Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入

1733 五鼎資料日期: 10/19
成交價 昨收 漲跌價 漲跌幅 振幅 開盤 最高 最低
22.9 22.9 0 0% 0.44% 22.95 22.95 22.85
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PBR PER PEG
62141.2 萬 60 1 張/筆 22.89 元 1.34 20.27 2.13
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
71161.5 萬 61 1.2 張/筆 22.87 元 +0.1 (+0.44%)

連漲連跌: 首日平盤  ( 0元 / 0%)        
財報評分: 最新51分 / 平均61分        上市指數: 16900.67 (195.21 / +1.17%)

 * 自2013年1月實施IFRSs後, 各項產品之單月營收已改為各公司自願申報, 若有無資料之情形, 即為該公司無申報產品營收, 請使用人多加留意。

1733 五鼎 產品及業務月營收狀況趨勢圖

顯示範圍:         
月別 當月股價 項目 產品/業務 單月營收 累計營收
開盤 收盤 最高 最低 漲跌
(元)
漲跌
(%)
營收
(億)
佔比
(%)
月增
(%)
年增
(%)
營收
(億)
佔比
(%)
年增
(%)
2021/09 22.8 23.1 23.4 22.55 +0.3 +1.32 無申報資料       
2021/08 23.95 22.8 24.8 22.5 -1.15 -4.8 無申報資料       
2021/07 24.2 23.95 24.3 23.55 -0.3 -1.24 無申報資料       
2021/06 23.9 24.25 24.95 23.85 +0.35 +1.46 無申報資料       
2021/05 26 23.9 26.9 22.55 -1.85 -7.18 無申報資料       
2021/04 24.05 25.75 25.9 23.9 +1.7 +7.07 無申報資料       
2021/03 23.3 24.05 24.3 22.85 +0.8 +3.44 無申報資料       
2021/02 21.9 23.25 23.75 21.75 +1.2 +5.44 無申報資料       
2021/01 24 22.05 24 21.65 -1.65 -6.96 無申報資料       
2020/12 25.3 23.7 25.4 23.7 -1.65 -6.51 無申報資料       
2020/11 24.1 25.35 25.55 24 +1.4 +5.85 無申報資料       
2020/10 25.45 23.95 25.5 23.75 -1.55 -6.08 無申報資料       
2020/09 26.4 25.5 26.4 24 -0.9 -3.41 無申報資料       
2020/08 26.95 26.4 29.65 26 -0.25 -0.94 無申報資料       
2020/07 26.6 26.65 30.75 25.05 +0.25 +0.95 無申報資料       
月別 當月股價 項目 產品/業務 單月營收 累計營收
開盤 收盤 最高 最低 漲跌
(元)
漲跌
(%)
營收
(億)
佔比
(%)
月增
(%)
年增
(%)
營收
(億)
佔比
(%)
年增
(%)
2020/06 24.9 27.5 29.1 24.2 +2.9 +11.79 無申報資料       
2020/05 23.45 24.6 27 22.55 +1.15 +4.9 無申報資料       
2020/04 21 23.45 23.8 20.75 +2.25 +10.61 無申報資料       
2020/03 24.45 21.2 27.2 17.3 -3.35 -13.65 無申報資料       
2020/02 25.45 24.55 26.05 23.85 -1.2 -4.66 無申報資料       
2020/01 28.5 25.75 28.55 25.6 -2.6 -9.17 無申報資料       
2019/12 27.7 28.35 29.7 27.45 +0.65 +2.35 無申報資料       
