Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱  
  
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

6494 九齊股價低PBR近低資料日期: 04/19
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
34.2 -0.65 -1.87% 34.85 35.8 35.8 34.1
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
1,2924,540 萬 846 1.5 張/筆 35.14 元 13.15 1.66
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
1,0563,681 萬 650 1.6 張/筆 34.88 元 +1.35 (+4.03%)

連漲連跌統計: 連4漲→跌  ( -0.65元 / -1.87%)        
財報評分: 最新55分 / 平均60分        上櫃指數: 143.56 (0.89 / +0.62%)

6494 九齊 股東持股分級 資料週別: 2017W41  (10/13 統計)
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 73 7.23 7.23 0.1 0.03% 0.03%
1,000-5,000 660 1,319 1,326 2 4.97% 4.99%
5,001-10,000 110 876 2,202 7.96 3.3% 8.29%
10,001-15,000 36 474 2,676 13.2 1.78% 10.08%
15,001-20,000 20 363 3,039 18.2 1.37% 11.44%
20,001-30,000 33 811 3,851 24.6 3.05% 14.5%
30,001-40,000 17 608 4,458 35.8 2.29% 16.79%
40,001-50,000 11 494 4,953 44.9 1.86% 18.65%
50,001-100,000 43 3,025 7,977 70.3 11.39% 30.04%
100,001-200,000 20 2,791 10,768 140 10.51% 40.54%
200,001-400,000 14 3,829 14,597 273 14.42% 54.96%
400,001-600,000 4 1,921 16,518 480 7.23% 62.19%
600,001-800,000 1 650 17,168 650 2.45% 64.64%
800,001-1,000,000 0 0 17,168 - 0% 64.64%
1,000,001以上 4 9,392 26,560 2,348 35.36% 100%
合計 1,046 26,560 25.4 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2019 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私權政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday東森新聞雲 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。