Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱  
  
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

6494 九齊股價低PBR近低資料日期: 04/19
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
34.2 -0.65 -1.87% 34.85 35.8 35.8 34.1
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
1,2924,540 萬 846 1.5 張/筆 35.14 元 13.15 1.66
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
1,0563,681 萬 650 1.6 張/筆 34.88 元 +1.35 (+4.03%)

連漲連跌統計: 連4漲→跌  ( -0.65元 / -1.87%)        
財報評分: 最新55分 / 平均60分        上櫃指數: 143.56 (0.89 / +0.62%)

6494 九齊 股東持股分級 資料週別: 2018W11  (03/16 統計)
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 80 7.2 7.2 0.09 0.03% 0.03%
1,000-5,000 660 1,339 1,346 2.03 5.04% 5.07%
5,001-10,000 103 824 2,170 8 3.1% 8.17%
10,001-15,000 42 557 2,728 13.3 2.1% 10.27%
15,001-20,000 21 383 3,111 18.3 1.44% 11.71%
20,001-30,000 21 533 3,644 25.4 2.01% 13.72%
30,001-40,000 18 653 4,297 36.3 2.46% 16.18%
40,001-50,000 8 362 4,659 45.2 1.36% 17.54%
50,001-100,000 40 2,760 7,419 69 10.39% 27.93%
100,001-200,000 18 2,600 10,019 144 9.79% 37.72%
200,001-400,000 10 2,885 12,904 289 10.86% 48.58%
400,001-600,000 4 1,921 14,825 480 7.23% 55.82%
600,001-800,000 1 650 15,475 650 2.45% 58.26%
800,001-1,000,000 0 0 15,475 - 0% 58.26%
1,000,001以上 4 11,085 26,560 2,771 41.74% 100%
合計 1,030 26,560 25.8 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2019 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私權政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday東森新聞雲 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。