2019/11 27.65 27.7 29.05 27 +0.15 +0.54 無申報資料       
2019/10 27.1 27.55 28.1 27 +0.45 +1.66 無申報資料       
2019/09 27.35 27.1 28.15 26.95 -0.15 -0.55 無申報資料       
2019/08 29.9 27.25 29.9 26.8 -2.65 -8.86 無申報資料       
2019/07 30.65 29.9 33.8 29.8 -0.5 -1.64 無申報資料       
2019/06 33.5 31.25 33.8 30.9 -2.25 -6.72 無申報資料       
2019/05 31.4 33.5 34.75 30.9 +2.2 +7.03 無申報資料       
2019/04 33.9 31.3 34.8 30.8 -2.6 -7.67 無申報資料       
月別 當月股價 項目 產品/業務 單月營收 累計營收
開盤 收盤 最高 最低 漲跌
(元)
漲跌
(%)
營收
(億)
佔比
(%)
月增
(%)
年增
(%)
營收
(億)
佔比
(%)
年增
(%)
2019/03 37.2 33.9 38 33.45 -3.1 -8.38 (1) 測試片 1.08 58.8 +29.3 +5.38 3.33 63.4 +10
(2) 測試儀 0.369 20.1 +32.8 +121 1.03 19.6 +10.9
其他 其他 0.411 22.4 +38.5 -1.27 1.1 20.9 -5.11
銷貨退回及折讓 0.0256 -1.4 -41.3 -80.6 0.202 -3.85 -41.4
合計 業務營收淨額 1.83 100 +34.2 +24.3 5.25 100 +10.2
2019/02 31.2 37 38.8 31 +6 +19.35 (1) 測試片 0.834 61.1 -41.1 +0.18 2.25 65.8 +12.4
(2) 測試儀 0.278 20.3 -27 -29.5 0.658 19.3 -13.3
其他 其他 0.297 21.7 -24.2 -19.2 0.688 20.1 -7.26
銷貨退回及折讓 0.0437 -3.2 -67.2 +140.9 0.177 -5.17 -17.2
合計 業務營收淨額 1.36 100 -33.6 -13.4 3.42 100 +3.95
2019/01 30.1 31 31.95 29.45 +1.3 +4.38 (1) 測試片 1.41 68.9 +37.6 +21.1 1.41 68.9 +21.1
(2) 測試儀 0.38 18.5 +50.6 +4.3 0.38 18.5 +4.3
其他 其他 0.392 19.1 -0.03 +4.45 0.392 19.1 +4.45
銷貨退回及折讓 0.133 -6.48 +44.5 -31.8 0.133 -6.48 -31.8
合計 業務營收淨額 2.05 100 +29.9 +19.9 2.05 100 +19.9
月別 當月股價 項目 產品/業務 單月營收 累計營收
開盤 收盤 最高 最低 漲跌
(元)
漲跌
(%)
營收
(億)
佔比
(%)
月增
(%)
年增
(%)
營收
(億)
佔比
(%)
年增
(%)
2018/12 28.7 29.7 32.8 27.5 +1.35 +4.76 (1) 測試片 1.03 65.1 -7.88 +30 12.64 61.9 +20.8
(2) 測試儀 0.253 16 -35.7 +44.4 4.23 20.7 +50.2
其他 其他 0.392 24.8 -3.46 -49 4.75 23.2 -4.36
銷貨退回及折讓 0.0921 -5.83 -13.4 -45.9 1.19 -5.8 +301.2
合計 業務營收淨額 1.58 100 -12.6 +1.07 20.44 100 +13.8
2018/11 26.95 28.35 28.4 26.9 +1.4 +5.19 (1) 測試片 1.12 61.7 +7.31 +16.8 11.61 61.6 +20
(2) 測試儀 0.393 21.7 -7.23 +510.6 3.98 21.1 +50.6
其他 其他 0.406 22.4 +1.34 -3.61 4.36 23.1 +3.8
銷貨退回及折讓 0.106 -5.88 +96.3 +581 1.09 -5.8 +772.2
