Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱  
  
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

8466 美吉吉-KY股價破低PBR破低資料日期: 03/21
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
60 -0.6 -0.99% 60.6 60 60.1 59.5
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
20119.9 萬 15 1.3 張/筆 59.97 元 13.32 1.74
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
1272.31 萬 12 1 張/筆 60.23 元 +0.4 (+0.66%)

連漲連跌統計: 首日下跌  ( -0.6元 / -0.99%)        
財報評分: 最新50分 / 平均55分        上市指數: 10609.55 (57.99 / +0.55%)

8466 美喆-KY 股東持股分級 資料週別: 2018W08  (02/23 統計)
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 76 6.65 6.65 0.09 0.01% 0.01%
1,000-5,000 1,494 2,750 2,756 1.84 4.16% 4.17%
5,001-10,000 167 1,355 4,111 8.11 2.05% 6.22%
10,001-15,000 49 619 4,730 12.6 0.94% 7.16%
15,001-20,000 31 572 5,302 18.5 0.87% 8.03%
20,001-30,000 42 1,123 6,425 26.7 1.7% 9.73%
30,001-40,000 15 540 6,965 36 0.82% 10.54%
40,001-50,000 16 746 7,711 46.6 1.13% 11.67%
50,001-100,000 36 2,645 10,356 73.5 4% 15.68%
100,001-200,000 16 2,365 12,722 148 3.58% 19.26%
200,001-400,000 6 1,650 14,371 275 2.5% 21.76%
400,001-600,000 11 5,853 20,224 532 8.86% 30.62%
600,001-800,000 8 5,648 25,873 706 8.55% 39.17%
800,001-1,000,000 2 1,827 27,700 914 2.77% 41.93%
1,000,001以上 4 38,359 66,059 9,590 58.07% 100%
合計 1,973 66,059 33.5 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2019 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私權政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday東森新聞雲 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。