Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入 border=

1701 中化資料日期: 02/25
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
20.35 -0.25 -1.21% 20.6 20.6 20.9 20.3
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
1,7113,509 萬 778 2.2 張/筆 20.51 元 16.82 1.04
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
2,7505,704 萬 1,205 2.3 張/筆 20.74 元 +0.05 (+0.24%)

連漲連跌: 連3漲→跌  ( -0.25元 / -1.21%)        
財報評分: 最新43分 / 平均43分        上市指數: 11540.23 (5.36 / +0.05%)

1701 中化 股東持股分級   資料週別: 2018W41  (10/12 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 23,377 1,699 1,699 0.07 0.57% 0.57%
1,000-5,000 13,335 29,092 30,791 2.18 9.76% 10.33%
5,001-10,000 2,266 18,398 49,189 8.12 6.17% 16.5%
10,001-15,000 633 8,093 57,282 12.8 2.71% 19.22%
15,001-20,000 469 8,809 66,091 18.8 2.96% 22.17%
20,001-30,000 300 7,755 73,846 25.9 2.6% 24.77%
30,001-40,000 146 5,214 79,060 35.7 1.75% 26.52%
40,001-50,000 86 4,031 83,091 46.9 1.35% 27.88%
50,001-100,000 169 12,560 95,651 74.3 4.21% 32.09%
100,001-200,000 99 14,307 109,958 145 4.8% 36.89%
200,001-400,000 36 10,471 120,429 291 3.51% 40.4%
400,001-600,000 14 7,048 127,477 503 2.36% 42.77%
600,001-800,000 8 5,508 132,984 688 1.85% 44.61%
800,001-1,000,000 4 3,499 136,483 875 1.17% 45.79%
1,000,001以上 34 161,598 298,081 4,753 54.21% 100%
差異數調整 0 0 298,081 - 0% 100%
合計 40,976 298,081 7.27 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | PR Newswire 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。