Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱  
  
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

6494 九齊股價近低PBR近低資料日期: 03/18
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
32.8 +0.8 +2.5% 32 32.1 32.95 32.1
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
200653.1 萬 133 1.5 張/筆 32.63 元 12.38 1.59
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
240769.2 萬 169 1.4 張/筆 32.05 元 +0.65 (+2.07%)

連漲連跌統計: 連4漲  ( +2.6元 / +8.61%)        
財報評分: 最新55分 / 平均60分        上櫃指數: 137.86 (0.21 / +0.15%)

6494 九齊 股東持股分級 資料週別: 2016W37  (09/10 統計)
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 48 3.91 3.91 0.08 0.01% 0.01%
1,000-5,000 767 1,663 1,667 2.17 6.26% 6.28%
5,001-10,000 166 1,358 3,025 8.18 5.11% 11.39%
10,001-15,000 65 858 3,883 13.2 3.23% 14.62%
15,001-20,000 41 761 4,644 18.6 2.86% 17.49%
20,001-30,000 33 802 5,447 24.3 3.02% 20.51%
30,001-40,000 16 577 6,024 36.1 2.17% 22.68%
40,001-50,000 9 430 6,454 47.8 1.62% 24.3%
50,001-100,000 54 3,782 10,236 70 14.24% 38.54%
100,001-200,000 23 3,147 13,383 137 11.85% 50.39%
200,001-400,000 18 4,709 18,092 262 17.73% 68.12%
400,001-600,000 4 1,969 20,061 492 7.41% 75.53%
600,001-800,000 1 650 20,711 650 2.45% 77.98%
800,001-1,000,000 0 0 20,711 - 0% 77.98%
1,000,001以上 3 5,849 26,560 1,950 22.02% 100%
合計 1,248 26,560 21.3 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2019 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私權政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday東森新聞雲 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。