Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱  
  
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

8466 美吉吉-KY股價破低PBR破低資料日期: 11/16
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
54.1 -0.9 -1.64% 55 55.3 55.4 54.1
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
1898.41 萬 17 1.1 張/筆 54.67 元 11.89 1.57
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
633.14 萬 6 1 張/筆 55.23 元 -1 (-1.79%)

連漲連跌統計: 連2跌  ( -1.9元 / -3.39%)        
財報評分: 最新50分 / 平均55分        上市指數: 9797.09 (-29.37 / -0.3%)

8466 美喆-KY 股東持股分級 資料週別: 2017W22  (06/03 統計)
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 58 6.32 6.32 0.11 0.01% 0.01%
1,000-5,000 945 1,691 1,697 1.79 2.56% 2.57%
5,001-10,000 105 874 2,571 8.32 1.32% 3.89%
10,001-15,000 34 433 3,004 12.7 0.66% 4.55%
15,001-20,000 25 465 3,469 18.6 0.7% 5.25%
20,001-30,000 22 592 4,061 26.9 0.9% 6.15%
30,001-40,000 10 369 4,430 36.9 0.56% 6.71%
40,001-50,000 11 534 4,964 48.5 0.81% 7.51%
50,001-100,000 40 3,027 7,991 75.7 4.58% 12.1%
100,001-200,000 12 1,813 9,804 151 2.75% 14.84%
200,001-400,000 9 2,553 12,357 284 3.87% 18.71%
400,001-600,000 7 3,631 15,988 519 5.5% 24.2%
600,001-800,000 10 6,786 22,774 679 10.27% 34.47%
800,001-1,000,000 1 935 23,709 935 1.42% 35.89%
1,000,001以上 9 42,350 66,059 4,706 64.11% 100%
合計 1,298 66,059 50.9 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2018 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私權政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday東森新聞雲 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。