Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱  
    
選擇登入方式 
主要資訊
 上市大盤
 上櫃大盤
 類股一覽
 公告訊息
 股票篩選 (新)
 股票篩選 (舊)
 財報比較
股東資訊
 股東會訊息
 除權息一覽
 股利一覽
 停資停券
其他連結
 滬深股市
 意見留言
熱門排行
 成交價
 連續漲停
 成交張數
 法人買超
 法人一直買
 券資比
 股利排行
 殖利率
 PER排行
 獲利排行
 由虧轉盈
 獲利創新高
 年度ROE
 年度EPS
上市指數 9848.15  (-8.1 / -0.08%)
最高: 9878.62  (+22.37 / +0.23%)
最低: 9836.33  (-19.92 / -0.20%)
昨日收盤: 9856.25
連續漲跌: 連5跌
成交金額: 917.51 億元
成交張數: 4,255,900 張
成交筆數: 903,406 筆
資料時間: 3/30
上櫃指數 135.31  (+0.44 / +0.33%)
最高: 135.53  (+0.66 / +0.49%)
最低: 134.94  (+0.07 / +0.05%)
昨日收盤: 134.87
連續漲跌: 連2漲
成交金額: 278.15 億元
成交張數: 579,763 張
成交筆數: 283,221 筆
資料時間: 3/30
漲停 跌停 上漲 平盤 下跌
9 1 462 131 406
漲停 跌停 上漲 平盤 下跌
5 1 361 89 284

股  市  最  新  訊  息
912398 友佳-DR 截至二零一六年十二月三十一日止年度之全年業績  (公告訊息 03/30 22:52)
2393 億光電子 億光電子受邀參加KGI凱基證券所舉辦之法人說明會  (公告訊息 03/30 21:13)
3603 連營 連營106年02月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形  (公告訊息 03/30 21:11)
6414 樺漢科技 樺漢科技取得理財商品(董事會決議通過調整理財產品項目及各項額度)  (公告訊息 03/30 21:04)
1729 必翔實業 必翔實業董事會決議員工及董事酬勞分派情形  (公告訊息 03/30 20:57)
3603 連營 董事會決議召開股東會日期公告  (公告訊息 03/30 20:44)
2317 鴻海 代子公司鴻富錦精密電子(成都)有限公司公告取得理財產品  (公告訊息 03/30 20:34)
2317 鴻海 代子公司富泰華工業(深圳)有限公司公告處分理財產品  (公告訊息 03/30 20:34)
2461 光群雷射 光群雷射董事會決議股利分派事宜  (公告訊息 03/30 20:32)
1729 必翔實業 獨立董事對必翔實業董事會決議事項表示反對  (公告訊息 03/30 20:31)
1729 必翔實業 董事會決議股利分派  (公告訊息 03/30 20:30)
9106 新焦點-DR 截至二零一六年十二月三十一日止年度之全年業績公佈  (公告訊息 03/30 20:27)
2461 光群雷射 光群雷射第十屆第十四次董事會重要決議事項  (公告訊息 03/30 20:26)
5515 建國工程 董事會決議股利分派  (公告訊息 03/30 20:20)
5515 建國工程 建國工程董事會決議召開一○六年股東常會  (公告訊息 03/30 20:12)
財經新聞 辜成允摔下晶華樓梯不治 北檢首度傳喚董座潘思亮  (ETtoday東森新聞雲 03/30 20:02)
3260 威剛科技 106年2月底自結合併財務比率之負債、流動、速動等比率  (公告訊息 03/30 20:01)
財經新聞 跟著郭董身家翻5倍! 夏普股價7個月「狂漲406%」  (ETtoday東森新聞雲 03/30 19:57)
1729 必翔實業 必翔實業董事會決議召開106年股東常會事宜  (公告訊息 03/30 19:56)
6554 冠科-KY 董事會決議股利分派  (公告訊息 03/30 19:50)
3617 碩天科技 碩天科技依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款規定辦理  (公告訊息 03/30 19:44)
4803 VHQ-KY 代子公司ASCENSION GLOBAL LIMITED公告處分"奇幻之旅"電影項目  (公告訊息 03/30 19:41)
5259 清惠 清惠董事會決議私募普通股。  (公告訊息 03/30 19:33)
4151 明躍國際 明躍國際105年度合併財務報表認列資產減損損失之情形  (公告訊息 03/30 19:33)
4151 明躍國際 董事會決議召開106年股東常會公告  (公告訊息 03/30 19:31)
3067 全域 全域董事會決議召開106年股東常會相關事宜  (公告訊息 03/30 19:22)
2884 玉山金控 玉山金控代柬埔寨聯合商業銀行公告更換會計師事務所及簽證會計師。  (公告訊息 03/30 19:22)
2884 玉山金控 玉山金控代柬埔寨聯合商業銀行Union Commercial BankPLC.(以下簡稱UCB)公告股東會重要決議事項。  (公告訊息 03/30 19:21)
2884 玉山金控 玉山金控代柬埔寨聯合商業銀行公告董事長異動  (公告訊息 03/30 19:21)
2884 玉山金控 玉山金控代柬埔寨聯合商業銀行公告董事及獨立董事名單  (公告訊息 03/30 19:21)
6554 冠科-KY 冠科-KY受邀參加櫃檯買賣中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」  (公告訊息 03/30 19:13)
6554 冠科-KY 冠科-KY取得會計師出具之內部控制專案審查報告  (公告訊息 03/30 19:13)
6554 冠科-KY 冠科-KY董事會決議106年第1季員工認股權憑證換發普通股之增資基準日  (公告訊息 03/30 19:12)
6554 冠科-KY 冠科-KY董事會決議召開106年股東常會相關事宜  (公告訊息 03/30 19:12)
6554 冠科-KY 代重要子公司中美冠科生物技術(太倉)有限公司公告董事會決議擴充動物房案  (公告訊息 03/30 19:12)
6554 冠科-KY 冠科-KY董事會決議發行員工認股權憑證  (公告訊息 03/30 19:12)
6554 冠科-KY 冠科-KY董事會決議通過105年度員工及董事酬勞發放情形  (公告訊息 03/30 19:11)
2027 大成鋼 代子公司Ta Chen (B.V.I.) Holdings Ltd.公告資金貸與事宜  (公告訊息 03/30 19:06)
4912 聯德控股-KY 代子公司聯德精密材料(中國)股份有限公司公告2016年度股東會決議事項  (公告訊息 03/30 19:03)
2409 友達 友達海外合併財務報告因適用兩地會計準則不一致之差異內容  (公告訊息 03/30 19:03)
5522 遠雄建設 代子公司遠雄營造公告董事會決議105年度盈餘分派事宜  (公告訊息 03/30 18:59)
6288 聯嘉光電 聯嘉光電審計委員會委員辭任  (公告訊息 03/30 18:59)
6288 聯嘉光電 聯嘉光電薪資報酬委員會委員辭任  (公告訊息 03/30 18:58)
6288 聯嘉光電 聯嘉光電獨立董事辭任  (公告訊息 03/30 18:58)
2881 富邦金 富邦金控代子公司台北富邦商業銀行股份有限公司公告授信資產之轉讓  (公告訊息 03/30 18:56)
