Goodinfo!
台灣股市資訊網
主要資訊
 上市大盤
 上櫃大盤
 類股一覽
 公告訊息
 股票篩選 (新)
 股票篩選 (舊)
 財報比較
股東資訊
 股東會訊息
 除權息一覽
 股利一覽
 停資停券
其他連結
 意見留言
 手機版網站
 
熱門排行
 成交價
 上漲幅度
 連續漲停
 成交張數
 法人買超
 法人一直買
 券資比
 股利排行
 殖利率
 PER排行
 獲利排行
 由虧轉盈
 獲利創新高
 年度ROA
 年度ROE
 年度EPS

即將除權息股票
股票名稱 日期 股利
2727 王品 05/04 息 8.09
3265 台星科 05/04 息 2.26
6416 瑞褀電 05/13 息 3
4930 燦星網 05/14 息 4

2015年 殖利率 前100名
股票名稱股價合計
股利
殖利
率%
4113 聯上 23.95  4.54  18.9
2331 精英 30.7  16.3
6219 富旺 18.5  2.42  13.1
6023 元大期 53.4  6.94  13
5015 華祺 25.9  11.6
4930 燦星網 35.5  11.3
5505 和旺 27.4  10.9
1808 潤隆 36.75  10.9
2597 潤弘 69.6  7.5  10.8
3312 弘憶股 13.15  1.4  10.6
5522 遠雄 37  3.8  10.3
2104 中橡 32.7  3.3  10.1
6265 方土昶 8.65  0.87  10
6186 新潤 29.9  10
6188 廣明 32.6  3.2  9.82
5514 三豐 20.8  9.62
5603 陸海 20.85  9.59
3056 總太 20.95  9.55
6431 F-光麗 26.6  2.5  9.4
5511 德昌 28.2  2.65  9.4
5464 霖宏 23.85  2.2  9.22
2489 瑞軒 17.45  1.6  9.17
2537 聯上發 11.05  9.05
2545 皇翔 44.3  9.03
3032 偉訓 22.65  8.83
2890 永豐金 14.1  1.24  8.77
2493 揚博 32  2.8  8.75
6168 宏齊 17.3  1.5  8.67
2542 興富發 81.5  8.59
6136 富爾特 26.9  2.31  8.59
1715 萬洲 18.4  1.58  8.59
2107 厚生 32.65  2.8  8.58
3028 增你強 19.85  1.7  8.56
6143 振曜 58.9  8.49
3209 全科 33.25  2.8  8.42
6292 迅德 35.65  8.42
3036 文曄 47.65  8.39
5356 協益 65.9  5.5  8.35
6214 精誠 60.3  8.29
2546 根基 18.1  1.5  8.29
5276 F-達輝 24.15  8.28
2024 志聯 9.66  0.8  8.28
2845 遠東銀 11.4  0.94  8.22
6189 豐藝 39  3.2  8.21
5410 國眾 13.25  1.08  8.15
2064 晉椿 24.65  8.11
3299 帛漢 55.7  4.5  8.08
5525 順天 18.65  1.5  8.04
1541 錩泰 21.3  1.71  8.04
2812 台中銀 11.1  0.89  8.02
2034 允強 24.95  8.02
3315 宣昶 22.5  1.8  8
2356 英業達 22.2  1.75  7.88
2838 聯邦銀 11  0.86  7.82
2841 台開 15.35  1.2  7.82
5371 中光電 44.8  3.5  7.81
2915 潤泰全 76.9  7.8
9912 偉聯 12.9  7.75
2437 旺詮 64.8  7.72
2347 聯強 42.8  3.3  7.71
2539 櫻花建 39  7.69
6115 鎰勝 45.6  3.5  7.68
6203 海韻 45.7  3.5  7.66
3048 益登 28.8  2.2  7.64
8088 品安 21  1.6  7.62
5820 日盛金 9.19  0.7  7.66
3679 新至陞 46  3.5  7.61
5487 通泰 26.35  7.59
6261 久元 67.4  5.1  7.57
6128 上福 37.15  2.8  7.54
3217 優群 17.25  1.3  7.54
4542 科嶠 53.2  7.52
3026 禾伸堂 44  3.3  7.5
4960 奇美材 33.35  2.5  7.5
5203 訊連 93.6  7.48
2402 毅嘉 26.75  7.48
2637 F-慧洋 40.2  7.46
2536 宏普 26.9  7.43
2535 達欣工 20.2  1.5  7.43
3623 富晶通 40.55  7.4
6266 泰詠 13  0.96  7.38
2420 新巨 47.4  3.5  7.38
8249 菱光 25.8  1.9  7.36
2302 麗正 8.85  0.65  7.36
3598 奕力 61.3  4.5  7.34
2030 彰源 13.65  7.33
2847 大眾銀 10.95  0.8  7.31
9945 潤泰新 54.8  7.3
1604 聲寶 13.7  7.3
5201 凱衛 15.1  1.1  7.28
8916 光隆 41.2  7.28
3531 先益 20.6  1.5  7.28
6195 詩肯 68.7  7.28
3666 光耀 41.25  7.27
2520 冠德 27.55  7.26
6257 矽格 28.95  2.1  7.25