合計 業務營收淨額 1.81 100 -0.08 +26.9 18.86 100 +15
2018/10 28.8 26.95 29.5 26.5 -1.65 -5.77 (1) 測試片 1.04 57.5 -5.88 -9.31 10.5 61.6 +20.4
(2) 測試儀 0.424 23.4 -2.42 +154.6 3.59 21 +39.1
其他 其他 0.4 22.1 -2.37 -9.55 3.95 23.2 +4.63
銷貨退回及折讓 0.0542 -2.99 -37.4 +122.6 0.987 -5.79 +799.4
合計 業務營收淨額 1.81 100 -2.84 +4.53 17.05 100 +13.9
月別 當月股價 項目 產品/業務 單月營收 累計營收
開盤 收盤 最高 最低 漲跌
(元)
漲跌
(%)
營收
(億)
佔比
(%)
月增
(%)
年增
(%)
營收
(億)
佔比
(%)
年增
(%)
2018/09 28.2 28.6 29.75 27.4 +0.5 +1.78 (1) 測試片 1.11 59.3 -0.04 +51.3 9.46 62.1 +24.9
(2) 測試儀 0.434 23.3 -20.9 +14.8 3.16 20.8 +31.1
其他 其他 0.41 22 +9.58 -7.32 3.55 23.3 +6.51
銷貨退回及折讓 0.0865 -4.64 -50.2 +550.5 0.933 -6.12 +992.2
合計 業務營收淨額 1.86 100 +0.43 +21.1 15.24 100 +15.1
2018/08 28.1 28.1 29 27.35 +0.1 +0.36 (1) 測試片 1.11 59.6 +17.3 +74.5 8.35 62.4 +22.1
(2) 測試儀 0.549 29.6 +164.1 +38.2 2.73 20.4 +34.2
其他 其他 0.374 20.2 -49.2 -14.6 3.14 23.5 +8.63
銷貨退回及折讓 0.174 -9.37 +231.2 +1647.9 0.846 -6.33 +1073.7
合計 業務營收淨額 1.86 100 +1.07 +27.1 13.37 100 +14.4
2018/07 28.9 28 29.1 27.1 -0.7 -2.44 (1) 測試片 0.943 51.4 -13.9 -12.5 7.25 62.9 +16.7
(2) 測試儀 0.208 11.3 -35.7 -25.6 2.18 18.9 +33.2
其他 其他 0.737 40.2 +296 +66.4 2.77 24 +12.8
銷貨退回及折讓 0.0525 -2.86 -44.5 +312.4 0.673 -5.84 +981.9
合計 業務營收淨額 1.84 100 +21.6 +2.7 11.52 100 +12.5
月別 當月股價 項目 產品/業務 單月營收 累計營收
開盤 收盤 最高 最低 漲跌
(元)
漲跌
(%)
營收
(億)
佔比
(%)
月增
(%)
年增
(%)
營收
(億)
佔比
(%)
年增
(%)
2018/06 29.6 28.7 30.9 28.3 -0.9 -3.04 (1) 測試片 1.09 72.5 -8.94 +30.4 6.3 65.1 +22.8
(2) 測試儀 0.323 21.4 -24.5 +16.9 1.97 20.4 +45.3
其他 其他 0.186 12.3 -45.4 -55.4 2.03 21 +0.97
銷貨退回及折讓 0.0945 -6.26 +5.18 +3412.6 0.62 -6.4 +1154.1
合計 業務營收淨額 1.51 100 -19.8 -1.42 9.68 100 +14.6
2018/05 30.2 29.6 30.9 29.35 -0.6 -1.99 (1) 測試片 1.2 63.9 +22.4 +65.4 5.21 63.7 +21.4
(2) 測試儀 0.428 22.7 +44.8 +91.6 1.65 20.2 +52.6
其他 其他 0.341 18.1 -0.92 -4.2 1.84 22.6 +15.8
銷貨退回及折讓 0.0898 -4.78 -0.87 +2581.8 0.526 -6.43 +1024.2
合計 業務營收淨額 1.88 100 +22.8 +44.4 8.17 100 +18.2