2881 富邦金 富邦金控代子公司台北富邦商業銀行股份有限公司公告授信資產之轉讓  (公告訊息 03/30 18:56)
2881 富邦金 富邦金控代子公司台北富邦商業銀行股份有限公司公告授信資產之轉讓。  (公告訊息 03/30 18:55)
5522 遠雄建設 代子公司遠雄營造公告106年股東常會召開日期時間、地點及會議事項  (公告訊息 03/30 18:55)
2881 富邦金 富邦金控代子公司台北富邦商業銀行股份有限公司公告授信資產之轉讓。  (公告訊息 03/30 18:54)
2881 富邦金 富邦金控代子公司台北富邦商業銀行股份有限公司公告授信資產之轉讓。  (公告訊息 03/30 18:54)
2027 大成鋼 大成鋼取得子公司Ta Chen Investment Corporation.股權事宜  (公告訊息 03/30 18:54)
財經新聞 群創老總「坐不住」工廠走透透 春假後還加碼獎金   (ETtoday東森新聞雲 03/30 18:54)
2887 台新金控 台新金控丁種特別股第二次收回,辦理減資變更登記完成  (公告訊息 03/30 18:53)
1729 必翔實業 補充更正公告必翔實業105年10至12月及106年1至2月合併營收  (公告訊息 03/30 18:53)
4804 大略-KY 大略-KY取得會計師2016年內部控制專案審查報告  (公告訊息 03/30 18:53)
5522 遠雄建設 董事會決議股利分派  (公告訊息 03/30 18:48)
3089 遠昇 遠昇與鑫奕國際股份有限公司簽訂普萊普雷公司股權買賣交易分期款項未兌現說明  (公告訊息 03/30 18:47)
3089 遠昇 對子公司金來國際開發股份有限公司背書保證案  (公告訊息 03/30 18:46)
2881 富邦金 富邦金控代子公司富邦人壽公告擬處分Delta Lloyd N.V.之普通股股權  (公告訊息 03/30 18:46)
3605 宏致 宏致董事會通過,以現金取得弼聖科技股份有限公司之股份,投資金額上限為新台幣1.8億元  (公告訊息 03/30 18:46)
3377 健格 健格董事會決議發行限制員工權利新股  (公告訊息 03/30 18:40)
8454 富邦媒 董事會決議召開106年股東常會相關事宜公告(增列議案)  (公告訊息 03/30 18:40)
3516 亞帝歐 亞帝歐董事會重要決議事項  (公告訊息 03/30 18:39)
3516 亞帝歐 亞帝歐資產減損情形  (公告訊息 03/30 18:39)
3516 亞帝歐 亞帝歐董事會通過解除本次新選任之董事及其代表人競業禁止案  (公告訊息 03/30 18:38)
3431 長天科技 長天科技105年累積虧損達實收資本額二分之一  (公告訊息 03/30 18:37)
3431 長天科技 董事會決議股利分派  (公告訊息 03/30 18:36)
3516 亞帝歐 亞帝歐於106年會計年度開始日後變動會計估計事項  (公告訊息 03/30 18:35)
財經新聞 大陸是國人使用海外急難救助最多的地方  (ETtoday東森新聞雲 03/30 18:33)
2891 中信金 代子公司台灣人壽保險股份有限公司公告董事會代行股東會重要決議事項  (公告訊息 03/30 18:32)
2006 東和鋼鐵 更正105年度財務報告說明事項  (公告訊息 03/30 18:32)
財經新聞 新普高配息及減資利多 漲勢可期  (ETtoday東森新聞雲 03/30 18:32)
2891 中信金 代子公司台灣人壽保險(股)公司公告解除經理人競業禁止之限制  (公告訊息 03/30 18:29)
1459 聯發紡織 聯發紡織董事會決議股利分派  (公告訊息 03/30 18:28)
1459 聯發紡織 聯發紡織董事會決議召開一○六年股東常會相關事宜  (公告訊息 03/30 18:28)
1529 樂士 樂士代理發言人變動事宜  (公告訊息 03/30 18:27)
8454 富邦媒 董事會決議股利分派  (公告訊息 03/30 18:27)
9188 精熙-DR 授權代表辭任及委任公司秘書、授權代表及於香港接收法律程序文件及通知書的代理人之公告-英文版  (公告訊息 03/30 18:27)
8359 錢櫃企業 錢櫃企業董事會決議召開106年股東常會事宜  (公告訊息 03/30 18:27)
9188 精熙-DR 授權代表辭任及委任公司秘書、授權代表及於香港接收法律程序文件及通知書的代理人之公告-中文版  (公告訊息 03/30 18:27)
3516 亞帝歐 亞帝歐董事會決議通過減資彌補虧損  (公告訊息 03/30 18:26)
5522 遠雄建設 遠雄建設簽訂新北市新莊區安泰段新建工程案承攬契約  (公告訊息 03/30 18:25)
3605 宏致 代重要子公司昆山宏致公告總經理異動  (公告訊息 03/30 18:25)
5522 遠雄建設 遠雄建設向關係人取得新北市中和區華中段土地  (公告訊息 03/30 18:25)
5522 遠雄建設 遠雄建設向關係人取得新北市中和區華中段土地  (公告訊息 03/30 18:25)
5522 遠雄建設 遠雄建設取得台北市內湖區潭美段五小段土地  (公告訊息 03/30 18:24)
5522 遠雄建設 遠雄建設擬解除新北市中和區華中段土地合建契約  (公告訊息 03/30 18:24)
2928 紅馬-KY 紅馬-KY董事會決議股利分派  (公告訊息 03/30 18:24)
2891 中信金 代台灣人壽公告董事會決議投資ASF VII Infrastructure L.P.基礎建設基金  (公告訊息 03/30 18:24)
5522 遠雄建設 遠雄建設擬解除新北市中和區華中段土地合建契約  (公告訊息 03/30 18:24)
5522 遠雄建設 遠雄建設擬解除台北市內湖區潭美段土地合建契約  (公告訊息 03/30 18:23)
5522 遠雄建設 調整遠雄建設台南市北區北元段土地與地主之合建分取比例  (公告訊息 03/30 18:23)
2885 元大金 元大金控代子公司元大銀行公告董事會代行股東臨時會重要決議事項  (公告訊息 03/30 18:22)
8183 台灣精星 台灣精星對子公司SUN RISE CORPORATION之新增背書保證金額達資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款規定公告  (公告訊息 03/30 18:20)
4949 有成精密 有成精密董事會決議召開民國106年股東常會相關事宜  (公告訊息 03/30 18:20)
2928 紅馬-KY 紅馬-KY董事會通過一○五年度合併財務報告內容  (公告訊息 03/30 18:19)
3197 源河生技 源河生技董事會決議召開106年股東常會相關事宜  (公告訊息 03/30 18:19)
4949 有成精密 有成精密及子公司資金貸與他人逾期及超限改善計畫(依金管證審字第1050026531號函)  (公告訊息 03/30 18:19)
4949 有成精密 有成精密董事會重要決議事項  (公告訊息 03/30 18:19)
3617 碩天科技 碩天科技董事會決議發行限制員工權利新股  (公告訊息 03/30 18:17)

三 大 法 人 買 賣 超 情 況  (單位: 億)
上市
(3/30)
買進賣出買賣超 連買賣
日數
連買賣
金額
外資 274.37 252.40 +21.96 連11買 +781.80
投信 12.00 10.93 +1.07 連6賣→2買 +3.92
自營商 38.44 40.27 -1.83 買→賣 -1.83