8099 大世科 23.5  1.7  7.23
5438 東友 13.85  7.22
5251 天鉞電 48.5  3.5  7.22
6185 幃翔 34.65  2.5  7.22

股票代號/名稱  
  
選擇登入帳號 記住我

上市指數 9956.83  (-16.29 / -0.16%)
最高: 10014.28  (+41.16 / +0.41%)
最低: 9918.01  (-55.11 / -0.55%)
昨日收盤: 9973.12
成交金額: 1181.66 億元
成交張數: 6,429,870 張
成交筆數: 1,060,989 筆
資料時間: 4/28
上櫃指數 145.83  (-0.15 / -0.1%)
最高: 146.95  (+0.97 / +0.66%)
最低: 145.83  (-0.15 / -0.10%)
昨日收盤: 145.98
成交金額: 252.89 億元
成交張數: 422,222 張
成交筆數: 219,647 筆
資料時間: 4/28
漲停 跌停 上漲 平盤 下跌
9 2 362 114 441
漲停 跌停 上漲 平盤 下跌
16 6 247 88 357

股  市  最  新  訊  息
3701 大眾投控 大眾投控104年03月份合併高流動性資產及短期借款相關財務資訊  (公告訊息 04/28 21:18)
3013 晟銘電子 晟銘電子董事長接受法務部調查局約談相關訊息  (公告訊息 04/28 21:09)
4734 正揚 正揚董事辭職  (公告訊息 04/28 20:35)
5011 久陽 久陽104年3月份自結損益  (公告訊息 04/28 20:23)
4969 鑫晶鑽 董事會決議股利分派  (公告訊息 04/28 20:13)
4969 鑫晶鑽 代子公司「富晶鑽(江蘇)光電有限公司」公告解除土地,廠房及非生產建築等資產之合約。  (公告訊息 04/28 20:09)
4969 鑫晶鑽 代子公司「富晶鑽(江蘇)光電有限公司」公告解除廠務設施等資產之合約。  (公告訊息 04/28 20:08)
2735 上海鄉村 上海鄉村對孫公司其心餐飲股份有限公司背書保證追認  (公告訊息 04/28 20:07)
2735 上海鄉村 董事會決議股利分派  (公告訊息 04/28 20:06)
2735 上海鄉村 更正上海鄉村102年度(含比較年度101年度)重編後財務報表  (公告訊息 04/28 20:03)
2735 上海鄉村 上海鄉村召開104年股東常會事宜(補充)  (公告訊息 04/28 20:03)
2735 上海鄉村 上海鄉村董事會決議通過103年度營業報告書及財務報表  (公告訊息 04/28 20:02)
2735 上海鄉村 上海鄉村104年第4次董事會重要決議事項  (公告訊息 04/28 20:01)
3598 奕力 奕力董事會決議一百零三年度盈餘分派案  (公告訊息 04/28 19:58)
4969 鑫晶鑽 董事會決議發行104度第一次員工認股權憑證  (公告訊息 04/28 19:54)
2633 台灣高鐵 台灣高鐵無形資產-營運特許權資產攤提預估運量變更  (公告訊息 04/28 19:51)
4969 鑫晶鑽 鑫晶鑽董事會決議辦理104年第一次私募現金增資發行普通股或私募發行國內可轉換公司債。  (公告訊息 04/28 19:51)
2633 台灣高鐵 董事會決議不發放特別股股利  (公告訊息 04/28 19:50)
2633 台灣高鐵 董事會決議不發放普通股股利  (公告訊息 04/28 19:49)
6022 大眾證券 補充公告大眾證券一○四年度股東常會議議程-(增列議案)  (公告訊息 04/28 19:44)
6022 大眾證券 董事會決議股利分派  (公告訊息 04/28 19:43)
2882 國泰金 代子公司國泰產險公告違反保險法相關規定,核處罰鍰新臺幣120萬元處分案說明。  (公告訊息 04/28 19:41)
3702 大聯大 代子公司-凱悌(股)公司公告總經理變動  (公告訊息 04/28 19:32)
3702 大聯大 大聯大董事會決議發放現金股利  (公告訊息 04/28 19:30)
9940 信義房屋 信義房屋董事會決議事項  (公告訊息 04/28 19:29)
9940 信義房屋 信義房屋董事會通過一百零四年第一季合併財務報表案  (公告訊息 04/28 19:28)
6461 益得 益得法人董事辭任  (公告訊息 04/28 19:27)
2883 開發金 中華開發金控公告以子公司中華開發工業銀行減資取得資金用途及預計產生效益  (公告訊息 04/28 19:25)
6461 益得 益得董事會決議解除經理人競業禁止之限制  (公告訊息 04/28 19:24)
6461 益得 更新益得董事會決議召開民國一○四年股東常會相關事宜  (公告訊息 04/28 19:23)
4150 優你康 依據金融監督管理委員會來函辦理,公告優你康對子公司逾期應收帳款轉資金貸與超限案,提出改善計劃。  (公告訊息 04/28 19:15)
3045 台灣大 台灣大召開電話會議說明104年第一季營運情形  (公告訊息 04/28 19:12)
3045 台灣大 代重要子公司台信聯合投資(股)公司公告董事會決議盈餘轉增資發行新股  (公告訊息 04/28 19:12)
3318 和光 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第三款至第四款  (公告訊息 04/28 19:12)
3045 台灣大 代重要子公司台信電訊(股)公司公告董事會決議盈餘轉增資發行新股  (公告訊息 04/28 19:12)
3045 台灣大 代重要子公司台信聯合投資(股)公司公告現金暨股票股利配發基準日  (公告訊息 04/28 19:12)
3045 台灣大 代重要子公司台信電訊(股)公司公告現金暨股票股利配發基準日  (公告訊息 04/28 19:12)
