Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱  
  
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

6494 九齊股價低PBR近低資料日期: 04/22
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
33.9 -0.3 -0.88% 34.2 34.2 34.5 33.8
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
187638.5 萬 142 1.3 張/筆 34.11 元 13.15 1.65
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
1,2924,540 萬 846 1.5 張/筆 35.14 元 -0.65 (-1.87%)

連漲連跌統計: 連2跌  ( -0.95元 / -2.73%)        
財報評分: 最新55分 / 平均60分        上櫃指數: 143.76 (0.2 / +0.14%)

6494 九齊 股東持股分級 資料週別: 2017W45  (11/10 統計)
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 75 8 8 0.11 0.03% 0.03%
1,000-5,000 637 1,328 1,336 2.08 5% 5.03%
5,001-10,000 104 832 2,168 8 3.13% 8.16%
10,001-15,000 38 497 2,664 13.1 1.87% 10.03%
15,001-20,000 15 270 2,934 18 1.02% 11.05%
20,001-30,000 30 721 3,656 24 2.72% 13.76%
30,001-40,000 21 755 4,410 35.9 2.84% 16.61%
40,001-50,000 9 418 4,829 46.5 1.57% 18.18%
50,001-100,000 41 2,875 7,703 70.1 10.82% 29%
100,001-200,000 21 2,979 10,682 142 11.22% 40.22%
200,001-400,000 12 3,261 13,943 272 12.28% 52.5%
400,001-600,000 4 1,921 15,864 480 7.23% 59.73%
600,001-800,000 1 650 16,514 650 2.45% 62.18%
800,001-1,000,000 0 0 16,514 - 0% 62.18%
1,000,001以上 4 10,046 26,560 2,511 37.82% 100%
合計 1,012 26,560 26.2 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2019 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私權政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday東森新聞雲 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。