合計 324.81 303.60 +21.21 連6買 +269.06
上櫃
(3/30)
買進賣出買賣超 連買賣
日數
連買賣
金額
外資 27.01 24.44 +2.58 連4買 +21.26
投信 3.59 3.07 +0.52 連4賣→買 +0.52
自營商 14.83 15.30 -0.47 買→賣 -0.47
合計 45.43 42.80 +2.63 賣→2買 +7.29

資  券  變  化
  上市 (3/30) 上櫃 (3/30)
融資
(億)
今日餘額 增減 增減率 今日餘額 增減 增減率
1,434.06 +4.9 +0.34% 638.89 +2.51 +0.39%
  連增連減:  連2減→連2增   連增連減:  連2減→連2增
融券
(張)
今日餘額 增減 增減率 今日餘額 增減 增減率
310,683 -2,434 -0.78% 113,562 -6,995 -5.8%
  連增連減:  連減8日   連增連減:  連減5日

現  股  當  沖
  上市 (3/30)成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元) 302,375張 99.38億 99.79億 +4,189萬
當沖率 7.1% 10.83% 10.87%  
  上櫃 (3/30)成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元) 99,335張 52.15億 52.34億 +1,807萬
當沖率 7.15% 18.12% 18.18%  

  最近瀏覽過的個股    資料日期: 03/30
股票名稱 股價 漲跌 (%) 量(張)
  尚無瀏覽紀錄

  成交價排行前100名  資料日期: 03/30
股票名稱 股價 漲跌 (%) 量(張) 排名
3008 大立光  4690  0  0  277  1
6510 精測  1330  +25  +1.9  120  2
1565 精華  621  +2  +0.3  354  3
6415 矽力-KY  563  -1  -0.2  281  4
5274 信驊  551  +1  +0.2  56  5
6452 康友-KY  469  0  0  202  6
6414 樺漢  434  -2.5  -0.6  227  7
2059 川湖  433.5  0  0  285  8
3529 力旺  430  +2  +0.5  152  9
6409 旭隼  407  +6  +1.5  281  10
6548 長華科  393.5  +6.5  +1.7  1020  11
5904 寶雅  367.5  -4  -1.1  149  12
2207 和泰車  355  -3.5  -1  167  13
4966 譜瑞-KY  352.5  +0.5  +0.1  490  14
5269 祥碩  325  -13  -3.8  555  15
3691 碩禾  315  -10  -3.1  760  16
3406 玉晶光  314.5  +28.5  +10  15806  17
1476 儒鴻  309.5  -6.5  -2.1  1510  18
3152 璟德  300.5  -3  -1  298  19
6569 醫揚  300  +2.5  +0.8  151  20
3081 聯亞  299  +12  +4.2  1649  21
2357 華碩  297.5  +0.5  +0.2  1616  22
1590 亞德客-KY  295  +5  +1.7  760  23
2723 美食-KY  291  +1  +0.3  518  24
2474 可成  289.5  -0.5  -0.2  5204  25
910708 恒大健-DR  288.5  -2.5  -0.9  0  26
8406 金可-KY  281  -0.5  -0.2  155  27
8464 億豐  279  -2  -0.7  559  28
4174 浩鼎  278.5  -4  -1.4  1712  29
8299 群聯  271  +3  +1.1  2574  30
3552 同致  262.5  -2  -0.8  682  31
2231 為升  262  -6  -2.2  374  32
2395 研華  251  +2  +0.8  598  33
2912 統一超  249  +0.5  +0.2  1098  34
8044 網家  248  +10  +4.2  3191  35
6462 神盾  244  +2.5  +1  683  36
2729 瓦城  242  0  0  42  37
1264 德麥  236  +5  +2.2  61  38
3611 鼎翰  230  -2  -0.9  51  39
6488 環球晶  229.5  +7  +3.2  11306  40
5287 數字  219  -2  -0.9  52  41
2454 聯發科  218.5  -0.5  -0.2  3463  42
2227 裕日車  210  0  0  62  43
5263 智崴  207.5  +7.5  +3.8  135  44
8454 富邦媒  206  0  0  39  45
4162 智擎  205.5  +4.5  +2.2  706  46
4947 昂寶-KY  204  -2  -1  176  47
5903 全家  200.5  -0.5  -0.2  75  48
6523 達爾膚  192.5  +1.5  +0.8  64  49
1707 葡萄王  191.5  -0.5  -0.3  486  50
2049 上銀  191.5  +0.5  +0.3  1251  51
2330 台積電  191.5  0  0  30717  52
3293 鈊象  190.5  -2  -1  386  53
4147 中裕  182.5  +0.5  +0.3  836  54
6803 崑鼎  180  -1  -0.6  76  55
8444 綠河-KY  179  +0.5  +0.3  46  56
9921 巨大  179  -8  -4.3  2192  57
3131 弘塑  176.5  -2.5  -1.4  206  58
6146 耕興  176.5  -0.5  -0.3  78  59
6238 勝麗  175.5  -5.5  -3  756  60
8437 大地-KY  174.5  0  0  6  61
2228 劍麟  174  -2.5  -1.4  97  62
8422 可寧衛  174  +0.5  +0.3  97  63
3665 貿聯-KY  173.5  -0.5  -0.3  681  64
9951 皇田  171.5  -2  -1.2  318  65
6568 宏觀  171  +4  +2.4  932  66
8114 振樺電  169.5  +0.5  +0.3  137  67
6533 晶心科  168.5  -3.5  -2  1150  68
8436 大江  168.5  -1.5  -0.9  301  69
6426 統新  168  +15  +9.8  3052  70
8070 長華  167  +15  +9.9  3305  71
4438 廣越  165.5  0  0  47  72
8083 瑞穎  164  0  0  37  73
