Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱  
  
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

8466 美吉吉-KY股價破低PBR破低資料日期: 01/18
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
56 -0.4 -0.71% 56.4 56.2 56.4 56
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
26146.3 萬 7 3.7 張/筆 56.27 元 12.31 1.63
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
528.24 萬 5 1 張/筆 56.48 元 -0.2 (-0.35%)

連漲連跌統計: 連2跌  ( -0.6元 / -1.06%)        
財報評分: 最新50分 / 平均55分        上市指數: 9836.06 (46.91 / +0.48%)

8466 美喆-KY 股東持股分級 資料週別: 2017W06  (02/10 統計)
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 45 5.84 5.84 0.13 0.01% 0.01%
1,000-5,000 1,165 2,046 2,052 1.76 3.1% 3.11%
5,001-10,000 105 871 2,922 8.29 1.32% 4.42%
10,001-15,000 39 504 3,426 12.9 0.76% 5.19%
15,001-20,000 16 298 3,724 18.6 0.45% 5.64%
20,001-30,000 26 691 4,415 26.6 1.05% 6.68%
30,001-40,000 15 548 4,963 36.5 0.83% 7.51%
40,001-50,000 10 477 5,440 47.7 0.72% 8.23%
50,001-100,000 40 3,011 8,450 75.3 4.56% 12.79%
100,001-200,000 9 1,416 9,867 157 2.14% 14.94%
200,001-400,000 9 2,229 12,096 248 3.37% 18.31%
400,001-600,000 7 3,576 15,672 511 5.41% 23.72%
600,001-800,000 11 7,430 23,102 675 11.25% 34.97%
800,001-1,000,000 1 935 24,037 935 1.42% 36.39%
1,000,001以上 11 42,022 66,059 3,820 63.61% 100%
合計 1,509 66,059 43.8 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2019 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私權政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday東森新聞雲 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。