Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

5371 中光電期貨標的資料日期: 04/01
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
28.7 +0.6 +2.14% 28.1 28 28.9 27.7
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
9522,695 萬 754 1.3 張/筆 28.31 元 10.83 0.58
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
8622,434 萬 599 1.4 張/筆 28.24 元 -0.05 (-0.18%)

連漲連跌: 連4跌→漲  ( +0.6元 / +2.14%)        
財報評分: 最新43分 / 平均42分        上櫃指數: 118.6 (0.77 / +0.65%)

5371 中光電 股東持股分級   資料週別: 2019W35  (08/30 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 23,407 4,236 4,236 0.18 0.98% 0.98%
1,000-5,000 18,408 39,505 43,741 2.15 9.09% 10.07%
5,001-10,000 2,996 22,579 66,320 7.54 5.2% 15.27%
10,001-15,000 882 11,091 77,411 12.6 2.55% 17.82%
15,001-20,000 439 7,958 85,368 18.1 1.83% 19.65%
20,001-30,000 399 10,078 95,447 25.3 2.32% 21.97%
30,001-40,000 190 6,666 102,113 35.1 1.53% 23.51%
40,001-50,000 115 5,270 107,383 45.8 1.21% 24.72%
50,001-100,000 186 13,255 120,638 71.3 3.05% 27.77%
100,001-200,000 118 17,070 137,708 145 3.93% 31.7%
200,001-400,000 61 17,666 155,374 290 4.07% 35.77%
400,001-600,000 37 18,243 173,617 493 4.2% 39.96%
600,001-800,000 19 12,861 186,478 677 2.96% 42.93%
800,001-1,000,000 16 13,775 200,253 861 3.17% 46.1%
1,000,001以上 54 234,170 434,423 4,336 53.9% 100%
差異數調整 0 0 434,423 - 0% 100%
合計 47,327 434,423 9.18 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | PR Newswire 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。