Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱  
  
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

6277 宏正股價近高PBR近高資料日期: 10/18
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
86.5 -0.6 -0.69% 87.1 87.1 87.2 86.5
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
1861,614 萬 154 1.2 張/筆 86.8 元 7.04 2.71
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
5374,736 萬 426 1.3 張/筆 88.22 元 -1.3 (-1.47%)

連漲連跌統計: 連2跌  ( -1.9元 / -2.15%)        
財報評分: 最新74分 / 平均66分        上市指數: 11180.22 (-6.66 / -0.06%)

6277 宏正 股東持股分級 資料週別: 2017W35  (09/01 統計)
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 1,818 330 330 0.18 0.28% 0.28%
1,000-5,000 4,585 9,083 9,413 1.98 7.6% 7.88%
5,001-10,000 651 4,932 14,345 7.58 4.13% 12.01%
10,001-15,000 240 3,010 17,355 12.5 2.52% 14.53%
15,001-20,000 135 2,433 19,788 18 2.04% 16.56%
20,001-30,000 136 3,475 23,262 25.5 2.91% 19.47%
30,001-40,000 68 2,379 25,641 35 1.99% 21.46%
40,001-50,000 41 1,863 27,504 45.4 1.56% 23.02%
50,001-100,000 72 5,031 32,534 69.9 4.21% 27.23%
100,001-200,000 31 4,332 36,866 140 3.63% 30.86%
200,001-400,000 25 6,990 43,856 280 5.85% 36.71%
400,001-600,000 14 6,788 50,644 485 5.68% 42.39%
600,001-800,000 8 5,535 56,180 692 4.63% 47.02%
800,001-1,000,000 4 3,320 59,500 830 2.78% 49.8%
1,000,001以上 24 59,971 119,471 2,499 50.2% 100%
合計 7,852 119,471 15.2 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2019 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday東森新聞雲 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。