2308 台達電  163.5  -0.5  -0.3  4238  74
4803 VHQ-KY  162.5  -1  -0.6  74  75
2439 美律  161.5  0  0  3114  76
1262 綠悅-KY  160.5  +0.5  +0.3  1662  77
6446 藥華藥  160  -3  -1.8  241  78
9914 美利達  160  -2.5  -1.5  1320  79
3541 西柏  159.5  +2  +1.3  352  80
1537 廣隆  157.5  -1.5  -0.9  373  81
2707 晶華  157  +1  +0.6  190  82
4763 材料-KY  157  +10  +6.8  713  83
1558 伸興  156  +0.5  +0.3  114  84
6504 南六  156  +2  +1.3  45  85
2239 英利-KY  154  -0.5  -0.3  419  86
6279 胡連  153.5  +1  +0.7  215  87
2926 誠品生  151.5  +1  +0.7  13  88
3130 一零四  150.5  +0.5  +0.3  20  89
1256 鮮活果汁-KY  150  -0.5  -0.3  33  90
6456 GIS-KY  149  +5.5  +3.8  6265  91
3558 神準  148.5  -1.5  -1  121  92
5306 桂盟  148.5  +1  +0.7  365  93
8341 日友  147  +1.5  +1  325  94
8480 泰昇-KY  146.5  -1.5  -1  51  95
3450 聯鈞  145  +1.5  +1  783  96
4137 麗豐-KY  145  +1.5  +1  433  97
6230 超眾  141.5  0  0  415  98
2727 王品  140.5  -1  -0.7  87  99
1580 新麥  139  -2  -1.4  303  100

  成交張數排行前100名  資料日期: 03/30
股票名稱 股價 漲跌 (%) 量(張) 排名
2344 華邦電  16.85  +0.6  +3.7  300374  1
3481 群創  12.5  -0.4  -3.1  89751  2
6182 合晶  21.4  +1.55  +7.8  88606  3
2337 旺宏  13.1  +1.1  +9.2  79108  4
00637L 元大滬深300正2  12.34  -0.16  -1.3  58837  5
2457 飛宏  15.05  +1.35  +9.8  52098  6
2890 永豐金  9.46  +0.04  +0.4  47689  7
2888 新光金  8.8  -0.1  -1.1  47550  8
2887 台新金  12.6  +0.2  +1.6  46212  9
2409 友達  11.9  -0.15  -1.2  38209  10
2371 大同  11.85  0  0  37450  11
5483 中美晶  49  +0.4  +0.8  37340  12
2891 中信金  18.75  0  0  35098  13
2881 富邦金  49.95  -0.55  -1.1  33857  14
00633L 富邦上証正2  32.8  -0.35  -1.1  32959  15
3673 TPK-KY  108.5  +4  +3.8  32471  16
3013 晟銘電  22.7  +1.05  +4.8  31473  17
2330 台積電  191.5  0  0  30717  18
3707 漢磊  16.6  +1  +6.4  30346  19
2884 玉山金  18.35  +0.05  +0.3  28821  20
6116 彩晶  8.32  -0.11  -1.3  28600  21
00672L 元大S&P原油正2  15.9  +0.68  +4.5  23825  22
6142 友勁  9.77  +0.88  +9.9  23794  23
1310 台苯  24.8  +0.45  +1.8  23699  24
3016 嘉晶  28  +2.2  +8.5  23528  25
8110 華東  15.2  +1.35  +9.8  23381  26
8069 元太  26  +0.5  +2  22480  27
00632R 元大台灣50反1  15.01  +0.01  +0.1  21881  28
2886 兆豐金  24.7  +0.15  +0.6  21846  29
2885 元大金  12.95  +0.05  +0.4  21795  30
2303 聯電  12.2  +0.1  +0.8  21408  31
2882 國泰金  49  -0.6  -1.2  21071  32
8150 南茂  27.55  -0.05  -0.2  21032  33
2408 南亞科  48.7  +1.1  +2.3  20540  34
2324 仁寶  19.65  -0.35  -1.8  20388  35
2609 陽明  6.91  +0.03  +0.4  19631  36
2317 鴻海  91.4  -0.1  -0.1  18736  37
2892 第一金  18.6  0  0  17903  38
2311 日月光  39.7  0  0  16578  39
2856 元富證  8.96  +0.03  +0.3  16336  40
2448 晶電  31.55  -0.15  -0.5  16170  41
3049 和鑫  11.75  +0.6  +5.4  16115  42
2883 開發金  8.33  -0.05  -0.6  15903  43
3037 欣興  16.8  -0.2  -1.2  15834  44
3406 玉晶光  314.5  +28.5  +10  15806  45
2340 光磊  18.1  +0.15  +0.8  15004  46
5880 合庫金  15.15  -0.05  -0.3  14905  47
1314 中石化  11.6  +0.15  +1.3  13956  48
2352 佳世達  17.95  +0.1  +0.6  13552  49
2002 中鋼  25.5  +0.05  +0.2  13264  50
1216 統一  57  -0.2  -0.4  13034  51
2313 華通  22.4  0  0  13030  52
1605 華新  13.8  +0.2  +1.5  12962  53
3231 緯創  27.6  +0.2  +0.7  11526  54
1909 榮成  25.2  -0.5  -2  11516  55
6488 環球晶  229.5  +7  +3.2  11306  56
3260 威剛  79  -0.4  -0.5  10838  57
2412 中華電  104  0  0  10818  58
2618 長榮航  16.1  -0.2  -1.2  10710  59
1312 國喬  20.85  +0.15  +0.7  10678  60
2419 仲琦  23.6  -0.45  -1.9  9984  61