3045 台灣大 代重要子公司大富媒體科技(股)公司公告現金股利配發基準日  (公告訊息 04/28 19:12)
3045 台灣大 代重要子公司台灣固網(股)公司公告現金股利配發基準日  (公告訊息 04/28 19:12)
3045 台灣大 代重要子公司-台灣固網、台信電訊、台信聯合投資、大富媒體科技及台聯網投資(股)公司公告董事會(代行股東會職權)重要決議事項  (公告訊息 04/28 19:11)
3318 和光 代子公司和光光學(蘇州)有限公司公告監察人異動  (公告訊息 04/28 19:11)
3045 台灣大 代子公司-台信聯合投資(股)公司、台聯網投資(股)公司及台固新創投資(股)公司公告拋棄所持有台灣大哥大股票103年度現金股利分配之權利  (公告訊息 04/28 19:11)
3045 台灣大 代重要子公司大富媒體科技(股)公司公告自104年第2季起變更簽證會計師  (公告訊息 04/28 19:11)
3045 台灣大 代重要子公司台信聯合投資(股)公司公告自104年第2季起變更簽證會計師  (公告訊息 04/28 19:11)
3045 台灣大 代重要子公司台信電訊股份有限公司公告自104年第2季起變更簽證會計師  (公告訊息 04/28 19:11)
3045 台灣大 代重要子公司台灣固網(股)公司公告自104年第2季起變更簽證會計師  (公告訊息 04/28 19:11)
3045 台灣大 代子公司大富媒體科技(股)公司公告董事會決議新增資金貸與台固媒體(股)公司金額達新臺幣一千萬元以上且達台灣大最近期財務報表淨值百分之二以上  (公告訊息 04/28 19:10)
3045 台灣大 代子公司大富媒體科技(股)公司公告董事會決議新增資金貸與台灣大哥大(股)公司金額達新臺幣一千萬元以上且達台灣大最近期財務報表淨值百分之二以上  (公告訊息 04/28 19:10)
6180 遊戲橘子 說明媒體報導  (公告訊息 04/28 19:09)
4730 通用矽酮 董事會決議股利分派  (公告訊息 04/28 19:01)
3522 宏森 宏森代子公司宏宇光學科技(股)公司公告達「資金貸與與背書保證處理準則」第二十二條-第二款應公告事項  (公告訊息 04/28 18:58)
3522 宏森 宏森董事會通過為子公司宏宇光學科技(股)公司背書保證額度展期。額度達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款  (公告訊息 04/28 18:58)
6158 禾昌 禾昌對單一企業背書保證餘額符合公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款  (公告訊息 04/28 18:57)
4730 通用矽酮 補充公告通用矽酮董事會決議召開一○四年股東常會相關事宜(增列召集事由)  (公告訊息 04/28 18:57)
6158 禾昌 禾昌董事會決議事項  (公告訊息 04/28 18:57)
6158 禾昌 確認禾昌一○四年股東常會召開相關事宜  (公告訊息 04/28 18:57)
4730 通用矽酮 通用矽酮一○四年第二次董事會重要決議事項  (公告訊息 04/28 18:57)
8054 安國 董事會決議股利分派  (公告訊息 04/28 18:56)
6158 禾昌 禾昌會計主管任命  (公告訊息 04/28 18:56)
6158 禾昌 禾昌104年第一季合併財務報表簡明數字  (公告訊息 04/28 18:56)
2317 鴻海 代子公司鴻富錦精密電子(重慶)有限公司公告處分理財產品  (公告訊息 04/28 18:55)
3522 宏森 宏森董事會通過為子公司宏茂光電(蘇州)有限公司背書保證達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款  (公告訊息 04/28 18:55)
2317 鴻海 代子公司宏訊電子工業(杭州)有限公司公告處分理財產品  (公告訊息 04/28 18:55)
2317 鴻海 代子公司鴻富錦精密電子(鄭州)有限公司公告取得理財產品  (公告訊息 04/28 18:55)
8054 安國 補充公告安國董事會決議召開104年股東常會事宜  (公告訊息 04/28 18:54)
2317 鴻海 代子公司鴻富錦精密電子(煙台)有限公司公告取得理財產品  (公告訊息 04/28 18:51)
2886 兆豐金 代兆豐金之子公司兆豐人身保險代理人股份有限公司公告董事會代行104年度股東會重要決議事項  (公告訊息 04/28 18:51)
8054 安國 安國104年第一季合併財務報告提報董事會  (公告訊息 04/28 18:51)
2886 兆豐金 內部稽核主管生效日期  (公告訊息 04/28 18:51)
2886 兆豐金 補充公告兆豐金董事會決議104年股東常會召集相關事項  (公告訊息 04/28 18:50)
3318 和光 代子公司和光光學(蘇州)有限公司公告董事異動  (公告訊息 04/28 18:45)
6507 新力美 董事會決議股利分派  (公告訊息 04/28 18:39)
5364 易福 「易福股份有限公司」更名為「力麗觀光開發股份有限公司」  (公告訊息 04/28 18:37)
5880 合庫金 代子公司合作金庫證券(股)公司更正公告董事異動之原任期  (公告訊息 04/28 18:36)
8437 F-大地 F-大地股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格  (公告訊息 04/28 18:34)
5880 合庫金 代子公司合作金庫保險經紀人股份有限公司公告董事異動  (公告訊息 04/28 18:34)
3429 彥陽科技 彥陽科技董事會通過一Ο三年度之個體財務報告及合併財務報告  (公告訊息 04/28 18:34)