2018/04 34 30.2 34.45 29.9 -3.4 -10.12 (1) 測試片 0.982 64.2 -3.94 +1.49 4.01 63.7 +12.4
(2) 測試儀 0.295 19.3 +77.2 +152.3 1.22 19.4 +42.4
其他 其他 0.344 22.5 -17.3 +16.2 1.5 23.9 +21.5
銷貨退回及折讓 0.0906 -5.92 -31.3 +444.7 0.436 -6.93 +904
合計 業務營收淨額 1.53 100 +3.91 +12.2 6.29 100 +12.1
月別 當月股價 項目 產品/業務 單月營收 累計營收
開盤 收盤 最高 最低 漲跌
(元)
漲跌
(%)
營收
(億)
佔比
(%)
月增
(%)
年增
(%)
營收
(億)
佔比
(%)
年增
(%)
2018/03 29.8 33.6 35.35 29 +3.8 +12.75 (1) 測試片 1.02 69.4 +22.9 -11.9 3.02 63.5 +16.4
(2) 測試儀 0.167 11.3 -57.7 -36.8 0.925 19.4 +25
其他 其他 0.416 28.2 +13.3 +17.6 1.16 24.3 +23.2
銷貨退回及折讓 0.132 -8.95 +627.5 +425.5 0.345 -7.25 +1189.5
合計 業務營收淨額 1.47 100 -6.45 -15.9 4.76 100 +12
2018/02 31.6 29.8 31.7 28.6 -1.75 -5.55 (1) 測試片 0.832 52.8 -28.8 +73.4 2 60.8 +39.4
(2) 測試儀 0.394 25 +7.98 +130.6 0.758 23.1 +59.2
其他 其他 0.367 23.3 -2.01 +8.99 0.742 22.6 +26.6
銷貨退回及折讓 0.0181 -1.15 -90.7 +3454.9 0.213 -6.49 +12673.1
合計 業務營收淨額 1.58 100 -8.02 +59.6 3.29 100 +31.7
2018/01 31.9 31.55 33.7 31.45 -0.35 -1.1 (1) 測試片 1.17 68.2 +47.7 +22.3 1.17 68.2 +22.3
(2) 測試儀 0.365 21.3 +108.4 +19.3 0.365 21.3 +19.3
其他 其他 0.375 21.9 -51.2 +50.3 0.375 21.9 +50.3
銷貨退回及折讓 0.195 -11.4 +14.7 +16725.9 0.195 -11.4 +16725.9
合計 業務營收淨額 1.71 100 +9.52 +13.5 1.71 100 +13.5
月別 當月股價 項目 產品/業務 單月營收 累計營收
開盤 收盤 最高 最低 漲跌
(元)
漲跌
(%)
營收
(億)
佔比
(%)
月增
(%)
年增
(%)
營收
(億)
佔比
(%)
年增
(%)
2017/12 31.85 31.9 32.5 31.65 +0.05 +0.16 (1) 測試片 0.791 50.6 -17.2 +31.8 10.47 58.3 +14.6
(2) 測試儀 0.175 11.2 +171.8 +189.2 2.82 15.7 -5.37
其他 其他 0.768 49.1 +82.4 +45.6 4.96 27.7 -14.3
銷貨退回及折讓 0.17 -10.9 +989.7 +29742.1 0.295 -1.65 +535.9
合計 業務營收淨額 1.56 100 +9.73 +31.7 17.95 100 +0.54
2017/11 33 31.85 33.5 31.65 -1.15 -3.48 (1) 測試片 0.955 67 -16.7 +51.1 9.68 59 +13.4
(2) 測試儀 0.0644 4.52 -61.3 -70.7 2.64 16.1 -9.41
其他 其他 0.421 29.5 -4.9 -20.5 4.2 25.6 -20.3
銷貨退回及折讓 0.0156 -1.1 -35.8 +77950 0.125 -0.76 +173.2
合計 業務營收淨額 1.43 100 -17.7 +3.16 16.39 100 -1.68
2017/10 33.9 33 34 32.55 -0.5 -1.49 (1) 測試片 1.15 66.2 +57 +101.3 8.72 58.3 +10.4
