Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱  
  
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

6494 九齊股價近低PBR近低資料日期: 08/23
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
32.75 -0.25 -0.76% 33 33.2 33.5 32.65
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
264870.5 萬 167 1.6 張/筆 32.97 元 13.82 1.69
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
4421,461 萬 277 1.6 張/筆 33.05 元 +0.7 (+2.17%)

連漲連跌統計: 首日下跌  ( -0.25元 / -0.76%)        
財報評分: 最新55分 / 平均60分        上櫃指數: 138.52 (-0.12 / -0.09%)

6494 九齊 股東持股分級 資料週別: 2018W09  (03/02 統計)
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 79 7.92 7.92 0.1 0.03% 0.03%
1,000-5,000 666 1,361 1,369 2.04 5.12% 5.15%
5,001-10,000 102 811 2,180 7.95 3.05% 8.21%
10,001-15,000 41 548 2,728 13.4 2.06% 10.27%
15,001-20,000 24 435 3,163 18.1 1.64% 11.91%
20,001-30,000 17 424 3,587 24.9 1.6% 13.51%
30,001-40,000 18 661 4,248 36.7 2.49% 15.99%
40,001-50,000 11 498 4,746 45.3 1.88% 17.87%
50,001-100,000 40 2,762 7,508 69 10.4% 28.27%
100,001-200,000 18 2,549 10,057 142 9.6% 37.86%
200,001-400,000 10 2,847 12,904 285 10.72% 48.58%
400,001-600,000 4 1,921 14,825 480 7.23% 55.82%
600,001-800,000 1 650 15,475 650 2.45% 58.26%
800,001-1,000,000 0 0 15,475 - 0% 58.26%
1,000,001以上 4 11,085 26,560 2,771 41.74% 100%
合計 1,035 26,560 25.7 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2019 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday東森新聞雲 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。