6452 康友-KY  147.5  +0.5  +0.3  905  71
6414 樺漢  146.5  -2  -1.4  767  72
5289 宜鼎  144.5  -2  -1.4  1373  73
6683 雍智科技  143.5  +1.5  +1.1  334  74
3130 一零四  139  +0.5  +0.4  7  75
3227 原相  139  +1.5  +1.1  9309  76
8422 可寧衛  138.5  -0.5  -0.4  325  77
9921 巨大  138.5  -7  -4.8  935  78
6504 南六  138  +2.5  +1.8  624  79
8070 長華  137  -2.5  -1.8  122  80
8406 金可-KY  136.5  -1  -0.7  251  81
4119 旭富  136  +4  +3  10987  82
8083 瑞穎  136  +0.5  +0.4  24  83
9910 豐泰  135.5  -2  -1.4  951  84
8462 柏文  135  -0.5  -0.4  122  85
6213 聯茂  132.5  +2.5  +1.9  4588  86
6472 保瑞  132  +2  +1.5  372  87
6613 朋億  132  -0.5  -0.4  19  88
1537 廣隆  131  -1  -0.8  122  89
3680 家登  130.5  +1.5  +1.2  3269  90
3532 台勝科  129  +2  +1.6  1931  91
3324 雙鴻  127  +4  +3.2  6415  92
2439 美律  124.5  +3  +2.5  2539  93
6679 鈺太  123.5  -1  -0.8  2528  94
2360 致茂  122  +1.5  +1.2  1038  95
4439 冠星-KY  122  -1.5  -1.2  83  96
3023 信邦  120.5  +3.5  +3  1401  97
6238 勝麗  120  -2  -1.6  772  98
2308 台達電  119.5  +1.5  +1.3  4759  99
4968 立積  119.5  +6  +5.3  4363  100

  三大法人連買日數排行前100名  日期: 03/30
股票名稱 股價 漲跌 (%) 連買
日數
連買
張數
排名
2915 潤泰全  68.2  +0.4  +0.6  13  +10276  1
6111 大宇資  49  0  0  13  +479  2
6166 凌華  68.7  +1.2  +1.8  12  +4943  3
3504 揚明光  43.2  -0.4  -0.9  12  +1272  4
8415 大國鋼  26.9  0  0  11  +1100  5
4550 長佳  22.05  -0.05  -0.2  11  +328  6
5349 先豐  15.8  -0.2  -1.2  10  +1722  7
4114 健喬  18.7  +0.4  +2.2  10  +1267  8
3588 通嘉  23.65  +0.35  +1.5  9  +318  9
2375 凱美  29.6  -0.05  -0.2  8  +4033  10
2031 新光鋼  21.25  +0.45  +2.2  8  +2385  11
2485 兆赫  12.95  0  0  8  +1040  12
1808 潤隆  54.6  +0.1  +0.2  8  +916  13
4173 久裕  17.45  0  0  8  +324  14
6292 迅德  35.45  +0.05  +0.1  8  +174  15
3508 位速  14  -0.6  -4.1  8  +154  16
6527 明達醫  44.8  +0.55  +1.2  8  +75  17
1599 宏佳騰  26.3  -0.55  -2  8  +69  18
3035 智原  36.7  +0.5  +1.4  7  +3102  19
5215 科嘉-KY  56.7  +1.9  +3.5  7  +1287  20
2538 基泰  8.83  -0.01  -0.1  7  +551  21
4552 力達-KY  27.65  -0.6  -2.1  7  +550  22
1734 杏輝  16.7  +0.25  +1.5  7  +435  23
4164 承業醫  32.65  +1.1  +3.5  7  +407  24
6161 捷波  15  +0.3  +2  7  +272  25
2702 華園  11.05  -0.25  -2.2  7  +239  26
8066 來思達  62.3  +2.3  +3.8  7  +134  27
4933 友輝  18.2  -0.1  -0.6  7  +87  28
1813 寶利徠  19.3  +0.05  +0.3  7  +80  29
6114 久威  19.7  -0.4  -2  7  +74  30
2887 台新金  11.8  -0.05  -0.4  6  +30925  31
6505 台塑化  80.6  +0.6  +0.8  6  +5782  32
3653 健策  176.5  +4  +2.3  6  +1696  33
6288 聯嘉  15.1  +0.1  +0.7  6  +1265  34
5305 敦南  39.75  -0.05  -0.1  6  +1076  35
2204 中華  25.6  -0.3  -1.2  6  +795  36