5530 龍巖 龍巖最近一年累積取得有價證券達公告標準  (公告訊息 04/28 18:32)
6507 新力美 新力美董事會通過以資本公積彌補累積虧損  (公告訊息 04/28 18:31)
5878 台名 補充台名104年04月27日董事會決議  (公告訊息 04/28 18:31)
3685 政翔 政翔有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準,故公告相關訊息,以利投資人區別暸解  (公告訊息 04/28 18:31)
2344 華邦電 華邦電取得中科廠FAB-C土建新建相關工程達新台幣五億元  (公告訊息 04/28 18:27)
3029 零壹科技 董事會決議股利分派  (公告訊息 04/28 18:24)
2359 所羅門 董事會決議股利分派  (公告訊息 04/28 18:23)
2308 台達電 台達電董事會決議修正股利分派  (公告訊息 04/28 18:22)
3029 零壹科技 零壹科技董事會決議增列104年股東常會報告事項及討論案  (公告訊息 04/28 18:19)
6191 精成科技 代子公司川億電腦(深圳)有限公司公告累計取得及處分有價證券達公告標準  (公告訊息 04/28 18:19)
6191 精成科技 補充公告精成科技董事會決議召開民國104年股東常會召集事宜  (公告訊息 04/28 18:19)
4957 鴻威 修正公告鴻威董事會決議召開104年股東常會事宜(新增議案)  (公告訊息 04/28 18:18)
6191 精成科技 精成科技董事會通過104年第1季合併財務報告  (公告訊息 04/28 18:18)
4172 因華 因華因會計師事務所內部組織調整更換會計師  (公告訊息 04/28 18:18)
3679 新至陞 董事會決議股利分派  (公告訊息 04/28 18:17)
5240 建騰創達 董事會決議股利分派  (公告訊息 04/28 18:16)
5469 瀚宇博德 代子公司瀚宇博德科技(江陰)有限公司公告累積取得有價證券  (公告訊息 04/28 18:16)
5240 建騰創達 更正-公告建騰創達董事會決議104年度股東會召開日期、召集事由  (公告訊息 04/28 18:14)
6160 欣技資訊 補充公告欣技資訊董事會決議召開104年股東常會相關事宜  (公告訊息 04/28 18:12)
4957 鴻威 鴻威董事會決議撤銷股票公開發行案  (公告訊息 04/28 18:12)
4968 立積 立積董事會通過104年第一季財務報告  (公告訊息 04/28 18:12)
4153 鈺緯 鈺緯可轉換公司債鈺緯二(代號:41532)近期達公布注意交易資訊標準,故公告相關訊息,以利投資人區別暸解  (公告訊息 04/28 18:10)
3485 敘豐 董事會決議股利分派  (公告訊息 04/28 18:10)

三 大 法 人 買 賣 超 情 況  (單位: 億)
上市
(4/28)
買進賣出買賣超 連買賣
日數
連買賣
金額
外資 362.84 253.76 +109.08 連6買 +1,110.15
投信 15.04 13.51 +1.53 連2賣轉買 +1.53
自營商 93.92 78.51 +15.41 連2買 +51.49
合計 471.80 345.78 +126.02 連6買 +1,192.26
上櫃
(4/28)
買進賣出買賣超 連買賣
日數
連買賣
金額
外資 26.42 16.12 +10.31 連7買 +48.05
投信 3.63 5.12 -1.49 連4賣 -13.46
自營商 15.75 13.41 +2.34 連2買 +5.64
合計 45.81 34.64 +11.17 連5買 +40.33

資  券  變  化
  上市 (4/28) 上櫃 (4/28)
融資
(億)
今日餘額 增減 增減率 今日餘額 增減 增減率
2,167.36 +14.81 +0.69% 755.53 +0.37 +0.05%
融券
(張)
今日餘額 增減 增減率 今日餘額 增減 增減率
309,891 +9,829 +3.28% 59,882 +1,618 +2.78%

  成交價排行前100名  資料日期: 04/28
股票名稱 走勢 股價 漲跌 (%) 量(張) 排名
 3008 大立光 3200 0 0% 690 1
 3658 漢微科 2250 +55 +2.5% 722 2
 0081 恒香港 1334 -1 -0.1% 2 3
 0080 恒中國 585 -6 -1% 8 4
 1565 精華 540 +4 +0.8% 447 5
 3691 碩禾 526 +2 +0.4% 675 6
 2207 和泰車 500 +4 +0.8% 402 7
 8044 網家 487.5 -5.5 -1.1% 1180 8
 2059 川湖 476 -4 -0.8% 335 9
 8406 F-金可 449.5 +12 +2.7% 809 10
 1476 儒鴻 417 0 0% 562 11
 2454 聯發科 399 -11.5 -2.8% 10064 12
 5287 數字 399 0 0% 126 13
 5263 智崴 387.5 -0.5 -0.1% 123 14
 2231 為升 380 +1.5 +0.4% 592 15
 2474 可成 376 -4 -1% 8394 16
 6409 旭隼 363.5 +9.5 +2.7% 314 17
 3529 力旺 350.5 -3.5 -1% 1011 18
 2357 華碩 343 +4.5 +1.3% 3522 19
 4174 浩鼎 334.5 -11 -3.2% 1853 20
 2707 晶華 330 0 0% 153 21
 5904 寶雅 322.5 -3 -0.9% 355 22
