Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱  
  
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

6494 九齊股價低PBR近低資料日期: 04/19
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
34.2 -0.65 -1.87% 34.85 35.8 35.8 34.1
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
1,2924,540 萬 846 1.5 張/筆 35.14 元 13.15 1.66
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
1,0563,681 萬 650 1.6 張/筆 34.88 元 +1.35 (+4.03%)

連漲連跌統計: 連4漲→跌  ( -0.65元 / -1.87%)        
財報評分: 最新55分 / 平均60分        上櫃指數: 143.56 (0.89 / +0.62%)

6494 九齊 股東持股分級 資料週別: 2017W24  (06/16 統計)
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 69 8.63 8.63 0.13 0.03% 0.03%
1,000-5,000 824 1,622 1,630 1.97 6.11% 6.14%
5,001-10,000 135 1,072 2,703 7.94 4.04% 10.18%
10,001-15,000 43 558 3,261 13 2.1% 12.28%
15,001-20,000 32 577 3,837 18 2.17% 14.45%
20,001-30,000 32 779 4,617 24.4 2.93% 17.38%
30,001-40,000 18 640 5,257 35.5 2.41% 19.79%
40,001-50,000 9 411 5,668 45.7 1.55% 21.34%
50,001-100,000 50 3,550 9,218 71 13.37% 34.71%
100,001-200,000 20 3,017 12,236 151 11.36% 46.07%
200,001-400,000 14 3,702 15,938 264 13.94% 60.01%
400,001-600,000 4 1,921 17,859 480 7.23% 67.24%
600,001-800,000 1 650 18,509 650 2.45% 69.69%
800,001-1,000,000 0 0 18,509 - 0% 69.69%
1,000,001以上 4 8,051 26,560 2,013 30.31% 100%
合計 1,255 26,560 21.2 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2019 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私權政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday東森新聞雲 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。