1503 士電  39.65  +0.05  +0.1  6  +497  37
4120 友華  38.5  -0.6  -1.5  6  +31  38
2324 仁寶  17.3  -0.1  -0.6  5  +21995  39
1314 中石化  7.14  -0.04  -0.6  5  +13577  40
2323 中環  6.63  +0.1  +1.5  5  +10998  41
1718 中纖  5.21  -0.05  -1  5  +3911  42
2338 光罩  24.7  +0.5  +2.1  5  +3347  43
3016 嘉晶  49.2  +2.1  +4.5  5  +2429  44
2105 正新  31.15  +0.15  +0.5  5  +2342  45
6251 定穎  14.7  +0.05  +0.3  5  +2097  46
2360 致茂  122  +1.5  +1.2  5  +1953  47
3006 晶豪科  28.15  +0.5  +1.8  5  +1230  48
6670 復盛應用  155.5  -1.5  -1  5  +1129  49
6285 啟碁  51  -0.3  -0.6  5  +1122  50
5609 中菲行  22.2  +0.1  +0.4  5  +803  51
6120 達運  9.17  -0.08  -0.9  5  +793  52
5512 力麒  7.87  +0.05  +0.6  5  +648  53
5531 鄉林  8.12  0  0  5  +476  54
6180 橘子  45.85  +1.35  +3  5  +466  55
4532 瑞智  14.55  -0.25  -1.7  5  +309  56
6226 光鼎  6.47  +0.04  +0.6  5  +246  57
2527 宏璟  17.2  0  0  5  +199  58
5481 新華  11.7  +0.3  +2.6  5  +174  59
4108 懷特  12.05  +0.1  +0.8  5  +173  60
4979 華星光  11.15  -0.2  -1.8  5  +160  61
5525 順天  18.7  -0.3  -1.6  5  +133  62
3441 聯一光  21.2  +0.4  +1.9  5  +103  63
4989 榮科  13.9  +0.3  +2.2  5  +82  64
4111 濟生  24.25  +0.5  +2.1  5  +75  65
1568 倉佑  13.2  -0.4  -2.9  5  +60  66
3032 偉訓  23.8  +0.25  +1.1  5  +37  67
1524 耿鼎  8.6  -0.05  -0.6  5  +28  68
4152 台微體  59.7  +0.2  +0.3  5  +25  69
8046 南電  52.4  +2  +4  4  +10437  70
2882 國泰金  35.8  0  0  4  +10012  71
2867 三商壽  8.16  -0.06  -0.7  4  +2493  72
2332 友訊  10.95  +0.65  +6.3  4  +2379  73
6456 GIS-KY  78.5  +0.2  +0.3  4  +2187  74
2606 裕民  25.5  -0.05  -0.2  4  +1107  75
9914 美利達  113  -3  -2.6  4  +856  76
6679 鈺太  123.5  -1  -0.8  4  +783  77
2328 廣宇  16.2  +0.05  +0.3  4  +776  78
9907 統一實  8  -0.16  -2  4  +768  79
3033 威健  12.95  -0.25  -1.9  4  +708  80
1308 亞聚  13.95  +0.3  +2.2  4  +622  81
6561 是方  258.5  +7.5  +3  4  +243  82
1810 和成  6.1  +0.02  +0.3  4  +239  83
9917 中保科  81.8  0  0  4  +212  84
2908 特力  18.4  +0.15  +0.8  4  +196  85
1442 名軒  14.5  -0.4  -2.7  4  +152  86
9905 大華  19.45  -0.1  -0.5  4  +132  87
4155 訊映  26.15  +0.65  +2.6  4  +128  88
3013 晟銘電  11.1  0  0  4  +90  89
4909 新復興  12.1  +0.25  +2.1  4  +82  90
9930 中聯資源  41  -0.1  -0.2  4  +82  91
3205 佰研  29.75  +0.45  +1.5  4  +75  92
3169 亞信  27.7  0  0  4  +74  93
1232 大統益  106.5  -0.5  -0.5  4  +64  94
2477 美隆電  20  +0.05  +0.2  4  +63  95
2939 凱羿-KY  98.6  +3  +3.1  4  +49  96
6126 信音  12.25  +0.1  +0.8  4  +44  97
2423 固緯  21.35  +0.1  +0.5  4  +44  98
8367 建新國際  20.25  -0.3  -1.5  4  +30  99
