Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

5519 隆大資料日期: 05/28
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
15 -0.1 -0.66% 15.1 15.2 15.2 14.95
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
8641,303 萬 392 2.2 張/筆 15.08 元 7.43 0.77
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
9001,363 萬 385 2.3 張/筆 15.16 元 0 (0%)

連漲連跌: 連2平盤→跌  ( -0.1元 / -0.66%)        
財報評分: 最新43分 / 平均44分        上市指數: 10944.19 (-70.47 / -0.64%)

5519 隆大 股東持股分級   資料週別: 2017W52  (12/29 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 1,642 412 412 0.25 0.23% 0.23%
1,000-5,000 2,392 5,575 5,987 2.33 3.05% 3.27%
5,001-10,000 737 5,374 11,361 7.29 2.94% 6.21%
10,001-15,000 359 4,374 15,735 12.2 2.39% 8.6%
15,001-20,000 203 3,555 19,290 17.5 1.94% 10.54%
20,001-30,000 229 5,618 24,908 24.5 3.07% 13.61%
30,001-40,000 137 4,718 29,626 34.4 2.58% 16.18%
40,001-50,000 85 3,846 33,472 45.3 2.1% 18.28%
50,001-100,000 140 10,061 43,533 71.9 5.5% 23.78%
100,001-200,000 67 9,334 52,867 139 5.1% 28.88%
200,001-400,000 36 10,548 63,415 293 5.76% 34.64%
400,001-600,000 14 6,874 70,289 491 3.75% 38.4%
600,001-800,000 6 4,073 74,363 679 2.23% 40.62%
800,001-1,000,000 4 3,702 78,064 925 2.02% 42.64%
1,000,001以上 24 104,999 183,063 4,375 57.36% 100%
合計 6,075 183,063 30.1 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | PR Newswire 相關新聞標題與內容之著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。