2404 漢唐  67  +1  +1.5  9463  62
2880 華南金  17  +0.05  +0.3  9419  63
2345 智邦  67.6  +2  +3  9176  64
2426 鼎元  13.8  +0.2  +1.5  9081  65
2823 中壽  30  -0.05  -0.2  9053  66
2801 彰銀  18.55  0  0  8874  67
2314 台揚  33.3  +1.05  +3.3  8852  68
3363 上詮  39.6  +3.4  +9.4  8801  69
2328 廣宇  29.75  +0.1  +0.3  8792  70
2382 廣達  61.9  -0.6  -1  8725  71
6121 新普  104.5  -2  -1.9  8442  72
2332 友訊  13.9  +0.2  +1.5  8441  73
1229 聯華  25.4  +0.85  +3.5  8415  74
6298 崴強  20.6  +1.05  +5.4  8414  75
3576 新日光  15.35  +0.4  +2.7  8325  76
00676R 富邦臺灣加權反1  9.21  -0.01  -0.1  8309  77
3078 僑威  31.25  +0.85  +2.8  8076  78
2356 英業達  22.6  -0.3  -1.3  8074  79
8085 福華  8.19  +0.46  +6  7999  80
2633 台灣高鐵  21.4  +0.3  +1.4  7923  81
2610 華航  10.45  -0.05  -0.5  7910  82
2915 潤泰全  49.1  +0.3  +0.6  7795  83
2834 臺企銀  8.35  -0.05  -0.6  7630  84
2402 毅嘉  22.65  +0.4  +1.8  7415  85
3532 台勝科  124  +6  +5.1  7118  86
6435 大中  70.2  +6.3  +9.9  7078  87
1504 東元  31.3  -0.4  -1.3  6989  88
4956 光鋐  23.7  +0.7  +3  6869  89
3419 譁裕  22.2  +0.3  +1.4  6702  90
3031 佰鴻  18.65  -0.2  -1.1  6607  91
2014 中鴻  10.8  +0.1  +0.9  6546  92
2913 農林  16.8  +0.35  +2.1  6436  93
3698 隆達  16.95  +0.55  +3.4  6412  94
2481 強茂  17.55  +0.55  +3.2  6321  95
2614 東森  9.63  -0.1  -1  6307  96
5009 榮剛  20.6  -1.15  -5.3  6304  97
1303 南亞  72.5  -0.1  -0.1  6302  98
3706 神達  33.6  -0.2  -0.6  6277  99
6456 GIS-KY  149  +5.5  +3.8  6265  100

  三大法人連買日數排行前100名  日期: 03/30
股票名稱 股價 漲跌 (%) 連買
日數
連買
張數
排名
6257 矽格  27.2  0  0  38  +17819  1
8021 尖點  27  0  0  34  +21657  2
2357 華碩  297.5  +0.5  +0.2  29  +17091  3
2373 震旦行  59.9  -0.3  -0.5  27  +3384  4
3010 華立  49.05  -0.1  -0.2  27  +1644  5
0055 元大MSCI金融  15.02  -0.02  -0.1  26  +3795  6
2392 正崴  39.7  -0.15  -0.4  25  +8847  7
1464 得力  28.95  -0.1  -0.3  23  +8715  8
8454 富邦媒  206  0  0  23  +1189  9
00667 元大韓國  20.4  -0.12  -0.6  21  +1712  10
1531 高林股  19.05  -0.05  -0.3  21  +575  11
2337 旺宏  13.1  +1.1  +9.2  20  +352125  12
5706 鳳凰  37.5  -0.1  -0.3  19  +114  13
2888 新光金  8.8  -0.1  -1.1  17  +336376  14
3211 順達  41.65  +0.35  +0.8  17  +1360  15
0054 元大台商50  23.11  +0.01  +0  17  +277  16
2501 國建  21.9  -0.1  -0.4  15  +11565  17
4934 太極  14.65  0  0  15  +6657  18
1507 永大  53  -0.3  -0.6  15  +4188  19
2206 三陽工業  21.75  -0.15  -0.7  15  +2276  20
9940 信義  35  -0.1  -0.3  15  +892  21
2330 台積電  191.5  0  0  14  +124333  22
0050 元大台灣50  73.9  -0.1  -0.1  14  +26572  23
2451 創見  99  -1  -1  14  +7842  24
2547 日勝生  11.2  +0.6  +5.7  14  +3729  25
6412 群電  48.7  -0.45  -0.9  14  +1317  26
6298 崴強  20.6  +1.05  +5.4  14  +742  27
006201 元大富櫃50  11.97  +0.04  +0.3  14  +549  28
3265 台星科  27.3  +0.45  +1.7  14  +323  29
2352 佳世達  17.95  +0.1  +0.6  13  +27151  30
3576 新日光  15.35  +0.4  +2.7  13  +7857  31
2856 元富證  8.96  +0.03  +0.3  13  +3020  32
2478 大毅  21.4  +0.8  +3.9  13  +351  33
3260 威剛  79  -0.4  -0.5  12  +10804  34
00635U 元大S&P黃金  19.81  +0.04  +0.2  12  +8740  35
1527 鑽全  94.2  +0.4  +0.4  12  +4216  36
1714 和桐  8.61  +0.02  +0.2  12  +3687  37
3081 聯亞  299  +12  +4.2  12  +1432  38
2101 南港  29.5  -0.2  -0.7  12  +1245  39
1721 三晃  15.75  -0.1  -0.6  12  +253  40
2425 承啟  18.75  +0.15  +0.8  12  +194  41
4432 銘旺實  44.35  -0.65  -1.4  12  +54  42
2885 元大金  12.95  +0.05  +0.4  11  +79417  43
2408 南亞科  48.7  +1.1  +2.3  11  +26954  44