4924 欣厚-KY  5.5  -0.19  -3.3  4  +29  100

  2020年 合計股利 前100名
股票名稱 股價 現金
股利
股票
股利
合計
股利
現金
殖利
率%
排名
6488 環球晶  344  25  0  25  7.27  1
3293 鈊象  554  25  0  25  4.51  2
6409 旭隼  639  23.2  0.5  23.7  3.63  3
6669 緯穎  674  23  0  23  3.41  4
5274 信驊  1095  22  0  22  2.01  5
1565 精華  305  18  0  18  5.9  6
5904 寶雅  440  17.1  0  17.1  3.89  7
4966 譜瑞-KY  643  15.23  0  15.23  2.37  8
5536 聖暉  174  15  0  15  8.62  9
2327 國巨  278  15  0  15  5.4  10
6121 新普  267.5  14.5  0  14.5  5.42  11
2357 華碩  193  14  0  14  7.25  12
2207 和泰車  483  14  0  14  2.9  13
2404 漢唐  162.5  13  0  13  8  14
4137 麗豐-KY  172.5  13  0  13  7.54  15
8299 群聯  248.5  13  0  13  5.23  16
5287 數字  195  12.8  0  12.8  6.56  17
5269 祥碩  802  12  0  12  1.5  18
1264 德麥  194  11  0  11  5.67  19
1476 儒鴻  248  11  0  11  4.44  20
6803 崑鼎  193.5  10.83  0  10.83  5.6  21
3563 牧德  251  10.5  0  10.5  4.18  22
3533 嘉澤  280  10.5  0  10.5  3.75  23
6523 達爾膚  49.2  10  0  10  20.3  24
1537 廣隆  131  10  0  10  7.63  25
6613 朋億  132  10  0  10  7.58  26
8422 可寧衛  138.5  10  0  10  7.22  27
3611 鼎翰  171  10  0  10  5.85  28
8464 億豐  184.5  10  0  10  5.42  29
6510 精測  739  10  0  10  1.35  30
8083 瑞穎  136  9  0  9  6.62  31
6462 神盾  150.5  9  0  9  5.98  32
3665 貿聯-KY  160  9  0  9  5.62  33
2912 統一超  277  9  0  9  3.25  34
1558 伸興  117.5  8.8  0  8.8  7.49  35
2395 研華  246  7.8  1  8.8  3.17  36
3130 一零四  139  8.62  0  8.62  6.2  37
2732 六角  118.5  8.5  0  8.5  7.17  38
8070 長華  137  8.5  0  8.5  6.2  39
6569 醫揚  163  6  2.5  8.5  3.68  40
3152 璟德  264  8.43  0  8.43  3.19  41
5283 禾聯碩  88.2  8  0  8  9.07  42
6294 智基  94.5  8  0  8  8.47  43
4439 冠星-KY  122  8  0  8  6.56  44
6670 復盛應用  155.5  8  0  8  5.14  45
3131 弘塑  196.5  8  0  8  4.07  46
8341 日友  223.5  8  0  8  3.58  47
6561 是方  258.5  8  0  8  3.09  48
2059 川湖  292.5  8  0  8  2.74  49
2439 美律  124.5  7.71  0  7.71  6.19  50
5289 宜鼎  144.5  7.5  0.2  7.7  5.19  51
2548 華固  81.9  7.5  0  7.5  9.16  52
8081 致新  101.5  7.5  0  7.5  7.39  53
4438 廣越  115.5  7.5  0  7.5  6.49  54
8437 大地-KY  160  7.5  0  7.5  4.69  55
6643 M31  214.5  7.5  0  7.5  3.5  56
6415 矽力-KY  989  7.5  0  7.5  0.76  57
3026 禾伸堂  88.9  7  0  7  7.87  58
6666 羅麗芬-KY  106.5  7  0  7  6.57  59
8416 實威  109.5  7  0  7  6.39  60
2231 為升  115  6.8  0.2  7  5.91  61
4163 鐿鈦  106  5  2  7  4.72  62
4736 泰博  164  7  0  7  4.27  63
3529 力旺  224.5  7  0  7  3.12  64
3105 穩懋  260.5  7  0  7  2.69  65
2458 義隆  83  6.5  0  6.5  7.83  66
5434 崇越  89.2  6.5  0  6.5  7.29  67
8016 矽創  118  6.5  0  6.5  5.51  68