 4966 F-譜瑞 310.5 -1 -0.3% 1862 23
 2227 裕日車 301 -4 -1.3% 299 24
 8454 富邦媒 298 +1 +0.3% 635 25
 8299 群聯 293 +4.5 +1.6% 2863 26
 6414 樺漢 289.5 +1 +0.4% 358 27
 5274 信驊 287 +5 +1.8% 124 28
 2727 王品 285 -1 -0.4% 243 29
 6415 F-矽力 278 +4 +1.5% 423 30
 4162 智擎 277.5 -17 -5.8% 2543 31
 9921 巨大 271 -3 -1.1% 1736 32
 2729 瓦城 267 +1 +0.4% 25 33
 3611 鼎翰 263.5 -3.5 -1.3% 61 34
 2395 研華 259 -4.5 -1.7% 1000 35
 4733 上緯 252 +12 +5% 2394 36
 1590 F-亞德 248.5 +4.5 +1.8% 659 37
 9914 美利達 244 +0.5 +0.2% 1613 38
 1477 聚陽 243 -3 -1.2% 832 39
 5903 全家 238 -2 -0.8% 298 40
 2049 上銀 237 -1 -0.4% 1272 41
 2912 統一超 231.5 -0.5 -0.2% 841 42
 3558 神準 223.5 0 0% 142 43
 4152 台微體 219 +9.5 +4.5% 242 44
 1264 德麥 214 -1 -0.5% 80 45
 1256 F-鮮活 213.5 -1.5 -0.7% 13 46
 1589 F-永冠 195.5 +4 +2.1% 2175 47
 2308 台達電 194.5 -2.5 -1.3% 3817 48
 3673 F-TPK 192.5 -5.5 -2.8% 5802 49
 4965 商店街 192 -2.5 -1.3% 94 50
 4180 安成藥 191.5 +12.5 +7% 317 51
 8422 可寧衛 188 -2 -1% 464 52
 9910 豐泰 187 -5 -2.6% 1848 53
 1580 新麥 186 -1 -0.5% 17 54
 5264 F-鎧勝 185 -3 -1.6% 1600 55
 5269 祥碩 185 -3 -1.6% 368 56
 1558 伸興 184.5 0 0% 166 57
 3693 營邦 184.5 -1.5 -0.8% 424 58
 6504 南六 179.5 -3.5 -1.9% 688 59
 4137 F-麗豐 179 -2 -1.1% 747 60
 4947 F-昂寶 177 -1.5 -0.8% 129 61
 3272 東碩 176 +0.5 +0.3% 784 62
 6803 崑鼎 176 +0.5 +0.3% 32 63
 4163 鐿鈦 173.5 -3.5 -2% 195 64
 6286 立錡 170.5 -2 -1.2% 935 65
 6146 耕興 168.5 -0.5 -0.3% 94 66
 6452 F-康友 168.5 -4.5 -2.6% 377 67
 8114 振樺電 168 -3 -1.8% 185 68
 1707 葡萄王 167 -1 -0.6% 439 69
 3034 聯詠 164 +2.5 +1.6% 5843 70
 2926 誠品生 163.5 -1.5 -0.9% 27 71
 8083 瑞穎 161.5 +1 +0.6% 55 72
 6451 F-訊芯 161 -1 -0.6% 758 73
 4994 傳奇 159.5 +0.5 +0.3% 92 74
 3130 一零四 157.5 -3.5 -2.2% 48 75
 6121 新普 155 -1.5 -1% 801 76
 3131 弘塑 153 0 0% 61 77
 2330 台積電 151.5 0 0% 43296 78
 3662 樂陞 150 +4 +2.7% 2134 79
 6279 胡連 149.5 -2.5 -1.6% 619 80
 1723 中碳 148.5 +1 +0.7% 682 81
 3152 璟德 147.5 +9.5 +6.9% 819 82
 8416 實威 147.5 +0.5 +0.3% 37 83
 5306 桂盟 147 -0.5 -0.3% 96 84
 910708 新傳媒 141.5 +6 +4.4% 254 85
 4153 鈺緯 141 -4.5 -3.1% 719 86
 6605 帝寶 139.5 0 0% 357 87
 4426 利勤 137 -2 -1.4% 2604 88
 4549 桓達 135 -0.5 -0.4% 64 89
 1262 F-綠悅 134.5 -1 -0.7% 131 90
 2929 F-淘帝 134.5 -0.5 -0.4% 374 91
 3450 聯鈞 133.5 -1.5 -1.1% 1154 92
 3552 同致 133 +3.5 +2.7% 1973 93
 2228 劍麟 131.5 +3 +2.3% 308 94
 2498 宏達電 131.5 -1.5 -1.1% 5251 95
 3176 基亞 130.5 -3 -2.2% 1634 96
 3665 F-貿聯 130.5 +1.5 +1.2% 3214 97
 2731 雄獅 130 +1 +0.8% 334 98
 3293 鈊象 130 -0.5 -0.4% 232 99
 3490 單井 129.5 -1 -0.8% 473 100

  成交張數排行前100名  資料日期: 04/28
股票名稱 走勢 股價 漲跌 (%) 量(張) 排名
 2883 開發金 13.05 +0.15 +1.2% 226384 1