(2) 測試儀 0.166 9.61 -56 -47.6 2.58 17.2 -4.41
其他 其他 0.443 25.6 +0.04 -3.21 3.78 25.2 -20.3
銷貨退回及折讓 0.0243 -1.4 +82.9 +15106.2 0.11 -0.73 +139.2
合計 業務營收淨額 1.73 100 +12.6 +28.8 14.96 100 -2.12
月別 當月股價 項目 產品/業務 單月營收 累計營收
開盤 收盤 最高 最低 漲跌
(元)
漲跌
(%)
營收
(億)
佔比
(%)
月增
(%)
年增
(%)
營收
(億)
佔比
(%)
年增
(%)
2017/09 36.1 33.5 36.15 33 -2.25 -6.29 (1) 測試片 0.731 47.5 +15.4 -4.89 7.57 57.2 +3.34
(2) 測試儀 0.378 24.6 -4.72 +39.2 2.41 18.2 +1.35
其他 其他 0.442 28.8 +0.91 +56.3 3.33 25.2 -22.1
銷貨退回及折讓 0.0133 -0.86 +33.8 -5.14 0.0854 -0.65 +86.9
合計 業務營收淨額 1.54 100 +5.43 +17.5 13.23 100 -5.1
2017/08 35 35.75 36.15 33.3 +1.05 +3.03 (1) 測試片 0.633 43.4 -41.2 -9.48 6.84 58.5 +4.3
(2) 測試儀 0.397 27.2 +42.2 +361.4 2.03 17.4 -3.53
其他 其他 0.438 30 -1.02 -0.13 2.89 24.7 -27.7
銷貨退回及折讓 0.0099 -0.68 -21.9 +380.2 0.0721 -0.62 +127.5
合計 業務營收淨額 1.46 100 -18.4 +19.3 11.69 100 -7.44
2017/07 32.95 34.7 35.1 32.55 +1.8 +5.47 (1) 測試片 1.08 60.3 +28.3 +45.5 6.21 60.7 +5.95
(2) 測試儀 0.279 15.6 +1.13 +7.14 1.64 16 -19.1
其他 其他 0.443 24.8 +6.02 -11.3 2.45 24 -31.1
銷貨退回及折讓 0.0127 -0.71 +372.9 +4611.1 0.0622 -0.61 +109.9
合計 業務營收淨額 1.79 100 +16.7 +19.1 10.24 100 -10.3
月別 當月股價 項目 產品/業務 單月營收 累計營收
開盤 收盤 最高 最低 漲跌
(元)
漲跌
(%)
營收
(億)
佔比
(%)
月增
(%)
年增
(%)
營收
(億)
佔比
(%)
年增
(%)
2017/06 33.55 32.9 34.9 32.5 -0.6 -1.79 (1) 測試片 0.84 54.8 +15.6 -7.31 5.13 60.7 +0.23
(2) 測試儀 0.276 18 +23.8 +38.3 1.36 16.1 -23
其他 其他 0.418 27.3 +17.4 -16 2.01 23.8 -34.3
銷貨退回及折讓 0.0027 -0.18 -19.7 +2590 0.0494 -0.59 +68.5
合計 業務營收淨額 1.53 100 +17.6 -4.5 8.45 100 -14.8
2017/05 39.2 33.5 39.25 33.45 -5.4 -13.88 (1) 測試片 0.727 55.8 -24.9 -25.3 4.29 62 +1.85
(2) 測試儀 0.223 17.1 +90.6 -8.86 1.08 15.6 -30.8
其他 其他 0.356 27.3 +20.1 -24.9 1.59 23 -37.9
銷貨退回及折讓 0.0034 -0.26 -79.9 -88.1 0.0468 -0.68 +59.9
合計 業務營收淨額 1.3 100 -4.58 -21.7 6.92 100 -16.7
2017/04 39.05 38.9 39.45 38.85 -0.15 -0.38 (1) 測試片 0.968 70.9 -16.6 -1.41 3.56 63.5 +10
(2) 測試儀 0.117 8.58 -55.6 -67.7 0.857 15.3 -34.9
