Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

5371 中光電期貨標的資料日期: 04/01
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
28.7 +0.6 +2.14% 28.1 28 28.9 27.7
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
9522,695 萬 754 1.3 張/筆 28.31 元 10.83 0.58
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
8622,434 萬 599 1.4 張/筆 28.24 元 -0.05 (-0.18%)

連漲連跌: 連4跌→漲  ( +0.6元 / +2.14%)        
財報評分: 最新43分 / 平均42分        上櫃指數: 118.6 (0.77 / +0.65%)

5371 中光電 股東持股分級   資料週別: 2017W19  (05/12 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 23,037 5,540 5,540 0.24 1.28% 1.28%
1,000-5,000 13,452 29,678 35,218 2.21 6.83% 8.11%
5,001-10,000 2,576 18,587 53,805 7.22 4.28% 12.39%
10,001-15,000 795 9,817 63,622 12.3 2.26% 14.65%
15,001-20,000 439 7,762 71,385 17.7 1.79% 16.43%
20,001-30,000 362 8,938 80,323 24.7 2.06% 18.49%
30,001-40,000 178 6,178 86,501 34.7 1.42% 19.91%
40,001-50,000 104 4,665 91,167 44.9 1.07% 20.99%
50,001-100,000 200 14,363 105,529 71.8 3.31% 24.29%
100,001-200,000 107 15,296 120,825 143 3.52% 27.81%
200,001-400,000 77 22,434 143,259 291 5.16% 32.98%
400,001-600,000 29 14,128 157,387 487 3.25% 36.23%
600,001-800,000 24 16,917 174,304 705 3.89% 40.12%
800,001-1,000,000 15 13,167 187,471 878 3.03% 43.15%
1,000,001以上 51 246,952 434,423 4,842 56.85% 100%
合計 41,446 434,423 10.5 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | PR Newswire 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。