 2885 元大金 17.9 -0.15 -0.8% 135735 2
 2888 新光金 10.05 +0.1 +1% 87690 3
 2409 友達 16 +0.05 +0.3% 87083 4
 2882 國泰金 55.5 +0.5 +0.9% 74929 5
 2891 中信金 24.65 +0.15 +0.6% 55639 6
 3481 群創 15.85 -0.15 -0.9% 51337 7
 2317 鴻海 93.6 -1.1 -1.2% 50459 8
 2881 富邦金 65.5 +1.8 +2.8% 48052 9
 2884 玉山金 21.85 +0.15 +0.7% 47703 10
 0061 寶滬深 21.7 +0.06 +0.3% 47586 11
 2303 聯電 14.85 -0.05 -0.3% 46175 12
 2886 兆豐金 28.05 +0.05 +0.2% 45925 13
 2892 第一金 19.55 +0.15 +0.8% 44586 14
 2330 台積電 151.5 0 0% 43296 15
 2887 台新金 14.25 0 0% 40160 16
 2313 華通 20.1 +0.4 +2% 37277 17
 00634R 上証反 9.56 -0.2 -2% 36523 18
 00633L 上証2X 62.1 +0.6 +1% 34234 19
 2890 永豐金 14.1 0 0% 32276 20
 2311 日月光 45.3 -1.35 -2.9% 32054 21
 2618 長榮航 24.75 +1 +4.2% 31587 22
 6116 彩晶 5.87 -0.11 -1.8% 31297 23
 2337 旺宏 7.56 +0.15 +2% 31104 24
 2801 彰銀 18.95 -0.05 -0.3% 30251 25
 5880 合庫金 16.8 +0.05 +0.3% 28803 26
 2610 華航 16.6 +0.5 +3.1% 27478 27
 2823 中壽 32.95 -0.15 -0.4% 25670 28
 3474 華亞科 38.75 -1.25 -3.1% 24962 29
 2609 陽明 15.9 +0.3 +1.9% 23068 30
 2603 長榮 20.05 +0.45 +2.3% 22482 31
 2534 宏盛 21.5 0 0% 20003 32
 2324 仁寶 27.75 -0.55 -1.9% 19559 33
 2002 中鋼 26.2 0 0% 19224 34
 00636 CFA50 22.3 -0.05 -0.2% 18897 35
 2880 華南金 19.3 +0.1 +0.5% 17895 36
 2834 臺企銀 10.25 +0.05 +0.5% 17145 37
 3037 欣興 19.15 -0.15 -0.8% 16584 38
 0050 台灣50 72.6 -0.15 -0.2% 16465 39
 1464 得力 20.7 +1.35 +7% 16061 40
 8086 宏捷科 65 +2 +3.2% 16050 41
 006205 FB上証 39.6 -0.29 -0.7% 15808 42
 1101 台泥 43.95 -0.75 -1.7% 14594 43
 2426 鼎元 17 +0.55 +3.3% 14192 44
 2344 華邦電 10.5 0 0% 13582 45
 2833 台壽保 28.45 -0.65 -2.2% 13194 46
 5820 日盛金 9.19 +0.07 +0.8% 13124 47
 6005 群益證 11.5 -0.05 -0.4% 13102 48
 2841 台開 15.35 -0.65 -4.1% 12396 49
 2325 矽品 51 -1.4 -2.7% 12391 50
 3231 緯創 27.05 -0.4 -1.5% 11826 51
 006207 FH滬深 28.62 -0.29 -1% 11805 52
 2448 晶電 45.8 -1.15 -2.4% 11583 53
 1536 和大 78.4 +4.9 +6.7% 11309 54
 1402 遠東新 33.45 +0.25 +0.8% 11241 55
 5871 F-中租 84.9 -1.1 -1.3% 11142 56
 6285 啟碁 82.9 +1.9 +2.4% 11120 57
 2323 中環 3.75 +0.03 +0.8% 10860 58
 2356 英業達 22.2 -0.05 -0.2% 10726 59
 2353 宏碁 20.25 -0.35 -1.7% 10380 60
 2454 聯發科 399 -11.5 -2.8% 10064 61
 2634 漢翔 40.5 0 0% 10007 62
 6147 頎邦 67.6 -0.4 -0.6% 9576 63
 1326 台化 80.2 +0.6 +0.8% 9290 64
 1718 中纖 11 +0.1 +0.9% 9240 65
 1454 台富 14.35 +0.2 +1.4% 8957 66
 1303 南亞 77.7 -0.5 -0.6% 8904 67
 6239 力成 57.4 -0.7 -1.2% 8894 68
 006206 元上證 36.55 -0.25 -0.7% 8853 69
 4938 和碩 93 -1 -1.1% 8507 70
 2474 可成 376 -4 -1% 8394 71
 3374 精材 63.1 +2.1 +3.4% 8282 72
 1722 台肥 56.2 -0.8 -1.4% 8244 73
 2354 鴻準 90 +0.1 +0.1% 8215 74
 2108 南帝 21.2 +0.9 +4.4% 8190 75