1707 葡萄王  193.5  6.5  0  6.5  3.36  69
5903 全家  207  6.5  0  6.5  3.14  70
8480 泰昇-KY  116.5  6.2  0  6.2  5.32  71
2345 智邦  158  6.2  0  6.2  3.92  72
8066 來思達  62.3  6  0  6  9.63  73
6486 互動  69.4  6  0  6  8.65  74
2373 震旦行  84.4  6  0  6  7.11  75
4536 拓凱  92.2  6  0  6  6.51  76
1788 杏昌  100  6  0  6  6  77
6568 宏觀  101  6  0  6  5.94  78
8482 商億-KY  101.5  6  0  6  5.91  79
2383 台光電  108  6  0  6  5.56  80
4766 南寶  109.5  6  0  6  5.48  81
9910 豐泰  135.5  4  2  6  2.95  82
5278 尚凡  102  5.95  0  5.95  5.83  83
3526 凡甲  75.7  5.91  0  5.91  7.81  84
2385 群光  76.4  5.9  0  5.9  7.72  85
4119 旭富  136  5.8  0  5.8  4.26  86
5263 智崴  96.3  5.6  0  5.6  5.82  87
5604 中連貨  43.45  5.55  0  5.55  12.8  88
3541 西柏  67.9  5  0.5  5.5  7.36  89
5299 杰力  77.8  5.5  0  5.5  7.07  90
9802 鈺齊-KY  84.4  5.5  0  5.5  6.52  91
3570 大塚  84.4  5.5  0  5.5  6.52  92
5288 豐祥-KY  85.4  5.5  0  5.5  6.44  93
2752 豆府  92.5  5.2  0.3  5.5  5.62  94
3617 碩天  74  5.35  0  5.35  7.23  95
6277 宏正  78.2  5.3  0  5.3  6.78  96
3023 信邦  120.5  5.3  0  5.3  4.4  97
1439 中和  29.3  5  0  5  17.1  98
1341 富林-KY  58  5  0  5  8.62  99
4557 永新-KY  59.6  5  0  5  8.39  100

  2020年 現金殖利率 前100名
股票名稱 股價 現金
股利
股票
股利
合計
股利
現金
殖利
率%
排名
6523 達爾膚  49.2  10  0  10  20.3  1
1439 中和  29.3  5  0  5  17.1  2
00837B 永豐15年金融債  32.9  4.74  0  4.74  14.4  3
5604 中連貨  43.45  5.55  0  5.55  12.8  4
6197 佳必琪  27.3  3  0  3  11  5
1465 偉全  13.7  1.5  0  1.5  10.9  6
1611 中電  11.05  1.2  0  1.2  10.9  7
6596 寬宏藝術  42.5  4.5  0  4.5  10.6  8
2527 宏璟  17.2  1.8  0  1.8  10.5  9
3056 總太  28.85  3  0  3  10.4  10
2923 鼎固-KY  21.5  2.23  0  2.23  10.4  11
8924 大田  37.1  3.8  0  3.8  10.2  12
8049 晶采  17.6  1.8  0  1.8  10.2  13
2467 志聖  25.15  2.5  0  2.5  9.94  14
3441 聯一光  21.2  2.1  0  2.1  9.91  15
3213 茂訊  42.5  4.2  0  4.2  9.88  16
6292 迅德  35.45  3.5  0  3.5  9.87  17
8066 來思達  62.3  6  0  6  9.63  18
2348 海悅  47.5  4.5  0  4.5  9.47  19
2493 揚博  26.4  2.5  0  2.5  9.47  20
6112 聚碩  32.2  3  0  3  9.32  21
5465 富驊  10.75  1  0  1  9.3  22
4995 晶達  39.95  3.7  0  3.7  9.26  23
2548 華固  81.9  7.5  0  7.5  9.16  24
6270 倍微  14.25  1.3  0  1.3  9.12  25
6616 特昇-KY  24.15  2.2  0  2.2  9.11  26
5283 禾聯碩  88.2  8  0  8  9.07  27
8112 至上  29.9  2.7  0  2.7  9.03  28
1336 台翰  13.3  1.2  0  1.2  9.02  29
00701 國泰股利精選30  18.43  1.66  0  1.66  9.01  30
6266 泰詠  17.6  1.58  0  1.58  8.98  31
2488 漢平  25.8  2.3  0  2.3  8.91  32
4942 嘉彰  28.1  2.5  0  2.5  8.9  33
3171 新洲  13.5  1.2  0  1.2  8.89  34
6671 三能-KY  33.8  3  0  3  8.88  35
