Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱  
  
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

8466 美吉吉-KY股價破低PBR破低資料日期: 01/18
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
56 -0.4 -0.71% 56.4 56.2 56.4 56
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
26146.3 萬 7 3.7 張/筆 56.27 元 12.31 1.63
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
528.24 萬 5 1 張/筆 56.48 元 -0.2 (-0.35%)

連漲連跌統計: 連2跌  ( -0.6元 / -1.06%)        
財報評分: 最新50分 / 平均55分        上市指數: 9836.06 (46.91 / +0.48%)

8466 美喆-KY 股東持股分級 資料週別: 2017W38  (09/22 統計)
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 64 6.08 6.08 0.1 0.01% 0.01%
1,000-5,000 1,042 1,962 1,968 1.88 2.97% 2.98%
5,001-10,000 127 1,012 2,980 7.97 1.53% 4.51%
10,001-15,000 48 607 3,587 12.6 0.92% 5.43%
15,001-20,000 37 688 4,275 18.6 1.04% 6.47%
20,001-30,000 32 846 5,121 26.4 1.28% 7.75%
30,001-40,000 16 579 5,700 36.2 0.88% 8.63%
40,001-50,000 19 895 6,595 47.1 1.35% 9.98%
50,001-100,000 46 3,332 9,926 72.4 5.04% 15.03%
100,001-200,000 13 1,947 11,874 150 2.95% 17.97%
200,001-400,000 9 2,635 14,508 293 3.99% 21.96%
400,001-600,000 6 3,051 17,559 508 4.62% 26.58%
600,001-800,000 11 7,462 25,022 678 11.3% 37.88%
800,001-1,000,000 0 0 25,022 - 0% 37.88%
1,000,001以上 10 41,037 66,059 4,104 62.12% 100%
合計 1,480 66,059 44.6 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2019 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私權政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday東森新聞雲 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。