 2812 台中銀 11.1 +0.05 +0.4% 7794 76
 2903 遠百 25.2 +0.25 +1% 7664 77
 3003 健和興 43.6 +1.7 +4.1% 7512 78
 2889 國票金 9.12 -0.03 -0.3% 7401 79
 6180 橘子 44 -0.4 -0.9% 7392 80
 1605 華新 9.18 -0.01 -0.1% 7242 81
 3227 原相 101.5 +3.3 +3.4% 7221 82
 2845 遠東銀 11.4 +0.05 +0.4% 7136 83
 2349 錸德 3.12 +0.04 +1.3% 7025 84
 2615 萬海 33.15 +0.9 +2.8% 7017 85
 1452 宏益 30.4 -0.2 -0.6% 6946 86
 2301 光寶科 39.85 -0.6 -1.5% 6919 87
 1216 統一 51 -0.2 -0.4% 6911 88
 1504 東元 30.6 +0.6 +2% 6874 89
 3005 神基 19.05 +0.4 +2.1% 6861 90
 5381 合正 4.21 +0.01 +0.2% 6797 91
 2406 國碩 27.05 +0.55 +2.1% 6775 92
 5349 先豐 53.4 0 0% 6737 93
 1314 中石化 11.75 -0.1 -0.8% 6659 94
 4739 康普 55.1 +3.6 +7% 6642 95
 1905 華紙 11 +0.4 +3.8% 6623 96
 1455 集盛 10.5 0 0% 6563 97
 9105 泰金寶 4.38 -0.01 -0.2% 6437 98
 2382 廣達 78.1 -0.7 -0.9% 6436 99
 5347 世界 49.6 -0.25 -0.5% 6420 100

  三大法人連買日數排行前100名  日期: 04/28
股票名稱 股價 漲跌 (%) 連買
日數
連買
張數
排名
 9943 好樂迪 56.4  +1.1 +2% 39 +4,803  1
 0061 寶滬深 21.7  +0.06 +0.3% 34 +254,821  2
 2841 台開 15.35  -0.65 -4.1% 24 +20,584  3
 4930 燦星網 35.5  +1.7 +5% 23 +5,492  4
 9917 中保 93.7  +1.2 +1.3% 23 +2,529  5
 1455 集盛 10.5  0 0% 22 +10,837  6
 2610 華航 16.6  +0.5 +3.1% 21 +154,715  7
 2451 創見 120  0 0% 17 +5,996  8
 2464 盟立 29.9  0 0% 17 +1,811  9
 2324 仁寶 27.75  -0.55 -1.9% 16 +132,324  10
 9924 福興 37.95  +0.35 +0.9% 16 +1,616  11
 5706 鳳凰 47.95  +0.2 +0.4% 16 +1,251  12
 2107 厚生 32.65  +0.15 +0.5% 15 +3,773  13
 2891 中信金 24.65  +0.15 +0.6% 14 +419,912  14
 1303 南亞 77.7  -0.5 -0.6% 14 +79,821  15
 4933 友輝 41.95  -0.45 -1.1% 14 +184  16
 2727 王品 285  -1 -0.4% 13 +1,171  17
 2726 F-雅茗 43.1  +0.85 +2% 13 +180  18
 6285 啟碁 82.9  +1.9 +2.4% 12 +13,822  19
 1611 中電 11.6  +0.05 +0.4% 12 +8,491  20
 3376 新日興 83.9  +0.8 +1% 12 +5,852  21
 8422 可寧衛 188  -2 -1% 11 +3,129  22
 3266 昇陽 19.5  +0.15 +0.8% 11 +1,939  23
 1730 花仙子 34.45  -0.05 -0.1% 11 +335  24
 3380 明泰 22.85  -0.1 -0.4% 10 +11,680  25
 2867 三商壽 18.85  +0.25 +1.3% 10 +7,791  26
 2856 元富證 11.5  +0.05 +0.4% 10 +6,510  27
 5264 F-鎧勝 185  -3 -1.6% 10 +6,131  28
 2882 國泰金 55.5  +0.5 +0.9% 9 +152,391  29
 2888 新光金 10.05  +0.1 +1% 9 +151,454  30
 2886 兆豐金 28.05  +0.05 +0.2% 9 +137,548  31
 2890 永豐金 14.1  0 0% 9 +82,682  32
 5880 合庫金 16.8  +0.05 +0.3% 9 +61,640  33
 1301 台塑 80.8  0 0% 9 +46,537  34
 6505 台塑化 81.5  +0.1 +0.1% 9 +21,542  35
 9945 潤泰新 54.8  -0.1 -0.2% 9 +16,366  36
 9904 寶成 43.9  -0.4 -0.9% 9 +14,373  37
 2542 興富發 81.5  +1 +1.2% 9 +13,960  38
 2845 遠東銀 11.4  +0.05 +0.4% 9 +10,701  39
 2357 華碩 343  +4.5 +1.3% 9 +9,773  40
 9933 中鼎 52.7  -0.2 -0.4% 9 +5,526  41