2474 可成  289.5  -0.5  -0.2  11  +14913  45
1434 福懋  32.95  +0.65  +2  11  +5593  46
5306 桂盟  148.5  +1  +0.7  11  +2447  47
2534 宏盛  19.2  +0.15  +0.8  11  +2057  48
1307 三芳  37.75  +0.15  +0.4  11  +1202  49
4128 中天  22.1  +0.05  +0.2  11  +805  50
8446 華研  124  +4  +3.3  11  +677  51
4306 炎洲  13.55  0  0  11  +281  52
9905 大華  26.15  +0.05  +0.2  11  +233  53
0053 元大電子  31.85  -0.04  -0.1  11  +221  54
8147 正淩  39.9  +0.5  +1.3  11  +147  55
6523 達爾膚  192.5  +1.5  +0.8  11  +131  56
00653L 富邦印度正2  24.09  +0.11  +0.5  10  +2736  57
9934 成霖  16.4  +0.1  +0.6  10  +2383  58
2812 台中銀  9.81  +0.02  +0.2  9  +7673  59
2889 國票金  9.3  -0.06  -0.6  9  +5276  60
5490 同亨  61.9  +2.6  +4.4  9  +2091  61
8480 泰昇-KY  146.5  -1.5  -1  9  +513  62
5272 笙科  43.05  +0.05  +0.1  9  +185  63
01003T 兆豐新光R1  14.2  +0.01  +0.1  8  +9088  64
2542 興富發  52.6  -0.4  -0.8  8  +3679  65
2201 裕隆  28.1  -0.05  -0.2  8  +3596  66
9914 美利達  160  -2.5  -1.5  8  +1624  67
2106 建大  50.4  +0.2  +0.4  8  +1236  68
8131 福懋科  25.9  +0.4  +1.6  8  +1005  69
6470 宇智  71  +6.4  +9.9  8  +966  70
2207 和泰車  355  -3.5  -1  8  +676  71
2329 華泰  10.35  +0.1  +1  8  +385  72
8938 明安  28.65  +0.5  +1.8  8  +315  73
4152 台微體  118  +2.5  +2.2  8  +199  74
6263 普萊德  51.8  -0.7  -1.3  8  +141  75
2748 雲品  55.7  +0.1  +0.2  8  +54  76
2610 華航  10.45  -0.05  -0.5  7  +17634  77
3060 銘異  34.45  +1  +3  7  +1273  78
2009 第一銅  10.6  +0.7  +7.1  7  +1060  79
5521 工信  13.65  +0.05  +0.4  7  +751  80
3437 榮創  25.6  +0.8  +3.2  7  +495  81
5536 聖暉  129  0  0  7  +459  82
4735 豪展  38.1  -0.2  -0.5  7  +400  83
3708 上緯投控  71.8  -0.3  -0.4  7  +324  84
1439 中和  20.6  +0.6  +3  7  +264  85
2059 川湖  433.5  0  0  7  +191  86
6603 富強鑫  12.6  +0.05  +0.4  7  +131  87
2906 高林  11.95  -0.05  -0.4  7  +129  88
2704 國賓  23.5  -0.1  -0.4  7  +114  89
0051 元大中型100  28  +0.02  +0.1  7  +71  90
1504 東元  31.3  -0.4  -1.3  6  +16213  91
2880 華南金  17  +0.05  +0.3  6  +14480  92
5871 中租-KY  70.9  +0.4  +0.6  6  +11217  93
2383 台光電  120  -1.5  -1.2  6  +3167  94
2379 瑞昱  107.5  -2.5  -2.3  6  +2776  95
3034 聯詠  117.5  0  0  6  +2131  96
2912 統一超  249  +0.5  +0.2  6  +1655  97
4108 懷特  30.75  +0.3  +1  6  +886  98
3041 揚智  16.4  +0.1  +0.6  6  +863  99
2606 裕民  32.8  +0.1  +0.3  6  +647  100

  2017年 合計股利 前100名
股票名稱 股價 現金
股利
股票
股利
合計
股利
殖利
率%
排名
1565 精華  621  27  0  27  4.35  1
6409 旭隼  407  20  0  20  4.91  2
2357 華碩  297.5  17  0  17  5.71  3
5287 數字  219  15  0  15  6.85  4
3691 碩禾  315  15  0  15  4.76  5
8299 群聯  271  14  0  14  5.17  6
2207 和泰車  355  12  0  12  3.38  7
5274 信驊  551  12  0  12  2.18  8
2729 瓦城  242  11.6  0  11.6  4.79  9
8422 可寧衛  174  11.5  0  11.5  6.61  10
6803 崑鼎  180  11.37  0  11.37  6.32  11
1264 德麥  236  10  1  11  4.66  12
3130 一零四  150.5  10.8  0  10.8  7.18  13
5904 寶雅  367.5  10.7  0.1  10.8  2.94  14
1476 儒鴻  309.5  10.5  0.2  10.7  3.46  15
3152 璟德  300.5  10.5  0  10.5  3.49  16
8070 長華  167  10  0  10  5.99  17
3131 弘塑  176.5  10  0  10  5.67  18
3293 鈊象  190.5  10  0  10  5.25  19
3611 鼎翰  230  10  0  10  4.35  20
8464 億豐  279  10  0  10  3.58  21
6414 樺漢  434  10  0  10  2.3  22
1558 伸興  156  9.5  0  9.5  6.09  23
2439 美律  161.5  9.5  0  9.5  5.88  24
2231 為升  262  8.5  1  9.5  3.63  25
1537 廣隆  157.5  9  0  9  5.71  26
1580 新麥  139  8.5  0  8.5  6.12  27
