Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入

1314 中石化期貨標的資料日期: 07/14
成交價 昨收 漲跌價 漲跌幅 振幅 開盤 最高 最低
8.2 8.21 -0.01 -0.12% 0.85% 8.21 8.25 8.18
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PBR PER PEG
7,9506,524 萬 1,589 5 張/筆 8.21 元 0.38 N/A N/A
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
7,9816,561 萬 1,844 4.3 張/筆 8.22 元 +0.05 (+0.61%)

連漲連跌: 首日下跌  ( -0.01元 / -0.12%)        
財報評分: 最新34分 / 平均44分        上市指數: 12209.01 (-2.55 / -0.02%)

1314 中石化 股東持股分級   資料週別: 2019W05  (02/01 統計) 
股東持股等級 (單位: 股) 人數 持有張數 累計
持有張數
每人平均
持有張數
持股比 累計
持股比
1-999 56,026 11,158 11,158 0.2 0.41% 0.41%
1,000-5,000 75,053 183,106 194,264 2.44 6.78% 7.2%
5,001-10,000 23,295 186,063 380,327 7.99 6.89% 14.09%
10,001-15,000 8,649 108,719 489,046 12.6 4.03% 18.11%
15,001-20,000 6,009 112,346 601,392 18.7 4.16% 22.27%
20,001-30,000 5,275 135,481 736,873 25.7 5.02% 27.29%
30,001-40,000 2,476 88,760 825,633 35.8 3.29% 30.58%
40,001-50,000 1,881 88,497 914,130 47 3.28% 33.86%
50,001-100,000 3,140 228,953 1,143,083 72.9 8.48% 42.34%
100,001-200,000 1,308 187,512 1,330,594 143 6.95% 49.28%
200,001-400,000 556 156,092 1,486,687 281 5.78% 55.07%
400,001-600,000 163 80,335 1,567,021 493 2.98% 58.04%
600,001-800,000 69 48,661 1,615,683 705 1.8% 59.84%
800,001-1,000,000 54 48,743 1,664,426 903 1.81% 61.65%
1,000,001以上 193 1,035,432 2,699,857 5,365 38.35% 100%
差異數調整 0 0 2,699,857 - 0% 100%
合計 184,147 2,699,857 14.7 100%


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2020 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | Anue鉅亨 | PR Newswire 相關新聞標題與內容之著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。