其他 其他 0.296 21.7 -16.3 -38.3 1.24 22 -40.8
銷貨退回及折讓 0.0166 -1.22 -33.7 +4397.3 0.0434 -0.77 +4241
合計 業務營收淨額 1.36 100 -22.2 -25.2 5.61 100 -15.5
月別 當月股價 項目 產品/業務 單月營收 累計營收
開盤 收盤 最高 最低 漲跌
(元)
漲跌
(%)
營收
(億)
佔比
(%)
月增
(%)
年增
(%)
營收
(億)
佔比
(%)
年增
(%)
2017/03 40.65 39.05 41.1 39 -1.6 -3.94 (1) 測試片 1.16 66.2 +141.8 +29.4 2.6 61.1 +15
(2) 測試儀 0.264 15 +54.5 -39.4 0.74 17.4 -22.4
其他 其他 0.354 20.2 +4.98 -34.1 0.94 22.1 -41.6
銷貨退回及折讓 0.0251 -1.43 +4821.6 +4154.2 0.0268 -0.63 +4149.2
合計 業務營收淨額 1.75 100 +77.6 -6.16 4.25 100 -11.8
2017/02 40.05 40.65 41.6 39.7 +0.6 +1.5 (1) 測試片 0.48 48.6 -49.8 -25.4 1.44 57.5 +5.47
(2) 測試儀 0.171 17.3 -44.1 +3.33 0.476 19.1 -8.1
其他 其他 0.337 34.1 +35.1 -35.5 0.586 23.5 -45.3
銷貨退回及折讓 0.0005 -0.05 -56 +2450 0.0017 -0.07 +4075
合計 業務營收淨額 0.987 100 -34.6 -25.8 2.5 100 -15.4
2017/01 41.45 40.05 41.7 39.5 -1.25 -3.03 (1) 測試片 0.955 63.3 +59.1 +33.1 0.955 63.3 +33.1
(2) 測試儀 0.306 20.3 +405.2 -13.5 0.306 20.3 -13.5
其他 其他 0.249 16.5 -52.7 -54.7 0.249 16.5 -54.7
銷貨退回及折讓 0.0012 -0.08 +103.5 +5700 0.0012 -0.08 +5700
合計 業務營收淨額 1.51 100 +27.1 -6.92 1.51 100 -6.92
月別 當月股價 項目 產品/業務 單月營收 累計營收
開盤 收盤 最高 最低 漲跌
(元)
漲跌
(%)
營收
(億)
佔比
(%)
月增
(%)
年增
(%)
營收
(億)
佔比
(%)
年增
(%)
2016/12 42.5 41.3 43 40.85 -0.85 -2.02 (1) 測試片 0.6 50.6 -5.08 -13.5 9.13 51.1 +4.57
(2) 測試儀 0.0605 5.09 -72.5 -62.7 2.98 16.7 +7.4
其他 其他 0.527 44.4 -0.39 -1.33 5.79 32.5 -17.3
銷貨退回及折讓 0.0006 -0.05 +2750 -94.3 0.0465 -0.26 +24.2
合計 業務營收淨額 1.19 100 -14 -14 17.86 100 -3.35
2016/11 41.6 42.15 43.4 40.5 +0.5 +1.2 (1) 測試片 0.632 45.8 +11 -0.09 8.53 51.2 +6.14
(2) 測試儀 0.22 15.9 -30.8 -52.4 2.92 17.5 +11.8
其他 其他 0.529 38.3 +15.7 -4.89 5.27 31.6 -18.6
銷貨退回及折讓 0 0 -87.5 -99.5 0.0459 -0.28 +67.7
合計 業務營收淨額 1.38 100 +2.76 -16.2 16.67 100 -2.49


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2021 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | Anue鉅亨 | PR Newswire 相關新聞標題與內容之著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。