3450 聯鈞  145  6.5  2  8.5  5.86  28
8083 瑞穎  164  8.5  0  8.5  5.18  29
2707 晶華  157  8.17  0  8.17  5.2  30
5536 聖暉  129  8  0  8  6.2  31
8066 來思達  130.5  6  2  8  6.13  32
8454 富邦媒  206  8  0  8  3.88  33
2912 統一超  249  8  0  8  3.21  34
3081 聯亞  299  8  0  8  2.68  35
6569 醫揚  300  7  1  8  2.67  36
6510 精測  1330  8  0  8  0.6  37
2926 誠品生  151.5  7.68  0  7.68  5.07  38
6238 勝麗  175.5  7.6  0  7.6  4.33  39
6230 超眾  141.5  7.5  0  7.5  5.3  40
2395 研華  251  6.3  1  7.3  2.91  41
8466 美喆-KY  121.5  7  0  7  5.76  42
3665 貿聯-KY  173.5  7  0  7  4.03  43
2330 台積電  191.5  7  0  7  3.66  44
4966 譜瑞-KY  352.5  7  0  7  1.99  45
8406 金可-KY  281  6.8  0  6.8  2.42  46
1477 聚陽  125  6.72  0  6.72  5.38  47
6523 達爾膚  192.5  6.6  0  6.6  3.43  48
8255 朋程  107  6.5  0  6.5  6.07  49
4137 麗豐-KY  145  6.5  0  6.5  4.48  50
3529 力旺  430  6.5  0  6.5  1.51  51
1707 葡萄王  191.5  6.4  0  6.4  3.34  52
8437 大地-KY  174.5  6.15  0.2  6.35  3.64  53
4438 廣越  165.5  6.2  0  6.2  3.75  54
2404 漢唐  67  6  0  6  8.96  55
8416 實威  93  6  0  6  6.45  56
2451 創見  99  6  0  6  6.06  57
8016 矽創  99.4  6  0  6  6.04  58
6121 新普  104.5  6  0  6  5.74  59
4536 拓凱  106  6  0  6  5.66  60
6505 台塑化  107  6  0  6  5.61  61
8433 弘帆  118  6  0  6  5.08  62
8446 華研  124  5  1  6  4.84  63
6271 同欣電  135  6  0  6  4.44  64
4163 鐿鈦  137.5  6  0  6  4.36  65
8480 泰昇-KY  146.5  6  0  6  4.1  66
6277 宏正  85.1  5.8  0  5.8  6.82  67
9951 皇田  171.5  5.8  0  5.8  3.38  68
1582 信錦  66.3  5.64  0  5.64  8.51  69
1326 台化  93.1  5.6  0  5.6  6.02  70
8044 網家  248  4.96  0.62  5.58  2.25  71
8942 森鉅  72.2  5.5  0  5.5  7.62  72
2723 美食-KY  291  5  0.5  5.5  1.89  73
1590 亞德客-KY  295  5.5  0  5.5  1.86  74
6451 訊芯-KY  103.5  5.4  0  5.4  5.22  75
4552 力達-KY  113.5  5.4  0  5.4  4.76  76
3299 帛漢  68.2  5.2  0  5.2  7.62  77
1521 大億  81  5.2  0  5.2  6.42  78
9910 豐泰  123  5.2  0  5.2  4.23  79
5903 全家  200.5  5.2  0  5.2  2.59  80
5269 祥碩  325  4.5  0.52  5.02  1.54  81
8913 全銓  42.15  5  0  5  11.9  82
1808 潤隆  47.8  5  0  5  10.5  83
2542 興富發  52.6  5  0  5  9.51  84
6214 精誠  65  5  0  5  7.69  85
8081 致新  71.3  5  0  5  7.01  86
2732 六角  81.8  5  0  5  6.11  87
3454 晶睿  85.5  4.75  0.25  5  5.85  88
4938 和碩  88.3  5  0  5  5.66  89
1232 大統益  91.2  5  0  5  5.48  90
4557 永新-KY  97  5  0  5  5.15  91
5434 崇越  97.5  5  0  5  5.13  92
1788 杏昌  99  5  0  5  5.05  93
6206 飛捷  100.5  5  0  5  4.98  94
4763 材料-KY  157  5  0  5  3.18  95
3541 西柏  159.5  4  1  5  3.13  96
2308 台達電  163.5  5  0  5  3.06  97
6568 宏觀  171  5  0  5  2.92  98
9921 巨大  179  5  0  5  2.79  99
6415 矽力-KY  563  5  0  5  0.89  100

  2017年 殖利率 前100名
股票名稱 股價 現金
股利
股票
股利
合計
股利
殖利
率%
排名
1463 強盛  24.35  3.3  0  3.3  13.6  1
8913 全銓  42.15  5  0  5  11.9  2
1808 潤隆  47.8  5  0  5  10.5  3
1709 和益  19.65  1.6  0.4  2  10.2  4
1442 名軒  20.2  1  1  2  9.9  5
2545 皇翔  45.75  4.5  0  4.5  9.84  6
4707 磐亞  10.45  0.1  0.9  1  9.57  7
2542 興富發  52.6  5  0  5  9.51  8
3056 總太  21.05  2  0  2  9.5  9
6235 華孚  21.2  2  0  2  9.43  10
5015 華祺  27.05  2.5  0  2.5  9.24  11
2597 潤弘  43.5  4  0  4  9.2  12
2539 櫻花建  28.35  1.6  1  2.6  9.17  13
5522 遠雄  41.65  3.8  0  3.8  9.12  14
2404 漢唐  67  6  0  6  8.96  15
5215 科嘉-KY  33.5  3  0  3  8.96  16
2936 客思達-KY  45  4  0  4  8.89  17
1310 台苯  24.8  2.2  0  2.2  8.87  18
