Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱  
  
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

6494 九齊股價破低PBR破低資料日期: 11/19
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
27.4 +0.2 +0.74% 27.2 27.2 27.45 27.2
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
1540.98 萬 14 1.1 張/筆 27.32 元 11.46 1.38
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
37101.5 萬 34 1.1 張/筆 27.26 元 0 (0%)

連漲連跌統計: 首日上漲  ( +0.2元 / +0.74%)        
財報評分: 最新66分 / 平均64分        上櫃指數: 119.86 (1.03 / +0.87%)

6494 九齊 股東持股分級 資料週別: 2017W38  (09/22 統計)
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 83 9.56 9.56 0.12 0.04% 0.04%
1,000-5,000 660 1,331 1,341 2.02 5.01% 5.05%
5,001-10,000 120 968 2,309 8.07 3.64% 8.69%
10,001-15,000 32 416 2,725 13 1.57% 10.26%
15,001-20,000 24 434 3,159 18.1 1.64% 11.9%
20,001-30,000 32 801 3,960 25 3.02% 14.91%
30,001-40,000 20 708 4,668 35.4 2.67% 17.58%
40,001-50,000 10 461 5,129 46.1 1.73% 19.31%
50,001-100,000 41 2,767 7,896 67.5 10.42% 29.73%
100,001-200,000 23 3,227 11,124 140 12.15% 41.88%
200,001-400,000 13 3,473 14,597 267 13.08% 54.96%
400,001-600,000 4 1,921 16,518 480 7.23% 62.19%
600,001-800,000 1 650 17,168 650 2.45% 64.64%
800,001-1,000,000 0 0 17,168 - 0% 64.64%
1,000,001以上 4 9,392 26,560 2,348 35.36% 100%
合計 1,067 26,560 24.9 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2018 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私權政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday東森新聞雲 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。