Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱  
  
登入網站 
5878 台名股價近低PBR近高資料日期: 08/14
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
45 -0.6 -1.32% 45.6 44.95 45.55 44.9
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
23101.5 萬 21 1.1 張/筆 45.05 元 11.6 2.45
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
732.65 萬 9 0.8 張/筆 45.73 元 0 (0%)

連漲連跌統計: 首日下跌  ( -0.6元 / -1.32%)        
財報評分: 最新61分 / 平均62分        上櫃指數: 144.78 (2.08 / +1.46%)

5878 台名 股東持股分級 資料週別: 2017W46  (11/17 統計)
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 213 41.4 41.4 0.19 0.17% 0.17%
1,000-5,000 405 763 805 1.88 3.22% 3.4%
5,001-10,000 68 492 1,296 7.23 2.07% 5.47%
10,001-15,000 29 347 1,644 12 1.47% 6.94%
15,001-20,000 10 180 1,823 18 0.76% 7.7%
20,001-30,000 11 272 2,095 24.7 1.15% 8.84%
30,001-40,000 10 365 2,460 36.5 1.54% 10.38%
40,001-50,000 4 176 2,636 43.9 0.74% 11.13%
50,001-100,000 6 463 3,098 77.1 1.95% 13.08%
100,001-200,000 3 400 3,498 133 1.69% 14.77%
200,001-400,000 7 2,033 5,531 290 8.58% 23.35%
400,001-600,000 1 500 6,031 500 2.11% 25.46%
600,001-800,000 2 1,310 7,341 655 5.53% 30.99%
800,001-1,000,000 1 947 8,288 947 4% 34.99%
1,000,001以上 6 15,400 23,688 2,567 65.01% 100%
合計 776 23,688 30.5 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2018 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私權政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday東森新聞雲 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。