8426 紅木-KY  51.5  4  0.5  4.5  8.74  19
6292 迅德  36.7  3.2  0  3.2  8.72  20
5356 協益  46.05  4  0  4  8.69  21
6123 上奇  34.55  2.5  0.5  3  8.68  22
4550 長佳  23.15  1.99  0  1.99  8.6  23
6201 亞弘電  35  3  0  3  8.57  24
6290 良維  31.25  2.67  0  2.67  8.55  25
8163 達方  23.5  2  0  2  8.51  26
1582 信錦  66.3  5.64  0  5.64  8.51  27
3014 聯陽  35.3  3  0  3  8.5  28
5403 中菲  35.45  3  0  3  8.46  29
2511 太子  11.9  1  0  1  8.4  30
6151 晉倫  26.25  2.2  0  2.2  8.38  31
5609 中菲行  23.9  2  0  2  8.37  32
1229 聯華  25.4  1.6  0.5  2.1  8.27  33
8049 晶采  15.85  1.3  0  1.3  8.2  34
3550 聯穎  18.3  1.5  0  1.5  8.2  35
2535 達欣工  20.15  1.65  0  1.65  8.18  36
3028 增你強  18.35  1.5  0  1.5  8.17  37
2397 友通  55.1  4.5  0  4.5  8.17  38
6115 鎰勝  49.3  4  0  4  8.11  39
2493 揚博  28.45  2.3  0  2.3  8.08  40
2471 資通  16.75  1.34  0  1.34  8  41
6136 富爾特  25.05  2  0  2  7.98  42
6216 居易  33.8  2.69  0  2.69  7.95  43
5438 東友  15.1  1.2  0  1.2  7.95  44
8112 至上  25.75  2.03  0  2.03  7.88  45
8424 惠普  38.4  3  0  3  7.81  46
8048 德勝  25.6  2  0  2  7.81  47
3556 禾瑞亞  52.5  3.7  0.4  4.1  7.81  48
5371 中光電  45.05  3.5  0  3.5  7.77  49
2546 根基  19.35  1.5  0  1.5  7.75  50
4984 科納-KY  58.1  4.5  0  4.5  7.75  51
2031 新光鋼  23.25  1.8  0  1.8  7.74  52
8929 富堡  40.05  1.5  1.6  3.1  7.74  53
8131 福懋科  25.9  2  0  2  7.72  54
6214 精誠  65  5  0  5  7.69  55
3402 漢科  26.05  2  0  2  7.68  56
2489 瑞軒  22.2  1.7  0  1.7  7.66  57
2488 漢平  45.8  3.5  0  3.5  7.64  58
2419 仲琦  23.6  1.8  0  1.8  7.63  59
3299 帛漢  68.2  5.2  0  5.2  7.62  60
8942 森鉅  72.2  5.5  0  5.5  7.62  61
3090 日電貿  26.7  2.03  0  2.03  7.6  62
2420 新巨  39.5  3  0  3  7.59  63
4972 湯石  35.7  2.6  0.1  2.7  7.56  64
6105 瑞傳  39.3  2.96  0  2.96  7.53  65
6494 九齊  39.85  3  0  3  7.53  66
2889 國票金  9.3  0.55  0.15  0.7  7.53  67
3078 僑威  31.25  2.35  0  2.35  7.52  68
3501 維熹  53.2  4  0  4  7.52  69
2064 晉椿  19.95  1.5  0  1.5  7.52  70
6109 亞元  13.3  1  0  1  7.52  71
1593 祺驊  39.95  3  0  3  7.51  72
5016 松和  33.3  2.5  0  2.5  7.51  73
3528 安馳  33.35  2.4  0.1  2.5  7.5  74
5276 達輝-KY  26.8  2  0  2  7.46  75
8916 光隆  48.3  3.6  0  3.6  7.45  76
9943 好樂迪  53.7  4  0  4  7.45  77
5487 通泰  26.85  2  0  2  7.45  78
3706 神達  33.6  2.5  0  2.5  7.44  79
6224 聚鼎  61.2  4.55  0  4.55  7.43  80
1599 宏佳騰  53.9  2  2  4  7.42  81
6512 啟發  30.75  2.28  0  2.28  7.41  82
4305 世坤  32.6  2.4  0  2.4  7.36  83
2352 佳世達  17.95  1.32  0  1.32  7.35  84
2812 台中銀  9.81  0.55  0.17  0.72  7.34  85
2477 美隆電  19.1  1.4  0  1.4  7.33  86
6185 幃翔  23.25  1.3  0.4  1.7  7.31  87
5410 國眾  13.7  1  0  1  7.3  88
2890 永豐金  9.46  0.34  0.35  0.69  7.34  89
1604 聲寶  19.2  1.4  0  1.4  7.29  90
3675 德微  47.55  3.46  0  3.46  7.28  91
2884 玉山金  18.35  0.53  0.8  1.33  7.25  92
5013 強新  31.75  0.3  2  2.3  7.24  93
5315 光聯  27.7  2  0  2  7.22  94
3211 順達  41.65  3  0  3  7.2  95
3303 岱稜  20.85  1.5  0  1.5  7.19  96
6104 創惟  41.8  3  0  3  7.18  97
3130 一零四  150.5  10.8  0  10.8  7.18  98
3623 富晶通  55.8  4  0  4  7.17  99
4722 國精化  34.9  2.5  0  2.5  7.16  100

股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2017 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私權政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday東森新聞雲 相關新聞標題與內容均來自原網站之RSS服務,著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。