 6180 橘子 44  -0.4 -0.9% 9 +3,976  42
 1307 三芳 53  +3 +6% 9 +2,803  43
 1537 廣隆 128  +2.5 +2% 9 +2,373  44
 8406 F-金可 449.5  +12 +2.7% 9 +907  45
 4942 嘉彰 31.45  -0.25 -0.8% 9 +890  46
 6115 鎰勝 45.6  +0.1 +0.2% 9 +362  47
 8390 金益鼎 17.7  +0.1 +0.6% 9 +125  48
 4984 F-科納 36.3  -0.7 -1.9% 9 +72  49
 9910 豐泰 187  -5 -2.6% 8 +8,804  50
 2847 大眾銀 10.95  -0.05 -0.4% 8 +6,917  51
 2511 太子 13  -0.05 -0.4% 8 +3,875  52
 1909 榮成 13.5  -0.1 -0.7% 8 +3,152  53
 2905 三商 20.65  +0.25 +1.2% 8 +2,205  54
 2923 F-鼎固 35.55  +1.7 +5% 8 +1,850  55
 1707 葡萄王 167  -1 -0.6% 8 +1,839  56
 2014 中鴻 6.96  -0.04 -0.6% 8 +1,719  57
 2545 皇翔 44.3  +0.2 +0.4% 8 +1,265  58
 8110 華東 12.7  -0.2 -1.6% 8 +1,260  59
 2514 龍邦 24.5  0 0% 8 +1,255  60
 1808 潤隆 36.75  0 0% 8 +1,201  61
 4141 F-龍燈 48.8  +0.5 +1% 8 +1,179  62
 2328 廣宇 18.5  +0.2 +1.1% 8 +1,078  63
 8131 福懋科 24.85  +0.05 +0.2% 8 +1,006  64
 9927 泰銘 40.6  +0.6 +1.5% 8 +839  65
 6409 旭隼 363.5  +9.5 +2.7% 8 +814  66
 2704 國賓 28.15  -0.05 -0.2% 8 +716  67
 1737 臺鹽 26.15  -0.1 -0.4% 8 +629  68
 9925 新保 40.8  -0.1 -0.2% 8 +548  69
 1451 年興 27.3  0 0% 8 +546  70
 2706 第一店 21.45  +0.05 +0.2% 8 +457  71
 2012 春雨 16.05  -0.1 -0.6% 8 +414  72
 1614 三洋電 30.3  +0.2 +0.7% 8 +381  73
 2480 敦陽科 29.85  +0.1 +0.3% 8 +357  74
 9905 大華 33.1  +0.2 +0.6% 8 +352  75
 2476 鉅祥 27.65  +0.25 +0.9% 8 +339  76
 0053 寶電子 30.29  -0.18 -0.6% 8 +323  77
 8427 F-基勝 60.5  +1.9 +3.2% 8 +311  78
 4725 信昌化 24.8  -0.2 -0.8% 8 +298  79
 5525 順天 18.65  +0.05 +0.3% 8 +282  80
 9930 中聯資 81  -0.2 -0.2% 8 +263  81
 6177 達麗 43  +0.2 +0.5% 8 +235  82
 1733 五鼎 54.2  -0.5 -0.9% 8 +193  83
 1325 恆大 20.35  -0.1 -0.5% 8 +137  84
 3573 穎台 21.65  -0.25 -1.1% 8 +127  85
 2880 華南金 19.3  +0.1 +0.5% 7 +41,573  86
 6147 頎邦 67.6  -0.4 -0.6% 7 +20,005  87
 2889 國票金 9.12  -0.03 -0.3% 7 +4,214  88
 1722 台肥 56.2  -0.8 -1.4% 7 +2,461  89
 2108 南帝 21.2  +0.9 +4.4% 7 +2,457  90
 1104 環泥 31.8  +0.9 +2.9% 7 +2,008  91
 3704 合勤控 16.3  -0.15 -0.9% 7 +1,061  92
 2207 和泰車 500  +4 +0.8% 7 +1,058  93
 4906 正文 22.8  -0.15 -0.6% 7 +789  94
 3010 華立 57  +0.9 +1.6% 7 +416  95
 006201 寶富櫃 13.35  +0.05 +0.4% 7 +401  96
 5263 智崴 387.5  -0.5 -0.1% 7 +238  97
 6216 居易 30.1  -0.05 -0.2% 7 +187  98
 6222 上揚 12.8  -0.15 -1.2% 7 +154  99
 6259 百徽 14.8  +0.95 +6.9% 7 +148  100


股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2015 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved. (服務條款 | 隱私權政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

中時電子報 相關新聞標題與內容之著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。