2546 根基  34.1  3  0  3  8.8  36
1604 聲寶  17.1  1.5  0  1.5  8.77  37
5353 台林  15.45  1.35  0  1.35  8.74  38
6005 群益證  9.21  0.8  0  0.8  8.69  39
5410 國眾  17.3  1.5  0  1.5  8.67  40
6486 互動  69.4  6  0  6  8.65  41
8928 鉅明  23.15  2  0  2  8.64  42
3580 友威科  19.7  1.7  0  1.7  8.63  43
5536 聖暉  174  15  0  15  8.62  44
1341 富林-KY  58  5  0  5  8.62  45
6128 上福  27.85  2.4  0  2.4  8.62  46
8048 德勝  29.3  2.5  0  2.5  8.53  47
6294 智基  94.5  8  0  8  8.47  48
4581 光隆精密-KY  35.45  3  0  3  8.46  49
6248 沛波  26  2.2  0  2.2  8.46  50
8424 惠普  47.35  4  0  4  8.45  51
3014 聯陽  39.25  3.3  0  3.3  8.41  52
3032 偉訓  23.8  2  0  2  8.4  53
5443 均豪  17.85  1.5  0  1.5  8.4  54
4557 永新-KY  59.6  5  0  5  8.39  55
2464 盟立  29.8  2.5  0  2.5  8.39  56
3231 緯創  23.85  2  0  2  8.39  57
3090 日電貿  41.8  3.5  0  3.5  8.37  58
3531 先益  21.5  1.8  0  1.8  8.37  59
2480 敦陽科  53.2  4.45  0  4.45  8.36  60
6577 勁豐  60  5  0  5  8.33  61
3567 逸昌  20.45  1.7  0  1.7  8.31  62
8383 千附  30.15  2.5  0  2.5  8.29  63
6108 競國  19.3  1.6  0  1.6  8.29  64
6136 富爾特  17  1.4  0  1.4  8.24  65
3206 志豐  24.3  2  0  2  8.23  66
4564 元翎  26.75  2.2  0  2.2  8.22  67
1434 福懋  30.6  2.5  0  2.5  8.17  68
8064 東捷  12.25  1  0  1  8.16  69
8942 森鉅  49.1  4  0  4  8.15  70
3036 文曄  34.1  2.78  0  2.78  8.14  71
6664 群翊  51.7  4.2  0  4.2  8.12  72
8088 品安  25.6  2.08  0  2.08  8.12  73
2459 敦吉  37  3  0  3  8.11  74
9943 好樂迪  54.3  4.4  0  4.4  8.1  75
4999 鑫禾  30.85  2.5  0  2.5  8.1  76
1608 華榮  8.15  0.66  0  0.66  8.1  77
8342 益張  43.45  3.5  0  3.5  8.06  78
2904 匯僑  20.5  1.65  0  1.65  8.05  79
1315 達新  45.5  3.65  0  3.65  8.02  80
3556 禾瑞亞  41.15  3.3  0  3.3  8.02  81
3015 全漢  18.7  1.5  0  1.5  8.02  82
2404 漢唐  162.5  13  0  13  8  83
2477 美隆電  20  1.6  0  1.6  8  84
3211 順達  62.6  5  0  5  7.99  85
8069 元太  25.1  2  0  2  7.97  86
5511 德昌  27.75  2.2  0  2.2  7.93  87
2433 互盛電  48.05  3.8  0  3.8  7.91  88
3303 岱稜  20.95  1.65  0  1.65  7.88  89
3026 禾伸堂  88.9  7  0  7  7.87  90
6201 亞弘電  31.8  2.5  0  2.5  7.86  91
6641 基士德-KY  57.4  4.5  0  4.5  7.84  92
3088 艾訊  51  4  0  4  7.84  93
6189 豐藝  29.1  2.28  0  2.28  7.84  94
6216 居易  24.15  1.89  0  1.89  7.84  95
2458 義隆  83  6.5  0  6.5  7.83  96
6640 均華  38.3  3  0  3  7.83  97
5015 華祺  30.65  2.4  0  2.4  7.83  98
3526 凡甲  75.7  5.91  0  5.91  7.81  99
2471 資通  18.25  1.42  0  1.42  7.81  100


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | PR Newswire 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。